Archív prognózisok


Első helyen a napi horoszkópok találhatók -mindig a megelőző egy napra vonatkozóan.

A következő a heti horoszkópok sora - 8 hétre visszamenőleg

Végül a mindenkori megelőző éves előrejelzések szerepelnek, az általános, majd a 12 típusra vonatkozó bontásban.NAPI ELŐREJELZÉSA megelőző napra
Május 22.
KOS
Kapcsolataidban kommunikációs nehézségekkel találkozol, amik esetleg átmeneti szakadáshoz is vezethetnek. Ha nyitottan és humorral próbálod kezelni a kérdést, egy újrarendeződés után folytatódnak ezek a kapcsolatok.

BIKA
Világosság, tisztaság, aktivitás, kezdeményezés – csupa pozitív élményt tartogat a mai nap. Félreértések tisztázása, konfliktusok fölszámolása, akadályok megszüntetése, vagy egyszerűen a fölszabadult energiaáramlás mutatja, hogy most mennyire látod: mit és hogyan kell tenned.

IKREK
Anyagi jólét, testi- lelki kielégülés, a már megszerzett dolgok megőrzése foglalkoztat elvont és gyakorlati módon. Eközben sem szabad azonban arról megfeledkezned, hogy másoknak is szükségük van minderre. Akkor tudod saját komfortérzeted biztosítani, ha másoké is jól alakul.

RÁK
Hasznos tevékenységet folytatsz, vagy kezdesz el, ami sikerhez vezet. Nem lehetsz azonban türelmetlen, mert a sikerhez – saját aktivitásodon kívül – bizonyos idő is szükséges. A növekedést nem tudod sürgetni, mert a gondos előkészítés és magvetés munkáját tennéd vele tönkre. Türelem, kitartás – és meglesz az eredménye!

OROSZLÁN
Óvatosságra int ez a rúna, úgy az egészségi állapotoddal, mint az újonnan alakuló kapcsolataiddal összefüggésben. Lehet, hogy ma kicsit kihasználnak, vagy hátráltatnak tevékenységeidben. Kérdezd meg önmagadtól, hogy erre miért vagy alkalmas, miért vonzod az életedbe a jelenséget – s vond le belőle a megfelelő következtetéseket.

SZŰZ
Az energiák iránya és hasznosítása a kérdés itt: az, hogy alá tudsz- e rendelődni valamilyen magasabb, vagy közös célnak, s ennek érdekében „harcolni”. Az is lehet, hogy sorsszerűen új párkapcsolatod alakul, vagy pedig a meglévő vesz olyan fordulatot, amely az említett kérdést veti fel.

MÉRLEG
Olyan ponthoz érkeztél, amikor megvalósíthatod önmagad – annak az eredeti tervnek a formájában, amivel leszülettél, s amelyet nem terhelnek az időközben rárakódott torzítások, burkok. Ezeket le kell bontanod ahhoz, hogy valódi mivoltodat felismerd. Így tudod befogadni azokat az impulzusokat is, amelyek a teljességhez vezetnek.

SKORPIÓ
Kissé kiestél az élet áramából, nem ismersz fel lehetőségeket, de még saját igényeidet sem. Meglehetősen magadra maradtál, hiszen a bezárkózás, elidegenedés, elhidegülés fázisában tartasz. Mindennek az az oka, hogy túlságosan ragaszkodsz valamilyen mintához, amellyel gúzsba kötöd magad. Most nem tudsz mást tenni, mint figyelni azokat a jeleket, amelyekre megmoccanhat bensődben egy új energia és megkezdődhet a feloldódás.

NYILAS
Ha nem elég rugalmasan gondolkodsz, s ragaszkodsz megszokott látásmódodhoz, elszalaszthatsz egy lehetőséget. Vizsgáld meg: mi az, amihez kötődsz, s hogyan kellene túllépned azon.

BAK
A mai fő motívum kapcsolatok keletkezése, alakítása, alakulása. Lehet, hogy saját tudattalanoddal, vagy magasabb szellemeddel lépsz kapcsolatba, vagy más emberekkel – bármelyik is legyen, mind egyaránt fontos, időszerű és szükségszerű.

VÍZÖNTŐ
Ma átélsz valami olyan dolgot, melynek értelmét és eredményét majd később tudatosítod, de nagyon fontos és – bár a jelenlegi nézőpontból nem látható – sorsfordító erejű.

HALAK
Változatos jelentést hordoz ez a rúna, de bármilyen formában is realizálódjon, mindig radikális történéseket jelez. Vagy saját magad idézed elő, vagy külső körülmények a szakadást: meglévő tervektől, kapcsolattól, munkától, birtoklástól stb. Ez a hirtelen változás felszabadulást hoz, akár önkéntes volt, akár kényszerített, s ezért – bármilyen mérvű is legyen – sohasem jelentéktelen.

 

HETI HOROSZKÓP
 

A megelőző 8 hétre


20. hét 2017. május 15-21.

Általános

Visszapillantó a 2017.05.08-14. közötti hétre

Úgy tűnik, az előző héten a kommunikációnak, kontaktusoknak jutott a vezető szerep, nyilván a Merkur és az Ikrek-Mars fokozott aktivitása, na meg a Nyilas-Szaturnusz Uránusz trigonjának szorosodáa (pontos lesz: 05.19-én) miatt.


Az MTA tanácskozása
05.08. A nők helyzetével is foglalkozott az MTA 188. közgyűléseés örvendetes fejleményként lehet értékelni határozataikat.
„…Szakértői testület világította át az MTA 43 intézményből álló kutatóintézet-hálózatának 2010–2015-ös tevékenységét. A testület nem látja indokoltnak a 2012-ben kialakított kutatóhálózati struktúra módosítását, de nagyobb önállóságot javasol a nem önálló kutatóintézetek számára. A 188. közgyűlésen megvitatták az Alapszabály- és ügyrend-módosítási indítványokat, és nagy támogatottsággal fogadták el a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság munkájáról szóló beszámolót.
(…)
A Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság beszámolója
A tizenhárom tagú bizottság szintén a 187. közgyűlés határozata nyomán alakult meg 2017 elején, miután a 2016-os Magyar Tudomány Ünnepén Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettesének kezdeményezésére kerekasztal-beszélgetést rendeztek „Nők a tudományban” címmel.
A testületnek a 188. közgyűlésre beterjesztett javaslatai között szerepel egyebek mellett, hogy az akadémikusválasztás során a nők esetében tekintsen el az MTA a levelező tagságra való többszöri jelöléssel kapcsolatos korlátoktól, és a tudományos osztályok akadémikus tagjai ismerjék meg jobban a számításba jövő női jelöltek szakmai munkáját. A bizottság értékelése szerint a 418 DSc vagy MTA doktora címmel rendelkező nő között 50-60 olyan tudós van, aki tudományos eredménye alapján az MTA tagja lehetne. Az MTA pályázati rendszereiben nagyobb figyelmet kellene fordítani a női pályázókra (a beszámoló hangsúlyozza, hogy azonos teljesítmény esetén a női pályázók segítéséről van szó), és bizonyos akadémiai kutatói állások meghirdetésénél fel kellene tüntetni, hogy a pályázatok elbírálásánál azonos teljesítmény esetén a női pályázók előnyt élveznek – hangzott el.
A bizottság javasolta, hogy azok a tudományos osztályok, amelyek a levelező tagságra történő jelöléskor a rangsor első vagy második helyére női jelöltet állítottak, a "maradékhelyek" elosztásakor nagyobb eséllyel kapjanak majd levelező tagsági helyeket.
A bizottság javaslatait a Közgyűlés nagy többséggel elfogadta. (…)”
(mta.hu)

Egy tudományos akadémia ügyeinek vizsgálatakor a Jupitert kell elsősorban keresnünk (ha csak a bolygókapcsolódásokat nézzük), másodsorban a Merkurt, de – amennyiben szellemi tekintélyt is jelent az intézmény, márpedig igen, akkor – a Napot is kereshetjük. A női bolygók száma három, a Hold, Vénusz és Neptun. A Vénusz a közgyűlés idején éppenséggel passzív volt. A Nap szextil Neptun (kulminált 05.04.) viszont teljesen helyénvaló hivatkozás, egyidejűleg a Nap trigon Plútóval (pontos: 05.09) – ami a láncreakciókat és tömeghatást illeti. A Merkur két fényszöge úgy látszik ezúttal képes volt együttműködni: a 11-i csúcspontú trigon Szaturnusz (hosszú ideje húzódó ügyek) és 10-én kulmináló együttállás Uránusz (egyenlőség). S mindkettőnek a harmadik csúcspontja volt,a retrograditás miatt extrém hosszú fennállásuk alatt, vagyis az előkészítés idején is megvoltak. A Mars trigon Jupiter 05.12-én pontos, a Mars kvadrát Neptun meg 11-én. Az utóbbit a női princípium miatt említem, de talán nem minősül belemagyarázásnak az sem, hogy némi erőszak alkalmazása sem hiányozhatott az előterjesztésnél, úgy a férfi, mint a női társadalommal szemben. A Mars egyébként az Ikrekben van, amely jegynek ugyancsak van köze a tudományokhoz. A Jupiter kvadrát Plútó még a héten érvényesül, s kiadja mérgét – lásd a Marsnál is felmerült, némi szelíd erőszakra utaló nyomokat. A Nyilas-Szaturnusz trigon Uránusznak ugyancsak jelentős és ezúttal valóban pozitív szerepe kellett legyen, amint a Szaturnusz és Uránusz egyidejű, a felszálló Holdcsomóra vetett hosszú trigonjának is. Ne hagyjunk ki egy további fontos asztrológiai elemet, bár nem sok köze van a nemi szerepekhez, viszont annál több a praktikus életvezetéshez, problémamegoldáshoz, s bizonyos értelemben a forradalmi változásokhoz: az Oroszlán felszálló, Vízöntő leszálló Holdcsomóra gondolok..


05.08. Áder már megint felesküszik és oktató jellegű atyai szózatot intéz az ő népéhez, nagy hangsúlyt fektetve a szörnyen elharapódzott agresszív stílusra. Jókor mondva, hiszen már megjelent a csatornából előmászva a legújabb bayeri szörnyedmény, melyről alább részletesen beszámol a Gépnarancs.

Nap trigon Plútó, a homályos indíttatás okán a szextil Neptun, aztán Merkur trigon Szaturnusz, együttállás Uránusz, az Ikrek-Mars trigon Jupiter, kvadrát Neptun, s persze a Jupiter kvadrát Plútó na meg a kvinkunx Neptun (hogy ne hiányozzon innen se a balladai homály).


05.09. „Vértaknyok - Nem kellene Bayer Zsoltról írni, mert ha írunk róla, az olyan, mintha Bayer
2016. augusztusi archív felvétel - a CÖF élén
valóban Orbán Viktor házi publicistája volna, ahogyan a sajtóban mostanság szokás őt nevezni. Pedig, nem publicista Bayer, hanem csupán egy mocsadék vértakony.
Nem is róla írunk, hanem a vértaknyokról.

Ha még egyszer ezek vagy ilyenek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön.” - Ezt Bayer Zsolt, Orbán miniszterelnök jó barátja, az 5-ös számú Fidesz párttagkönyv tulajdonosa mondta, amikor civilek némán, a munkát nem akadályozva, de azért eléggé demonstratívan tiltakoztak az Igazságügyi Bizottság amúgy nyilvános ülésén. Még azt is mondta az 5-ös számú vértakony, hogy szanaszét kellene verni a pofájukat.
Tiltakozni kellene, felháborodni. De ez már nem elég, mert tiltakoztunk már eleget, és fel vagyunk háborodva, ám nem változott semmi. Hacsak azt nem tekintjük változásnak, hogy Magyarország rosszabb hely lett annál, mint amilyen volt.
A vértaknyok országában élünk. - Orbán miniszterelnök játszotta a hülyét, amikor megkérdezték, és azt hazudta, hogy nem hallott arról, miszerint jó cimborája szanaszét verné magyar állampolgárok pofáját. Majd még hozzátette, hogyha hallott volna erről, akkor sem kommentálná. Halász János, a Fidesz frakciójának szóvivője szerint a Fideszben sokan vannak, akik szeretik Bayert ezért a stílusért. Nem vagyunk egyformák, van, aki az eperfagyit szereti, van olyan, aki a vértaknyozást.

Normális országban nem lenne ezzel gond, bunkók, tahók mindenütt vannak, legföljebb az a különbség, hogy a miénkénél szerencsésebb helyeken az ilyenektől a politikai elitnek hányingere van, és kiveti őket a soraiból. Nálunk ez nem így megy. Magyarországon a vértaknyok büszkén hirdethetik, hogy ők mekkora tahók. Hogy verik az asszonyt, lenézik a gyengébbet, nem segítik, hanem üldözik az elesetteket. Rendes magyar embernek mondják magukat, akik mindent a hazáért, a nemzet felemelkedéséért tesznek. Mélyen vallásosak hazudják magukat, miközben a vértaknyos világnézetük köszönő viszonyban sincs a hittel. Szívesen ájtatoskodnak, és bár az európai értékekről papolnak, ezen valójában azt értik, hogy az Európától kapott értékeket – értsd: uniós támogatásokat – ők és csókosaik zsebre rakják.
Szomorúak vagyunk emiatt, de legalább magunkat ne csapjuk be: Magyarország a vértaknyok országa lett. Ők mondják meg, hogy mi a jó – hogy mi, többiek, akiket megvetnek és lenéznek, mikor vagyunk jó magyarok, jó szülők, jó gyerekek.

Mi, akik undorodunk a vértaknyoktól, és ha tehetnénk, bottal sem piszkálnánk őket, jobb híján ismét kénytelenek vagyunk felháborodni és tiltakozni. Nem tehetünk úgy, mintha az 5-ös számú vértakony nem mondott volna semmit, csak mint mindig, most is büdös volt a szája. Föld S. Péter”
(Gépnarancs)

Az eredeti kirohanás és a rá adott reflexió egyaránt a Kos-Merkur, előzőekben is felemlegetett kettős fényszögével, a trigon Szaturnusszal, együttállás Uránusszal függ össze, de az Ikrek-Marsnál ugyancsak látható kettős, egymásnak ellentmondó aspektusa is ide illeszkedik (trigon Jupiter, kvadrát Neptun). A Jupiter kvadrát Plútó (amely kiadja a mérgét) Bayer közönséges és goromba stílusával is egybecseng, de a (teljes joggal) dühödt Föld S. Péter publicisztika köntörfalazás nélküli, kemény megfogalmazásával szintén.


05.09. Újabb elemek kerülnek napvilágra a Mészáros-Orbán birodalom terjeszkedéséről illetve épüléséről- szépüléséről.
A magán-tó madártávlatból
„Saját tó, luxusházak, hajó – Légi felvételeken mutatjuk Mészáros Lőrinc fenséges pihenőhelyét.
Szépen kipofozta a felcsúti polgármester a bicskei tavat, ahol luxuskörülmények közt pihenhet. A helyiek azonban ma már nem járhatnak a tóhoz.
Még 2014-ben került Mészáros Lőrinc egyik mezőgazdasági cégéhez, a Búzakalász 66 Kft.-hez egy Bicske melletti terület. (…) összesen 170 hektárnyi területet hirdettek meg 2012-ben 2,8 milliárd forintért, Mészárosék két évvel később jutottak hozzá a hatalmas birtokhoz. (…)  A Felcsút melletti kisvárosban Erőmű-tóként ismert vízfelület és környéke korábban hiába volt szintén magántulajdonban, a helyiek közül sokan jártak arra sétálni, biciklizni, és a korábbi tulajdonosok engedélyével hivatalosan működött ott egy horgászegyesület is. Mészáros Lőrinc érkezésével azonban kiszorultak onnan a bicskeiek, ahogy a horgászok is. (…) A területtel kapcsolatban több forrásunk is arról számolt be, hogy Mészáros Lőrinc nem véletlenül kerítette be a 45 hektárt. Ott jártunkkor többször botlottunk feltűnő autókba, ám hiába próbálkoztunk, sosem jutottunk a kerítésen belülre, mivel a főbejáratnál állandó biztonsági szolgálat működik. (…) Mivel a kerítés és a biztonsági szolgálat miatt esélyünk sem volt bejutni a területre, légi felvételeket készítettünk a körbe zárt tóról és környezetéről, amely az elmúlt alig egy évben jelentős változásokon ment át. …”
(Magyar Narancs

Tulajdonképpen itt is mindazok a bolygókapcsolódások szerepeltethetők, melyek eddig, hiszen most is elsősorban kommunikációs elemről beszélünk. A Neptunok a vizet, valamint a rejtett tartalmakat egyaránt jelzik, az Uránuszok a légi felvételeket, modern technika bevetését stb.


05.10. Csak a rend kedvéért említem, hogy nem jár a 3. metró hosszabb időn át és hosszabb szakaszon, ám most „csak” szerelvény meghibásodás (nem füstölés, tűz, robbanásveszély vagy ilyesmi) miatt.

Lásd a megelőző hivatkozásokat.


05.10. „Balog Zoltán lelkész-miniszter nyilvánosan azon viccelődött, hogy milyen keveset keresnek a mentősök - Jól odapörkölt Balog Zoltán emberminiszter azoknak a savanyújóskáknak, akik szerint a kormánynak nincs semmi humorérzéke és csak fenyeget meg acsarkodik. Az odapörkölés egy speciális sajtóeseményen történt szerdán reggel, Budapest Belvárosában. A Mentők Napja alkalmából ugyanis "Közös reggeli az OMSZ dolgozóival a Kiosk-ban" címmel hirdettek meg eseményt. A Kiosk mint helyszín némileg meglepő választásnak tűnik egy mentősnapi megmozdulásra, hiszen ez egy kívül-belül hatalmas, agyondizájnolt, a  Belváros legközepén, a Március 15-e téren található menő bisztróétterem, ahol 5000 forint egy bécsi szelet.

A jelek szerint maga Balog is érezhette a közmondásosan alulfizetett mentősök és a csicsa helyszín között feszülő ellentmondást, a sajtóesemény beszélős részét ugyanis a következő szöveggel vezette fel, szó szerinti idézet következik: "Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Először azt hittem, hogy a mentőszolgálat dolgozói minden reggel itt reggeliznek, de most kiderült, hogy ez egyszeri alkalom. A tréfát félretéve - … azért jó, hogy háttal állok Önöknek, mert így nyugodtan folytathatják a reggelit, amiben nem szeretnénk Önöket megzavarni."
(…)
Update 1: Nem ez volt az első ilyen jellegű alkalom Balog Leoncio miniszter karrierje során. Itt a cikkünk arról, amikor szegény gyerekeket szívatott a Hilton szállóban:
A kedélyes "emberminiszter" és a kevésbé kedélyes mentősök

Update 2: Hogy Balog vicce tényleg milyen kínos volt, tökéletesen illusztrálja, hogy az imént ezt az erősen elhatárolódós hangulatú levelet kaptuk az eseményt szervező Kiosktól:
A KIOSK minden évben vendégül lát olyan társadalmi csoportokat / szervezeteket akik köztudottan sokan tesznek a hétköznapokban értünk, az idei volt a harmadik alkalom. ( nekünk egy szívügy ) Idén a mentősökre esett a választás, teljesen magunktól választottuk őket semmilyen kérésre főleg nem politikai kérésre. A reggelit (bár nem vagyunk egyelőre reggeliző hely )  a mentős napra szerveztük, egy villás reggelivel szerettünk volna köszönetet mondani a mentősök munkájáért. Az esemény részünkről egy köszönet volt melybe szervezésébe természetesen bevontuk, az OMSZ munkatársait ( a vendégek toborzásába) A felszólaló államtitkár úr és miniszter úr az OMSZ meghívására érkezett. A KIOSK a rendezvényt magától szervezte mint minden más társadalmi akcióját, semmilyen párpoltikai rendezvénynek sem a múltban sem a jövőben nem ad helyet.
(444.hu)

A Merkur is, Mars is megfelelő asztrológiai hivatkozás, hiszen a Merkur az egészségügy, a Mars pedig a kötött rendszerű szervezetek (na meg többek közt a sebészet) jelölője. Az összevissza beszédek – melyek születetten jellemzőek az „emberminiszterre” nem a napi konstelláció részei, de hogy megint egyszer elengedte magát, arra a neptuni megmozdulások továbbra is megfelelnek. Egyébként a veronai buszbalesetnél is volt egy nagyon félresikerült megszólamlása, s pont a mentők kapcsán. (Azt találta ki, hogy a mentők éppenséggel pár napja kinevezett új vezetője átesett a tűzkeresztségen.) Vagyis – mint említettem – Balognál ez születési defektus, s nem a 2017-es 19. hét diurnális (napi) állásának eredménye.


05.11. „Angolul szólalt meg a pizzás a Kálvin téren, a migránsgyűlölő magyar vendég azonnal megtámadta - Újabb kézzelfogható eredménnyel járt a gyűlöletre uszító kormánypropaganda.
Csütörtökön ebédidőben a Kálvin téri aluljáróban található Trio Pizza egyik alkalmazottja vesztére angolul szólított meg egy vendéget. Aki ezen annyira felháborodott, hogy ordibálni kezdett vele, többek között mocskos migránsnak nevezve őt. Egy mindezt látó járókelő, egy fiatal nő erre odalépett hozzá és megkérte, hogy ne beszéljen így a fiatalemberrel, aki biztosan véletlenül nézte turistának a Kálvinon. A támadó ekkor a nőt kezdte gyalázni, majd odalépett hozzá, fejelő mozdulatot tett felé, majd erősen megütötte. Az esetnek több szemtanúja is volt, a nő rendőrt hívott. …”
(444.hu)

Ikrek-Mars kvadrát Neptun is elegendő, pontos – hogy, hogy nem – 05.11-én. A többi fényszög csak hozzájárulás. Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy előző éjjel volt telihold (05.10. 23 óra 42 perc), s a „cselekmény” napján a Holdnak egyetlen fényszöge volt egész nap: kvadrát a Holdcsomókhoz.


05.12. Megint elhessegettek egy Hír tv-s valahonnan, ez hovatovább mindennapos jelenséggé kezd válni, lassan fel sem tűnik (mint a hármas metró füstölése). Az előző heti nevezetes affér szereplői pedig kölcsönösen feljelentik egymást. (Halász Júlia és a fidesz.)

Hivatkozásaink most sem változnak a sok-sok összevissza kommunikációs jellegű aspektus teszi a dolgát.


05.13. „Véres-taknyos zsebkendővel üzentek Bayernek az Orbán házánál tüntetők - Maroknyian mentek fel tüntetni szombat délután Orbán Viktor Cinege úti házához. Tudósítónk szerint az odafele vezető úton erős volt a rendőri jelenlét. Bayer Zsoltnak is üzentek.”
(hvg.hu)

Ez itt csak egy kis utórezgésnek számít, s az asztrológiai háttér továbbra is marad a többi hírnél feltüntetett aspektus. Még annyit hozzá lehet tenni, hogy a hét végén kezd érvényesülni egy új fényszög: a Vénusz szembenállás Jupiter is.


05.14. Nagyon is illeszkedik a hét kommunikációra orientálódó kozmikus áramlataiba a következő jelenség.

„Amit a WannaCry zsarolóvírus járványról tudni kell
A WannaCry zsarolóvírus rendkívül gyorsan terjedt el, és szokatlanul kiterjedt fertőzéshullámhoz vezetett világszerte. A védekezéshez frissítsük a vírusirtó szoftverünk adatbázisát és az operációs rendszert.
Az első három órában 11 ország számítógépeit tette használhatatlanná a WannaCry nevű zsarolóvírusos támadás. A támadás sebessége és kegyetlensége sokakat meglepetésként ért. A legjobban érintett Spanyolország, Oroszország és Nagy-Britannia, de a zsarolóvírus már magyar cégek hálózatát is elérte. A G DATA vírusirtó szoftvere a zsarolóvírust Win32.Trojan-Ransom.WannaCry.A.  néven azonosítja. A támadást ugyanakkor csak akkor lehet megelőzni, ha a rendszergazdák gondoskodnak a vírusirtó szoftver frissítéséről, és telepítik a Windows hibajavításait is.
(…) Egy számítógépes szakértő rájött, hogy a WannaCry kódjában van egy megoldás, amivel lassítani lehet a kártevő működését. … A Microsoft - szokatlan módon - úgy döntött, hogy a támadás nagyságára való tekintettel hibajavítást ad ki Windows XP rendszerekhez is.”
(computerworld.hu)

Uránusz mint modern technika, a Plútó pedig a kiterjedt, láncreakciószerű folyamatok, a dimenziók jelölője. Mindkettő elég aktív: a Merkur együttállás Uránusz 10-én volt pontos és extrém hosszú ideig tart. A Szaturnusz trigon Uránusz 19-én lesz egzakt, folyamatosan szorosodik, a hét végére 30 percen belül érvényesül már. A Jupiter kvadrát Plútó – mint tudjuk – most ér véget, ezzel a héttel és ilyenkor még tombol egyet. De még érvényes a Nap trigon Plútó is – a hackerek szempontjából sikeres akcióra utalva. Az Ikrek-Mars kvadrát Neptun a csalás, csalárdság és zavarosban halászás elemeit jeleníti meg - a kommunikációban.
GPS – Előretekintés a 2017.05.15-21. közötti hétre

Kiemelt dátum: a család nemzetközi napja
1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. E felhíváshoz csatlakozott hazánk is, mivel a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb "intézményére" irányítja. Az ehhez a naphoz kötődő programok, előadások a családról mint ösztönző erőről, biztos háttérről, menedékről, energiaforrásról szólnak. Hangsúlyozzák azt, hogy a család az a közösség, mely a legkilátástalanabb helyzetekben is megtart, mely tékozló fiakat is visszafogad.

Tudjuk, hogy a XXI századi családmodell merőben más, mint a klasszikus értelemben vett család. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem köttetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatokban szegény családok száma. (…)  Tegyünk azért, hogy ez ne így legyen, hiszen a család valójában egy olyan remekmű, amiért érdemes élni, dolgozni.”
(sulihalo.hu)

A gyerekrajzoknál semmi sem tanúskodik jobban a családok állapotáról, ha csak nem a horoszkópok IV. háza. A család szerepe az emberek életében döntő fontosságú, s az is, hogy sikeresen feldolgozzuk mindazt, amit onnan merítettünk. Hogy remekmű-e vagy sem, arról kissé más véleményen vagyok, mint a Suliháló, de sebaj.A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. május 1-31-ig.

Nap: Bika 10°49´ - Ikrek 10°43´
Merkur: Kos 24°33´- direkt 05.04-től – Bika 19°49´
Vénusz: Kos 1°10´ - Kos 24°54´
Mars: Ikrek 6°36´ - 27°34´
Jupiter: retrográd Mérleg 15°27´ - 13°20´
Szaturnusz: retrográd Nyilas 27°16 – 25°33´
Uránusz Kos 25°25´ - 27°00´
Neptun: Halak 13°42´ - 14°12´
Plútó: retrográd Bak 19°22´ - 19°00´
Holdcsomó: Oroszlán 29°52´ - 28°14´


A Hold a héten:
05.16.  19.49-ig Bak
05.16.  19.49-től 05.19.  5.51-ig Vízöntő
05.19.  5.51-től 05.21.  12.10-ig Halak
05.21.  12.10-től Kos

Holdfázis: május 19. 2 óra 32 perc, első negyed (Hold kvadrát Nap)Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma négyre csökkent, s ebből kettő bolygóközi – ráadásul mindkettő a most tárgyalt héten lesz egzakt. A másik kettő meg a Vízöntő két urától a felszálló Holdcsomóra eső trigon, ami azért is figyelemre méltó, mert egyúttal az aktuális leszálló Holdcsomó urairól van szó.


1. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Pontos 05.19-én, amit az időrendben is megemlítek. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

2. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.

3. Április 15-től augusztus 5-ig lehet számítani a Jupiter kvinkunx Neptun fényszögre, amely szintén e héten, 05.17-én kulminál másodszor (a Jupiter retrograditása folytán). A két bolygó ugyanazon jegy, a Halak társuralkodója. Kapcsolódásuk a karma fényszögével azokra a tényezőkre világít rá a maga kellemetlen módján, amelyek az önfeláldozás, önzetlenség, empátia, szolidaritás témakörét érintik, amelyekben alighanem némi deficitet mutatnak az érintettek – mundán értelemben persze az egész világ. Fontos körülmény, hogy április 28-ig még az aktuális leszálló Holdcsomó urai, s ezzel a megkezdett kvinkunx-szal átviszik a következő, Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomóra is a vázolt tartalmakat, erős hangsúllyal, holott ott már nem töltenek be úgynevezett diszpozítori szerepet. (Diszpozítor: valamely vizsgált horoszkópelem ura.)

4. 04.23-tól 09.15-ig tart az, hogy az Uránusz trigonálja a felszálló Holdcsomót – váratlan, villámfénynél megvilágított felismeréseket sugallva. Ezek nyomán már-már megváltásszerűen történő változások is következhetnek be a karmához való hozzáállásban, következésképpen a karmában is. Mivel a következő leszálló Holdcsomó egyik uráról van szó (miközben a másik, a Szaturnusz ugyancsak trigonálja a felszálló Holdcsomót!), a jelentősége még tovább növekedhet. Természetesen elsősorban az érintetteket, az Oroszlán, esetleg a Vízöntő felszálló Holdcsomósokat érintheti, de valamennyiünkre is hathat bizonyos mértékig.


Rövidebb tendenciáink:

Május 10-én kulminált harmadszor a Merkur együttállás Uránusz, amely a Merkur minap véget ért retrograditása miatt különösen hosszan, május közepéig eltart. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

Május 11-én volt egzakt harmadszor a Merkur trigonja a Szaturnusszal. A hét első felében még érezhetjük. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal. Jó hosszú ideig, május közepéig tart majd, de mellette ott van az ellentmondást, ellensúlyt jelentő Merkur együttállás Uránusz is.

Május 12-én kulminált a Mars trigon Jupiter. A mostani hetet csaknem teljes egészében befogja még, csak a legvégére halványul el. A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

Május 11-én volt pontos a Mars kvadrát Neptun. Ugyancsak egész héten lehet még számítani rá, a legvégén talán már nem annyira. Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

05.15-én a Merkur pontosan trigonálja a felszálló Holdcsomót, enyhítve a Nap-Holdcsomó és Nap-Szaturnusz fényszögek (lásd a későbbiekben) fenyegető hatását. Remélhetőleg a múltbeli beidegződésekkel kapcsolatos információk praktikus hasznosítását jelenti.

05.16-án 5 óra 42 perckor a Merkur elhagyja (végre) a Kost és a Bikában folytatja útját június 6-ig.

05.17-én pontos a Nap kvinkunxa a Szaturnuszhoz. Karmikus felismerések, amelyek az Ego túlnövekedése miatt válnak esedékessé. Ha nem akar az ember (vagy egy-egy csoport) tükörbe nézni, mert kellemetlen dolgokat látna, akkor külső tényezőktől kap pofonokat, melyek ugyancsak az Ego túlnövekedésének megakadályozását célozzák.

Szintén 05.17-én kulminál egy másik kivnkunx is: a Jupiter-Neptun második ilyen kapcsolódása – lásd a hosszú tendenciák 3. pontját.

05.19-re négy egzakt fényszög is esik.
05.19-én kulminál a Nap kvadrát Holdcsomó, erőteljesen aláhúzva a héten is még sűrűn mutatkozó, a karmával kapcsolatos tartalmakat. Azt is mondhatnánk, hogy a fele sem tréfa, ha nem lenne mellette a Szaturnusz és Uránusz trigonja a felszálló Holdcsomókhoz. Így is figyelemre méltó, mivel a Nap az aktuális felszálló ura, a másik két említett bolygó pedig a Vízöntő leszállóé.

05.19-én pontos a Vénusz szembenállás Jupiter. Makacsságot, békétlenséget, a kompromisszumok elutasítását jelzi. Ideológiai szempontok keverését a szubjektív, esetleg kifejezetten érzelmi motívumokkal. Türelmetlenség, követelődzés, önismereti problémákból eredő sértettség tetézheti. Mutathat zavarokat a pénzügyekben, külkapcsolatokban, jogalkotásban és joggyakorlásban is.

A harmadik csúcspont: a Mars is 05.19-én kerül pontos kvinkunxba a Plútóval. A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

A negyedik 05.19-i kulminálás pedig a Szaturnusz trigon Uránusz – a hosszú tendenciák 1. pontjában.

05.20-án 22 óra 31 perckor a Nap is jegyet vált, s az Ikrekben halad majd tovább 06.21-ig.

A hét végén kezd érvényesülni a Vénusz kvadrátja a Plútóhoz (pontos: 05.25). Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

A hét felétől számítanunk kell még egy kellemetlen bolygókapcsolódás kezdetére is. A Mars szembenállás Szaturnuszra (pontos 05.29). Várható tartalma: feszültségek, indulatok, konfliktusok, köztük tettlegességig fajulók is; állatokkal összefüggő események, súlyos esetben: tragédiák. Ugyanakkor a feszes, szigorú magatartás, önfegyelemre irányuló törekvés is megmutatkozhat legalább olyan mértékben, mint a másik véglet. Élénk aktivitásra is hajlamosít annak ellenére, hogy úgy a Szaturnusz, mint a szembenállás éppenséggel hátráltatást, egyenesen lebénulást jelentene.
A feszültségek többféle formában terhelhetik az idegrendszert: a meteorológiai viszonyok például mindig összhangban vannak a nevezetes konstellációkkal (már régebben is utaltam erre, ha minden héten megismételném, az rémesen unalmas lenne), így például ez is. A Szaturnusznak egyébként is van olyan jelentése, amely természeti viszonyokkal, esetleg katasztrófákkal függ össze. De emberi mulasztás miatt szaporodó tűzeseteket éppúgy mutathat az aspektus, mint természeti eredetű eseményeket.”A 20. hétre egy (Jupiter-Neptun-Mars által képezett) kegyelmi háromszög jut a zárt alakzatokból, ami cseppet sem baj. Ez és a néhány egyéb fennálló, s persze elég ellentmondásos fényszög mit sugall a 12 típusra nézve?


KOS
A Kos nőknek saját nőiességükkel, a Kos férfiaknak meg a másik nemmel akadnak problémái vagy tennivalói, gondolatai. Persze kapcsolataikra is kihatnak ezek a motívumok, változó jelleggel. Nem érdemes türelmetlenek lenniük, mert ami először esetleg érthetetlennek, megfoghatatlannak tűnik, arról hamar kiderülhet, hogy nagyon is praktikus és használható.


BIKA
A hosszabb távú elképzelésekkel gyűlhet meg ismét a baja, mert olyan terveket szövöget, amelyek nem, vagy nagyon nehezen megvalósíthatók. Ha átgondolja elképzeléseit és teljesen új szemszögből próbálja szemlélni, megtalálhatja a megoldást. Szélesebb társadalmi és tágabb családi kapcsolatai most sem alakulnak simán. Viszont munkája annál jobban.


IKREK
Jobban tenné, ha őrizkedne a fokozott aktivitásból, bármennyire is úgy érzi, hogy hivatása, munkája ezt követeli meg tőle. Nem azért, mert senki sem pótolhatatlan, de ha csak félgőzzel tevékenykedik, az is éppen elegendő lesz. Kreativitásával egyébként semmi probléma nincs, gyerekével jól alakul kapcsolata, s még társával is viszonylag harmonikusan élhet.


RÁK
Sajnos ismét gyűlnek a sötétebb fellegek a társkapcsolat egén, bár legalább most megvan a remény arra, hogy gyorsan el is oszlanak. A türelem, megértés azonban nem hiányozhat ahhoz, hogy megőrizzék a békét. Ingatlannal kapcsolatos problémáira is pontot tehet előbb-utóbb, most ugyanis ismét nagyobb léptékben tudhat le belőlük néhány elemet.


OROSZLÁN
Munkájával úgy tűnik, hogy megint el- elmaradozik. Egészségi állapotával sincs minden teljesen rendben, jól tenné, ha kicsit komolyabban venné ezt a területet. A szélesebb társadalmi, vagy külföldi kapcsolatok illetve tanulás- tanítás kötik le figyelmét, ennek során elhanyagolhat más kérdéseket. Kommunikációjával viszont nagyon ügyesen bánik.


SZŰZ
Munkájára, hivatására koncentrál, feltámadó aktivitással, s emiatt háttérbe szoríthatja például azt, hogy társára is figyeljen, legalább minimális mértékben. Természetesen ezt a másik fél hajlamos nehezményezni, amiből ismét fel nem dolgozott konfliktus keletkezhet. Nagyon ügyesen megideologizálja viszont, hogy miért is történik mindez, s hogy miért jó.


MÉRLEG
Egész más jelleggel ugyan, mint a közelmúltban, de ismét feltámadhat a konfliktus társkapcsolatában. Jó, ha tisztában van azzal, hogy szerencsére ez nem tartós, nem kell berendezkednie megint néhány évre. Munkájára sem tud kellő mértékben koncentrálni. Annál élénkebben érdekli az utazás, esetleg tanulás kérdése, vagy tágabb rokonsága.


SKORPIÓ
Apró bosszúságok, súrlódások adódhatnak munkájával összefüggésben, adminisztratív vagy kommunikációs okok miatt. Ügyeljen arra, hogy ne bántson meg másokat (a kelleténél jobban), mert akkora jelentősége nincs is a szóban forgó ügyeknek. Társával is lehetne kíméletesebb. Ha netán van titkos kapcsolata, abban éli ki most magát a legszabadabban.


NYILAS
Anyagi viszonyai vegyesen alakulnak, ami nem okoz persze felhőtlen örömöt. Alapvető elképzeléseiben is elbizonytalanodik, annál inkább, mert társával több ponton nem értenek egyet, vagy a külvilág nem támogatja egyértelműen elképzeléseit. Ha kidolgozza terveit és nem akar másokra támaszkodni, vagy nem vár másra, akkor érhet el sikereket.


BAK
Végre majdnem annyi energiát szentelhet hivatásbeli kérdéseknek, amennyi vélemény szerint szükséges. Igaz, hogy ez – szokás szerint – visszaüt családjában, magánéletében, de hiszen az kevésbé fontos, így inkább csak környezetét zavarja ez, őt magát kevésbé. Ha vállalkozó, nem baj, ha merész ötletekkel áll elő, de maradjon azért a realitások talaján.


VÍZÖNTŐ
Elmaradt egy sereg kommunikációs jellegű feladattal, amitől kezd nyűgös lenni. Pedig jobban teszi, ha a végére jár, mert hamarosan új feladatok jönnek, amelyekre majd elég intenzíven kell koncentrálnia. Pénzügyi megakadásán is azzal tud segít6eni, ha egyenletesebben teljesít. Család, ingatlan és társkapcsolati témakörben némi kellemetlenségre számíthat.


HALAK
Nagy lendületet vesz kommunikációs téren, tanulmányokban vagy rövidebb utakkal kapcsolatban. Ne szegje kedvét, ha nem minden sikerül rögtön és tökéletesen e téren. Terveinek egy részét is át kell alakítania, gyereke vagy barátai álláspontjának, programjának változása miatt. Bár bizonytalan benne, de jól kezeli az otthon, család ügyeit.
19. hét 2017. május 8-14.

Általános

Visszapillantó a 2017.05.01-07. közötti hétre

A Momentum tüntetése
05.01. „Majdnem megtelt a Hősök tere a Momentum tüntetésén - Hatkor kezdődött volna, de a rossz időjárás miatt kicsit csúszott a Momentum felvonulása. Párezer ember azért így is összegyűlt a Szabadság téren, hogy innen végigvonuljanak a Hősök teréig, ahova nemrég értek oda. László kolléga szerint sokan vannak, a Hősök terétől tere majdnem tele van.
László Pál a helyszínen van, követi az embereket és az eseményeket. Fekete-Győr András még a Szabadság téren elmondta, hogy a Hősök terén három beszédet hallhatnak majd a felvonulók. Fekete-Győr egyébként azt is elmondta várakozás közben, hogy sok sikert kíván Gyurcsány Ferencnek a választáshoz, de a Momentum nem baloldali párt, és ellenzéki összefogásban sem szeretne részt venni. Főleg olyan pártokkal nem, amelyek már bizonyíthattak volna. Hajnal Miklós, a Momentum XIII. kerületi elnöke szerint ma az Európai Unióhoz való csatlakozásukat ünneplik, és azt, hogy mindig Európához fognak tartozni.
(…)
Fekete-Győr egyébként kifejezetten erős beszédet mondott, amiben nem csak az Orbán-kormányt kritizálta, hanem a saját potenciális bázisukat is megpróbálta mozgósítani. A Fekete-Győr mondanivalójának lényege az volt, hogy lehet változtatni, és nem félnek a Fidesztől. A tüntetés Fekete-Győr beszéde után véget ért. Arra kérték a szimpatizánsokat, hogy vegyenek el az aktivistáktól momentumos matricákat, és még ma este ragasztgassák le az összes Állítsuk meg Brüsszelt! propagandaplakátot.
(24.hu)

A Klubrádió élő közvetítése szerint végül akkora tömeg gyűlt össze, amivel teljesen megtelt a Hősök tere és a Köröndig álltak az Andrássy úton is. A rendezvény – a legújabb szokások szerint – az Oktogonon ért véget.
A kozmikus háttérnél figyelembe vehetjük, hogy a hosszú Vénusz kvadrát Szaturnusz etájt ér véget, s mint minden (diszharmonikus) fényszögnél az tapasztalható, az utolsó napokban (a még hosszabbak: hetekben) kiadják a mérgüket, felerősödnek azok a hatások, amelyeket jelentenek. Emellett a Vénusz kvinkunxolja a felszálló Holdcsomót is, szintén már csak rövid ideig. A Merkur együttállás Uránuszt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, kiváltképp annak tükrében, hogy az ifjúság aktivizálódott (Merkur). A Jupiter kvadrát Plútó háromhavi tendenciája is kifutóban kezd lenni, ez az utolsóelőtti hete.A Szaturnusz trigon Uránuszt is nyugodtan ide lehet sorolni, annál inkább, mert egyre szorosodik, 05.19-én lesz pontos.


05.01. Természetesen napközben is számos helyen számos más szervezet, párt is tartott május 1-i összejöveteleket. „Május 1-je sem hozta el a megváltást az ellenzéknek – (…) A sort május elsején az Együtt elnöke nyitotta meg. Juhász Péter szerint a 2010 előtti elitet képviselő MSZP és DK állíthatna össze egy közös listát, „a 2010 utáni világot reprezentáló pártok” pedig egy másikat. (…) Gyurcsány Ferenc kissé ellentmondásosan EU-párti beszédében valós vitákról szólt a DK, az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd, a Momentum, de még az általa megemlített, Bokros Lajos-féle MoMa között is. (…) Beszédes volt, hogy az MSZP-ből sem a miniszterelnök-jelölt Botka László, sem a pártelnök Molnár Gyula, sem a budapesti elnök Kunhalmi Ágnes nem mondott semmit az összefogásról. Botka korábban elmondta ugyan, hogy az ellenzéknek csak akkor van esélye, ha egy jelölt indult a Fidesszel szemben, most azonban még ennek az elvi álláspontnak a megerősítéséig sem jutott el, így a részletekről már végképp nem volt szó. (…)”
(Index)

Hivatkozásaink ugyanazok, mint az előző hírnél, itt a Plútó megosztó szerepét lehet még kiemelni (Jupiter kvadrát Plútó). Nem mintha abban bíznék, hogy a fényszög hamarosan bekövetkező elmúltával megváltozna a résztvevők hozzáállása és megszűnne a turáni átok.


05.01. „Robbanás és tűz egy kecskeméti társasházban - Eloltották a tűzoltók annak a lakásnak a
A robbanás következményei
tüzét, amely gázrobbanás miatt gyulladt ki  a kecskeméti Pákozdi Csata utcában, egy ötemeletes társasház első emeletén. A robbanásban négyen sebesültek meg (…). A berobbant lakás teljesen kiégett, a többi lakás ablakai pedig kitörtek. A szétrepülő törmelékek a ház előtt parkoló autókat is megrongálták, és még a ház közelében lévő óvoda udvarán is találtak törmeléket. A ház 28 lakóját átmenetileg rokonoknál és egy közeli iskolában helyezték el, amíg az épületet statikus vizsgálja.”
(Index)

A robbanásra utaló elemekből a Merkur együttállás Uránusz egyértelműen hivatkozási alap. E napon pedig a Rák Hold kvadrátolta az Uránusz. méghozzá nagyjából az esemény idején.


05.02. „Késelés a budapesti majálison, keresik az elkövetőket - Burai Zsoltot, Molnár Istvánt és Oláh Alejandrót keresi a rendőrség azután, hogy hétfőn délután fél 3-kor késsel hátba szúrtak, valamint boxerrel és viperával ütlegeltek egy férfit az Ötvenhatosok terén lévő vidámparknál. A bántalmazott férfi állapota életveszélyes. A rendőrség hajnal 3 óra után adta ki a három körözött férfi fotóját és személyleírását.
Egy másik késelés is volt május elsején. A XV. kerületi Palánk utcában szólalkozott össze három férfi. A rendőrség reggel kiadott közleménye szerint bizonyossá vált, hogy a helyszínen elfogott S. Hermann 53 éves osztrák állampolgár volt az, aki szúrt. Áldozata életveszélyes sérüléseket szenvedett. (police.hu)
(Index)

Azon kívül, hogy az egyéni képletekben kellene keresgélni a kordában nem tartott indulatok elszabadulására utaló jeleket, az általános konstellációból a hiszterizálásra többszörösen hajlamosító Merkur együttállás Uránuszt, a békétlen Vénusz kvadrát Szaturnuszt és a Jupiter kvadrát Plútót, továbbá a Jupiter kvinkunx Neptunt lehet kiemelni. Előrevetheti árnyékát még esetleg a napokon belül beálló Mars kvadrát Neptun is.


05.02. Indul a karaktergyilkosság: „Botka valamiért kifelejtette milliós Rolexeit a vagyonnyilatkozatából - A „Fizessenek a gazdagok!” jelszóval kampányoló szocialista politikusról készült fotókat átfésülve többféle, 2-3 milliós órát is sikerült a karján beazonosítani – írja a Ripost. Kérdés, hogy a kormánypárti politikusok óraügyeire oly fogékony ellenzéki média ezúttal is lát-e majd hírértéket a történetben… „ (Forrás, fotók: Ripost.)
Pesti Srácok.hu

És így tovább, és így tovább… A Merkur trigon Szaturnusz, s egyidejű együttállás Uránusz kiváltó fényszögekként ráerősítenek a Jupiter kvadrát Plútó és kvinkunx Neptunra.

05.02. „MOB-közgyűlés - Kulcsár Krisztián az új elnök - Kulcsár Krisztiánt választották elnöknek a
Kulcsár Krisztián a MOB új elnöke
Magyar Olimpiai Bizottság keddi tisztújító közgyűlésén. A szervezet tisztújító közgyűlésén összesen 32-en pályáztak különböző tisztségekre (elnök, elnökségi tagság, felügyelőbizottsági tagság), a legnagyobb érdeklődés érthető módon az elnök megválasztását előzte meg. (…) Kulcsár Krisztán 108, míg Borkai Zsolt - aki 2010-től irányította a szervezetet - 51 voksot gyűjtött be, azaz a Nemzetközi Vívószövetség sportigazgatója lett a MOB új elnöke. …”
(Népszava online)

A sport, versenysport a Marshoz, Plútóhoz, Jupiterhez, Oroszlánhoz, Nyilashoz tartozik. A Nyilast a Szaturnusz aktiválja elég régóta. A Mars kvadrát Neptunja, a Jupiter kvadrát Plútó, kvinkunx Neptun indokolhatja a váltást. A Kos-Uránusz trigon Nyilas-Szaturnusz is szerepet kaphat az eseményekben. A vívást kellene beilleszteni még a sorba, ahová a Marsra lenne leginkább nagy szükség, de ő most az Ikrekben jár, ami nem egy sport-jegy. Így hát kénytelenek vagyunk megelégedni a Kos-Uránusszal és fényszögeivel (Merkur együttállás, Szaturnusz trigon).


A Medián eredményei a hvg.hu tolmácsolásában
05.03. A Medián is végzett közvélemény kutatást. Neki kissé más eredmények jöttek ki, mint amilyenekről a megelőző héten számolt be a Republikon Intézet összefoglalója.
„Medián: Félmillió szavazó hagyta el a Fideszt, Áder és Orbán nagyot zuhant - Megtépázta a kormánypárt és az államfő népszerűségét az elmúlt három hónap - derül ki a Medián felméréséből, amelyet a HVG hetilap közöl.
A Fidesz-KDNP támogatottsága a teljes szavazókorú népességben a januári 37 százalékról április végére 31 százalékra esett vissza, ami azt jelenti, hogy az utóbbi negyedévben közel félmillió szavazó távolodott el a kormánypárttól - áll a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelyet részletesen a HVG hetilap közöl. A felmérést a Medián április 21. és 26. között végezte, vagyis bőven azután, hogy a kormány a legnagyobb tiltakozást kiváltó, CEU elleni támadása elindult. …”
(hvg.hu)

Érdekesek az eltérések és az adatokból levont következtetések, de sebaj. A Nap trigonálja a Plútót és 4-én pontos a Neptunnal alkotott szextilje. A Merkurnak két hosszú, egymásnak ellentmondó fényszöge a Vízöntő két urával – trigon Szaturnusz, együttállás Uránusz – figyelemre méltó és akár önmagában is indokolhatja az eltéréseket például. S ne hagyjuk ki a Jupiter kvadrát Plútót és Szaturnusz trigon Uránuszt sem – pont így, párban.


05.03. A kúria elutasította az LMP ligetvédő népszavazási kezdeményezését.

Nap szextil Neptun, trigon Plútó – íme.


05.03. „Új adót vetne ki a kutyatartókra az a törvényjavaslat, amit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be még a múlt héten – írja az Állatportál.hu.
Az állatvédelmi törvény módosítására irányuló javaslat számos kérdésre részletesen kitér, a portál azonban kiemeli az ebrendészeti feladatok költségtérítéséről szóló rendelkezéseket, így azt, hogy a kutyatartás helye szerint illetékes önkormányzat évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be az állattartóktól. …”
(24.hu)

Na, a Mars kvadrát Neptunnak megvan az egyik funkciója, éppen, hogy csak elkezdődött (egzakt: 05.11). A Nap szextil Neptun és trigon Plútó ugyancsak elég ingert jelent, hogy a KDNP bedobja magát megint valami hallatlan fontos és a lakosság körében rendkívül népszerűtlen kezdeményezéssel, amely egyébként másnapra már vissza is vonódik, nem foglalkozik vele a parlament.


05.03. „Elzárás, kényszerzubbony és nyílt sebek a gödi speciális otthonban - Kényszerzubbonyba teszik és bezárják a gödi speciális otthon lakóit, akiknek még a sebeiket is kezeletlenül hagyják. Ez egy nemzetközi civil szervezet, a Mental Disability Advocacy Center vizsgálatából derült ki. A jogsértő körülményekről értesítették a rendőrséget és a kormányt is, de egyelőre nem kaptak választ. Azt követelik, zárják be az összes hasonló intézményt az országban.
(…)
A Magyarországon és az Egyesült Királyságban működő MDAC egy nemzetközi kutatás keretében akarta monitorozni a Gödön zajló munkát, de erre nem kaptak engedélyt az Emberi Erőforrások
Az MDAC felvétele az egyik lakóról
Minisztériumától, pedig közpénzből fenntartott intézményről van szó. A szervezet munkatársai egy alkalommal Széll Bernadett LMP-s országgyűlési képviselővel akartak bemenni az intézménybe, de ekkor is csak Széll kapott belépési engedélyt. Végül idén április 18-án sikerült bejutniuk. Ekkor azért engedték be őket, mert nem vizsgálódni akartak, hanem olyan embereket kerestek, akiket magukkal vihetnek egy fogyatékossággal kapcsolatos brüsszeli konferenciára. Ekkor szembesültek a sokkoló körülményekkel, és döntötték el, hogy külön jelentést adnak ki Gödről. A szervezet úgy tudja, idén az alapvető jogok biztosa is vizsgálódott Gödön, de az ő jelentése még nem készült el. (…)”
(abcúg)


A kozmikus háttér vizsgálatánál nyilvánvaló, hogy sem a mostani, de még csak nem is az április 18-i konstellációt kell figyelembe vennünk, hiszen hosszú évek alatt alakultak ki azok a rettenetes viszonyok, amelyekről beszámol a cikk. A napvilágra kerüléshez a Merkur trigon Szaturnuszhoz és együttállás Uránuszhoz folyamodhatunk, de az Ikrek-Mars kvadrát Neptunnak, vagy a Jupiter kvinkunx Neptunnak éppúgy van szerepe benne. A Neptunnak több soron is, de a Merkur és Mars is tartalmaz egészségüggyel összefüggő elemeket is. A Mars ráadásul utal az erőszakos eszközökre.


05.03. Tornádó, jég, felhőszakadás, óriási feszültséggel kísért vihar, a megfelelő következményekkel – beázások, vezetékszakadások, fakidőlés – az ország jelentős részén.

A Jupiter kvadrát Plútó meteorológiailag is kiadja mérgét, a Jupiter a természet, természeti viszonyok, a Plútó meg a bármilyen tömeghatás. A Merkur együttállás Uránusz és a Mars kvadrát Neptun is jelentősen hozzájárulhat az ügyhöz. A Holdat ilyenkor is okvetlenül néznünk kell. Most az Oroszlánból kvadrátolja a Bika-Napot, vagyis holdnegyed – az időjárás hétnaponkénti változásának ideje van.
05.04. „Totális háborúba sodródott Botka és Gyurcsány - Botka László szerint Gyurcsánynak vissza kell vonulnia, ha nem tudja bemutatni az Orbánra terhelő dokumentumokat. Az MSZP és a DK harca egyre élesebb, egy számukra alig nyerhető debreceni választáson is sikerült összekapni.
(…) Nem ez az első eset, hogy Botka azt javasolja, Gyurcsány tűnjön el a politikából. Megtette ezt már az MSZP országértékelőjén is, ami után a DK-sok visszaszóltak, hogy senki nem küldheti el a pártelnöküket. (…)jött is a DK-s válasz. Molnár Csaba alelnök rögtön egy beszólással kezdte: Azt javasoljuk az MSZP-nek, hogy a pávatáncot hagyja meg a Fidesznek.
(…)”
(Index)

Nem érdemes a szót szaporítani itt sem. Hanem a már ismert hivatkozásokhoz folyamodhatunk, az ellentmondásos kommunikációval. Elegendő a Merkur trigon Szaturnusz, együttállás Uránusz és az Ikrek-Mars kvadrát Neptun, s az időközben életbe lépett trigon Jupitere…


05.04. „A sajtószabadság világnapján lökték arrébb a HírTV riporterének mikrofonját - Rémesen kellemetlen pillanatokat sikerült megörökítenie a HírTV-nek: Ónodi-Szűcs Zoltán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy négymilliárdból épül új szakrendelő a Bajcsy-Zsilinszky-kórházban, ám az egészségügyért felelős államtitkár az újságírók kérdéseit már nem várta meg. Pedig lett volna miről beszélni, az Index elsőként írta meg, hogy a SOTE I. számú női klinikáján egy egészen hihetetlen lista fogadja azokat, akik épp műtétre készülnek befeküdni. A szóróanyag szerint a beteg köteles magával vinni többek között vizet, evőeszközt, vécépapírt, valamint két, tízcentis fáslit is.
A riporter … a kórházak fenntartásáért felelős Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját, Németh Lászlót szerette volna megszólaltatni, aki azonban megragadva a riporter kezét arrébb lökte a mikrofont. (Érdemes figyelni közben az újságírónő arcát.) Ezután a kórház igazgatója szeretett volna nyilatkozni a csatornának, ám a sajtóesemény konferansziéja hirtelen odarongyolt, és a mondandója közepén belefojtotta a szót a kórházigazgatóba, majd szörnyű modorban nyomatékosította, hogy azt szeretné, ha inkább az új, négymilliárdos bejelentésről esne szó. Később Révész Máriusz fideszes országgyűlési képviselő is szóvá tette, hogy nem csak a rendelőépítésről tudósít a csatorna, írta meg a Magyar Nemzet. Mindez ráadásul, nem győzöm hangsúlyozni, a sajtószabadság világnapján történt.”
(Index)

Az Ikrek-Mars kvadrát Neptun önmagában is elég lenne (Neptun a film, nemcsak a zavarodott események). S itt van nekünk a Merkur két sokat emlegetett fényszöge, de a Nap (a „hatalom”) aktivitása (szextil Neptun, trigon Plútó) is jól jön a hatékony „intézkedésekhez”. A sajtószabadság világnapján. Rögtön látni fogjuk, hogy cseppet sem egyedi esetről beszélhetünk!


05.04-05.05. „Lerángatták a lépcsőn a 444 tudósítóját, és elvették a telefonját a Fidesz
Halász Júlia a 444.hu újságírója
konzultációs fórumán - Csütörtök délután kollégánk, Halász Júlia videóriportot akart készíteni a Fidesz konzultácós országjárásának budapesti állomásáról. Ezt az eseménysorozatot múlt héten jelentették be, Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató azt mondta, 120-130 helyen tartanak nyilvános fórumokat országszerte a nemzeti konzultáción feltett kérdések témájában.
Csütörtökön Simicskó István honvédelmi és Varga Mihály gazdasági miniszter tartott fórumot a XI. kerületi Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
"Leültem az előadóteremben és vágóképeket készítettem, majd három fiatal férfi felszólított, hogy menjek el, mert regisztráció nélkül nem lehet forgatni. Kérésem ellenére nem mondták el, hogy kik ők, Ludányi Attila önkormányzati képviselő lépett oda, megígérte, hogy bemutatnak a szervezőnek Szabó Lászlónak"  - írta le a helyzetet Júlia.
"Szabó elmondta, hogy nem forgathatok, de meghallgathatom a fórumot, ezért visszamentem a terembe és a második sorban leültem, felvételt a kamerámmal nem készítettem. Mivel a közönségből többen is fotóztak a mobiljukkal, ezért én is készítettem 3-4 fotót a telefonommal."

Varga Mihály beszéde után, a hallgatói kérdések közben Júliát telefonon keresték, ezért kiment a folyosóra.
"A kameraállványomat viszont bent hagytam a teremben, mert később vissza akartam térni. Szabó László követett a folyosóra, becsukta a terem ajtaját és fenyegetően megállt mögöttem. Mikor befejeztem a hívást, közölte, hogy nem mehetek vissza a fórumra. Elmondtam neki, hogy bent van az egyik eszközöm, de ekkor rámtámadt, kicsavarta a telefont a kezemből és agresszívan felszólított, hogy hagyjam el az épületet. Azzal gyanusított, hogy videofelvételeket készítettem a kamerámmal, ami nem volt igaz, ezért azonnal kértem, hogy rendőrség előtt tisztázzuk a helyzetet. Miután nem adta vissza a telefonomat és elkezdett lökdösni, hangosan segítségért kiáltottam" - írja Júlia. Ennek ellenére senki sem segített neki, sőt, a folyosón állók közül is többen rátámadtak.
"Szabó László pedig a karomnál fogva lerángatott az emeletről és az épület előtt folytatta a fenyegetőzést. Több kollégája vagy barátja is körbeállt és azt mondták, hogy csak akkor kaphatom vissza a telefonom, ha előbb megmutatom nekik a kamerámat. Folyamatosan fenyegetőztek és megpróbáltak megfélemlíteni. Körülbelül 10 percig kértem, hogy adják vissza a telefonomat, mindannyiuktól többször segítséget kértem."

Júlia leírása szerint a jelenet így folytatódott: "Mikor elmondtam Szabó Lászlónak, hogy úton van a rendőrség, a fotóimat kitörölte a telefonomból, és visszament a rendezvényre."
Varga Mihály munkatársai később odavitték a kameraállványt kollégánknak, és azzal az ajánlattal próbálták elsimítani az ügyet, hogy kárpótlásul készíthet egy interjút Varga Mihállyal.

"A rendőrség munkatársai az épület előtt, a főbejáratnál kikérdeztek engem és állítólag az épületben a szervezőkkel is sikerült beszélniük. Azt állították, hogy nem tudták azonosítani a támadómat és mivel a szervezők nem látnak szívesen, ezért nem jönnek velem vissza az épületbe, hogy esetleg együtt keressük meg."

Kollégánk ezután már nem találkozott Szabó Lászlóval. Az épületnek van egy másik kapuja is, valószínűleg ott távozott.
Halász Júlia feljelentést tett a XI. kerületi rendőrkapitányságon, az idézetek a feljelentésből származnak.

Pénteken levélben kerestük Simicskó Istvánt és Varga Mihályt is azzal a kérdéssel, hogy elfogadhatónak tartják-e az esetet Az NGM sajtóosztálya közölte: "Varga Mihály az eseményen meghívott előadóként, a tárca munkatársai meghívottként voltak jelen. Kérjük, hogy további információért a választókerületi elnökhöz forduljanak."
Többször is kerestük Szabó Lászlót. Az újbudai Fidesz-irodától azt a választ kaptuk, Szabó László nem áll a 444 rendelkezésére.

UPDATE: A Honvédelmi Minisztérium kommunikációs osztálya is válaszolt. "A kérdésében foglalt esemény egy olyan lakossági fórum volt, melynek sem a szervezésében, sem a lebonyolításában nem volt szerepe a Honvédelmi Minisztériumnak. Így az esemény részleteiről – beleértve a résztvevőket, a szervezőket, az ott történteket – nem rendelkezünk információval."
(444.hu)

A hivatkozásaink ugyanazok, mint az előzőnél – nyilván, hiszen ugyanakkor volt a két esemény. Hogy történetesen nőkről van szó, az a külön szépsége a históriáknak és végtelenül jellemző. Mármint a regnáló hatalom általános szemléletére. A Mars és Plútó aktivitására kell utalni. Alighanem annak is van szerepe, hogy a Vénusz kvadrát Szaturnusz múltával végre felszabadultak ezek a hős férfiak az ellenhatások alól és szabadon – mit szabadon, gátlástalanul érvényesíthetik akaratukat és indulataikat.


05.05. „Óriási robbanás volt egy győri lakatosüzemben - Robbanás történt egy győri lakatosüzemben péntek reggel a Koroncói úton, egy ember megsérült, a mentők kórházba vitték - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. A robbanás oka nem ismert. A detonációtól az épület egyharmada összedőlt. (…) A helyi hírportál azt is kiderítette, hogy az a győrújbaráti vállalkozó bérelte az üzemet, aki a hétvégén fertődön egy kerékpáros versenyen vesztette életét. A lakatosként dolgozó vállalkozó üzeme már üresen állt.”
(Index)

A lidérces történethez is a Mars kvadrát Neptun, Jupiter kvinkunx Neptun a fő hivatkozás, s ezekhez társul a Kos-Merkur együttállás Uránusz (egzakt: 10-én).


05.05. Viharok egypár pohár vízben: e napon szólal meg először Lehel László evangelikus lelkész, az Ökomenikus Segélyszervezet elnöke, akiről kiásták előzőleg (nem írtam róla, de minek is), hogy ügynökként jelentett akármettől akármeddig és akárkinek. (a 444.hu nyomán)
Másik pohár vizes viharocska: ismét csak kiderítik, hogy Semjén Teheránban tartózkodott, amikor Budapesten aláírta a lex CEU sürgősségi indítványát, ami voltaképpen okirat hamisításnak is minősíthető. (24.hu nyomán) Nagy ügy.

Csodák pedig vannak, amiről íme tanúskodik a három Neptun fényszög (Nap szextil, Mars kvadrát, Jupiter kvinkunx). Az idő ura, a Szaturnusz trigon Uránusszal ugyancsak hozzájárul a dologhoz.


05.06. „Több százan tüntettek a XI. kerületi Fidesz irodánál a 444 riportere mellett - A "Nem
Tüntetés Halász Júlia és a sajtószabadság mellett
maradunk csendben" nevű csoport szervezett tüntetést szombat délutánra a XI. kerületi Fidesz iroda elé, miután a 444 riporterét, Halász Júliát egy kerületi lakossági fórumon megtámadta az egyik fideszes szervező. Kollégánktól erőszakkal elvették a telefonját, és lerángatták a rendezvénynek otthont adó épület lépcsőjén. Végül minden alap nélkül hazugsággal és provokációval vádolták meg. A tüntetésen az ellen is tiltakoztak, hogy egy másik állami rendezvényen a Hír tévé egyik riporterének a kezéből a mikrofont próbálták kicsavarni.
Először Urbán Ágnes, a Mérték Médiaelemző munkatársa beszélt a Fidesz médiapolitikájáról, utána Diószegi Nóra, a Kettő Mérce szerkesztője arról, hogy szerinte egy normális országban nem történhetne meg olyasmi, mint ami a 444-es riporterrel.
Minden résztvevőnek köszönjük a támogatást!”
(444.hu)

Másnap, 05.07-én több szakmai szervezet is deklarálta hivatalosan tiltakozását a méltatlan eljárásokkal szemben.

Az ellentmondásos fényszögeket nem sorolom fel ismét, ugyanazok a hivatkozásaink, mint az utóbbi néhány hírnél.GPS – Előretekintés a 2017.05.08-14. közötti hétre

Kiemelt dátum: május 8. az anya nélkül nevelkedő gyerekek napja
Ez egy mozgó ünnep, az anyák napját követő hétfőn tartják 1990 óta, „a nevelői közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete, a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére. (..:) Azokról szól ez a nap, akiknek mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretet-forrás, amely csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthető.”
(Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. május 1-31-ig.

Nap: Bika 10°49´ - Ikrek 10°43´
Merkur: Kos 24°33´- direkt 05.04-től – Bika 19°49´
Vénusz: Kos 1°10´ - Kos 24°54´
Mars: Ikrek 6°36´ - 27°34´
Jupiter: retrográd Mérleg 15°27´ - 13°20´
Szaturnusz: retrográd Nyilas 27°16 – 25°33´
Uránusz Kos 25°25´ - 27°00´
Neptun: Halak 13°42´ - 14°12´
Plútó: retrográd Bak 19°22´ - 19°00´
Holdcsomó: Oroszlán 29°52´ - 28°14´


A Hold a héten:
Mérleg  május 09. 7.00-ig
május 09.  7.00-tóől május 11. 18.59-ig
május 11. 18.59-től május 13. 7.37-ig Nyilas
május 13.  7.37-től Bak

Holdfázis: május 10. 23 óra 42 perc telihold (Nap-Hold szembenállás)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ezen a héten még öt, de a Jupiter kvadrát Plútó a hét végével kifut.


1. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

2. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) A most tárgyalt héten szűnik meg hatása. A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

3. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.

4. Április 15-től augusztus 5-ig lehet számítani a Jupiter kvinkunx Neptun fényszögre. A két bolygó ugyanazon jegy, a Halak társuralkodója. Kapcsolódásuk a karma fényszögével azokra a tényezőkre világít rá a maga kellemetlen módján, amelyek az önfeláldozás, önzetlenség, empátia, szolidaritás témakörét érintik, amelyekben alighanem némi deficitet mutatnak az érintettek – mundán értelemben persze az egész világ. Fontos körülmény, hogy április 28-ig még az aktuális leszálló Holdcsomó urai, s ezzel a megkezdett kvinkunx-szal átviszik a következő, Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomóra is a vázolt tartalmakat, erős hangsúllyal, holott ott már nem töltenek be úgynevezett diszpozítori szerepet. (Diszpozítor: valamely vizsgált horoszkópelem ura.)

5. 04.23-tól 09.15-ig tart az, hogy az Uránusz trigonálja a felszálló Holdcsomót – váratlan, villámfénynél megvilágított felismeréseket sugallva. Ezek nyomán már-már megváltásszerűen történő változások is következhetnek be a karmához való hozzáállásban, következésképpen a karmában is. Mivel a következő leszálló Holdcsomó egyik uráról van szó (miközben a másik, a Szaturnusz ugyancsak trigonálja a felszálló Holdcsomót!), a jelentősége még tovább növekedhet. Természetesen elsősorban az érintetteket, az Oroszlán, esetleg a Vízöntő felszálló Holdcsomósokat érintheti, de valamennyiünkre is hathat bizonyos mértékig.


Rövidebb tendenciáink:

Május 4-én volt egzakt a Nap szextil Neptun, még egy-két napig érezhetjük. Jóakarat, empátia, szociális érzékenység, ilyen ügyekre rálátás, megértés a tartalma, csak csekély ereje és rövid ideje folytán kevés az esély arra, hogy nagyobb horderejű dolgok születhessenek általa – ha csak önmagában szerepel.

Május 9-én pontos a Nap trigon Plútó fényszög. Nagy energiabedobással elérhető gyors és látványos eredmények, az akaratérvényesítésnek olyan (rövidke) szakasza, amikor a környezet is el tudja fogadni azt, mert nem bántó viszont annál nagyobb a meggyőző ereje. Megvan azonban a hatalmi túlkapásoknak a veszélye is, hiszen a „bármit lehet” érzést is felkeltheti.

Május 10-én kulminál harmadszor a Merkur együttállás Uránusz, amely a Merkur minap véget ért retrograditása miatt különösen hosszan, május közepéig eltart. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

Május 11-én egzakt harmadszor a Merkur trigonja a Szaturnusszal. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal. Jó hosszú ideig, május közepéig tart majd, de mellette ott van az ellentmondást, ellensúlyt jelentő Merkur együttállás Uránusz is.

Szintén 11-én pontos a Mars kvadrát Neptun. Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

Május 12-én kulminál a Mars trigon Jupiter. A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

A hét legvégén kezd érződni a Nap kvinkunxa a Szaturnuszhoz (pontos 05.17). Karmikus felismerések, amelyek az Ego túlnövekedése miatt válnak esedékessé. Ha nem akar az ember (vagy egy-egy csoport) tükörbe nézni, mert kellemetlen dolgokat látna, akkor külső tényezőktől kap pofonokat, melyek ugyancsak az Ego túlnövekedésének megakadályozását célozzák.

Ugyancsak a hét végén indul a Nap kvadrátja a Holdcsomókhoz, erőteljesen aláhúzva az iménti tartalmakat! (Egzakt: 05.19.)Azt is mondhatnánk, hogy a fele sem tréfa, ha nem lenne mellette a Szaturnusz és Uránusz trigonja a felszálló Holdcsomókhoz. Így is figyelemre méltó, mivel a Nap az aktuális felszálló ura, a másik két említett bolygó pedig a Vízöntő leszállóé.

A Merkur is trigonálja a felszálló Holdcsomót, mégpedig a hét elejétől (kulminál: 05.15.) enyhítve az imént említett fenyegető hatásokat. Remélhetőleg a múltbeli beidegződésekkel kapcsolatos információk praktikus hasznosítását jelenti.

A hét végén a Vénusz is aktiválódik megint, kezd szembenállni a Jupiterrel (pontos: 05.19).
Makacsságot, békétlenséget, a kompromisszumok elutasítását jelzi. Ideológiai szempontok keverését a szubjektív, esetleg kifejezetten érzelmi motívumokkal. Türelmetlenség, követelődzés, önismereti problémákból eredő sértettség tetézheti. Mutathat zavarokat a pénzügyekben, külkapcsolatokban, jogalkotásban és joggyakorlásban is.

A Mars a hét utolsó harmadában kvinkunxba kerül a Plútóval (pontos: 05.19). A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.


A következő hét nyitó konstellációját egy hinta (Hold,Jupiter – Neptun – Nap) és ekét kegyelmi háromszög (Hold, Jupiter – Neptun – Mars és Hold, Jupiter – Plútó – Nap ) jellemzi. Vizsgáljuk meg, miként hat az egyes jegyek szülötteire ez a már megint elég hektikus bolygóállás.KOS
Kisebb-nagyobb döntéseket kell hoznia hamarosan, hivatás (munkahelyváltás), az ezzel összefüggő anyagi viszonyai, függetlenség és társkapcsolat (az Én és a Világ viszonya) ügyeiben. Most is hajlamos arra, hogy elhamarkodottan ítéljen meg dolgokat, ezért praktikus, ha elszámlál jó sokáig, mielőtt feltenné a pontokat az i betűkre, intézkedne.


BIKA
Még mindig a munka, egészségi helyzet kötik le energiái nagy részét, de már legalább a megoldás, vagy a dolgok kimenetele is látszik, nem csak a probléma. Rokonsággal, vagy szélesebb társadalmi kapcsolatokkal is folyamatosan megvannak a programjai, vegyes színezettel és felhangokkal, de ezeket (is) kitűnően és diplomatikusan kezeli.

IKREK
Jobb, ha igyekszik kerülni a konfliktusokat, mert hamar felfortyan és mindenféle indulatok kezdik hatalmukba keríteni. Mielőtt le akarna valakit gyilkolni – szóban vagy tettleg – keressen hamar valamilyen levezető eszközt, csatornát, s használja fel energia-túltengését kreatív feladatok megoldásához. Sokat segíthetnek ebben például barátai, gyereke.


RÁK
A család ügyeinek egy része (méghozzá nem is kicsi) megoldódni látszik, s ha nem fordítana rá annyi pszichés energiát, hamarabb a végére tudna járni. Nehéz feldolgozni azokat a sérüléseket, melyeket a közelmúltban szerzett, hiszen még a régiek sem gyógyultak be teljesen. Azért ebben is elég jól haladhat előre, s ehhez a külvilágból is támogatást kap.


OROSZLÁN
Kommunikációs, közlekedési és hosszan húzódó hivatalos, bürokratikus ügyekben sikereket érhet el, csak ne tévesszék meg saját vélt vagy valódi sérelmei. Az oroszláni nagyvonalúság ilyenkor sokat segíthet, már ha elő tudja venni. Munkájában, vállalkozásában, szélesebb társadalmi kapcsolataiban minden úgy megy (majdnem), mint a karikacsapás.


SZŰZ
Függetlenség, anyagiak, hivatás kérdései foglalkoztatják ismét, s bár jelentős sikereket ér el például munkájában, mégsem elégedett, mert mindig marad valami, ami nem egészen tökéletes. Nos, ezt kellene (végre) tudomásul venni, hogy a földi szférában ilyesmi nincsen. S még azt is, hogy ha ezt tudomásul veszi, nem egyenlő azzal, hogy enged a színvonalból.


MÉRLEG
Az otthon, család, ingatlan témaköre gyakran szóba kerül, mint neuralgikus pont. Most itt van lehetőség arra, hogy több tételt kihúzzon a kellemetlen teendőkből, mert megoldódnak, vagy kitisztulnak körülöttük az erővonalak. Munkájában is jól tud haladni, különösen, ha hallgat megérzéseire. Tanulás, vagy külföldi kapcsolatok terén fokozódó aktivitást mutat.


SKORPIÓ
Több Skorpió társkapcsolatában komoly fejlemények várhatók, még az is lehet, hogy elszánja magát a házasságkötésre (ha eddig nem tette). Persze emellett a szokásos fő témakörök is aktuálisak maradnak: kommunikáció, vállalkozás, munka ügyei, amelyekben vegyes, de túlnyomórészt előnyös tendenciák látszanak. Örüljön bátran a jó eredményeinek.


NYILAS
Kissé idegesítőnek találja időnként társát vagy bárkit a külvilágból, holott máskülönben szórakoztató és dinamikus periódust élnek meg. Érdemes utánajárni, milyen kisgyerekkori beidegződéseit aktiválják a bosszantónak vélt jelenségek, hogy aztán többé ezekkel ne kelljen foglalkoznia. Gyerekkel, vállalkozással, anyagiakkal kapcsolatban sikereket ér el.


BAK
Most aztán istenigazából nekilendül olyan teendőinek, amelyek inkább magántermészetűek, s emiatt (megint egyszer) kissé háttérbe szorítja hivatására irányuló energiáit. Ami nem baj, hiszen a magán-oldalon valóban meg tud ismét oldani egy sereg dolgot, hogy később ne vonják el a figyelmét munkájáról. Mások szerint azzal is éppen eleget foglalkozik.


VÍZÖNTŐ
Egyszerre szeretne a végére járni egy csomó olyan dolognak, amit eddig halogatott. Egyébként valóban komoly teljesítményekre képes ebből a szempontból, de persze ne legyen türelmetlen, mert mindent akkor sem tud hirtelenjében megoldani. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy kenyérkereső foglalkozására is időt és energiát kell fordítania.


HALAK
Ismét ragyogóan működik intuíciója, különösen mikrokörnyezetével kapcsolatban és kommunikációjában. Ha néha-néha úgy érzi, hogy mégis melléfogott, nyugodjon meg, mert nincs olyan jelenség, ami ne lenne aktuális saját vagy mások (például a család) életében. Távolabbi elképzeléseit bátran alakíthatja, sok lehetőség nyílik számára, ha él velük.

18. hét 2017. május 1-7.

Általános

Visszapillantó a 20176.04.24-30. közötti hétre

Dopeman kampányolt
04.24. (04.23.) „Leverte a baloldal a Fideszt Zuglóban - Dopeman vesztett Józsefvárosban
Hat településen rendeztek … időközi önkormányzati választást; négy helyen polgármestert, két budapesti kerületben pedig egyéni képviselőt választottak. Zuglóban a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az Összefogás Zuglóért Egyesület közös jelöltje, Bitskey Bence fölényesen győzött, Józsefvárosban pedig a fideszes Sántha Péterné nyert Dopemannel és a lelkész Bolba Mártával szemben. A választásokat botrányok is övezték, egy netre felkerült videóból kiderült, hogy többen pénzért mentek szavazni Józsefvárosban, Zuglóban a kerület fideszes jelöltjét szintén szavazatvásárlással vádolták. Az MSZP a videó nyomán feljelentést tett, a Fidesz pedig elfogadhatatlannak nevezte a szavazók törvénytelen befolyásolását.
Tolna megyében két településen tartottak időközi polgármester-választást. Gyulajon a település korábbi független alpolgármesterét, Tolnanémediben helyi vállalkozót választottak polgármesternek. Mindkét településen egészségügyi okokból mondott le a korábbi települési vezető. A Veszprém megyei Pápasalamon Tóth Frigyes független jelölt nyerte az időközi polgármester-választást. Gyömrőn Mezey Attilát, a Gyömrő 2000 Kör jelöltjét és a város korábbi alpolgármesterét választották polgármesternek. (…)”
(Népszava)

A Jupiter kvinkunx Neptun, kvadrát Plútó, Szaturnusz trigon Uránusz, s a Merkurnak szintén vegyes fényszögei: trigon Szaturnusz, együttállás Uránusz – hozhatták a szintén vegyes eredményeket, a csalás vádjával együtt (Jupiter kvinkunx Neptun). S az is igaz, hogy a hat helyből egyet vitt a fidesz, a többit függetlenek illetve az ellenzék.


04.24. Az előző héten az extrém meteorológiai viszonyok miatt lefújt demonstrációt most tartották meg.
“Orbán egy kígyónyelvű gazember” – Tüntetés az orosz nagykövetségnél - Zenés tüntetésként kezdődött az Állítsuk meg Moszkvát. Kezdetben nagyjából 1500 gyűlt össze az orosz nagykövetség előtt. (…) Elegünk van, nagyon elegünk van, mondta az egyik szervező. Ezért vannak az utcán két hete. Majd hozzátette: Magyarország nem lesz ismét orosz gyarmat, nem hagyjuk! …
Lányi András író, filozófus a színpadra szólítva azzal kezdte, ő már a Kádár-rendszerben is a nyugat, az imperialisták ügynöke volt. De ’56-ban is nyugatról beszivárgott ügynökök robbantották ki a forradalmat, ironizált. “Aki Soros Györgyöt védi, az azt akarja, hogy iszlám terroristák árasszák el Európát, mert ők is Soros-ügynökök. Mindenki Soros-ügynök, aki nem orosz ügynök. Lányi szerint rengeteg az ellenségünk, de a kormány a helyén van. Szerinte Szent Istvántól mostanáig mindenki tudta, hogy inkább nyugat felé kell fordulni, kivéve Orbán.
Orbán és Putyin, takarodjatok, harsogja a tömeg.

Egy felszólaló aktivista, Antal Nikoletta Henrietta polgári engedetlenséget hirdetett. A tüntetés végén pedig azt kérte a tömegtől, induljanak meg a nagykövetség épülete felé.
Zhenya Belyakov orosz emberjogi aktivista arról beszélt, amikor a CEU-ra jött tanulni, alig tudott valamit Magyarországról. Mára az ország egyre jobban hasonlít Oroszországra. Szentesi Éva író, rákkutató pedig Soros-kurvákról, lúgos orvosról és Andy Vajna feleségéről, Vajna Timiről szólt. Nincs jogállam, mondta. Majd hozzátette, ez az az ország, ami önként akar orosz gyarmat lenni. De a tüntetők is itt élnek, nem félnek, nem hagyják magukat.

Puzsér Róbert européer szerepben lépett színpadra, több Európát követelt, mert most sok a gond
Csökkenő  tendenciák a tüntetésekkel
vele. A publicista szerint Magyarország nem Oroszországhoz, hanem a nyugathoz tartozik. De nem azért, mert Soros így döntött, hanem azért, mert Géza és István – 1000 évvel ezelőtt. Puzsér szerint Orbán azért építi hatalmát orosz segítséggel, mert így talán bírja addig az ország élén, mint Kádár János. Orbán hiába hitegeti magát azzal a limuzin hátsó ülésén, hogy ő Petőfi, valójában nem más, csak egy kígyónyelvű gazember, mondta. Európa ma egyáltalán nem Orbán Viktor. Amikor azt üvölti, hogy “Ruszkik haza!”, akkor nem elsősorban a paksi bővítésre gondol, hanem Orbán Viktorra és kormányára. (…)
(24.hu)

Szemmel láthatólag kifáradt a lendület (lásd az előző hetek visszapillantóiban is az ezzel kapcsolatos fenntartásokat). Elmúlt a diszharmonikus széria, vegyes tendenciák léptek a helyükbe, ami azonnal meg is látszik. Ennél a demonstrációnál is ugyanazokat a hivatkozásokat vehetjük figyelembe, mint az előző hírnél, kiegészítve azzal, hogy még mindig él (május 2-ig) az extrém hosszan tartó Vénusz kvadrát Szaturnusz – ezzel ment egyáltalán az utcára az előzőekhez képest igen csekély létszámú népesség.


04.25. „Ötezer négyzetméteres épület lángol Budaörsön - Hatalmas tűz Budaörsön, lángokban áll a gyógyszerraktár
Megfékezték a lángokat a budaörsi gyógyszergyári raktártűznél kedden kora délután, jelenleg az izzást próbálják megszüntetni budaörsi Pharma park területén közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedden az MTI-vel.
Csámpai Attila elmondta: a sűrű füst miatt korábban megkérték a lakosságot, hogy amennyiben lehetséges, a tűz 500 méteres körzetében ne nyissanak ablakot, ajtót, és lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban.
Az M1-es autópályán elrendelt rendőrségi forgalomlassítására azért volt szükség – mondta a szóvivő -, mert a sűrű füstöt látva, az autósok elkezdtek nézelődni, és ez balesetveszélyes volt. Időközben a rendőrség azt közölte a honlapján, hogy az autósok ismét használhatják a budaörsi áruháznál lévő lehajtót az M1-es és M7-es bal pályán, amelyet korábban a tűz miatt zártak le.
Csámpai Attila kitért arra, hogy a helyszínen már két katasztrófavédelmi mobil labor is tartózkodik, hogy az épület teljes hosszában mérhessék az esetleg a levegőbe került veszélyes anyagokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy veszélyes anyagok továbbra sem mutathatók ki. …”
(24.hu)

Kos-Merkur együttállás Kos-Uránusz, Jupiter kvinkunx Neptun (vegyi anyagok és környezetszennyezés). Mars kvinkunx Szaturnusz, kvadrát Holdcsomókhoz (ez utóbbi 04.21-én volt pontos)


04.25. „Orbán kiadta a kilövési parancsot? – egymás torkának estek a fideszes nagyurak
Hajtóvadászat - persze csak illusztráció...
A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselővel és hat társával szemben a Fővárosi Törvényszéken. A vádhatóság az országgyűlési képviselőt bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja – közölte a főügyészség vezetője. (…)
forrás: nepszava.hu
(Pesti Bulvár)

A hosszú cikk részletesen ismerteti az előzményeket, aki ezek miatt nem alszik békésen, bárhol megtalálhatja. Emlékeztetőül: ez a Mengyi az a Mengyi, aki nem átallotta magát Voldemortnak becézni – amint erről valami régebbi visszapillantókban már szó esett.
A jogi eljáráshoz a Jupitert keressük elsősorban, s neki itt van a kvinkunx Neptun (amúgy Mengyi Halak-Napú) meg a kvadrát Plútó. De a Nyilas-Szaturnusz trigon Uránusz sem rossz, mint az igazságtétel bizonyos formája – nagyhirtelen.


04.26. „Nem szorult Orbán fejszéje a brüsszeli fába - Nem érte meglepetés Orbán Viktort az Európai Parlamentben, ahol a lex CEU és a civiltörvény miatt vették elő a kormányt. Orbán a szűk két órás vita utáni sajtótájékoztatón is elégedettnek tűnt: elmondta amit akart, kitűnt, hogy vannak az EP-ben olyanok, akik egyetértenek vele, és szerinte jogi úton meg is fogja tudni védeni álláspontját.
Többen voltak kíváncsiak Orbán Viktor sajtótájékoztatójára, mint az azt megelőző vitára az EP-ben, ahol a 750 fős ház harmada sem volt jelen. A magyar kormányfőnek nekimentek Brüsszelben az EU vezetői, volt, aki lehazugozta, a radikális EU-ellenesek viszont megvédték. Ám Orbán ezzel egy másodpercig nem törődött: sorosozott és a nemzeti konzultációt ajánlgatta. Végig csak otthonra üzent.
(…)
Arra a kérdésre, hogy tervezi-e népszavazás kiírását az uniós tagságról, miután az euroszkeptikus Nigel Farage meghívta a brexitklubba, azt mondta, hogy "nekünk itt van a helyünk, nem egy sziget vagyunk, egy kontinensen élünk, és ide tartozunk." Magyarország érdeke az együttműködés, irracionális az elszigetelődés politikája. Hozzátette, hogy a magyarok több mint 70 százaléka azt gondolja, hogy az EU-tagság a helyes. Viszont nem lehetünk néma gyerekek, részt akarunk venni a demokratikus vitákban, mondta. A brüsszelező kormány vezetőjétől szokatlanul Orbán kijelentette: az EU a szabadság földje.
(…)
Megismételte korábbi álláspontját a menekültügy kezeléséről.    Ezúttal is elmondta, hogy az EU-nak nem a menekültek befogadását és elosztását kellene automatikussá tennie, mert az csak újabb bevándorlást generál, hanem ott kellene segíteni, ahol a baj van. Új elem volt, amit mellékesen említett meg: a „Hungary Helps” alapítványt, amelyen keresztül a Magyarország rengeteg költségvetési pénzt és önkéntest juttat a segítségre, fejlesztésre szoruló területekre. Igaz, a Hungary Helpsnek nincs sok nyoma, a kormány sem beszélt eddig erről, legfeljebb a keresztény közösségek megsegítéséről. …”
(Index)

Ennyi szót is kár volt szaporítani a hazai fogyasztásra szánt szokásos propaganda és a néha Brüsszelnek címzett hazudozások katyvaszára. A Merkur együttállás Nap még érvényben van, valamint a Merkur trigon Szaturnusz (pontos:04.24.) és egyidejű Merkur együttállás Uránusz (egzakt 04.28.) is, méghozzá a Kosból, ahol a kommunikáció lendülete némelykor fontosabb, mint a tartalma. A Jupiter két diszharmonikus fényszöge okvetlenül megemlítendő (kommunikáció magasabb, illetve nemzetközi szinten), úgymint kvinkunx Neptun és kvadrát Plútó.


04.27. „A Fidesz simán túlélte a CEU-tüntetéseket, egy párt eltűnt - A CEU-ügy és a tüntetések
A közvéleménykutatás grafikonja
ellenére sem csökkent jelentősen a Fidesz támogatottsága a szavazók körében, derült ki a Závecz Research, illetve a Republikon Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.
Némileg erősödött ugyanakkor a Jobbik és az MSZP is, a Momentum mérhető szintet ért el, a Párbeszéd viszont eltűnt a térképről, nulla százalékon áll.  (…)
(Index)

Magának a közvéleménykutatásnak a jelölői a gyors bolygók fényszögei a közelmúltban, most pedig a publikálásnál a Merkur két ellentmondásos, sokat emlegetett kapcsolódása. Hogy miért tartja magát oly szilárdan a fidesz, ahhoz nem a napi konstellációk kellenek, hanem  az ország horoszkópja, na meg a fideszé…


04.27. „Újabb szakaszban két kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen - Két ügyben is újabb szakaszba léptette a Magyarország ellen korábban megindított kötelezettségszegési eljárásokat csütörtökön az Európai Bizottság. Az egyik ügy a foglalkoztatás területén a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós szabállyal, illetve a szülési szabadságról szóló irányelvvel kapcsolatos, a másik pedig a harmadik energiaügyi csomagban foglalt irányelvek megfelelő végrehajtásával.
A brüsszeli testület mindkét esetben úgynevezett indokolással ellátott véleményt küldött a magyar kormánynak, ami a kötelezettségszegési eljárás második szakaszát jelenti.
Ahogy megírtuk, az EB az uniós jogba ütközőnek találta a felsőoktatási törvény CEU-t ellehetetlenítő módosítását – amellyel Áder Jánosnak semmi gondja nem volt –, mivel korlátozhatja a szabad szolgáltatásnyújtás elvét. Emiatt az Európai Bizottság figyelmeztető levelet küld a magyar kormánynak, ami a kötelezettségszegési eljárás első szakasza.”
(hvg.hu)

A nem valami hatékony intézkedések kozmikus háttere a Jupiter két fényszöge. Leginkább.


04.29. „Orbán hajlandó átgondolni a CEU ügyét - A Fidesz uniós pártcsaládja azt kéri a kormánytól, hogy függessze fel a felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatos határidőket, és kezdje meg a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a CEU ügyében. Az Európai Néppárt félrevezetőnek tartja a nemzeti konzultációt, és elviselhetetlennek nevezte a Fidesz EU elleni támadásait.
Ahogy arról korábban írtunk, a Néppárt és a Fidesz közti súrlódásokat szombaton próbálták lerendezni. Az uniós csoport elnöksége reggel ült össze Orbán Viktorral, hogy a magyar ügyeket megvitassák és levonják a következtetéseket az elmúlt napok fejleményeiből.
A szabad szolgáltatásnyújtás elvét korlátozhatja a felsőoktatási törvény, ez ütközik uniós jogba. (…)”
(Index)

Továbbra is a Jupiter kvinkunx Neptun és a kvadrát Plútó éppen elegendő. A Jupiter kvadrát Plútó ráadásul két hét múlva kifut, tehát fokozni kezdi működését.


04.30. „A kormány egy rendelettel bedarálja a köztéri reklámokat - Péntek este megjelent a Magyar Közlönyben egy közterületi reklámfelületekkel foglalkozó kormányrendelet, amely kijelöli a tavaly elfogadott településkép védelmi törvény reklámokkal kapcsolatos végrehajtásának menetét - szúrta ki az Index.
Vajon megfelel-e majd a szabványnak?
Az Orbán Viktor által aláírt rendelet lényege, hogy 30 nap múlva már lényegében csak önkormányzati engedéllyel helyezhetőek ki közterületre új reklámfelületek, 2021-tól pedig csak azok a már meglévő reklámhordozók maradhatnak köztéren, amelyek megfelelnek a kormány új szabályozásának.
A jövőben például egy plakát nem lehet nagyobb 9 négyzetméternél;  a reklámhordozó tartója legfeljebb 11 négyzetméter lehet (egy klasszikus óriásplakát jelenleg 12 négyzetméter, tartója 14 négyzetméter).
Ragasztani a plakátot nem lehet, csak közművelődési célú hirdetőoszlopra. (Ilyen oszlopot például múzeumok, színházak tehetnek ki).
Közterületen reklám közzétételére kizárólag utcabútor használható.
A kormány ezzel gyakorlatilag rendeleti úton belenyúl és átformál egy egész piaci szegmenst, amit egyelőre a piaci szereplők sem tudnak nagyon hova tenni. Szigeti Péter, az Alfa Plakát Kft. tulajdonos-ügyvezetője szombaton a telefonos megkeresésünkkor értesült arról, hogy megjelent a rendelet, de hozzátette: hetek óta pletykáltak arról, hogy ki fog jönni.
(…)
Az eddigi plakátpiacot teljesen átalakítja, és olyan szabályozást hoz, amely miatt fennáll annak a veszélye, hogy a jövőben gyakorlatilag csak a haveri cégek reklámozhassanak köztéren. - mondta a cégvezető. …”
(Index)

A plakát-cirkusz egyfelől Simicska ellen irányul minden bizonnyal, másfelől pedig – két legyet ütve egy csapásra – a közelgő választásoknál is jól jöhet az új szabályozás. Az asztrológiai hivatkozásokból a Merkur kettős hatású kapcsolódását lehet említeni (trigon Szaturnusz, együttállás Uránusz), a Vénusz kvadrát Szaturnuszt, Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomót (pontos – immár harmadszor – 04.28-án), s a Jupiter két aspektusát (kvinkunx Neptun, kvadrát Plútó).GPS – Előretekintés a 2017.05.01-07. közötti hétre

Kiemelt dátum: május első vasárnapja, ebben az évben május 7. – az anyák napja.
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. … Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban …
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni.
Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. (1914-ben május második vasárnapja, és így az Anyák Napjának első hivatalos megünneplése május 10. napjára esett.)
(…)
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
(…)
február második vasárnapja: Norvégia
március 3.: Grúzia
március 8.: Afganisztán, Bulgária
március 21., a tavasz első napja: az arab világ legtöbb országa (például Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Irak, Kuvait, Libanon, Szaúd-Arábia), illetve a magyar paraszti hagyományban is a március 20. utáni első vasárnap ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, amely összevontan anyák napja, nőnap és „Valentin-nap” is volt; a leányok virágot ajándékoztak kedvesüknek, a gyermekek pedig verssel vagy dallal köszöntötték fel édesanyjukat és nagyanyáikat
március 25.: Szlovénia
május első vasárnapja: Litvánia, Magyarország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia
május második vasárnapja: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Chile, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Japán, Kanada, Malajzia, Németország, Olaszország, Peru, Szlovákia, Svájc, Tajvan, Törökország, Ukrajna
május 10.: Latin-Amerika legtöbb országa (például Guatemala és Mexikó), Hongkong, India, Pakisztán, Szingapúr
május 26.: Lengyelország
május utolsó vasárnapja: Franciaország, Marokkó, Svédország
június második vasárnapja: Luxemburg
augusztus 15.: Costa Rica, Belgium,Antwerpen
október második hétfője: Malawi[3]
október harmadik vasárnapja: Argentína
november utolsó vasárnapja: Oroszország
december 8.: Panama
Más ünnephez kapcsolódik:
Egyesült Királyság (Anglia) és Írország: az itteni anyák napja (Mother's Day) nagyböjt negyedik vasárnapjára esik. A Mothering Sunday nevű vallási ünnepből alakult ki, amely eredetileg nem kapcsolódik a mai anyák napja ünnephez.
India: a nyugati hatásra átvett május 10-i anyák napja mellett megtartják a Durga Puja nevű, októberi tíznapos ősi hindu anyák ünnepét is.
Thaiföld: augusztus 12., Szirikit királynő születésnapja”
(Wikipédia)


A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. május 1-31-ig.

Nap: Bika 10°49´ - Ikrek 10°43´
Merkur: Kos 24°33´- direkt 05.04-től – Bika 19°49´
Vénusz: Kos 1°10´ - Kos 24°54´
Mars: Ikrek 6°36´ - 27°34´
Jupiter: retrográd Mérleg 15°27´ - 13°20´
Szaturnusz: retrográd Nyilas 27°16 – 25°33´
Uránusz Kos 25°25´ - 27°00´
Neptun: Halak 13°42´ - 14°12´
Plútó: retrográd Bak 19°22´ - 19°00´
Holdcsomó: Oroszlán 29°52´ - 28°14´


A Hold a héten:
Rák 05.02. 6.12-ig
05.02.    6.12-től 05.04.11.46-ig Oroszlán
05.03.    11.46-tól 05.06.  20.20-ig Szűz
05.06.  20.20-tól Mérleg

Holdfázis: május 3. 4 óra 47 perc: harmadik negyed (Nap-Hold kvadrát)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ezen a héten is öt.


1. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

2. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

3. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.

4. Április 15-től augusztus 5-ig lehet számítani a Jupiter kvinkunx Neptun fényszögre. A két bolygó ugyanazon jegy, a Halak társuralkodója. Kapcsolódásuk a karma fényszögével azokra a tényezőkre világít rá a maga kellemetlen módján, amelyek az önfeláldozás, önzetlenség, empátia, szolidaritás témakörét érintik, amelyekben alighanem némi deficitet mutatnak az érintettek – mundán értelemben persze az egész világ. Fontos körülmény, hogy április 28-ig még az aktuális leszálló Holdcsomó urai, s ezzel a megkezdett kvinkunx-szal átviszik a következő, Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomóra is a vázolt tartalmakat, erős hangsúllyal, holott ott már nem töltenek be úgynevezett diszpozítori szerepet. (Diszpozítor: valamely vizsgált horoszkópelem ura.)

5. 04.23-tól 09.15-ig tart az, hogy az Uránusz trigonálja a felszálló Holdcsomót – váratlan, villámfénynél megvilágított felismeréseket sugallva. Ezek nyomán már-már megváltásszerűen történő változások is következhetnek be a karmához való hozzáállásban, következésképpen a karmában is. Mivel a következő leszálló Holdcsomó egyik uráról van szó (miközben a másik, a Szaturnusz ugyancsak trigonálja a felszálló Holdcsomót!), a jelentősége még tovább növekedhet. Természetesen elsősorban az érintetteket, az Oroszlán, esetleg a Vízöntő felszálló Holdcsomósokat érintheti, de valamennyiünkre is hathat bizonyos mértékig.


Rövidebb tendenciáink:

04.24-én volt pontos a Merkur második trigonja a Szaturnusszal. A harmadik majd direktbe fordulása után, 05.11-én lesz esedékes, ezért ezen a héten folyamatosan érvényesül. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal. Jó hosszú ideig, május közepéig tart majd, de mellette ott van az ellentmondást, ellensúlyt jelentő Merkur együttállás Uránusz is.

04.28-án kulminált szintén másodszor a Merkur együttállás Uránusz is (lásd az előbbi utalást is), amely különösen hosszan, május közepéig eltart. A harmadik egzakt aspektus május 10-én lesz, s ez is érvényesül természetesen az egész, most tárgyalt héten. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

04.21-én harmadszor, s ezúttal most utoljára kulminált a Vénusz a Szaturnusz kvadrátja felett. Ezen a héten köszönünk el tőle, két-három nap után. Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget, intoleranciát jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.
A normálisnál (maximum 5-7 nap) sokkal hosszabb, több, mint egy havi időtartam jelentősen növeli a súlyát ennek a fényszögnek.

04.28-án volt esedékes a Vénusz harmadik kvinkunxa a felszálló Holdcsomó felett, kellemetlen módon figyelmeztetve minket mindenféle karmikus elmaradásokra és kötelezettségekre.

Május 4-én egzakt a Nap szextil Neptun. Jóakarat, empátia, szociális érzékenység, ilyen ügyekre rálátás, megértés a tartalma, csak csekély ereje és rövid ideje folytán kevés az esély arra, hogy nagyobb horderejű dolgok születhessenek általa – ha csak önmagában szerepel.

Május 4. a napja annak is, hogy a Merkur direktbe fordul – és szokatlan módon ezzel be is fejeződött az e heti pontos jelenségek köre.

Kezdődik viszont egy újabb Nap és két Mars-aspektus.

A hét első harmadában már életbe lép a Nap trigon Plútó fényszög. (Kulminálása 05.09-én esedékes.) Nagy energiabedobással elérhető gyors és látványos eredmények, az akaratérvényesítésnek olyan (rövidke) szakasza, amikor a környezet is el tudja fogadni azt, mert nem bántó viszont annál nagyobb a meggyőző ereje. Megvan azonban a hatalmi túlkapásoknak a veszélye is, hiszen a „bármit lehet” érzést is felkeltheti.

A hét felétől érzékelhető a Mars trigon Jupiter (pontos: 05.12). A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

A hét első harmadától készülhetünk a Mars kvadrát Neptun, ellentétes előjelű fényszög hatásaira. (Egzakt: 05.11.) Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.


A hétnyitó konstellációt három kósza fényszög-sorozat jellemzi, melyek kizárólag a Hold pozíciójának köszönhetik létüket: egy tág T-kvadrát (Hold-Jupiter-Plútó), egy kegyelmi háromszög (Hold-Jupiter-Neptun) és egy kis háromszög (Hold-Neptun-Nap). Az ismét izgalmas ellentmondásokat tartalmazó kozmikus helyzet mit sugall a 12 típusnak?


KOS
Anyagiakkal, otthonával, lakásügyekkel, tanulmányokkal vagy külföldi kapcsolatokkal van elfoglalva. Sűrű teendői közepette nem biztos, hogy elegendő figyelmet tud fordítani társkapcsolatára, illetve társára, ezért némi méltánytalanság is megeshet a felek között. Az indulatok kezelése jelent kiemelt feladatot, kérdés: hogyan tud annak megfelelni?


BIKA
A munka, kötelezettségek, egészség-betegség kérdései továbbra is előtérben maradnak, de sajnos bármennyi energiát is fektet abba, hogy rendezze legalább egy részüket, csak göngyölődnek még egy kicsit tovább. Több sikerélményt érhet el kommunikációjával, vagy ügyintézés folyamán illetve mikrokörnyezetében, vagy testvérével összefüggésben.


IKREK
Némi kellemetlenségtől eltekintve megvalósulhatnak olyan elképzelései (sőt: álmai), melyeket hivatásában épített fel illetve táplál. Mi több: még anyagi kihatása is lehet a dolognak, amire esetleg nem számított eredetileg. A lelke mélyén elégedett lehet, azonban néhány felszíni frusztráló körülmény miatt mégis hajlamos lesz idegeskedni. Nem kéne.


RÁK
A szokásos, mindig emlegetett problémák most sem hagyják el, azonban más csatornákon sok olyan élményhez juthat, ami kompenzálja őket. Tanulmányokkal, külfölddel illetve ideológiákkal vagy szélesebb társadalmi kapcsolatokkal  összefüggésben kerülhet szinte más dimenzióba. Hosszú távú terveinek alakítására is ráhatással lehet mindez valami módon.


OROSZLÁN
Külfölddel vagy külföldiekkel támadhat konfliktusa, ami azonban még a hét vége előtt egy váratlan fordulattal frappánsan megoldódik. Ha nem hagyja, hogy ismét felbosszantsák bürokratikus ügyek vagy félrecsúszott kommunikáció, akkor sok sikerélményben lehet máskülönben is része. Hivatásában tekintély- népszerűség növekedést élhet meg.


SZŰZ
Szeretné átalakítani hosszabb távú elképzeléseit, bár sok praktikus szemponttal egyelőre nem tud mit kezdeni ezzel kapcsolatban. Függetlenségének vagy anyagi helyzetének kérdései látszanak elsősorban a legfontosabb befolyásoló körülménynek. Társkapcsolatának javításával is sokat foglalkozik, s szélesebb társadalmi kapcsolatainak építésébe is belefoghat.


MÉRLEG
Hivatásában, munkájában, vagy szülői szerepében (illetve szülőjével kapcsolatos ügyekben) pozitív fordulat következhet, bár ürömöt csepegtethet az örömbe, ha arra koncentrál, hogy mi mindennel nem elégedett. Társkapcsolatát a hét első részében súrlódások, egyenetlenségek terhelhetik, de a hét utolsó harmadára váratlan pozitív fordulatra lehet ebben számítani.


SKORPIÓ
Míg anyagi szempontból egyre egyenletesebben és megnyugtató módon teljesít, azon a fránya kommunikáció, közlekedés stb. területen megint halmozódhatnak a problémák, amelyektől egyre nyűgösebb – természetesen. Gyerekeivel, társával (legyen az lazább vagy tartós párkapcsolat) annál kellemesebb, empatikus, megérő légkörben tölti a hét napjait.


NYILAS
Csak átmeneti visszaesésről van szó, ami anyagi helyzetét, s az ezzel is összefüggő hosszabb távú elképzeléseket illeti, ne könyvelje el, hogy semmi sem változik e téren. Lakással, munkájával kapcsolatban sokkal simábban mennek a dolgok. Gyerekkel, vállalkozással összefüggésben kezdeti riadalom után sikeres fordulatra számíthat és minden jól alakul.


BAK
Hivatásában kétségkívül megújuló nehézségekkel találkozhat. Kivéve ha mondjuk vállalkozó, mert ez esetben nagyon is sikeres rövid periódusnak néz elébe. Ez érvényes magánjellegű kapcsolataira is, melyekben ismét meglepő empátiát, megértést tanúsít és feltűnően lágy kommunikációt folytat. Lakás, család ügyeiben is összességükben jól alakulnak a dolgok


VÍZÖNTŐ
Egészségileg, s ami általános „elégedettségi mutatóit” illeti, nem mondhatni, hogy túltengenének a pozitív tendenciák. Viszont anyagiakban, munkájában, kommunikációjában annál dinamikusabb és sikeresebb hét vár a Vízöntőre, bár lehet, hogy némi kezdeti zökkenő után. Otthon, család, ingatlan szempontjából is pozitív fejleményekre lehet számítani.


HALAK
Gyerekével, lazább párkapcsolatával, illetve vállalkozásával összefüggésben konfliktusba keveredhet, s nehéz megmondani, hogyan végződik. Mindenesetre megvan a potenciális esély a rendeződésre, de elő kell vennie híres empátiáját és intuícióját, hogy ne sértettsége győzzön. Kommunikációban, ügyintézésben, közlekedésben frappáns megoldásokat talál.17. hét 2017. április 24-30.

Általános

Visszapillantó a 2017.04.17-23. közötti hétre

Az elmúlt hetet lefedő, többrendbeli dühödt, diszharmonikus Nap aspektusok múltával látványosan változott a forradalmi hevület is, arról nem beszélve, hogy az időjárás átvette a felfordulást okozó tényezők szerepét.

Ezek szerint ilyen Orbán, mikor viszket a tenyere
04.17. „Orbánnak viszket a tenyere - Sok békés keresztény embernek viszket már a tenyere. Ezt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mondta a tüntetőkről, akik szerinte meg nem engedhető mondatokat skandálnak. Békés keresztény emberekről beszélt a miniszterelnök, akiknek fogytán a türelmük és ezért viszket a tenyerük. A magyar nyelvben arra mondják, hogy viszket a tenyere, aki ütni készül, és akiről tudvalevő, hogy meg is van az ereje ahhoz, hogy üssön.
(…)
Orbán miniszterelnök nem vitatkozik az ellene tüntetőkkel, nem akarja érvekkel megvédeni az álláspontját, hanem fenyeget, és azt vetíti elő, hogyha a tüntetők nagyon elszemtelenednek, és még a mostaninál is jobban kihúzzák a gyufát, akkor még a békés keresztény emberek is képesek lesznek arra, hogy ne békés, és ne keresztény emberek módján viselkedjenek. (…) én a magam szerény, visszafogott módján, az tanácsolnám Orbán miniszterelnöknek, hogyha viszket a tenyere, mosson kezet. Ha meg még ez sem segít, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Föld S. Péter
(Gépnarancs)

Nap trigon Szaturnusz éppenséggel 17-én egzakt, a jó kis atyai pofonok kiosztásának kilátásba helyezésére kitűnően alkalmas. Kiváltképp, hogy Orbán Bak leszálló Holdcsomójának uráról beszélünk és a Nap a mostani Holdcsomókra is aktivizáló fényszöget vet (felszállóra trigon, leszállóra szextil – egzakt 04.20.). A Nap együttállás Uránusz még javában érvényesül, s beindult az egyidejű Merkur trigon Szaturnusz és együttállás Uránusz is, mivel most együtt mozog a Nappal. A Vénusz kvadrát Szaturnusz sem elhanyagolható körülmény és a 18-i kulminálású Mars kvinkunx Szaturnusz még kevésbé.

04.17. Reakció az előbbiekre: „…Orbán néha maga sem gondolja, hogy tetteivel, mondataival kiknél veri le a biztosítékot. Ezúttal az egyik legnívósabb “multi” ügyvezetője olvasott be neki. Pósfai Gábor, a Decathlon magyarországi ügyvezetője Facebook-kiírásában üzent a miniszterelnöknek.
“Pártállástól függetlenül ez a legnagyobb baj ma Magyarországon. Hogy ez a közbeszéd nívója és így beszélnek velünk: „…békés és derék keresztény embereknek is viszket a tenyere..” –mondta Húsvétvasárnap reggel a magyar miniszterelnök az elmúlt hetek tüntetéseire. Abba most ne menjünk bele, hogy én keresztény emberként akár ezt ki is kérhetném magamnak és számon kérhetném rajta a Tízparancsolat különböző pontjait, különös tekintettel a VII., VIII. és X. pontra. De a legfőbb bajom inkább az, hogy aljasul megint előjön az uszítás, a magyar emberek tudatos egymással szembe fordítása, az „amit szabad nekünk, azt másoknak nem” effektus.
(…)
El kéne kezdeni építeni valami normális társadalmat. Együtt. És utóbbi nem egy politikai párt neve ebben a mondatban, hanem utalás arra, hogy szétszakadva, egymásra fújva, egymást hergelve ez nem fog menni. Sőt: társadalmi katasztrófához vezet majd.
Viszket a tenyered? Mosd meg és nyújtsd oda Felebarátodnak. Ha már Húsvét van.”
(pestibulvar.hu)

Az asztrológiai utalásoknál nem sok újat lehet mondani. Ide még passzol a Vénusz szextil Mars is esetleg, az imént felsoroltakon túl.


04.17. „Veresegyházon meghalt egy fiatal nő, további két embert kórházba szállítottak, akik a rendelkezésre álló adatok alapján kábítószert fogyasztottak, olvasható a rendőrség honlapján. - A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) tájékoztatása szerint a veresegyházi lakásba érkező mentők hétfőn reggel egy fiatal nőt holtan, egy másik nőt és egy férfit eszméletlen állapotban találtak, miután a lakásban tartózkodó negyedik személy telefonon segítséget kért. A rendelkezésre álló adatok szerint a társaság – egyelőre ismeretlen eredetű – kábító hatású anyagot fogyasztott éjjel és rosszul lettek. Negyedik társuk már csak akkor értesítette a mentőket, amikor egyikőjük meghalt, másik ketten eszméletüket vesztették. …”
(24.hu)

Beköszöntött – szinte napra – a Jupiter kvinkunx Neptun, ami csaknem négy hónapig boldogít bennünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy folyamatos lesz a drog-katasztrófa, „csak” a szimbolikus felütést. A drogon kívül még rengeteg mindent fog jelenteni az aspektus.


04.17. „Narancssárga festékkel dobták meg a szovjet emlékművet a Szabadság téren - A téren szombaton tüntetés volt, ott mondta Gulyás Márton, hogy lehet dobálni, de következetesen, a következményeket vállalva. Fellépett a tüntetésen és zenélt Komáromy Gergő, az az G Ras ligetvédő, a444 pedig észrevette, hogy egy barátjával lufikba csomagolt vízalapú, narancssárga festékkel dobták meg az emlékművet. Rögtön két rendőr jelent meg és felvették a dobálók adatait. Később egy másik videót is közzétettek, újabb két rendőr jelent meg, akik azt mondták, felmerült a bűncselekmény gyanúja, előállítják őket az V. kerületi kapitányságra. Azt egyelőre nem tudni, mivel vádolják őket.”
(24.hu)

A provokációhoz a Nap-Merkur együttállás Uránusz, a Vénusz szextil Mars, Vénusz kvadrát Szaturnusz egyaránt igen alkalmas. A Vénusz szereplése különöen aktuális a festék miatt.


Komáromy Gergő kedélyes vezetőszáron
04.18. Már tudni, mivel vádolják az előbbi hírben szereplő elkövetőket, hiszen gyorsított eljárást folytattak le a két tettes ellen. „…egyenként 30 ezer forintos büntetést rótt ki a bíróság Komáromy Gergőre és Kiripolszky Csongorra, amiért festékes lufikat dobtak a szovjet emlékműre. - Garázdaság volt a vád. Az elkövetőket már hétfőn délután őrizetbe vették, a Gyorskocsi utcában várták a tárgyalásukat. (…) A tényállás szinte ugyanaz, mint az összesen 500 óra közérdekű munkára ítélt Gulyás Márton és Varga Gergő aktivisták esetében, akik a Sándor-palotára dobtak festékes üvegeket, miután Áder János köztársasági elnök aláírta a CEU-törvényt. A különbség annyi, hogy mivel itt csak két elkövető volt, nincs meg a csoportos elkövetés, mint minősítő tényező. (…) Tettüket nem is tartják politikai akciónak, inkább társadalmi felelősségvállalásnak. Az ügyészség a Gulyás-ügyhöz hasonlóan azt bizonygatta, hogy Komáromyék magatartása kihívóan közösségellenes volt, hiszen az emlékmű, amit megdobáltak, a fasizmus áldozatainak állít emléket. …”
(444.hu)

A jogi aránytalanságokhoz a Jupiter kvadrát Plútó, s az életbe lépett kvinkunx Neptun is elegendő.


04.18. „Beszóltak a parlamentben Kunhalmi Ágnes szépségére - Latorcai János különös megjegyzéssel fegyelmezte az MSZP-s Kunhalmi Ágnest. (…) Egy közjáték sokáig emlékezetes marad a parlament keddi üléséről. Latorcai János, a parlament KDNP-s alelnökének ugyanis szokás szerint most is fegyelmeznie kellett a bekiabáló képviselőket. A levezető elnök ezúttal az MSZP-s Kunhalmi Ágnest pécézte ki magának, és azzal intette rendre a képviselőt, hogy Kunhalmi képviselő asszony, a sok bekiabálás  árnyalja a szépségét. Kunhalmi nem kaphatott szót, az utána felszólaló LMP-s Szél Bernadett azonban kikérte magának a szexistának minősíthető megjegyzést, és jelezte, reméli, egy miniszter is kap majd hasonló megjegyzést. …”
(Index)

Ismét a Vénuszhoz folyamodunk elsősorban, úgy is mint a szépség jelölőjére, de a női minőségnek jutott három szál égitest egyikeként is. A hosszú Vénusz kvadrát Szaturnusz egymagában is indokolhatja, hogy eszét vesztett „honatyánk” (ez volna Latorcai) csakazértis él azzal a vérforraló allűrrel, ami a közelmúltban már jó párszor kiverte a biztosítékot és elhelyez egy ilyen megjegyzést. Ami egyébként elég ócska, sőt: idétlen. De muszáj volt neki megmutatnia úgy látszik, hogy aki férfi kérem, az férfi minden körülmények között. (Tudok ehhez még miket hozzátenni, azokat nem írom ide le.) A Nap-Merkur együttállás Uránusz is elég undok, a trgion Szaturnusszal meg rettentő nagy bátorság is költözik az ilyenek szívébe.


04.18. Egy mókás javaslat: „Az eddiginél szigorúbb nemzetbiztonsági átvilágítást, a családtagokra és a szűkebb környezetre kiterjesztett pénzügyi-vagyoni vizsgálatot és elmeorvosi vizsgálatot írna elő a kormánytagoknak a Jobbik - írja az MTI. A Jobbik a kormánytagok három pillérből álló, "D-típusú átvilágítását" szeretné elérni. - közölte Vona Gábor keddi budapesti sajtótájékoztatóján. A pártelnök javaslatát azzal indokolta, hogy így a kormányt semmilyen irányból nem lehetne zsarolni.”
(Index)

Életbe lépett – mint mondottam – a Jupiter kvinkunx Neptun. Az utóbbi az elmeállapotért, meg a zavarodott ügyekért is felelős.


04.18. „Kihátrált a Fidesz az óraátállítást eltörlő jobbikos javaslat mögül. (…) A jobbikos Kepli Lajos a parlamentben faggatta a kormányt, hogy miért nem támogatják pártja javaslatát. Szerinte a közvélemény-kutatások és felmérések azt mutatják, hogy az óraátállítás eltörlésével a magyar társadalom mintegy négyötöde egyetért. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti államtitkára azt felelte, hogy a kormány az ésszerűség és az alapvető gazdaságpolitikai érdekek miatt sem támogatja a javaslatot. (Eddig támogatták.) Az átállítással ugyanis mintegy 100-120 ezer megawatt energiát lehet megtakarítani. Az átállítás megszüntetése jelentős hatást gyakorolna a közösségi közlekedésre, nehézségeket okozna a vasúti, a közúti és légi járatok menetrendjében. A képviselő nem fogadta el a választ, a parlament viszont igen, 108 igennel 27 nem és egy tartózkodás ellenében. Szóval, marad az évi két óra óraátállítás.”
(Index)

Na, hálistennek. Majd jövőre biztos újra előveszik. Most a Szaturnusz trigon Uránuszra és a Szaturnusznak a felszálló Holdcsomóra vetett trigonjára hivatkozom. Na jó, még a Nap-Merkur trigon Szaturnusz is érvényben volt a szavazáskor


A renitens Szabó Szabolcs szirénája
04.18. „Megbüntette Kövér a lex CEU elfogadása előtt szirénázó képviselőt - … Az Országgyűlés elnöke úgy döntött, hogy 249 290 forinttal csökkenti Szabó Szabolcs független képviselő, az Együtt politikusának tiszteletdíját, amiért a lex CEU április 4-i megszavazása előtt bekapcsolta a nála lévő szirénát az ülésteremben – így tiltakozott a törvénymódosítás ellen. Az eszköz majdnem egy percig ordított a kezében, amíg el nem vették tőle.
(…) Szabó Szabolcs a 24.hu-nak úgy reagált: túlzásnak érzi Kövér indoklását, ő egy elfogadhatatlan törvénnyel kapcsolatban fejezte ki véleményét. Volt már rá példa, hogy Kövér próbált erősködni a tiltakozó képviselőkkel szemben, aztán a jogorvoslati lehetőségeket kihasználva Strasbourgban nyertek ellene – mondta a politikus, aki jelezte azt is: „különösebben nem izgatja” a házelnök döntése, de jogászok vizsgálják, milyen lehetőségek vannak a házelnöki határozat megtámadására.”
(hvg.hu)

Jupiter kvadrát Plútó, kvinkunx Neptun. Meg a Nap-Merkur sokat idézett fényszögei, úgymint trigon Szaturnusz, együttállás Uránusz.

04.18. „Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő 16-os busz este 9 körül a Széll Kálmán térnél lévő, Várfok utcai megállóban. Olvasóink üzenetei szerint időnként kisebb robbanásokat lehetett hallani, a tűz a mozgólépcsőre is átterjedt. Az alábbi videót is egy olvasónk küldte, éppen ekkor érkeztek meg a tűzoltók a helyszínre. A lángoló buszt a közeli villamosvezetők poroltóval próbálták eloltani míg a tűzoltók oda nem értek. Nekik aztán hamar sikerült megfékezni a lángokat, ekkorra azonban a jármű már teljesen kiégett.”
(Index)

E napon pontos a Mars kvinkunx Szaturnusz.


04.18. „Meggyilkoltak egy férfit Balatonföldváron - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság kedden késő este a rendőrség honlapján. A tájékoztatás szerint Balatonföldvár egyik utcájában holtan találtak kedden este egy férfit. Az elsődleges orvosszakértői vélemény alapján a férfi bűncselekmény áldozata lett. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.”
(444.hu)

Itt is az ekkor kulmináló Mars kvinkunx Szaturnusz játszhatja a főszerepet, s a Mars kvadrátja a Holdcsomókhoz, a Jupiter kvadrát Plútó és persze a tettes és áldozat egyéni horoszkópjainak összefüggései, miket nem ismerünk.


04.19. „Kövér házőrségét mesterlövész puskákkal és gránátvetőkkel fegyvereznék fel - Az Index vette észre, hogy kedden a Belügyminisztérium publikált egy rendelettervezetet, ami szerint tovább bővítenék az országgyűlési őrök által használható kényszerítő eszközök listáját.
A tervezett szerint a következő új eszközökkel bővülne az őrség fegyverarzenálja:
·        .45-ös kaliberű tölténnyel működő pisztolyok,
·        5,56 mm-es (.223-as kaliberű) tölténnyel működő gépkarabélyok,
·        7,62x51 mm-es NATO tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák,
·        .308-as kaliberű tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák,
·        kézi gránátvető 40 mm-es gránátokhoz.
·        elfogó hálók,
·        lőszerek az új fegyverzethez,
·        lőhető, dobható könnygázgránát.
Vállról működtethető drónfogó háló kilövő
A Belügyminisztérium szerint a beszerzést azzal indokolja, hogy „az országgyűlési őrség által használható kényszerítő eszközök arzenálját időről időre felül kell vizsgálni abból a célból, hogy a technikai-tudományos fejlődés hatására létrejött legkorszerűbb és NATO-kompatibilis eszközök használata biztosított legyen”.
Kósa Lajos szerint a gránátvetők az ellenséges drónok ellen szükségesek. Hogy a Fidesz frakcióvezetője pontosan mire gondolt, rejtély.”
(444.hu)Később tovább fokozódott a helyzet, valamelyik nagy ész (tán Lázár) még olyan szöveget is megeresztett, hogy a drónokat idomított sólymokkal is el lehetne fogni, de nem jött be a sólymok használhatatlansága miatt a dolog. Nem így fejezte ki magát szó szerint, s nem is ez a lényeg, hanem a sólyom (Sólyom) maga.
Na de a megalomán és teljesen abszurd, felesleges beszerzési tervek hátterében is kereshetjük a Szaturnuszt, mindenféle fényszögével. A Jupiter kvadrát Plútónak is nagy szerepe van, hiszen a dimenzionáltan felfújt problémákat is jelöli. Az 1,2 kilométerre is hatásos mesterlövész fegyverek,valamint drónfogó eszközök használatának elképzelése a magyar parlament belső terében pedig az elmebajhoz közelít, így hát a Jupiter kvinkunx Neptunt is nyugodtan ide illeszthetjük.


04.19. Egyre hidegebbre fordul az idő, hovatovább jó néhány helyen leesett a hó és korántsem csak Kékestetőn (ott előző nap már megérkezett az áprilisban igazán szokatlan csapadék).
Lemondják a fővárosba erre a napra az orosz nagykövetség elé tervezett demonstrációt, tekintve, hogy zuhog az eső, másutt havas eső, s megint másutt a hó.

Holdnegyed volt e napon, bár inkább teli- és újholdkor szokott radikális változás történni az időjárásban. Ezen kívül a Nap belépett a Bikába, mely jegynek erősen van köze a földi viszonyokhoz, na de mégis – kevéssé indokolja azt a hallatlan jelenséget, melyben részünk volt. A Vénusz kvadrát Szaturnusszal már hamarabb is lehetett volna hasonló helyzet. Igaz, 21-én pontos harmadszor, úgyhogy ne hagyjuk ki a lehetséges jelölők közül. A Jupiter kvinkunx Neptunt pedig végképp nem hagyhatjuk ki, hiszen a Jupiternek is rengeteg köze van a természeti viszonyokhoz.


04.20. Több út járhatatlan. Egy sereg településen nincs áramellátás a vezetékszakadások miatt. Az
Bánkút, 2017. április 20.
ilyenkor szokásos fa kidőlések, épületekben esett károk, beázások miatt rengetek riasztás érkezett be a tűzoltósághoz. „Kétségbeejtő volt a helyzet a Bükkben, a derékig érő hóról fantasztikus felvételek születtek. - Erre szokták mondani, ha nem látom, nem hiszem el. Az április 19-20-án lehullott Magyarországra tört áprilisi télről készült nagyon durva videót tett közzé a The Wings of a Falcon és a Szupercella.hu. A felvételeken az látszik, ahogy Bánkutat betemeti a 90 centis hómennyiség. Állítólag a helyzet az ónos esős katasztrófákat is felülmúlta. … A jövő héten pedig 20 fok várható - megőrült a természet.” (hvg.hu)

A hivatkozások az előbbiek, na és nem emlegettem még, hogy a Merkur folyamatosan retrográd, s ilyenkor valamilyen – elég változatos – formában muszáj bekövetkeznie valamilyen közlekedési grimbusznak. Hát itt volt.


04.20. „Orbán személyesen felügyeli a Puskás Stadion építését - A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottság létrehozásáról. A bizottság feladata, hogy figyelemmel kövesse a Puskás Ferenc Stadion beruházás előrehaladását, javaslatot tegyen a kormánynak arra, milyen halaszthatatlan intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy 2019. október 31-ig befejezzék a beruházást. A bizottság elnöke Orbán Viktor, a többi tagja pedig Seszták Miklós fejlesztési miniszter, Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Csányi Sándor mint a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. A kormányhatározat szerint a bizottság legalább havonta egyszer ülésezik. A bizottság elnöke és tagjai az itt végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.
Csányi Sándor a múlt héten elégedetlenül nyilatkozott az építkezésről. (…) a 67 ezer férőhelyes új Puskás Stadionnak a határidő szerint 2019 végére kell felépülnie. Március végén a beruházó Nemzeti Sportközpontok és a kivitelezést elnyerő konzorcium képviselői kötött szerződés alapján az új stadion nettó 142,85 milliárd forintért épülhet meg.
A megbízást elnyerő Magyar Építő-ZÁÉV konzorcium tagjai pedig a magyar gigaberuházások szokásos szereplői …”
(444.hu)

Olyan kozmikus hivatkozás nincs, ami Orbán foci-rögeszméjét leképezné. Mindazonáltal nyugodtan analógnak tekinthetjük (úgy is, mint megalománia) a Kövér-féle beszerzési tébolynál felsoroltakat.


04.21. „PM-esek láncolták oda magukat Orbán új hivatalához a Várban - Rendőrök állnak a budai
Újabb renitensek
Várban a PM aktivistái mellett, akik az egykori karmelita kolostornál demonstrálnak.
„Orbán nem uralkodhat fölöttünk”, „Nem akarunk uralkodót a várba!”, „Állítsuk meg Orbánt!” – ilyen feliratú táblákat akasztottak a nyakukba a PM aktivistái, akik odaláncolták magukat pénteken a felújítás alatt álló egykori karmelita kolostor, a Minszterelnökség új épületének védőkerítéséhez. A Sándor-palota és a Dísz tér felőli oldalon is demonstrálnak a PM-esek. Összetűzésről nem jött hír.
Két ember, köztük Tordai Bence szóvivő bejutott az épületbe, onnan küldtek szelfit, a háttérben raklapokkal és rendőrökkel.”
(hvg.hu)

Vénusz kvadrát Szaturnusz e napon egzakt harmadszor, s tulajdonképpen minden benne is van. A békés megmozdulás, mert elfogyott a béketűrés, az építkezés (Szaturnusz), a rongyrázás – Nyilas-Szaturnusz, na meg az akarnokság is.


04.21. „Orbán Viktort kifütyülték Grúziában - Orbán Viktor miniszterelnök magyar–grúz üzleti fórumra érkezett Grúziába, Tbiliszibe pénteken, ahol a CEU mellett kiálló demonstrálók várták. Ahogy kiszállt az autóból, a tüntetők fütyülni kezdtek. … A helyi média szerint a Marriott Hotel előtt összegyűlt tömeg egy része mélyen antidemokratikusnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyar miniszterelnök nekimegy Közép-Európa egyik legjobb egyetemének. (…) „
(Index)

Jupiter (külföld is meg felsőoktatás is) kvinkunx Neptun

04.22. „A nagy tavaszi biciklis-felvonulás új útvonalon tért vissza. Az I Bike Budapest a … Critical Mass hagyományát kívánja folytatni. Az esemény célja, hogy a biciklis közlekedést népszerűsítse, illetve felhívja a figyelmet a kerékpáros fejlesztések fontosságára. A szervezők szerint körülbelül 10 000-en jöttek el el az I Bike Budapest kerékpáros felvonulásra az esős előrejelzés ellenére.
A szervezők beszámoltak arról is, hogy vidéken – Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron és más városokban – is megmozdultak a biciklisták és felhívták arra a figyelmet, hogy szükség van a régi és elavult kerékpár utak átépítésére, a városi forgalomcsillapításra….”
(Origo)

A lezárásokat illetően a retrográd Merkurt lehet felelőssé tenni, a kerékpározás népszerűsítéséhez meg a Szaturnusz trigon Uránuszt és a Szaturnusz-Holdcsomók harmonikus kapcsolatát. Sőt: a hét végére már az Uránusz is csatlakozik trigonjával a felszálló Holdcsomóhoz, igaz egyelőre még tökéletlen, de hamarosan tökéletes formában.


04.22. „A Kétfarkú Kutya Párt békemenete dühösen vonult utcára, hogy visszavegye azt az elmúlt hetekben randalírozó pár 10 tüntetőtől - Eleinte azt sem lehetett tudni, hogy tényleg lesz-e tüntetés, amikor a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nevű viccpárt (és már hivatalosan is bejegyzett párt) meghirdette a saját békemenetét, mint írták: „A kormányért és Oroszországért. Mindenki más ellen.”

Aztán kiderült, hogy létező program, az ironikusan kormánypárti menet pár ezer tüntetővel, az Oktogontól a Blahára, onnan pedig aztán tovább a Deák Ferenc tér irányába vonult. A Fidesz legendás kampánydala a Listen to Your Heart, illetve szovjet mozgalmi dalok szóltak, miközben a tüntetők azt skandálták, hogy: „Le a sajtószabadsággal!”, meg hogy Civil szar!”
Néhány transzparens:
Pesti srácokat vidékre!
Kisvasutat Moszkváig!
Két Orbánt!
Ne vásárolj a CEU-ban!

Kétfarkú "CÖF" menete
Kovács Gergely, az MKKP vezetője a mikrofonba bemondta, hogy: „Azért jöttünk most ide, hogy visszavegyük az utcát. Visszavegyük az utcát attól a pár 10 embertől, akik az elmúlt hetekben a belvárosban randalíroztak. Rendőröket erőszakoltak, felgyújtották a középületeinket, csak azért, hogy illegális bevándorlók milliárdjait telepítsék ide.” Azt is mondta, biztatják a kormányt, hogy menjen tovább az úton, amin elindult: „Végre Európában van egy ország, ami bátran fel meri vállalni, hogy lebontja ezt a nevetséges demokráciát. Jó az irány, de még mindig messze van Oroszország!”
Azon is felháborodott, hogy még nem építették át az összes kórházat stadionná, és hogy ugyan megszűntek a magán-nyugdíjpénztárak, de még mindig kapunk nyugdíjat. Azt reméli, sikerül annyira felidegesíteniük magukat, hogy a végén megtámadják Brüsszelt.
Ezután – Bencsik Andrást és Bayer Zsoltot parodizálva – az erőszak, az uszítás, az agresszió, és a külföldi migránsok ellen üvöltöztek, magyar migránsokat követelve:
A hivatalos program után a vonulók egy része a Szabadság térre ment át nem hivatalosan bulizni.
(444.hu)

A humor a kivédhetetlen fegyver a pöffeszkedéssel, értelmetlenséggel, konoksággal szemben. A Merkur kettős kapcsolódása (trigon Szaturnusz és együttállás Uránusz – az első 24-én, a második 28-án pontos), mely a szokottnál hosszabban, összesen egy hónapra elhúzódik (szintén, akár a Vénusz kvadrát Szaturnusz), kiválóan alkalmas ehhez.
GPS – Előretekintés a 2017.04.24-30. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 24. a kísérleti állatok védelmének világnapja.
Joga van-e az embernek (mint csúcsragadozónak) más fajú élőlényeket felhasználni arra a célra, hogy saját maga számára a túlélést segítse?!? Emberi szemszögből a válasz egyértelmű: igen. De ha beleképzeljük magunkat egy laboratóriumi kísérleti állat bőrébe, a kérdésre adott válasz már nem ilyen egyértelmű.
A laboratóriumi állatok száma a világon évente eléri a 100 milliót. Az állatvédők minden évben felhívják a figyelmet április 24-én (a laboratóriumi állatok világnapján) a laborállatok védelmének fontosságára, illetve arra, hogy a tudomány lehetőség szerint alkalmazzon élőlénybarát alternatívát. (…) Világunkat mi magunk alakítjuk, Ön is legyen Állatvédő!”
(Állatvédő Egyesület honlapjáról)


A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. április 1-30-ig.

Nap: Kos 11°28´ - Bika 10°49´
Merkur: Bika 0°17´ - Kos 24°33´- retrográd 04.10-től (05.04-ig)
Vénusz: 03.04-től retrográd – Kos 1°2´ - Kos 1°10´
Mars: Bika 15°43´ - Ikrek 6°36´
Jupiter: retrográd Mérleg 19°8´ - 15°27´
Szaturnusz: Nyilas 27°46´ - retrográd 04.06-tól – Nyilas 27°16
Uránusz Kos 23°43´- 25°25´
Neptun: Halak 12°49´´- 13°42´
Plútó: Bak 19°18´ - retrográd 04.20-tól – Bak 19°22´
Holdcsomó: Szűz 1°28´ - Oroszlán 29°52´


A Hold a héten:
04.24.  2.32-ig Halak
04.24.  2.32-től 04.26.  3.56-ig Kos
04.26.  3.56-tól 04.28.  3.39-ig Bika
04.28.  3.39-től 04. 30. 3.48-ig Ikrek
04.30.  3.48-tól Rák

Holdfázis: április 26. 14 óra 16 perc újhold (Nap-Hold együttállás)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ezen a héten öt.


1. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

2. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) E héten esedékes második pontos érintkezésük. A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

3. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.

4. Április 15-től augusztus 5-ig lehet számítani a Jupiter kvinkunx Neptun fényszögre. A két bolygó ugyanazon jegy, a Halak társuralkodója. Kapcsolódásuk a karma fényszögével azokra a tényezőkre világít rá a maga kellemetlen módján, amelyek az önfeláldozás, önzetlenség, empátia, szolidaritás témakörét érintik, amelyekben alighanem némi deficitet mutatnak az érintettek – mundán értelemben persze az egész világ. Fontos körülmény, hogy április 28-ig még az aktuális leszálló Holdcsomó urai, s ezzel a megkezdett kvinkunx-szal átviszik a következő, Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomóra is a vázolt tartalmakat, erős hangsúllyal, holott ott már nem töltenek be úgynevezett diszpozítori szerepet. (Diszpozítor: valamely vizsgált horoszkópelem ura.)

5. 04.23-tól 09.15-ig tart az, hogy az Uránusz trigonálja a felszálló Holdcsomót – váratlan, villámfénynél megvilágított felismeréseket sugallva. Ezek nyomán már-már megváltásszerűen történő változások is következhetnek be a karmához való hozzáállásban, következésképpen a karmában is. Mivel a következő leszálló Holdcsomó egyik uráról van szó (miközben a másik, a Szaturnusz ugyancsak trigonálja a felszálló Holdcsomót!), a jelentősége még tovább növekedhet. Természetesen elsősorban az érintetteket, az Oroszlán, esetleg a Vízöntő felszálló Holdcsomósokat érintheti, de valamennyiünkre is hathat bizonyos mértékig.


Rövidebb tendenciáink:

04.20-án volt a Nap pontos együttállása a Merkurral, a kommunikációs folyamatok megélénkülését mutatva – már amennyire a Merkur retrograditásától ez lehetséges. Néhány napig érződhet még.

04.20-i a Nap egzakt trigonja a felszálló Holdcsomó felett, a karmikus folyamatok megvilágításával és viszonylag fájdalommentes korrigálásának lehetőségével – még egypár napig.

A Merkur szintén trigonálja mégpedig 04.20-án a felszálló Holdcsomót, hasonló jelentéssel, mint a Nap, de fontos különbség, hogy a felszálló Holdcsomónak még éppen hogy ura, s  a Szűz Holdcsomó végén még érintkezik vele (miközben a leszálló Holdcsomó két ura meg nemszeretem viszonyba került egymással). A hét legelején számíthatunk még hatásaira.

04.17-én kulminált a Vénusz szextil Mars, s egy-két napig még érzékelhetjük jó hatását. Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

04.21-én harmadszor, s ezúttal most utoljára kulminált a Vénusz a Szaturnusz kvadrátja felett. Egész héten számolnunk kell még kellemetlen hatásával, sőt május első napjaiig kitart. Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget, intoleranciát jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.
A normálisnál (maximum 5-7 nap) sokkal hosszabb, több, mint egy havi időtartam jelentősen növeli a súlyát ennek a fényszögnek.

04.18-án a Mars pontosan kvinkunxolta a Szaturnuszt. Néhány napig még hatni fog. Jelentése: fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

04.21-én a Mars kvadrátolta a két Holdcsomót, s ez a hét bő kétharmadáig még elég intenzíven érvényesül, sokszorozva az ezzel kapcsolatos ellentmondásokat, erős provokációt mutatva a karmikus ügyekkel kapcsolatban.

04.24-én pontos a Merkur második trigonja a Szaturnusszal. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal. Jó hosszú ideig, május közepéig tart majd, de mellette ott van az ellentmondást, ellensúlyt jelentő Merkur együttállás Uránusz is.

04.28-án pontos másodszor a Merkur együttállás Uránusz is (lásd az előbbi utalást is), amely különösen hosszan, május közepéig eltart. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

04.28-án jegyet vált a Vénusz, direkt irányban ismét belép a Kosba, s ott fog haladni június 6-ig, tekintve, hogy ő lassan veszi fel rendes utazósebességét.

Szintén e napon, 04.28-án esedékes a Vénusz harmadik kvinkunxa a felszálló Holdcsomó felett, csatlakozva a Mars-Holdcsomópontnál mondottakhoz.

Még mindig 04.28-nál tartunk: itt vált jegyet a Holdcsomó, 16 óra 6 perckor, a felszálló az Oroszlánba, leszálló a Vízöntőbe lép, s itt halad másfél évig. Ez mindazokat élénken érinti, akik akik Oroszlán-Vízöntő, de azokat is, akik a fordított állással: Vízöntő-Oroszlán Holdcsomóval születtek. A kiemelt karmikus feladatok, az ezeket kísérő vagy megelőző felismerések, nehezebb esetekben komoly figyelmeztetések, próbatételek – egyszóval a nagy életvizsgák – időszaka az a másfél év, amikor bizonyos jegy-párban közlekedik a karma (szerintem) legfontosabb jelölője.

Az Oroszlán-Vízöntő Holdcsomóval érintett korcsoportok:
1924.04.04.-1925.10.23.
1942.11.15.-1944.06.03.
1961.06.26.-1963.01.13.
1980.02.05.-1981.08.25.
1998.09.17.-2000.04.05.

A Vízöntő-Oroszlán Holdcsomóval érintett korcsoportok:
1933.07.25.-1935.02.12.
1952.03.06.-1953.09.23.
1970.10.16.-1972.05.05.
1989.05.28.-1990.12.15.
2008.01.08.-2009.07.26.

A Holdcsomókhoz köthető, reinkarnációs előzményekből származó hozadékról és a jelen karmikus feladatairól szóló jellemzéseket a főoldal II. részében találod meg. Érdemes ezt alaposan tanulmányozni, mikor közeledik a jegyváltás, s amikor már benne leszünk. Természetesen elsősorban az Oroszlán-Vízöntő (és fordítottja) Holdcsomósoknak, de hozzátartozóknak, közel álló személyeknek sem haszontalan – ahogy ez természetesen bármelyik Holdcsomóra is vonatkozik.


A következő hét nyitó konstellációja mit ígér vajon a 12 típusnak?


KOS
Furcsa hullámzást mutat érzelmi- mentális állapota, a hét elején a szokottnál lágyabb, engedékenyebb, alkalmazkodóbb a szokottnál, majd úgy tűnik, ezt megelégeli és – bár még mindig jól viselhető formában – kitör rajta a függetlenség iránti igény. A tanulmányok, illetve önérvényesítés kérdései változatlanul fontosak, amint a társkapcsolat is.


BIKA
Egészség, betegség, munka, áldozatvállalás ügyeiből kezd elege lenni, vagy inkább folytatódik ez a tendencia. Bár a lelke mélyén azt érzi, hogy hamarosan véget érnek ilyen jellegű problémái, meg még azt is, hogy egyáltalán nem haszontalanok azok a tapasztalatok, melyeket a révükön begyűjthet. Anyagi szempontból kissé könnyebb hét vár rá.


IKREK
A teher alatt nő a pálma mondás jogosságát átérezheti és igazolhatja, mert bár számos praktikus ügyben (gyerekkel, munkával, belső fejlődésével, társkapcsolattal összefüggésben) kihívásokkal találja magát szemben, mégis szinte virgoncan viseli a próbákat, s miután gyorsan összekapja magát, kirázza a kisujjából a válaszokat az élet nagy kérdéseire.


RÁK
A családdal való törődés, vagy például ingatlan körül jogi ügyletek most sem hagyják felhőtlenül örülni például annak, hogy munkájában sikeres periódus jön, amelyben ugrásszerűen megnő népszerűsége is a többiek körében. Az is elégedettséggel töltheti el, hogy ugyan társkapcsolatában nem oszlottak még el a felhők, de jobbá tudja azt is formálni.


OROSZLÁN
Ezen a héten komoly előrelépést tehet munkájával kapcsolatban, habár most a legszívesebben mellőzne minden praktikus tevékenységet és inkább belső életére illetve társadalmi kapcsolataira, szellemi elfoglaltságra, ilyen jellegű társulásokra koncentrálna. Sajnos nem teheti meg, mert röghöz kötött teendőinek egy részét akkor sem halaszthatja el.


SZŰZ
A függetlenség kérdései most is kiemeltek a Szűz számára, úgy személyes kapcsolatától (pl.: házasság), mint nagy általánosságban. Nem mellőzheti a kellemetlen anyagi természetű feladatokat sem. Emellett igen hatékonyan tud működni hivatásában és jelentősen változtathat gyerekével meglévő nem túl jó viszonyán is. Vagy pedig vállalkozásának ügyein.


MÉRLEG
Társkapcsolatában örvendetes változásokat élhet meg, legalább néhány napra, amikor szokatlanul mély megértés, empátia, engedékenység fűzi össze a feleket. Sajnos ez nem tart örökké, de a hét további részében sem tűnik rossznak, csak dinamikusabbnak. Munkájával vagy egészségi állapotával kevésbé érzi magát szerencsésnek, így hát elégedettnek sem.


SKORPIÓ
Most nem lehet oka panaszra anyagi téren, még akkor sem, ha nem olyan mértékben felel meg az élet elvárásainak, ahogyan szeretné. Munkájában vagy nagyon fura, de már-már idilli rövid időszakot élhet meg – vagy éppenséggel szabadságon vagy kiküldetésen lesz, s ezért érzi olyan jól magát. A vállalkozó Skorpiók tartózkodjanak lehetőleg a zavaros históriáktól!


NYILAS
Érdeklődésének homlokterében most messzemenően az emberi kapcsolatok állnak. Gyerekével, barátaival vagy lazább párkapcsolatában meglévő partnerével csodaszép élményekben lehet része és a tartós párkapcsolatban is egy pozitív periódust él meg. Ezért aztán rá sem ránt azokra a nehézségekre, amelyek csak nem hagyják el anyagi téren.


BAK
Család, ingatlan, haza ügyekben egypár gordiuszi csomót alighanem fel tud számolni, szinte minden előzmény nélkül, kizárólag annak köszönhetően, hogy vett néhány mély lélegzetet és más módon közelítette meg a kérdést, mint eddig bármikor. S hogy, hogy nem: sikerült kimászni néhány problémából. Érdemes az itt tapasztaltakat másutt is hasznosítani!


VÍZÖNTŐ
A kommunikáció, kontaktusok, tanulás- tanítás, mikrokörnyezettel, testvérrel fenntartott kapcsolat terén léphet új utakra – hasonlóképp, mint szaturnuszi társa, a Bak családi stb. ügyeiben. Baráti kapcsolatait ápolja a héten, esetleg új ismeretségekre tehet szert virtuálisan vagy valóságosan is. Hosszabb távú elképzeléseiben is felderenghet új perspektíva.


HALAK
Anyagi dolgaival sokat foglalkozik, eléggé ambivalens módon. Próbáljon meg több bizalmat felmutatni az Univerzummal szemben, hamarabb a végére tud járni ilyen ügyeinek, mert megkapja a segítséget hozzá. Otthon, család, ingatlan témakörben sikeresen működik, lehet, hogy csak egy kisebb összejövetelt szervez meg, de akár ingatlan eladáshoz is foghat.
16. hét 2017. április 17-23.
Általános

Visszapillantó a 2017.04.10-16. közötti hétre

A nagyhét a kereszténység másik kiemelkedő ünnepe, sőt tulajdonképpen a legnagyobb ünnepe a karácsony mellett. Ilyenkor elég kevés köznapi értelemben vett esemény szokott történni, már-már politikai pangás tapasztalható a nagy készülődések mellett. A mostani hét azonban igencsak rácáfolt erre, köszönhetően annak a konstellációnak, hogy a hosszú áramlatok mellett két gyors égitest rásegítő- kiváltó fényszögei felélénkítették a folyamatokat. Ráadásul a hosszú tendenciákból kettő itt, ennek a hétnek a közepén ért véget, vagyis – amint az ilyenkor gyakran megfigyelhető – kiadták mérgüket. Az egyszerűség kedvéért felsorolom most az összes fényszöget és az egyes részleteknél már nem teszem ezt, kevés kivétellel.

A lassúakból tehát kifut a hét közepén, utolsó harmadában az Uránusz kvadrát Plútó és a Jupiter szembenállás Uránusz – ami egyúttal felszámolja a csaknem 5 hónapig folyamatosan fennálló Jupiter-Plútó-Uránusz T-kvadrátot is .
Életben van a hosszú aspektusok közül a Jupiter kvadrát Plútó, Szaturnusz trigon Uránusz, Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó és a hét végétől belépett úgy négy havi időtartamra a Jupiter kvinkunx Neptun.
A gyors égitesteknél a Nap szembenállás Jupiter, együttállás Uránusz és kvadrát Plútó dolgozott erősen, majd a hét közepétől a trigon Szaturnusz is.
A Merkur most a többiekkel kapcsolódva nem csinál semmit, viszont retrográd, ami rásegített többek között például a számos ízben spontán létrejött forgalmi akadályok keletkezésére.
A hét elejétől érvényesülő, egzakt nélküli Vénusz szextil Mars a harci kedv tüzelésére kitűnően alkalmas, de a fő tényező mégiscsak a kb 5 héten át folyamatosan meglévő Vénusz kvadrát Szaturnusz, háromszori egzakt kapcsolódással (az első még március végén, a második 04.08-án, a harmadik 04.21-én).
Végül a Mars kvinkunx Jupiter is kihunyóban volt a héten, viszont lett helyette nyomban egy kvinkunx Szaturnusz és a hét kétharmadáig életben tartotta a hevületet a trigon Plútója is. Ennek múltával pedig nekiáll kvadrátolni a hét végétől a két Holdcsomót.

A hatalmat, tekintélyt jelentő Nap zömmel diszharmonikus fényszögei jelentik azt is, hogy nem enged a 48-ból, de azt is, hogy viszont a tömegek (Plútó) sem. A véleményem szerint legfontosabb Vénusz kvadrát Szaturnusz pedig a béketűrés fogytát jelzi.

Nézzük ezek után, hogyan fejeződnek ki a kozmikus jelzések a tüntetések hetében, amelyek voltaképpen még az előző vasárnap, április 9-i, többek becslése szerint nyolcvanezres demonstráció nyitott meg.


04.10. Áder késő este aláírta zokszó nélkül a lex CEU-t. Hiába húzta ki azonban az utolsó percekig,
Tüntetők a Sándor palotánál 04.10.
több száz fős spontán szerveződött tüntetés kezdődött a Sándor palota előtt. Gulyás Mártont előállították, mert narancssárga festéket flakont dobott a palota felé. Ennek később jelentős következményei lesznek. Mindenesetre a növekvő tömeg átvonult a pesti oldalra, a belvárosba, s éjszakába nyúló dzsemborit tartottak.

A Merkur e napon fordult retrográdba, ekkor és a továbbiakban is forgalmi akadályt képez a tömeg, valami okból az Oktogont preferálva.


04.11. Műszaki okokból nem működik a 3 metró a Nagyvárad tértől a Deákig. De a 4-6 villamos sem, pályafenntartás miatt a Wesselényitől a 32-esek teréig.
Lásd a  retrográd Merkurt.


04.11. Kiszivárgott az a tervezet, amit az áruházláncok ellen kreál már meg a kormány, mert csak nem nyugszik. A részleteit mellőzöm, s nem is az a lényeg, hanem az ellehetetlenítés tendenciózus szándéka. Lehet, hogy ők lesznek az új ellenség Soros után?


04.11. A Kétfarkú kutya ismét gyűjt az állítsuk meg Brüsszelt ellenkampányára, 2 óra hossza alatt kétmilliót kaptak össze, majd a továbbiakban is szépen gyarapodik a plakát-kassza.


04.11. Jönnek a hírek bizonyos intézkedésekről, melyeket a Sándor palotánál tartott demonstráción foganatosítottak: „Rendőrök vittek el kedd hajnalban egy férfit a lakásáról, aki hétfőn este a köztársasági elnöki hivatalnál tartott tüntetésen egy festékes palackot dobott az épület felé. (…) A 444.hu azt írta: a grúz Maria Koosh, aki az ENSZ mezőgazdasági szervezetének, az FAO-nak dolgozik Budapesten, és korábban a CEU-n diplomázott, magyar barátjával volt ott a hétfői tüntetésen. A grúz nő a 444.hu-nak azt mondta: magyar barátja is eldobott egy narancssárga festékkel megtöltött műanyag palackot a Sándor-palota irányába, de az épületet nem találta el, csak néhány feléjük futó rendőrt fröcskölt le a festék. A rendőrök már ott a helyszínen előállították barátja ismerősét, Gulyás Mártont, aki szintén festékes palackot dobott az épület felé.
A pár a tüntetés után hazament. Amikor a nő otthon hajnali egy órakor maga köré törülközőt csavarva kilépett a zuhanyzóból, hét rendőrrel találta magát szemben a lakásukban, írta a 444.hu. A rendőrök a barátja és az ő adatait is felvették, de semmilyen hivatalos papírt nem mutattak arról, miért léptek be a lakásukba. A rendőrök magukkal vitték magyar barátját. Azt mondták, várhatóan 4-5 óra múlva érhet haza, de több, mint 12 óra elteltével sem tud róla semmit.
(…)
A Fővárosi Főügyészség az MTI-vel azt közölte: garázdasággal és rongálással gyanúsítja az ügyészség a Sándor-palotát festékkel dobálókat. Az ügyben két embert hallgatnak ki csoportosan és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének, valamint műemlék megrongálásával elkövetett rongálás bűntettének megalapozott gyanújával….”
(Index)


04.11. „Lökdösődés a Gyorskocsi utcai fogda előtt - Körülbelül 2-300 ember jött össze a Budapesti Nyomozó Ügyészség előtt kedd este, hogy Gulyás Márton ellenzéki politikai aktivista fogva tartása ellen tiltakozzon. Gulyást időközben átvitték a Gyorskocsi utcába, így az összegyűlt társaság úgy döntött, átvonul oda. Ott volt egy lökdösődés is, és a felsorakozott rendőrök utána kijjebb szorították a tüntetőket a bejárattól. Ezeket skandálták: - Marcit ki, Marcit ki! – Jogállamot, Demokráciát –Szolgáljatok, védjetek! – Mi vagyunk a nép!
Az CEU-törvényt hétfőn aláíró Áder Jánosnak is több rigmus szólt, „Mocsok elnök", és „nem az én elnököm" táblát is a magasba emeltek.
Misetics Bálint szónokol
Fél nyolc körül a korábban a kilakoltatások ellen is tiltakozó egyik aktivista, Misetics Bálint egy autó tetejére állva megafonon mondott beszédet. Nagy ujjongás és taps kíséretében többek között arról beszélt, hogy nem a rendőrök az ellenfeleik, hanem a 2010 óta a jogállamot és a demokráciát módszeresen leépítő fideszes és KDNP-s politikusok.
Helyszíni tudósítónk szerint a beszéd közben és utána is néhányan nekifeszültek az előrébb álló rendőröknek. Kilencre még nagyjából százan maradtak, többek között azt skandálják, hogy „Mocskos Fidesz!", és „Orbánt be, Marcit ki!". … – skandálta az ügyészség elől elinduló tömeg egy része. A résztvevők a Lánchídon át, a Fő utcán mentek a Gyorskocsi utcához, rendőri biztosítás mellett. Ott már várta őket egy kisebb, 50 fős társaság, így egyesülve táboroztak le a fogda előtt.
(Index)


04.12. „Megsemmisítették az ásotthalmi meleg- és muszlimellenes rendeletet - Az Alkotmánybíróság (AB) alkotmányellenesnek találta, és visszamenőlegesen megsemmisítette azt az ásotthalmi rendeletet, ami gyakorlatilag betiltotta a muszlim vallás gyakorlását és a homoszexualitás "népszerűsítését". Ezt a honlapján közölte az AB.
(…)
A határozathoz párhuzamos indokolásokat fűzött öt alkotmánybíró. Ketten saját indokolást írtak, ketten pedig csatlakoztak Pokol Béla párhuzamos indoklásához. Ebben az is olvasható, hogy "Európa iszlamizációjának nyilvánvaló veszélyt jelentő problémáit a szem előtt tartva fontosnak tartom még annak kiemelését, hogy a muszlim vallás gyakorlásának és ennek nyilvánosság előtti kellékeinek korlátozhatóságát nem vizsgálta az általam is támogatott, megsemmisítést kimondó döntés. Ezt a megsemmisítést pusztán a formailag nem megfelelő jogforrási szintben történt szabályozás és korlátozás miatt mondta ki, és így a későbbiekben a muszlim vallást érintő, törvényi szinten létrejövő szabályozás és korlátozás lehetőségét ez nem vizsgálta. Ehhez csatlakozott két másik alkotmánybíró is.”
(Index)

Végre valami pozitívum is, bár üröm az örömben az ötök kiegészítő véleménye. A Jupiter csűrcsavar fényszögeinek lehet felróni általában is a magyar alapmagatartás némely részleteit, s a most tárgyalt jelenséget is.


04.12. „Alig akarják abbahagyni a tüntetést Orbán ellen - Négy nap alatt a harmadik nagyobb kormányellenes utcai megmozdulást tartották Budapesten. Vasárnap tízezrek kérték Áder János államfőt, hogy ne írja alá a CEU-törvényt. Mint kiderült, hiába.
(..:)
A Hősök vétója elnevezésű rendezvényhez több mint 100 civil szervezet csatlakozott, és a szervezők közlése szerint több tízezren vettek részt rajta.
A civil szervezetek tüntetése 04.12.
A tüntetésen elhangzott pár beszéd a civilektől (Móra Veronika az Ökotárstól, Kapronczay Stefánia, a TASZ-tól,  L. Ritoók Nóra, az Igazgyöngy Alapítványtól) És a demonstráció leglátványosabb üzenete egyértelműen az a hatalmas szív volt, amelyet a több tízezresre duzzadt tömeg formált meg a tér közepén. Ám sokkal inkább emlékezni fogunk arra, hogy a tüntetők a sok órás esti vonulásukkal ezúttal is erőteljesen jelezték: elegük van a kormányból. A tüntetés ugyanis messze nem ért véget a Hősök terén, sőt, ahogy egyre sötétedett, egyre jobban követhetetlenné kezdett válni, merre akarnak menni a tüntetők. …
A demonstráció hivatalos befejezése után a tüntetők egy része a Lendvay utca felé vette az irányt, a Fidesz-székház elé akartak menni természetesen, rögtön fel is csendült az "Orbán, takarodj". A Fidesz-székházhoz nem jutottak közel, hatalmas rendőri sorfal állta útjukat. Kisebb dulakodás is kitört.
A tüntetők másik fele az Andrássy úton indult el, majd elfoglalták az Oktogont. Ott zúgott percekig az Orbán, takarodj. Ezután a Nyugatihoz mentek a tüntetők, és tudósítóink szerint  Budapest utcáin igazi fesztiválhangulat alakult ki, amely közben elégettek pár nemzeti konzultációt is.

A tüntetők egész este tanácstalanok voltak, merre is menjenek. Valaki a Várba akart menni, egy részük a Deák tér felé indult, de a többség a Kossuth téren kötött ki. A Parlamentnél végül fél tíz körül összeért a tömeg, így több ezresre duzzadt. A tömeg tudósítóink szerint jellemzően 25 év körüliekből vagy még fiatalabbakból állt, sok gimnazistát lehetett látni. Sokáig ment a szokásos telefonnal világítás, illetve a hosszan skandálták a Fidesz-ellenes jelszavakat. A legegyértelműbb, többször visszatérő üzenetük ez volt: „ez a kormány megbukott”. Az egykori Gyurcsány-kormány elleni tüntetésekre jellemző rigmusok átköltései is előkerültek. Talán a legjobb példa erre: "Táncolj, Viki, búcsúbuli".
A tüntetők céltalanságát jól jelzi, hogy tíz óra után sokan visszaindultak az Oktogonhoz, a korábban tízezres nagyságrendű tömeg egy-két ezresre apadt. Ők piknikhangulatban vágtak neki a hajnalnak, kisebb táncterek is kialakultak. Az oktogoni piknikhangulat hajnal fél ötig tartott ki, amikor a megcsappant társaság végül úgy döntött, nem fogják a reggeli forgalmat feltartani. Öt után már járható volt a Körút és az Andrássy is.
(Index)
Vidéken is demonstráltak, Szeged, Miskolc, Békéscsaba – és Révfülöp – küldött beszámolókat erről.


04.13. „Napi abszurd extra: Kövér szerint súlyosbító tényező Ádert a keresztnevén szólítani
… Sírjunk vagy nevessünk? Az MSZP hétfői parlamenti akciója következményeként, a „Ne írd alá, János!” felirat feltartásáért, Kövér László házelnök büntetést szabna ki a frakció tagjaira. A házelnök szerint súlyosbító tényező (azaz magasabb büntetési tarifát von maga után), hogy az államfőt keresztnevén szólítottuk. Kövér figyelmét nyilván elkerülte, vagy nem akarta észrevenni, hogy a szocialisták nemcsak hogy a keresztnevén szólították, de arra vetemedtek, hogy egyenesen letegezzék Ádert. Ha a magasságos házelnök ezt kiszúrja, feltehetően még drasztikusabb szankciókkal sújtotta volna a tiszteletlenkedő renitenseket….”
(Index)


04.13. „Meghekkelték az Origót szerda éjszaka - Nem tágítunk innen, amíg az origo ki nem vonszolja magát a kormánypártok végbeléből, és az egész putyinista propagandaoldal be nem zárja kapuit – ezzel a szöveggel kezdődik a kormánypárti hírportál összes cikke alatt ugyanaz a több tucat, helyeként több száz komment (legalábbis cikkünk megjelenésekor). Az AnonymusHUN néven, a kommentek számából és intenzitásából adódóan minden bizonnyal automatikusan, botokkal írt hozzászólások – vélhetően több ezer komment – szerda éjszaka jelentek meg a portál cikkei alatt, de még csütörtökön kora hajnalban is sorra élesedtek.
Az AnonymusHUN hekkerei azt kifogásolják, hogy a portál érdemben nem számolt be a szerdai esti, a civiltörvény módosítása és a CEU-törvény miatt rendezett fővárosi demonstrációról. Ahogyan az elmúlt napokban, ezúttal is csak az MTI tudósítását közölték – miközben a vezető hírportálok percről percre frissülő hírfolyamban és/vagy élő videóközvetítésben számoltak be az eseményekről –, most az abszolút semmitmondó Tüntetés Budapesten címmel (viszont saját cikkben foglalkoztak azzal, hogy a tüntetést a Greenpeace szervezte, holott „három legfontosabb céljuk között nem szerepel politikai tüntetések szervezése”). A portálnak még a tüntetésről készült fotóiról sem tudni, ki készítette, a néhány képes galériájukban csak annyi van, hogy Forrás: Origo. …”
(Index)


04.13. „Lövöldözés volt szerda este a Budapest 7. kerületében lévő Kazinczy utcában. Szemtanúk beszámolóiból úgy tudjuk, hogy a Start nevű kocsma tulajdonosa lőtt rá a kocsma előtt drogot, vagy legalábbis drognak mondott dolgokat áruló öt dílerre egy gázpisztollyal. …”
(Index)
14-én egzakt a Nap együttállás Uránusz.


04.13. Felborult egy mentőautó a Pacsirtamező utcában Óbudán.
Merkur


04.13. ”300 óra közmunkára ítélték a Sándor-palotát megdobálni akaró Gulyás Mártont
Fél egytől este nyolcig tartott a per, a csoportos garázdasággal és rongálással vádolt vádlottakat vezetőszáron vitték a terembe. A védelemnek nem volt tanúja, a vád hat rendőrt hívott be. A tanúk nem láttak harmadik elkövetőt a két vádlott, Gulyás Márton és Varga Gergely mellett. A csoportos elkövetéshez három ember kell.  Kiderült, hogy vízbázisú festéket dobott a két vádlott, ami könnyen lemosható. A rendőröktől bocsánatot kértek, a rendőrök elfogadták a bocsánatkérést. A perbeszédben felfüggesztett börtönt javasolt az ügyészség Varga és Gulyás ügyében. Mindkét ügyvéd felmentést indítványozott. Gulyás azt mondta, a társadalom igazságérzetét nem az ő elítélése elégítené ki.
Az ítélet Gulyásnak 300, Vargának 200 óra közmunka. Mindenki fellebbezett, Gulyás azt mondta, nem hagyják abba a tiltakozást. …”
(Index, a kíméletlenül hosszú teljes cikk linkje:
http://index.hu/belfold/2017/04/13/gulyas_marton_sandor-palota_itelet/  )


04.13. Természetesen ismét tüntetés volt Gulyásék mellett. „Csütörtök este pár száz tüntető az Oktogonnál táborozott le a vonulás után, majd egyikük közölte, hogy ugyanazt akarja elkövetni, amiért Gulyás Mártont és Varga Gergelyt csütörtök délután 300, illetve 200 óra fizikai közmunkára ítélte a bíróság: megdobálni egy közintézményt.
Tüntetés 04.13.
Nem sokkal később a csoport elindult az Andrássy úton a Hősök tere felé, ezután döntött úgy a tüntető, hogy lemosható ételfestékkel megdobálja a Terror Házát. Tudósítók szerint néhányan vízzel teli lufival követték a példáját, miközben igazoltatták a tüntetőt.
A rendőrök ugyanis hamar megjelentek a helyszínen, és igazoltatták a férfit, akivel közölték, hogy büntető feljelentést tesznek majd ellene, viszont őt nem állították elő, ahogy Gulyással történt az Sándor-palotánál pár napja. A tüntető a helyszínen elmondta, hogy szeretné tesztelni, hogy egy másik bíróság milyen ítéletet hoz majd az ügyében. Azért választotta a Terror Házát, mert egy közintézményt akart megdobni, aminek van jelképes értéke, ugyanis az ellen küzdenek, hogy ne legyen diktatúra az országban. Elmondta azt is, hogy nem akart megsérteni senkit a Terror Háza megdobálásával, akit megsértett, attól elnézést kér.”
(Index)


04.13. „Rendőri intézkedés közben halt meg egy férfi a VIII. kerületben - Április 13-án, 15 óra 50-kor értesítették a rendőrséget, hogy Budapesten, a VIII., Rákóczi út egyik társasházának folyosóján egy férfi őrjöng, cserepeket dobál, és ablakokat tört be - közölte a rendőrség. A férfi, akinek kezében egy vascső, másik kezében fűrész volt a helyszínre érkező rendőrökkel szemben fenyegetően lépett fel, ezért a rendőrök vegyi eszközt és testi kényszert alkalmaztak, majd megbilincselték. Az előállítottat ezt követően a rendőrautóba ültették, amiben a rendőrök észreveték, hogy rosszul lett, és az eszméletét is elveszítette. Kivették az autóból, és megkezdték az újraélesztését, értesítették a mentőszolgálatot is, akik az újraélesztést átvették. A férfi a gyors beavatkozás ellenére a helyszínen életét veszítette.”
(Index)
A múlóban lévő Mars kvinkunx Jupitert és a helyette életbe lépett Mars kvinkunx Szaturnuszt kell kiemelni.


04.14. „Fogytán Brüsszel türelme Orbánnal szemben, összeomolhat a Fidesz rendszere
Az elmúlt időben felerősödtek azok a hangok, hogy a Fideszt ki fogják zárni az Európai Néppártból, az európai pártcsaládjából. A Lex CEU kiverte a biztosítékot a Néppártnál és a nyomás is egyre nagyobb rajtuk, hogy kezdjenek végre valamit a Fidesszel. A 221 fős néppárti frakción belül brüsszeli forrásaink szerint már közel fele-fele az arány a Fideszt kizárni akarók és a maradáspártiak között, de enyhe többségben még azok vannak, akik a jobboldali tömörülés egyben tartását szorgalmazzák. (…)”
(24.hu)


04.14. Országszerte meghekkelte a kormány plakátjait a Momentum - "Folytatjuk a plakátjavítást" - kezdte közleményét a Momentum, amelynek több száz aktivistája péntek hajnalban országszerte 14 városban ragasztotta át a kormány nemzeti konzultációs plakátjait.
Budapest mellett Balassagyarmaton, Győrben, Szegeden, Debrecenben, Kecskeméten, és egyéb nagyobb városokban hajtották végre az akciót. A párttá alakult szervezet úgy fogalmaz, hogy kijavította a plakátokat, kicserélve a “Brüsszel” szót Moszkvára és Orbánra. (…)
Nem először ragasztották át a kormány plakátjait, korábban Budapesten volt hasonló akció.”
(Index)
E napon egzakt a Nap együttállás Uránusz.


04.14. Kövér igen aktív, most meg kitiltotta „örökre” a PM szóvivőjét, s akkor már egyúttal valamennyi meghívott vendégét is a parlamentből, amely körülményről hivatalosan értesítette Szabó Tímeát, a Párbeszéd társelnökét. Azért vesztette el ismét a fejét a házelnök, mert Tordai Bence a miniszterelnök ajtajára több feliratot is kiragasztott, például ilyeneket: "Putyin-csicska", "hazaáruló", továbbá a szerdai tüntetésre is felhívta a figyelmet.
E napon egzakt – továbbra is – a Nap együttállás Uránusz.


04.15. „A határok megnyitását követelte mintegy száz magyar és külföldi tüntető Röszkén szombat délután, a kormányellenes demonstráció a tranzitzónánál fejeződött be.
A tüntetők a röszkei templom melletti téren gyűltek össze, ahol előbb a helyi plébános, Liszkai Tamás mondott beszédet. A röszkei lelkipásztor hangsúlyozta, ha egy társadalom lemond a politika feletti kontrollról, akkor gyenge lesz, sebezhető, kiszolgáltatott és kihasználható olyan döntésekhez, melyek hátterét nem látja. A migráció kérdésében józanságra és bölcsességre van szükség, ha a döntés felelősségét a társadalom a politikára ruházza át, akkor saját maga felett mond ítéletet – közölte.
Schilling Árpád színházi rendező kijelentette: ami Magyarországon a menekültekkel történik, alantas, embertelen és szégyenteli. A művész bocsánatot kért azoktól az emberektől, akiknek a magyar kormány intézkedéseinek hatására megaláztatásokon kell keresztülmenniük.

A demonstrálók – köztük Juhász Péter, az Együtt elnöke és Gulyás Márton ellenzéki aktivista – ezt követően magyar és angol nyelvű transzparenseikkel dobszó és füttykoncert közepette a falu főutcáján a határhoz vonultak, ahol farkasszemet néztek a kerítéstől tíz méterre felsorakozó rendőrökkel. Itt a szónokok időrendben ismertették a magyar kormány elmúlt években hozott illegális migráció elleni intézkedéseit.
A kibővített tranzitzóna mellett a tüntetők a röszkei közúti átkelőnél a 2015 szeptemberében történt tömegzavargás során elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt első fokon tíz év börtönre ítélt Ahmed H. szabadon bocsátását követelték, valamint bírálták a március 28-tól hatályos illegális migráció elleni szabályokat.”
(24.hu)


04.15. Este pedig egy másik összejövetel: a facebookon a Szabadság térre szervezett, „Nem
Tüntetés Szabadság tér - 04.15.
maradunk csendben” című, ahol „Áder-bajuszokat” osztogattak. „Bulival folytatódott a kormányellenes tüntetéssorozat - Fesztiváloztak egyet szombaton a kormány ellen tüntetők, az afterparti rövid kiegészítő vonulgatás után hajnali fél háromkor ért véget az Oktogonon. Folytatják, a garázdaság miatt elítélt Gulyás Márton mozgalmat alapít és feljelenti a buzizókat.

A négynapos húsvéti hétvége közepére, szombat délután fél 6-ra hirdetett tüntetést a Nem maradunk csendben Facebook csoport, az elején döbbentesen kevesen, pár százan lézengtek a téren, a létszám idővel több ezresre duzzadt, lehetettek talán tízezren is. (…) A tömeg felszólításra sípolt, dobolt és fújolt, egészen későn kezdődtek csak az elmúlt napokban megszokott rigmusok, most tényleg inkább a zene és a buli uralta az estét. ... A skandálás nem hozott újat, transzparensből viszont nem volt hiány, többen az arcukra ragasztott fekete bajusszal mászkáltak, egy gyereket is láttunk így.
Megjátszották a Soros-vonalat is: hárman a Soros Airlinest hirdetve járták körbe-körbe a teret, többen érkeztek felfújt repülővel vagy papírrepülővel, más hajós utat hirdetett Sorossal. A tüntetés szervezői is rá hivatkozva gyűjtötték a támogatást: “Soros még nem utalt”, majd tartották a dobozt. Adakoztak rendesen: egy visszafogott, öltönyös hatvanas férfi faarccal dobott be egy húszezrest, de sok nyugdíjas is adakozott 500-1000 forintot.
A garzádaságért elítélt Gulyás Márton mellett is kiálltak, “Marci for president” táblával, illetve “Mi vagyunk a harmadik” feliratú papírokkal. …”
(hvg.hu, a teljes cikk – érdemes áttekinteni – a következő linkkel található meg:
http://hvg.hu/itthon/20170416_Bulival_a_kormany_ellen)


04.15. Még egy gázpisztolyos lövöldözés a VII. kerület egyik házának belső udvarában – lásd 04.13-nál is.


04.16. „A holokauszt áldozataira emlékező, több ezer emberből álló menet a Cipők a Duna-parton emlékműtől indult, ahol a résztvevők köveket, mécseseket és virágokat helyeztek el. Az emlékséta a pesti alsó (idősebb Antall József) rakparton, majd a Lánchídon keresztül a Clark Ádám térre tartott.
Az idén tizenötödik alkalommal megrendezett menet célja volt, hogy a résztvevők felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül együtt róhassák le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt, és tegyenek hitet a társadalmi szolidaritás és a demokratikus politikai kultúra mellett.
Az Élet menete a Lánchídon - 04.16.
A kirekesztés, az erősödő antiszemitizmus veszélyeire és az emlékezés, a múltból való tanulás  fontosságára figyelmeztettek a szónokok. Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében kiemelte: idén egy időben van húsvétvasárnap, a zsidó pészah 6. napja és a holokauszt magyarországi emléknapja.
Elmondta, a mai nap a keresztényeknek a feltámadás, a megváltás ünnepe, a zsidó vallásúaknak a fogságból való szabadulást jelenti, de keresztényeket, zsidókat ateistákat egyaránt arra figyelmeztet, hogy milyen veszélyekkel jár a kirekesztés, milyen apró, hétköznapi, szemmel alig látható lépések alkotnak olyan folyamatot, melynek végén jóvátehetetlen tragédia állhat.
(24.hu)GPS – Előretekintés a 2017.04.17-23. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 20. a csillagászat napja -  illetve: ebben az évben tulajdonképpen április 29-re esik ez a nap.
Megint egyszer beugrottam egy-két listának és nem figyeltem eléggé, mi szerint ez is egy mozgó alkalom,
méghozzá nem is olyan egyszerű számítás alapján, az első tavaszi újholddal kell kombinálni. Gondolom, nem okozok jóvátehetetlen törést sokak életében azzal, hogy már nem keverem vissza a dátumot, hanem hagyom itt, 20-nál.
 
1973 óta ünneplik amerikai kezdeményezésre egyébként a csillagászat napját, s természetesen e lenyűgözően szép tudománynak szentelik, valamint annak, hogy felhívják a figyelmet az Univerzum szépségeire, mélységeire. Ilyenkor (ismétlem: ez évben április 29-én) számos planetárium, csillagászati egyesület nyílt napot tart és látogatók tömegét fogadja.
A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. április 1-30-ig.

Nap: Kos 11°28´ - Bika 10°49´
Merkur: Bika 0°17´ - Kos 24°33´- retrográd 04.10-től (05.04-ig)
Vénusz: 03.04-től retrográd – Kos 1°2´ - Kos 1°10´
Mars: Bika 15°43´ - Ikrek 6°36´
Jupiter: retrográd Mérleg 19°8´ - 15°27´
Szaturnusz: Nyilas 27°46´ - retrográd 04.06-tól – Nyilas 27°16
Uránusz Kos 23°43´- 25°25´
Neptun: Halak 12°49´´- 13°42´
Plútó: Bak 19°18´ - retrográd 04.20-tól – Bak 19°22´
Holdcsomó: Szűz 1°28´ - Oroszlán 29°52´


A Hold a héten:
Nyilas 04.17. 1.04-ig
04.17.  1.04-től 04.19.12.51-ig Bak
04.19.  12.51-től  04.21.  21.42-ig Vízöntő
04.19. 21.42-től Halak

Holdfázis: harmadik negyed 04.19. 11 óra 56 perc (Hold kvadrát Nap)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ezen a héten négy lesz. Kettő kifutott, viszont életbe lépett egy új.


1. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

2. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) E héten esedékes második pontos érintkezésük. A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

3. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.

4. Április 15-től augusztus 5-ig lehet számítani a Jupiter kvinkunx Neptun fényszögre. A két bolygó ugyanazon jegy, a Halak társuralkodója. Kapcsolódásuk a karma fényszögével azokra a tényezőkre világít rá a maga kellemetlen módján, amelyek az önfeláldozás, önzetlenség, empátia, szolidaritás témakörét érintik, amelyekben alighanem némi deficitet mutatnak az érintettek – mundán értelemben persze az egész világ. Fontos körülmény, hogy április 28-ig még az aktuális leszálló Holdcsomó urai, s ezzel a megkezdett kvinkunx-szal átviszik a következő, Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomóra is a vázolt tartalmakat, erős hangsúllyal, holott ott már nem töltenek be úgynevezett diszpozítori szerepet. (Diszpozítor: valamely vizsgált horoszkópelem ura.)Rövidebb tendenciáink:

Április 14-én volt egzakt a Nap együttállás Uránusz. Érdekes kombináció 2011-től, az Uránusznak a Kosban tartózkodásától minden március-áprilisban, amikor beéri a Nap az Uránuszt. Az öntudat, „én”-tudat jelölője (Nap) az „ÉN VAGYOK” jegyében (Kos) a „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszavait valló bolygóval jelenti a kirobbanó energiával szétáradó egyetemes szeretetet, s ennek a nemes eszménynek az intenzív kiterjesztését másokra, a környezet tagjaira is. Ez a pozitív olvasata a fényszög egyik jelentésének. Kevésbé pozitív megnyilvánulási formájában az intenzív szót behelyettesíthetjük például az erőszakossal. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve a senkivel nem törődő, öntörvényű és agresszív cselekményekig terjed a skála. Az ingerültség, hirtelen fordulatokra való hajlam, radikális irányváltás (átvitt értelemben és – vigyázat! – konkrétan), kirobbanó konfliktusok realizálódnak – aszerint, hogy egy-egy ember születési horoszkópjában milyen viszonyban van egymással a két égitest és milyen alap-beállítódású az egyén. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők.

A Merkur csatlakozik természetesen a Naphoz, hiszen most együtt mozognak. A Merkur második trigon Szaturnusza esedékes (pontos: 04.24.) célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

Zajlik a Merkur együttállás Uránusz is, másodszor. Pontos: 04.28-án. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

04.17-én pontos a Nap trigon Szaturnusz. Fegyelmezettség, önmérséklet, célirányosság, határozottság, felelősségtudat és méltóság a főbb tartalma. Emellett az ego keretek közé szorítását is jelenti, ez segít hozzá az önmérséklethez. Ezzel szemben különféle kompenzálási törekvések is tapasztalhatók, túlzásokkal. Nagy koncentrációs készség, kitartás, eredményes tevékenységre való törekvés és kézzelfogható eredmények is kalkulálhatók a fényszöggel, azonban csak akkor, ha előkészítésük már megtörtént, vagy nagyon rövid idő alatt is realizálhatók. Az aspektus egész időtartama nincs több 5-6 napnál, így – általában – eget rengető horderejű dolgokra nemigen lehet gondolni.

Szintén 04.17-én kulminál a Vénusz szextil Mars. Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

04.18-án a Mars pontosan kvinkunxolja a Szaturnuszt. Jelentése: fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

04.19-én 23 óra 27 perckor a Nap jegyet vált a Bikába.

04.20-án a Nap pontos együttállása esedékes a Merkurral, a kommunikációs folyamatok megélénkülését mutatva – már amennyire a Merkur retrograditásától ez lehetséges.

04.20-án, a Nappal való pontos együttállása után, 22 óra 22 perckor a Merkur visszahátrál a Kosba, s ott marad 05.16-ig.

Még mindig 04.20-ra esik a Nap pontos trigonja a felszálló Holdcsomó felett, a karmikus folyamatok megvilágításával és viszonylag fájdalommentes korrigálásának lehetőségével.

A Merkur szintén trigonálja mégpedig 04.20-án a felszálló Holdcsomót, hasonló jelentéssel, mint a Nap, de fontos különbség, hogy a felszálló Holdcsomónak még éppen hogy ura, s  a Szűz Holdcsomó végén még érintkezik vele (miközben a leszálló Holdcsomó két ura meg nemszeretem viszonyba került egymással).

04.21-én harmadszor is kulminál a Vénusz a Szaturnusz kvadrátja felett. Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget, intoleranciát jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.
A normálisnál (maximum 5-7 nap) sokkal hosszabb, több, mint egy havi időtartam jelentősen növeli a súlyát ennek a fényszögnek.

Szintén 04.21-én a Mars kvadrátolja a két Holdcsomót, sokszorozva az ezzel kapcsolatos ellentmondásokat, erős provokációt mutatva a karmikus ügyekkel kapcsolatban.

A hét legvégén kezdődik a Vénusz harmadik kvinkunxa a felszálló Holdcsomó felett (egzakt éppenséggel 04.28-án lesz, a Holdcsomó jegyváltásánál), csatlakozva a Marsnál épp az imént mondottakhoz.

Ugyancsak a hét végén indul egy hosszabb, 04.23-tól 09.15-ig tartó tendencia: az Uránusz trigonálja a felszálló Holdcsomót – váratlan, villámfénynél megvilágított felismeréseket sugallva. Ezek nyomán már-már megváltásszerűen történő változások is következhetnek be a karmához való hozzáállásban, következésképpen a karmában is. Mivel a következő leszálló Holdcsomó egyik uráról van szó (miközben a másik, a Szaturnusz ugyancsak trigonálja a felszálló Holdcsomót!), a jelentősége még tovább növekedhet. Természetesen elsősorban az érintetteket, az Oroszlán, esetleg a Vízöntő felszálló Holdcsomósokat érintheti, de valamennyiünkre is hathat bizonyos mértékig.


A hét nyitó konstellációja immár nem tartalmazza a T-kvadrátot, már csak a Jupiter kvadrát Plútó maradt meg az igazán goromba hosszú fényszögek közül. Van egy kis kegyelmi háromszögünk, a Mars-Szaturnusz-Vénusz között és néhány, inkább félrevezető, semmint orientáló jellegű kapcsolódás. Amúgy is meglehetősen elveszettnek érezheti magát mindenki a feszes állás múltával. Az egyes típusok vajon hogyan birkóznak meg ezzel?


KOS
Óvakodjék attól, hogy hirtelen túlságosan eleressze magát, miután úgy érzi, letudott valamilyen nagy dolgot és most jöhetnek a pihenés kellemes napjai. Marad még tennivalója bőven és türelmét is gyorsan el tudja veszíteni, ha megzavarják abban, hogy komfortérzetét javítja. Ha kicsit nehezen is, de meg tudja találni az egyensúlyt , persze csak ha akarja.


BIKA
Egészség, betegség, munka, kötelezettségek, áldozatvállalás (esetleg állatokkal kapcsolatban is) jelentik a fő programot e héten, amellett, hogy továbbra is hangsúlyosak a szélesebb körű emberi kapcsolatok valamint tágabb rokonságának (unokájának, unokáinak) ügyei. Szeretné végre kicsit könnyebbnek tekinteni az életet, ezért átmenetileg illúziók fogságába is eshet.


IKREK
Jobb, ha a szemének hisz és nem hagyja magát befolyásolni szorongásai által. Legalábbis hivatását illetően sokkal jobban jár, ha a tényekre ügyel és nem mások nem is jól artikulált véleményére, vagy saját fenntartásaira. Amint szétszálazza a valóságelemeket, helyreáll a világ rendje és önbizalma. Gyerekkel, barátokkal kapcsolatban konfliktusai lehetnek.


RÁK
Elég nagy hullámzás látszik párkapcsolatánál vagy az Én és a Világ viszonya terén, s hasznos lenne, ha nem hagyná, hogy az utóbbi években kialakult reflexei szerint válaszoljon a történésekre. Ebben az esetben ugyanis remek újjáépítés kezdődhet itt, miáltal hosszabb távú terveit is bízvást átalakíthatja. Családi problémáival sajnos még mindig számolnia kell.


OROSZLÁN
A bürokrácia, kommunikáció, kontaktusok, sőt: szervezés terén továbbra is úgy érzi, elhagyta a szerencse, egyik bonyodalom követi a másikat és nehezen tud kikecmeregni belőle. Próbáljon most azokra a tényezőkre koncentrálni, ahol könnyebben mennek a dolgok és lehetőleg redukálja azon fenntartásait, hogy oda is kiterjedhetnek az említett problémák.


SZŰZ
Anyagiak, függetlenség, önállóság ügyeivel van elfoglalva, s az oly régen húzódó gyerek (barátok, vállalkozás, kreativitás) körüli históriákkal, saját indulataival és azzal, hogy egyáltalán mit kezdjen az egész halmazzal. Most, hogy más feszültségek elmúltak, megint teljes figyelmével fordul a neuralgikus téma felé, pedig jobb lenne, ha pihentetné kicsit.


MÉRLEG
Az otthon, család, ingatlan témakör maradt most is a megoldatlan dolgok súlypontja, bár a héten néhány ötlet, vagy külső ajánlat felcsillantja a reményt, hogy lezárható lesz végre ez a téma. Sajnos még mindig várnia kell azonban az örömmel, bár már jóval kevesebbet, mint amennyi időt eddig átvészelt. Addig is: őrizze meg realitásérzékét és méltányosságát.


SKORPIÓ
Bár a Skorpió a kivárás bajnoka, egy remek paradoxonnal mégis türelmetlen. A héten gyakorolhatja a türelmet, mert szinte minden dolga mintha helyben járna, vagy visszafelé haladna. A hét végére azonban kevés kivétellel (közlekedés, kommunikáció, bürokrácia) meglódul az élet, illetve megoldódnak a kisebb-nagyobb bonyodalmak, problémák.


NYILAS
Megint egyszer újratervezi hosszabb távú elképzeléseit, s persze elsősorban anyagi okok miatt. Pedig most legalább vegyes képet mutat ez a terület, új forrásokra talál vagy legalább felmerül ezek lehetősége, illetve valódi és realizálódó jövedelemre is szert tehet. A kreativitás, vállalkozás, gyerek, barátok területe nagyon élénk, legalább kicsit eltereli a figyelmét.


BAK
Kicsit derűsebb, könnyebb periódus köszönthet be a Bakok számára, s őket nem fenyegeti az a veszély sem, hogy túlzottan beleéljék magukat valamibe, ami esetleg illúziónak bizonyul utólag. Sok ötlete támad, amelyekből néhánynak máris nekiállhat, másokat még érlelnie, formálnia kell. Családi ügyekben is előrelépés mutatkozik, bár így lenne hivatásával is!


VÍZÖNTŐ
Ha netán folyó peres ügye van, abban most következhetnek olyan fejlemények, amelyeket nem érez igazságosnak, méltányosnak. Emberi kapcsolataiból is eredhet hasonló érzet. Pedig most a kommunikáció, kapcsolattartás témakörében jelentős javulás látszik, de bizonyára idő kell a beéréséhez. Anyagi helyzetének javulásához is ki kell várnia legalább a hét végét.


HALAK
Ezúttal nem tudom jó szívvel arra biztatni, hogy hagyatkozzék intuíciójára, mert pillanatnyilag kevésbé működik megbízhatóan, mint általában. Sok zavaró körülmény játszhat ebben szerepet, mind külső, mind belső hullámzások, hullámok miatt. Azért életének praktikus menete nem szenved csorbát, némi plusz szervezéssel jól elboldogul benne.15. hét 2017. április 10-16.

Általános

Visszapillantó a 2017.04.03-09. közötti hétre

04.03. „Simicska Ádám nyíltan megfenyegette a miniszterelnököt - Az elmúlt 24 óra leforgása alatt háromszor is megfenyegette Simicska Ádám Orbán Viktort a családjáról szóló információk nyilvánosságra hozatalával. A kormányoldal a Simicska-Vona tandem plakátjaival vág vissza, és egy fotóval: Simicska Lajost a veszprémi VIP-páholyában a jobbikos Varga Damm Andreával társalogva fényképezték le.
Ő itt Simicska Ádám
(…) Vasárnap este a közösségi oldalán „robbantott" Simicska Lajos fia, elfogadhatatlannak nevezve, hogy lesi fotósok állnak folyamatosan a házuk, az ajtajuk előtt, jelenlétükkel vegzálják családtagjait. Ma reggel pedig egy Jobbikhoz közeli portálnak azt ifjabb Simicska mondta, hogy „a magyar politika kisgyerekeket próbál megdolgozni. Gusztustalan és aljas dolog, amikor az ember családját támadják politikai okok miatt. (…) A kormányoldal a Magyar Időkön keresztül viszont azzal revolverezi Simicskát, hogy lelepleződött a Simicska-Vona kapcsolat, hiszen míg Simicska Ádám azt nyilatkozta a Jobbik közeli portálnak, hogy a Jobbik könnyen kétharmadot szerezhet 2018-ban, a Jobbik legújabb plakátkampánya „egész véletlenül” olyan felületeken látható, melyeket Simicska-cégek birtokolnak. …”
(www.atv.hu)

Jóllehet erősen neptuni vonásokat visel a jelenség, mégsem lehet ezúttal ráfogni a köd, kaosz bolygójára a dolgot, tekintve, hogy senki sem birizgálta, csak a Hold egy előnyös és igen kurta fényszöggel, s azt is 3-án. Az, hogy a Vénusz e napon váltott a Neptun jegyébe, a Halakba, már egy kicsit közelebb visz az eseményekhez, s különösen a Szaturnusszal képezett igen hosszú ideig tartó többszörös kvadrátja. Ezen felül alighanem az erősbödő Mars trigon Plútónál vagy a Nap szembenállás Jupiternél és a Jupiter hosszú fényszögeinél (szembenállás Uránusz, kvadrát Plútó) kell keresni a kirohanás(ok) fő kozmikus okát.


04.03. „Olyan ember küldött Orbánnak levelet, aki egymaga is többet tud, mint az egész Fidesz-kormány - …Louise Richardson, az Oxford Egyetem rektor-helyettese a közelmúltban csatlakozott a CEU Kuratóriumához. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének írt levelében kiállt a Közép-európai Egyetem (CEU) tanszabadságért vívott harca mellett – írja a Népszava.
“A Közép-európai Egyetem olyan intézmény, amelyre Magyarország büszke lehet. A CEU a nemzetközi tudományos élet megbecsült tagja, magyarországi jelenléte hozzájárult a magyar tudományos élet nemzetközi megítéléséhez. Véleményem szerint a kormány tervezett törvényjavaslata, hogy megváltoztassa az egyetem működésének feltételeit, megkérdőjelezné a tanszabadságot, valamint megszüntetné a magyar kormánnyal korábban aláírt megegyezéseket és biztosítékokat. A tanszabadság és függetlenség elengedhetetlen feltételeinek megnyirbálása veszélyes precedenst teremthet.” – írja Richardson támogató levelében.
„Tisztelettel arra kérem a kormányt, hogy fontolja meg, mekkora kárt okozhat ez a törvényjavaslat nem csak ennek a megbecsült egyetemnek, de Magyarország nemzetközi tudományos megítélésének, és régóta fennálló kulturális, művészeti és szellemi hagyományainak is” – írta Orbánnak címzett levelében Louise Richardson.”
(Ellenszél)

Nem ő az egyetlen, később még hivatkozom a rendkívül élénk nemzetközi visszahngra. Egyelőre nagyjából ugyanazok a hivatkozások érvényesek itt is, mint a megelőző hírnél.


04.03. Sztrájkot tervez a BKV előbb 04.18-tól három napra, majd 24-től esetleg még ötre. Hosszú cikkekben vázolják ennek okait és a követeléseket.
Utóbb – látjuk majd az időrendnél – felfüggesztik az elképzelést.

A Merkur készülő retrograditása (04.10-től) kitűnő alkalmat nyújtana ilyesmihez. A többi fényszög azonban szinte szóról- szóra azonos a megelőzőekkel.


04.04. „Megszavazta a parlament a CEU ellehetetlenítését - Kivételes eljárásban döntött a parlament a felsőoktatási törvény múlt kedden benyújtott módosításáról, amely a külföldi egyetemek magyarországi működését szabályozza. A keddi ülésnapon parázs vita folyt a jogszabályról, amit az előterjesztő Balog Zoltán miniszter Soros György emlegetésével vezetett fel és beszélt egy állítólagos levélről is, amelyben szerinte az üzletember 2005-ben mentességet kért Magyar Bálint akkori oktatási minisztertől a CEU-nak.
Az ellenzék a vitában egységesen elutasította a törvényjavaslatot, ami szerintük a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítését szoglálja. Még a Jobbik is kiállt ellene, mondván, az egyetem szellemiségével nem értenek egyet, de a kormány eljárását olcsó zsarolásnak tartják, az LMP-s Szél Bernadett pedig azt mondta, a Fidesz-kormány a putyini mintát másolja.
Szabó Szabolcs független képviselő, az Együtt politikusa a szavazás előtt egy szirénázó hangosbeszélőt vett elő, az ülést levezető elnök a terembiztosokat kérte intézkedésre, akik elvették tőle azt. A levezető elnök szerint ezzel a képviselő megsértette a szemléltetés szabályait, mert előzetesen nem jelentette be azt.

A törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát, amellyel a törvénytervezetet szigorították, a parlament 123 igen, 38 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. A zárószavazáson 123-an szavaztak igennel, 38-an nemmel, tartózkodás nem volt. A Jobbik-frakció tagjai nem szavaztak, a DK-s képviselők jelen sem voltak. Az MSZP és az LMP tagjai, valamint hét független képviselő voksolt nemmel.
Az Országgyűlés által elfogadott törvényt még Áder János köztársasági elnöknek is alá kell írnia.
A szavazógépezet
A CEU a Facebook-ooldalán azt írta: továbbra is elleneznek bármilyen törvénymódosítást, amely nemcsak a CEU, hanem bármely magyarországi kutató- és oktatási intézmény akadémiai szabadságát veszélyezteti.
„A küzdelem nem ért véget. Vitatni fogjuk a döntés alkotmányosságát, és megpróbálkozunk minden jogi lehetőséggel. A CEU-t nem tudják megfélemlíteni, az intézmény folytatni fogja az oktatást és kutatást, a képzéseket és a közösségnek nyújtott szolgálatát, megszakítás nélkül, bármi történjen.”
(24.hu)

A hét legfontosabb eseménye volt ez, s az asztrológiai hivatkozások sorában megint a Nap szembenállás Jupiter kell felemlíteni a (Nap) hatalmi arrogancia támadását a felsőoktatás (Jupiter) ellen. A lassan beálló Nap kvadrát Plútó mit sem segít az agresszív cselekményeken. A Vénusz kvadrát Szaturnusz bár közvetlenül nem, közvetve azonban nagyon is csatlakozik, hiszen a kompromisszumkészség teljes hiánya, a csökönyös magatartás összefügg vele. A Mars kvinkunx Jupiter (pontos 04.05.) megint a felsőoktatást jelzi a Jupiter révén és az agressziót a Marssal. A Mars trigon Plútó csakazértis jellege tökéletesen belesimul a képbe. A Jupiter szembenállás Uránusz a következő hét felénél fog elhalni, s a szokásos „a végén kiadja a mérgét” hatásait jól szemléltetik a CEU körül folyó események. A Jupiter kvadrát Plútó a tömeghatásra hívja fel a figyelmet, amint a – szintén kihunyóban lévő Uránusz kvadrát Plútó is. Maradt még az összes létező fényszögből (persze szegény Holdacska kivételével) a Szaturnusz trigonja a felszálló Holdcsomóhoz, ennek valóban pozitív hatása lehet az a visszhang, amit bel- és külföldön kiváltottak és kiváltanak ezek a minősíthetetlen dolgok.04.04. „Mától hivatalosan is a tahóság a Fidesz-KDNP egyetlen ideológiája
Újabb súlyos kilométereket süllyedt kedden Magyarország a sötétségbe a CEU-t kinyíró törvény elfogadásával, de ha optimistán állunk a dologhoz, legalább elmondhatjuk, hogy színt vallott a Fidesz és a kormány, és egy csepp kétséget sem hagytak afelől, hogy a jövőt ők az alpári tahóság zászlóvivőiként képzelik el.
Tényleg nincs erre jobb szó, nagyon nehéz más névvel illetni egy pártot, ami iskolát akar bezáratni. Márpedig az Orbán-kormány most tényleg a legszínvonalasabb, Magyarországon működő felsőoktatási intézmény után nyúlt, pusztán azért, mert Soros György alapította azt. Azzal már senki nem foglalkozik, hogy a Közép-európai Egyetem tartja fenn jelenleg a legjobban felszerelt akadémiai könyvárat Magyarországon, sem azzal, hogy sok-sok magyar egyetemista tud színvonalas kurzusokat hallgatni az egyetemen, még akkor is, ha más felsőoktatási intézménybe jár.

A Közép-európai Egyetem eddigi teljesítménye lehengerlő, Nobel-díjas kutatókat csábít Budapestre, és globálisan is a társadalomtudományok elismert központjává fejlődött. Akárhonnan nézzük, az egyetem működésének egyszerűen nincs olyan része, amin keresztül kár érné Magyarországot vagy a magyar embereket. Sőt, nyerünk rajta, nem is keveset.
Látszólag tehát semmi értelme nincs annak, hogy a kormány és a Fidesz veszélybe sodorja az egyetem budapesti működését. De ha sorra vesszük a keddi parlamenti ülésnap fontosabb eseményeit, szépen kirajzolódik Orbánék indítéka.

A Közép-európai Egyetem mellett a nap másik nagy vihart kavart eseménye, hogy a kormány vissza akarja hívni Washingtonból – a 2015-ben Orbánék által kinevezett – Szemerkényi Réka nagykövetet, amiért a diplomata bírálta a CEU-t ellehetetlenítő törvényt.
Mikor az ATV újságírója erről kérdezte Orbánt a parlamentben, a miniszterelnök ennyit mondott: „Nőügyekkel nem foglalkozom”.

Lefitymálóan „nőügynek” nevezni azt, hogy ki képviseli a magyar nemzet érdekeit a világ egyetlen szuperhatalmának kormánya előtt, pusztán azért, mert a Washingtonba akkreditált magyar diplomata nő, pont olyan szintű sötét bunkóságra és a női nem lenézésére vall, ami ellen a világ minden rendes iskolája, így a Közép-európai Egyetem küzdeni próbál. Ha ilyen a miniszterelnök humora, az az ő szegénységi bizonyítványa. De az, hogy Orbán Viktor politikusként mond ilyet, az azt jelenti, hogy ő olyan embereknek politizál, akiknek ez a hozzáállás tetszik.

Arról sem lehet szó, hogy a riporter épp csak egy rosszabb pillanatában kapta el Orbánt, ez az attitűd ugyanis hónapok óta ott van a Fidesz politikusainak megnyilvánulásaiban. Németh Szilárd a politikai ellenvéleményekre azzal válaszol, hogy „duma, hamuka, hablaty”, Kósa Lajos azt pedzegeti, hogy mondjuk fel az Emberi Jogok Európai Egyezményét pusztán azért, mert a kormánynak nem tetsző döntést hozott egy ügyben a strasbourgi bíróság. Orbán Viktor kerek perec bevallja a Kossuth Rádióban, hogy nem egyeztettek a CEU-val a CEU elleni törvényről, majd cinikusan hozzáteszi, hogy a CEU-nak csak az a dolga, hogy betartsa a törvényt. Majd, mikor 10 ezer ember tüntet Budapesten egy iskola mellett, a miniszterelnök szotyizva nézi a meccset Felcsúton.

Aztán a törvény parlamenti vitájában a KDNP-s Hollik István azt mondja, megtévesztették a CEU mellet kiálló Nobel-díjasokat, aztán Kósa Lajos egy újságírói kérdésre válaszolva ezeket a Nobel-díjasokat, a Magyar Rektori Konferenciát, az MTA vezetőit, a német államfőt és több tucat nemzetközi szervezetet az Izaura kiszabadításáért tüntető félnótásokhoz hasonlítja. Ezekre tényleg nincs jobb szó, ezek mind-mind a cinikus, ostoba bunkóság megnyilvánulásai.

2017-re eljutottunk oda, hogy a parlamentben most garázdálkodó politikusokhoz képest már Torgyán József is monoklis úriembernek számítana. Mert rengeteg rosszat el lehet mondani Magyarország elmúlt 27 évéről, de az szinte teljesen biztos, hogy az elmúlt 27 év bármelyik napján több civilizáltság volt a parlamentben, mint most. Persze a 2010 előtti kormányok és képviselőik is talicskaszám hordták szét a közvagyont, de ezt valahogy meg tudták oldani anélkül, hogy csákánnyal essenek neki a civilizált magyar köztársaság minden tartópillérének.

A Fidesz már szétvert és ellehetetlenített minden politikai intézményt, ami a hatalmát korlátozta. Most nemcsak az iskolák, de a józan ész és a magyar politikai kultúra legelemibb udvariassági szabályai ellen is fordult. …”
(444.hu)

Ami a nyomban hírhedtté vált beszólást illeti a nőügyekről, arra kiváló hivatkozás a sokszor emlegetett mértéktelenül hosszú Halak-Vénusz kvadrát Nyilas-Szaturnusz (másodszor egzakt 04.08-án, majd még egyszer 04.21-én miközben folyamatosan fennáll a goromba fényszög). Gondolom, nem szükséges magyarázni, miért. Természetesen a 7-én kulmináló Nap szembenállás Jupiter méltó párja ebből és több más szempontból is. Az időközbn életbe lépett Nap kvadrát Plútó a tömeghatást és a – remélhetőleg – láncreakciót kiváltó hatásokat reprezentálja.
A Mars sem maradhat ki, mint a férfi princípium elsődleges jelölője (a Bikában a szotyizással teljességgel harmóniában), ez még mindig kvinkunxolja a Jupitert, 5-i csúcsponttal. Végül a lassú bolygók összes fényszöge: Jupiter szembenállás Uránusz, kvadrát Plútó, Szaturnusz trigon Uránusz (bátrak vagyunk és oly különlegesek, hogy mindent megengedhetünk magunknak, a saját törvényeket elsősorban) és a múlóban lévő Uránusz kvadrát Plútó. A végére hagytam megint a Szaturnusz trigonját a felszálló Holdcsomóhoz. Csak remélni merem, hogy esetleg jelentheti azt is, hogy végre legalább részben tanulunk valamit a karmikus előzményekből és feldereng ebben a tömény sötétségben valami halovány fénysugár. A jelei egyelőre nemigen mutatkoznak.


04.04. „A magyar külügy bekérette az amerikai és a német nagykövetség ügyvivőjét, mert kiálltak a CEU mellett - Altusz Kristóf helyettes államtitkár bekérette szerdára a budapesti amerikai és német nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, mert az országaik vezetői kiálltak a CEU mellett. Kedden Frank Walter-Steinmeier német köztársasági elnök az Európai Parlamentben beszélt arról, hogy Európa nem maradhat néma, amikor a civil szervezetek, vagy a tudományos világ elől elszívják a levegőt, mint ahogy most ez a Közép-európai Egyetemmel történik Budapesten.
David Kostelancik, az USA magyarországi nagykövetségét vezető ügyvivője pedig nem sokkal a törvénytervezet megjelenése után közölte, hogy az Egyesült Államok nagy aggodalommal tekint a magyar kormány által tegnap benyújtott törvénymódosítási javaslatra, amely súlyosan akadályozná a Közép-Európai Egyetem működését Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Magyarországon minden felsőoktatási intézménynek be kell tartania a rá vonatkozó szabályokat.
„A ma elfogadott jogszabály kizárólag erre irányul” - fogalmaztak. Hangsúlyozták: „minden ezzel ellentétes állítás hamis, ezért a holnapi napra mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Németország budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét” a KKM-be kérette Altusz Kristóf. (MTI)
(444.hu)

Lásd a fenti hivatkozásokat, ezúttal a tömény sötétséggel az élen.


Heti tüntetés CEU ügyben - 1.
04.04. "Vétózzál" és "Ruszkik haza" - Élőlánc volt a CEU-nál, majd dulakodás a Kossuth téren - Dulakodásba fordult kedd este a Parlament előtt a lex-CEU ellen korábban a Közép-európai Egyetemet élőlánccal körbe vevők a Kossuth tér elé vonulók tüntetése. A CEU-nál Áder Jánostól a törvény ellen vétót követelők az Országháznál azt kérték a kaput elálló rendőröktől, hadd tűzhessenek ki az épületre EU-zászlót. Utóbbit végül Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő tette meg.

Élőláncos tiltakozás vette kezdetét kedd délután a CEU-nál. A szervezők szerint megtelt minden utca a Közép-európai Egyetem tömbjében, munkatársaink szerint pedig ez valóban így van, a tömeg akkora lett, hogy mozdulni is alig lehetett. A tüntetők közül sokan "VÉTÓ" feliratot emeltek magasba, ezzel Áder Jánost akarták meggyőzni arról, hogy a CEU-t ellehetetlenítő törvényt aláírás helyett küldje előzetes alkotmányossági normakontrollra.
(…)
A képviselők nem minket képviselnek – hangzott a színpadról, láthatón a tömeg nagy megelégedésére, a szavakat ugyanis taps követte. A felszólalók szerint most Áder Jánosnak kell leállítania a kormány ámokfutását. A szövegeket angolra is fordítják, a demonstrálók között sok a külföldi, aki ilyenkor fújolni kezd.
(…)
Mindenki küldjön üzenetet Áder Jánosnak, ismét csak arra szólítva fel őt, hogy vétózzon.
A CEU-nál tartott tiltakozás után a tömeg jelentős része a Kossuth térre vonult. Mint tudósítónk jelentette, ugyan kevesebben gyűltek itt össze, mint az egyetemnél, ám a zászló és a Rákóczi szobor közti rész nagyjából megtelt. Egy megafon itt is előkerült, és újabb beszédek hangzottak el. Egy adott ponton felsorolták azok képviselők nevét, akik megszavazták a felsőoktatási törvény módosítását, a tömeg pedig fújolt, illetve hazaárulózott.
Munkatársunk beszámolója szerint a Parlament bejáratánál kezdetben egysoros rendőrsofal állt fel, a Szalai utcában pedig további 40-50 rendőr várakozott. Nem sokkal később azonban az Országház lépcsőjén már több sorban álltak a rendőrök,  (…) Este hétkor aztán dulakodás tört ki a tömegben, amikor előbb a tüntetők "Bűnözőket védtek"-et kiabáltak, majd fura civil ruhások jelentek meg az emberek között, és megpróbálták elkobozni az EU-zászlót. A demonstrálók megvédeni igyekeztek a zászlótartó társukat, majd civil ruhás rendőröket, illetve civil biztonsági őröket gyanítottak a közéjük behatolókban.

A kedélyek csöppet lecsillapodtak, amikor a parlament lépcsője már megtelt rendőrökkel, a tömeg pedig a Himnuszt énekelte. Nem sokkal később Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő jelent meg a parlament egyik ablakában, és kifüggesztett egy uniós zászlót, illetve egy Academic freedom feliratot tartott a feje fölé. A sötétedés beálltával a CEU melletti kiállás jelszavát, az I stand with CEU-t rakták ki mécsesekből a kövezetre:

Tudósítónk szerint este fél kilenc után is néhány százan voltak a Kossuth téren, erős rendőri jelenlét mellett. Sokan leültek a Parlament lépcsőjéhez, a rendőrsorfal elé. Valaki egy uniós és egy magyar zászlóval a kezében az egyik oroszlán elé állt. Egyebek mellett azt skandálta a tömeg, hogy „lopás helyett tudást”. A hangulat békés, rendőri intézkedésre nem volt szükség. …”
(hvg.hu)

A meglepően nagy tömegeket aktivizáló megmozdulásoknál a Nap-Jupiter, Nap-Plútó, Jupiter-Plútó kapcsolatokat kell keresni, de a kifutó Uránusz kvadrát Plútó is megteszi a magáét, amikor a végére teljes erővel beindul. A Mars trigon Plútó is természetesen fontos elem. S nem tudom eléggé hangsúlyozni, még ha nem is tömeghatásról beszélünk, de a Vénusz kvadrát Szaturnusz a béketűrés végét jelentheti – megint nagy-nagy kérdés: meddig tart ki a lendület illetve meddig terjed a sötétség.


04.05. Itt a másik rettenetes téma: „Erdőket tehet tönkre az új törvény - Húsvétig elfogadhatják az
Hegyi billegető - lassan már csak ´volt´
erdőtörvény módosítását, az új jogszabály alapján több erdőt érinthet a tarvágás, és tönkre mehetnek az ártéri erdőségek is. A gazdaság ismét legyűrni készül a környezetvédelmet. (…)
(Magyar Nemzet)

Nem bírom tovább idézni a hosszú cikket, összes brutális részletével együtt. A környezetvédelem, természettel való viszony a Jupiter és a Nyilas. A Jupiter éppen eléggé aktív és éppen eléggé kétes előjelekkel. A Nyilasban jár a Szaturnusz, s az is aktív. A természetgyilkosok szintén.


04.05. „Nem csitul a vihar a CEU miatt - Oktatási és tudományos intézmények és szervezetek képviselői is felszólaltak a felsőoktatási törvény módosítása ellen - írja a Világgazdaság.
Többen Áder János államfőhöz fordultak, azt kérve: ne írja alá a törvényt. New York egykori kormányzója, George Pataki is támogatásáról biztosította a CEU-t, de tiltakozását fejezte ki a Nobel-díjak többségét odaítélő Svéd Királyi Akadémia is.
A Pedagógusok Szakszervezete arra kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvénymódosítást, hanem forduljon az Alkotmánybírósághoz. A szervezet állásfoglalása szerint összeegyeztethetetlen a jogállami kritériumokkal az az eljárás, amelynek keretei között minden egyeztetés nélkül a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amelyet érdemi tárgyalás nélkül egyetlen nap alatt elfogadnak.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának munkatársai a doktoranduszokkal együtt nyílt levelet fogalmaztak meg a felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban, kiemelve: elutasítanak minden olyan törekvést, amely "az egyetemi autonómiát korlátozza". A levélhez az intézmény rektora, Csanádi Judit is csatlakozott. A rektor elfogadhatatlannak nevezte "az utólagos törvénykezés gyakorlatát", ami "jelen esetben egyértelmű politikai akció a felsőoktatás egyik szereplője ellen". Csanádi Judit egyúttal felszólította Áder János t, hogy ne írja alá a törvénymódosítást.

Nemzetközi botrány alakul - A törvénymódosítást elítélő nyilatkozatot adott ki a Svéd Királyi Akadémia kedden este. Ebben azt írják: aggasztónak találják, amikor a tudományos szabadságot csökkentő és az egyetemi munkát ellehetetlenítő javaslatok készülnek. Tiltakozásuk kifejezése mellett sürgetik a magyar jogalkotókat, hogy ne rontsák a magyar oktatás színvonalát. A fizikai, kémiai és közgazdasági Nobel-díjak odaítéléséről döntő szervezet állásfoglalásával csatlakozott ahhoz a 15 Nobel-díjashoz és száznál is több egyéb tudóshoz, akik még a törvény megszavazása előtt felszólaltak az ellen.

A német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere, Michael Roth szerint érthetetlen, hogy miért volt szükség a magyar felsőoktatási törvény módosítására. A szociáldemokrata párt (SPD) politikusa keddi közleményében kiemelte: "értetlenséggel szemléljük" a jogszabály sürgősségi eljárásban elfogadott módosítását. A lépés "közvetlenül fenyegeti" a "rangos" budapesti Közép-európai Egyetem létét - tette hozzá. A közlemény szerint "az Európai Unió széleskörű támogatása és a sok sikeres végzett hallgató jelzi, hogy ez az egyetem rendkívül fontos pillére a budapesti tudományos intézményrendszernek" - olvasható a közleményben. Nem az államminiszter az első német politikus, aki felszólalt a felsőoktatási törvény módosítása ellen. Kedden napközben Frank-Walter Steinmeier német államfő az Európai Parlament plenáris ülésén úgy fogalmazott: Európa nem hallgathat, amikor a civil társadalom, illetve maga a tudomány elől veszik el a levegőt, ahogy az történik éppen Budapesten a Közép-európai Egyetemmel.

Kedd este New York egykori kormányzója, George Pataki is szót emelt az egyetem védelmében. A magyar származású amerikai politikus felidézte, hogy 2004-ben őt érte a megtiszteltetés, hogy aláírja Magyarország akkori miniszterelnökével a megállapodást, amelyben a CEU-t elismerték magyar egyetemként. Kiemelte: a CEU befektetés Magyarország számára, és minden támadás az egyetemi autonómia és akadémiai szabadság ellen komoly visszalépést jelent Magyarország magas színvonalú oktatásában és a két ország közötti kapcsolat jövőjére is hatással van.
(…)
Cseh egyetemi és kulturális intézetek képviselői nyílt levelükben úgy fogalmaztak: "A joggal való ilyen diszkriminatív visszaélés a nem demokratikus, autoriter rendszerek sajátja, amiről azt gondoltuk, hogy a múlt századi tapasztalatok után már nem tér vissza Európába. A magyar kormány eljárása így felsorakozott a török egyetemeken a közelmúltban végrehajtott politikai és nacionalista tisztogatások, valamint az orosz rezsim azon igyekezete mellé, hogy bezárja a szentpétervári Európai Egyetemet".

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, Balog Zoltán emberi erőforrás-miniszternek és Michael Ignatieff, a Közép-európai Egyetem rektorának címzett nyílt levelet a prágai Károly Egyetem három karának képviselői, a Filmművészeti és Televíziós Akadémia dékánja, a prágai Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, a Václav Havel Könyvtár, a Cseh Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, valamint a Nemzetközi Kérdések Szövetsége Intézet igazgatói írták alá. Azt írták: ha a Közép-európai Egyetemnek be kellene szüntetnie tevékenységét Magyarországon, a cseh tudományos élet képviselői készek hozzájárulni ahhoz, hogy működését valahol másutt folytathassa.

Prága előtt már Bécs is bejelentkezett arra az esetre, ha tevékenységének magyarországi ellehetlenítése miatt a CEU költözni kényszerülne. Maria Vassilakou bécsi főpolgármester-helyettes kedden azt közölte: ha az egyetemnek valóban mennie kell, az osztrák főváros kitűnő helyszín lenne. Hasonló nyilatkozatot tett az osztrák rektori konferencia vezetője, a klagenfurti egyetem rektora, Oliver Vitouch is. (…)”
(www.civilhetes.hu)

Nem sorolom fel ismét a hivatkozásokat, a néhány napra, amelyben ezek a tömény jelenségek folynak, ugyanazok a kozmikus tendenciák érvényesek.


04.07. A BKV egyelőre felfüggeszti a sztrájkra vonatkozó terveket, mert úgy tűnik, sikerül megegyezésre jutni a béreket illetően.

E napon pontos a Nap szembenállás Jupiter. A Merkur már erősen lassul, mivel 10-én hátrálóba fordul. A Mars trigon Plútó biztosan közrejátszott az események alakulásában, hiszen kötött rendű, egyenruhás szervezetről (Mars) van szó, s ezúttal még az is előfordulhat, hogy tényleg a pozitív olvasatból realizálódik valami. Ugyanezt feltételezhetjük a Szaturnusz trigon Uránuszról is, ahol a Szaturnusz 6-án retrográdba fordult. A retrograditás mindig lelassítja a dolgokat.


04.08. Gyurcsány hosszabb interjút adott (rövid válaszokkal) a Magyar Nemzetnek. Akit érdekel az egész, itt a linkje: https://mno.hu/belfold/gyurcsany-ferenc-orban-viktor-minden-bizonnyal-lop-2393668
A felvezetés mindenesetre elég erős: „Gyurcsány Ferenc: Orbán Viktor minden bizonnyal lop - Gyurcsány akkor sem lépne hátrébb, ha ez lenne az ellenzéki összefogás feltétele
Nem tudja kizárni, hogy újra miniszterelnök lesz, az őszödi beszéd kiszivárogtatása és a 2006-os utcai zavargások megszervezése mögött is Fideszt látja, a jelenlegi kormányfőt szerinte az oroszok zsarolhatják – egyebek között erről beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Gyurcsány Ferenc, akit gyanús cégügyeiről és az ellenzék 2018-as esélyeiről is kérdeztünk. …”
(mno)

Természetesen itt is azokból a készletekből meríthetünk, amelyet eddig is használtunk: Nap szembenállás Jupiter (de nagyon), kvadrát Plútó. Sőt: a hét végére, a cikk megjelenésének idejére beállt már a konjunkció Uránusz is – hirtelen, váratlan megnyilvánulást indukálva. A Mars trigon Plútó és a hosszú fényszögek mindegyike is belefér a hivatkozásokba.


04.09. Óriási tömeg gyűlt össze és még tovább növekszik, amikor e sorokat írom, természetesen a lex CEU miatt. Ezúttal elsöprő többségben fiatalok vesznek részt. Igen kreatív feliratok, rigmusok, dalocskák hívnak fel akcióra, hol ezt, hol azt. Két adománygyűjtő lány rázza a pénzes dobozt és fújja rendületlenül, hogy „Áder János, Áder János, ébredj fel, ébredj fel…” (a János bácsi, János bácsi keljen fel dallamára persze). Általában és egyelőre kedélyes a rendezvény. A parlament épülete előtt azonban hatalmas rendőri készültség várja az érkezőket.
Várják a tüntetők menetét - heti CEU demonstárció - 2.

Csak ismételni tudom a hivatkozásokat, a hangsúlyt most a fiatalokra helyezem: a Vénusz jelenti a fiatal nőket (és békés elemeket), a Mars a fiatal férfiakat (és harcias elemeket). A Vénusznak diszharmonikus, a Marsnak harmonikus fényszöge van gorombább bolygókkal (Szaturnusz és Plútó), így keresztben valóban jól tudják mozgósítani és többé-kevésbé békés módon az ifjabb tömegeket is. A Nap együttállás Uránusz és a kvadrát Plútó – utóbbi e napon egzakt – a hatalom ellenében fellépő tömegeket is jelentik a hatalom pimaszságán és akarnokságán túl. A hosszú fényszögek pedig továbbra is az alapot képezik, amelyre a gyorsabb bolygók aspektusai épülnek.
GPS – Előretekintés a 2017.04.10-16. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 11. a magyar költészet napja.
„A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.[1] A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.”

A magam részéről egyik versével tisztelgek József Attila munkássága előtt. Általában nehéz a választás, de most valahogy az „Ős patkány terjeszt kórt” jutott eszembe. Adaptáljuk bátran a szövegét, íme:

(ŐS PATKÁNY TERJESZT KÓRT...)
Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.

S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.
Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll -
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.

Lógatják szárnyuk az ínségnek
gombostűjére szúrt nyarak.
Bemásszák lelkünket a gépek,
mint aluvót a bogarak.
Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg -
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.

S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit...
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva -
(itt csak meghalni sikerül.)

S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!...
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín -
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

1937. január
 A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. április 1-30-ig.

Nap: Kos 11°28´ - Bika 10°49´
Merkur: Bika 0°17´ - Kos 24°33´- retrográd 04.10-től (05.04-ig)
Vénusz: 03.04-től retrográd – Kos 1°2´ - Kos 1°10´
Mars: Bika 15°43´ - Ikrek 6°36´
Jupiter: retrográd Mérleg 19°8´ - 15°27´
Szaturnusz: Nyilas 27°46´ - retrográd 04.06-tól – Nyilas 27°16
Uránusz Kos 23°43´- 25°25´
Neptun: Halak 12°49´´- 13°42´
Plútó: Bak 19°18´ - retrográd 04.20-tól – Bak 19°22´
Holdcsomó: Szűz 1°28´ - Oroszlán 29°52´


A Hold a héten:
Mérleg 04.12. 0.41-ig
04.12. 0.41-től  04.14.12.27-ig Skorpió
04.14. 12.27-től Nyilas

Holdfázis: telihold 04.11. 8 óra 08 perc. (Nap szembenállás Hold)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ezen a héten még mindig öt, de kettő a hét közepe táján kifut: a Jupiter szembenállás Uránusz és az Uránusz kvadrát Plútó. Életbe lép viszont a hét legvégén egy Jupiter kvinkunx Neptun.

1. 2016.11.16-2017.04.14. között érvényesül a Jupiter szembenállás Uránusz. (Második pontos kapcsolódása március 2-án volt.) Nagy tervek, optimizmus, ki- kitörő lelkesedés váltakozhat csüggedt szakaszokkal. Különösen ha becsapottnak, csalódottnak érzi magát az egyén, vagy kisebb-nagyobb csoport, társadalmi egység. Ilyenkor az a megítélés, hogy sokkal nehezebben jutnak hozzá dolgokhoz, mint mások. Nem biztos, hogy ez objektív nézőpont, de az teljesen mindegy.
Mindeközben a földtől (és a realitásoktól) való elszakadás szándéka és óhaja is fontos motiváció lehet. Az uránuszi problématupírozást pedig a jupiteri szétterjedés és korláttalanság rohamszerűen mértéktelenre növelheti. A vélt vagy valódi problémákból rettentő nagy ügyet lehet kerekíteni. Sajnos az esetek egy részében adódnak is problémák, nem ritkán váratlan megrázó események formájában.

2. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

3. December elejétől visszatér még egyszer a már elbúcsúztatott Uránusz kvadrát Plútó, most azonban egzakt nélküli formában. Egészen 2017. április 17-ig lehet/kell rá számítani. A hosszú-hosszú értelmezésével már elég régen találkoztunk, most ismét felidézem, habár – a közelmúlt eseményeinek tükrében bizony erősen át kéne hangszerelni, különösen a végét.

Utoljára – hogy, hogy nem – 1929-1935 között volt ugyanilyen viszonyban egymással e két bolygó (az időszak csaknem teljesen fedésben van a Kos-Uránusz érával). Most a Kos-Uránusz és a Bak-Plútó között létesül ez a komoly feszültségeket mutató aspektus. Minden történelmi korban másként mutatkoznak meg ugyanazok az elemek, s analógiát lehet vonni, de valamilyen módosulás biztos, hogy bekövetkezik. A megelőző, hivatkozott nemzedéknél azt lehet megfogalmazni, hogy az egyéni törekvéseknek a történelmi sorsszerűség szab gátat. A nagyobb folyamatok, a Bak révén konkrétan a politika beleavatkozik az élet számos területébe. Keserűség, csalódottság kísérheti, mert megfosztva érzi magát az ember, még akkor is, ha olyan eredményeket ér el – saját félelmetes erejével – mintha semmitől sem lenne megfosztva. Valami kozmikus sértettség ül mégis a korszakon és szülöttein. Állandó készültség tapasztalható a sors támadásaival szemben és az ellen, ha ismét bele akarnának avatkozni autoritásába. A lefojtott feszültség idegi vibrálásban érzékelhető. A tömegmegmozdulásokon túl (lásd az analógiás időszakot is) minden uránuszi jelzésnél kell gondolni a műszaki eszközök, modern technika körüli bonyodalmakra, meghibásodásokra, rosszabb esetben balesetekre, s még rosszabban: tömegekre is kiható (Plútó) katasztrófákra.

A két égitest között a hasonlóság a nagy léptékben való gondolkodás illetve jelentős társadalmi hatókör, az erő és a saját akarat érvényesítésére vonatkozó igény, s ezzel összefüggésben bizonyos „csakazértis” magatartás – bár mindegyik tényezőt más és más módon láthatjuk az Uránusznál, mint a Plútónál. Rendkívül markánsak az eltérő tulajdonságaik: az Uránusz objektív (igyekszik lenni), legalább hirdeti, hogy mindenféle szempontot figyelembe vesz. A Plútó rendkívül szubjektív, kizárólag az érzelmei vezérlik. Az Uránusz racionális, a Plútó szigorúan érzelmi alapú. Az Uránusz pillanatszerűen hat, a Plútó maga a céltudatos, ki nem fulladó energia.

Amikor ez a két, óriási erejű égitest kapcsolódik egymással, akkor mindig olyan jelentős áramlatokra lehet számítani, amelyek tömegekre hatnak (a Plútó önmagában is jelenti a tömeghatást és láncreakció-szerűséget, dominó-elvet). Ha együttműködnek, akkor szelídebb, ha egymásnak feszülnek – mint a kvadráttal – akkor ellentmondásosabb formában. Ezt láthattuk az 1929-35-ös kvadrátnál és annak következményeiben, a rákövetkező érában. A nagy világgazdasági válság, s az azt követő fasizálódás, a gyökeres megoldást ígérő eszmék terjedése és elfogadása azért lehetett jellemző, mert a tömegek el akarták fogadni azokat, függetlenül attól, hogy logikailag alátámaszthatók voltak, vagy sem. Ráadásul akkor a Plútó a Rákban állt, ami messzemenően támogatta a szubjektív nézőpontok erősbödését, s különösen a nacionalista (Európában az I. világháború vesztes hatalmainál a revansista) törekvéseket. Most is tetten érhetők hasonló folyamatok, hiszen az objektív-szubjektív szempontok összekeveredése továbbra is jellemző a két égitest együtthatójában, azonban most (Európában) nem a kifejezett nacionalizmusban, hanem az euroszkepticizmusban fogalmazódnak meg. Jelenleg a Bakban van a Plútó, ez sem sokkal jobb konstelláció abból a szempontból, hogy a Bak konzervatív, ugyanakkor nagyonis politikus jegy. A rend iránti fogékonyság is részben innen ered, de a Kos-Uránuszban is van egy hasonló elem, habár bizarr módon. Az Uránusz ugyanis az anarchia bolygója, s nála a rend fogalma szinte ismeretlen. A Kos azonban sajátosan viszonyul a rendhez, mivel a katonaság és más fegyveres, illetve kötött rendszerű alakulatok hierarchikus előírásai nagyon is kedvére valók. A Bak-Plútó révén a régebbi hagyományok felé forduláson sincs mit csodálkozni és még kevésbé az egyéni (értsd: nemzeti) akaratérvényesítés igényén.

Jelentős különbség a megelőző fényszög és a jelenlegi között egyfelől az, hogy a Neptun most uralmi jegyében, a Halakban van, amitől ismét bemosódnak további érzelmi elemek a nagy áramlatokba, azonban joggal várható az is, hogy sokkal több mások iránti empátia, konszenzuskészség fejlődik majd ki belőle, mint a megelőző Szűz-Neptun szituációnál volt illetve nem volt.

További óriási különbség – ugyancsak a Bak révén – a súlyos történelmi tapasztalatok nyomán következetesen érvényesített határozott magatartás némely jelentős tényező részéről. Az Egyesült Államok az előző érában sem került azoknak az ideológiai áramlatoknak az uszályába, amelyek a második világháborúba sodorták a nemzeteket, s most sincs affinitása erre. Európában pedig a németek állnak ellent igen határozottan, következetesen és – továbbra is – mintaszerűen a könnyebbnek látszó utak csábításának. Az, hogy a németek mérvadók ebből a szempontból nemcsak annak köszönhető, hogy ők nagyon alaposan tanultak a történelemből, hanem annak is, hogy erősen érintettek asztrológiailag mindkét bolygópozíció által. A németek ugyanis Kosok – ahol az Uránusz 1929-35 között is volt, s most is van; viszont közülük a bajorok és poroszok Skorpiók – mely jegynek a Plútó az uralkodó bolygója. Ezen felül a Baknak illetve urának, a Szaturnusznak a történelmi előzményeikben is igencsak nagy szerepe volt (- van), amit itt persze nem részletezek.

Ami Európát és az USA-t illeti, nem gondolom, hogy még csak megközelítőleg hasonlóan súlyos következményekkel kellene számolnunk, mint a megelőző, 1929-35-ös Uránusz kvadrát Plútónál. Nem beszélve arról, hogy a megelőző 1929-35-ös lavinaszerű ideológia-váltást és az azt követő eseményeket is kijózanodás követte, úgy a mostani éra kifutásánál is lehet/kell hasonlóra számítani.

4. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) E héten esedékes második pontos érintkezésük. A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

5. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.Rövidebb tendenciáink:

04.08-án volt pontos első ízben egy extrém hosszan, egy hónapnál tovább tartó Vénusz kvadrát Szaturnusz. (Második kulminálása 04.21-én lesz.) Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.
A normálisnál (maximum 5-7 nap) sokkal hosszabb időtartam jelentősen növeli a súlyát ennek a fényszögnek.

04.05-i csúcspontú a Mars kvinkunx Jupiter. Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

04.06-án kulminált a Mars trigon Plútó. A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

04.07-én volt egzakt a Nap szembenállás Jupiter, ami a hét felében még bőven érződik. Elvi, jogi, hatalmi kérdésekben felmerülő feszültségekre, krízisre enged következtetni. A jellege ugyan a diszharmonikus aspektusok körébe utalja, de sok lehet benne a termékeny elem, mert arra ösztönöz, hogy a beváltnak ismert utakat felülvizsgálva nézzünk körül valami más lehetőség után is. A zökkenőmentes átmenetet biztosítja, s nem valami öncélú rombolást készít elő. Ez a szerencsés kimenetelű olvasata. A kevésbé szerencsés a már említett feszültségek, hatalmi gőgből eredő önkényes intézkedések, igazságtalanságok jelenléte.

04.09-én volt a csúcspontja a Nap kvadrát Plútónak, amely a hét kétharmadáig még érződik. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

Április 10-én retrográdba fordul a Merkur, előbb a Bikában, majd 04.20-tól a Kosban hátrál, lassítva azokat a folyamatokat, melyeket jelöl úgy a bolygó, mint kombinációja a jegyekkel.

Április 14-én egzakt a Nap együttállás Uránusz. Érdekes kombináció 2011-től, az Uránusznak a Kosban tartózkodásától minden március-áprilisban, amikor beéri a Nap az Uránuszt. Az öntudat, „én”-tudat jelölője (Nap) az „ÉN VAGYOK” jegyében (Kos) a „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszavait valló bolygóval jelenti a kirobbanó energiával szétáradó egyetemes szeretetet, s ennek a nemes eszménynek az intenzív kiterjesztését másokra, a környezet tagjaira is. Ez a pozitív olvasata a fényszög egyik jelentésének. Kevésbé pozitív megnyilvánulási formájában az intenzív szót behelyettesíthetjük például az erőszakossal. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve a senkivel nem törődő, öntörvényű és agresszív cselekményekig terjed a skála. Az ingerültség, hirtelen fordulatokra való hajlam, radikális irányváltás (átvitt értelemben és – vigyázat! – konkrétan), kirobbanó konfliktusok realizálódnak – aszerint, hogy egy-egy ember születési horoszkópjában milyen viszonyban van egymással a két égitest és milyen alap-beállítódású az egyén. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők.

Április 15-én direktbe vált a Vénusz, csakhogy ez a bolygónk igen lassan veszi majd fel a „rendes utazósebességét’, vagyis az, hogy meglóduljanak a hozzá tartozó dolgok, nem igazán látványosan, ám egyre határozottabban érzékelhető lesz.

A hét utolsó napjaiban beáll ismét a Nap együttállás Merkur (pontos: 04.21.) a kommunikációs folyamatok megélénkülését mutatva – már amennyire a Merkur retrograditásától ez lehetséges.

A Nap trigon Szaturnusz (egzakt: 04.17.) a hét közepétől kezd érvényesülni. Fegyelmezettség, önmérséklet, célirányosság, határozottság, felelősségtudat és méltóság a főbb tartalma. Emellett az ego keretek közé szorítását is jelenti, ez segít hozzá az önmérséklethez. Ezzel szemben különféle kompenzálási törekvések is tapasztalhatók, túlzásokkal. Nagy koncentrációs készség, kitartás, eredményes tevékenységre való törekvés és kézzelfogható eredmények is kalkulálhatók a fényszöggel, azonban csak akkor, ha előkészítésük már megtörtént, vagy nagyon rövid idő alatt is realizálhatók. Az aspektus egész időtartama nincs több 5-6 napnál, így – általában – eget rengető horderejű dolgokra nemigen lehet gondolni.

A Napnak még egy induló fényszöge lesz a hét végétől: trigon felszálló Holdcsomó, a karmikus folyamatok megvilágításával és viszonylag fájdalommentes korrigálásának lehetőségével.

A Merkur csatlakozik természetesen a Naphoz, hiszen együtt mozognak, csak itt a hét legvégén kezdődik majd a (második( trigon Szaturnusz (pontos: 04.24.) célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

Ugyancsak esedékes a Merkur együttállás Uránusz is, másodszor. Pontos: 04.28-án. célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

A Merkur szintén trigonálni kezdi a hét végén a felszálló Holdcsomót, hasonló jelentéssel, mint a nap, de fontos különbség, hogy a felszálló Holdcsomónak még éppen hogy ura, s  a Szűz Holdcsomó végén még érintkezik vele (miközben – hamarosan látjuk: a leszálló Holdcsomó két ura meg nemszeretem viszonyba kerül egymással). Egzakt lesz 04.20-án.

A hamarosan direktbe forduló Vénusz szextilbe kerül a Marssal (kulminál: 04.17.) Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

A hét legelejétől a Mars kvinkunxolja a Szaturnuszt (pontos: 04.18.) Jelentése: fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

A hét vége felé a Mars kvadrátolja a két Holdcsomót (04.21-i csúcsponttal) sokszorozva az ezzel kapcsolatos ellentmondásokat, erős provokációt mutatva a karmikus ügyekkel kapcsolatban.

Végül április 15-től augusztus 5-ig lehet számítani a Jupiter kvinkunx Neptun fényszögre. A két bolygó ugyanazon jegy, a Halak társuralkodója. Kapcsolódásuk a karma fényszögével azokra a tényezőkre világít rá a maga kellemetlen módján, amelyek az önfeláldozás, önzetlenség, empátia, szolidaritás témakörét érintik, amelyekben alighanem némi deficitet mutatnak az érintettek – mundán értelemben persze az egész világ. Fontos körülmény, hogy április 28-ig még az aktuális leszálló Holdcsomó urai, s ezzel a megkezdett kvinkunx-szal átviszik a következő, Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomóra is a vázolt tartalmakat, erős hangsúllyal, holott ott már nem töltenek be úgynevezett diszpozítori szerepet. (Diszpozítor: valamely vizsgált horoszkópelem ura.)


A zárt alakzatokból, fényszög-sorozatokból most „csak” egy, egy búcsúzó T-kvadrát akad a Jupiter-Plútó-Nap,Uránusz között.
Nézzük, mit mutatnak vajon a kozmikus jelzések az egyes típusoknak?

KOS
Előrelépéseket tehet függetlenség, önállóság terén, összefüggésben a szokásosan emlegetett önérvényesítésével is. Ez – szintén szokás szerint – magántermészetű kapcsolataira nem biztos, hogy pozitív befolyással van, de cseppet sem bánja. Tanulmányok vagy külföldi kapcsolatok terén is jelentős események várhatók, némi titkos aggodalomtól kísérve.


BIKA
A hét első részében valamely kommunikációs zavar miatt szinte lebénul, de aztán annál jobban magához tér és nagyon is kiáll saját vagy szerettei igazságáért, érdekeiért, természetesen eredményesen. Jogszabályok vagy távolabbi rokonság befolyása okozhat konfliktust, melyet jól tud kezelni, ezúttal esetleg mindenféle ravaszságokat is bevetve.


IKREK
A rejtélyek iránti fogékonyság az Ikreknél kíváncsiságként is megfogalmazható. Lehet választani: melyik változatot szeretnénk, amikor arról van szó, hogy kiválóan fejt most meg olyan dolgokat, amelyekre másoknak esetleg rálátásuk sincs. Pillanatok alatt megtalál háttér motivációkat. Nem tölti el azonban osztatlan örömmel, amit lát, annak természete miatt.


RÁK
Érdekes, hogy sem a társkapcsolatban, sem a munkájában nem egyértelműen alakulnak a dolgok, az erővonalak kissé kuszák, s mégis előtérbe kerül, legalábbis a hét második részében a hosszabb távú elképzeléseinek alakítása, távlati terveinek kidolgozása. Sőt: a megvalósításukba vagy annak egy részébe is belekezdhet, megfontoltan, de lendületesen.


OROSZLÁN
Kommunikációs, vagy a közlekedésben illetve mikrokörnyezeten belül keletkező zavarok csepegtethetnek ürömöt örömeibe. Legalábbis, ami a munkával kapcsolatos fejleményeket illeti: a hét második felében végre olyan módon és mértékben lódul meg az élet e téren, ami hosszabb távra is biztatónak látszik. Egészségi ügyeit akkor sem érdemes elhanyagolnia!


SZŰZ
Nagy hangsúly kerül majd vagy utazás, illetve külföldi kapcsolatok, esetleg jogi szabályozással összefüggő ügyek, vagy – és ezúttal ez a valószínűbb – a magasabb gondolkodás, egyéni életfilozófia változása területére. Megérthet egy sereg olyan dolgot, amelyet eddig csak aprólékos részleteiben látott, most viszont összeáll a nagyobb kép.


MÉRLEG
Még mindig mutatkoznak az otthon, család, ingatlan témakörben a hosszan meglévő kellemetlenségek vagy teendők, de a megoldásuk is egyre jobban körvonalazódik. A társkapcsolat terén vegyes hatások látszanak, nagyon sok múlik azon (most is), hogy mennyire tud még toleráns lenni, s túltenni magát a megterhelő előzményeken.


SKORPIÓ
Kezdi érezni, hogy csökken a nyomás az anyagi ügyek terén (bár majd még visszatér kicsit), viszont semmivel sem kedélyesebb az, hogy lassan áthelyeződik a hangsúly az eddig is neuralgikus kommunikáció, kontaktusok, bürokrácia, közlekedés dolgaira. Most ugyan egészen vegyesek, így előre- megoldásokra mutató elemeket is tartalmaznak a tendenciák.


NYILAS
Persze, hogy az anyagiakkal kezdjük: kap hideget-meleget – ahogy mondani szokás – ezen a téren, de legalább nem csak negatív hatások mutatkoznak, hanem pozitívak is. Az egyenleg alighanem ugyancsak a pozitív tartomány felé halad. Baráti kapcsolataiban hasonlóképpen vegyes a kép, most nincs igazán türelme mások érzékenységének figyelembe vételére.


BAK
Azoknak a Bakoknak, akiknek éppen alakuló párkapcsolata van, jó hír, hogy bár a hét elején valami gorombább kommunikációs zökkenő akadályozza a gördülékeny haladást, de a hét második részére megtalálhatja a kulcsot a megoldáshoz és kellemes fejleményekre számíthat. Kénytelen háttérbe szorítani hivatását, családi, vagy más magántermészetű ügyei miatt.


VÍZÖNTŐ
Fura egy hétnek ígérkezik a Vízöntők szempontjából a következő. Sok kommunikációs elem, jövés-menés látszik, ugyanakkor az otthon, család dolgaival való foglalatosság is, s az egész valahogy nem tud szervesülni, legalábbis eleinte. Továbbra is rengeteg tudattalan tartalmat mozgatnak meg a jelenleg folyó események is, ezért nem tud velük egyelőre mit kezdeni.


HALAK
Sokat foglalkozik pénzügyekkel, úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon – és nem a húsvéti készülődés miatt. Lehet műszaki cikkel kapcsolatos probléma vagy más, váratlan esemény, de minden frappánsan megoldódik. Kommunikáció terén brillírozik (kis zökkenő után), esetleg megoldhat bonyolult adminisztratív ügyeket is, amivel új energiákat szabadít fel.


14. hét 2017. április 3-9.

Általános

Visszapillantó a 2017.03.27-04.02. közötti hétre


03.27. Eltűnt valamerre az időszámításról történő beharangozott parlamenti szavazás. Kicsit jobban utánanéztem az előző héten csak felületes észlelés alapján beillesztett információnak. Eredetileg Kepli Lajos jobbikos képviselő kezdett vergődni ezzel, de már az elmúlt évben is semmisnek tekintették a kezdeményezést, mivel uniós irányelvekhez csatlakozik az időszámítás és a parlamentnek nincs hatásköre a megváltoztatására. Hogy most mégis miért szedték elő és miért fontolják meg, hogy egyáltalán szavazzanak róla, nem egészen értem, bár útnak eresztettek olyan információt is, hogy mégis lehet esetleg elkülönülve is dönteni. A hírek is rém zavarosak, egyes sajtótermékek szerint már le kellett volna zajlania a szavazásnak, mások szerint meg majd áprilisban. Úgy látszik, ez is egy elfogyhatatlan gumicsont.

A Szaturnusz trigon Uránusz, trigon felszálló Holdcsomó, ötvözve a Merkur trigon Szaturnusszal, meg a hosszúnak ígérkező Vénusz kvadrát Szaturnusszal, elég fenyegetést jelent, hogy szembemenjen a magyar parlament minden józan megfontolásnak és természetes ritmusnak. A természetet itten amúgy sem szeretik mostanában, immár nemcsak tárgyiasult formában (fakivágás), hanem elvontan is érvényesíteni kell az ő rombolását.


03.27. Március elején- közepén kezdődött ismét a tojástánc a Pető Intézet körül. Történt az, hogy felére tervezték csökkenteni az ott dolgozó konduktorok szabadságát, viszont kétszeresére növelni a munkaidejüket. Emiatt a konduktorok felmondtak, vagy – más interpretálás szerint – nekik mondtak fel. Némi szünet után ezen a héten robbant a kicsiny bomba, ami időközben életre kelt. Már előzőleg is valakik és valamiért úgy tűnik, szemet vetettek az intézetre (alighanem frekventált helye miatt), s megkísérelték diszkréten elirtani a színről. Némi pihenés után indult most az újabb roham, megint élénk tiltakozást kiváltva több társadalmi rétegnél. A nemzetközi hírű és elismert intézmény egyedülálló rendszerének kikezdése vagy felszámolása biztos komoly nemzetgazdasági érdek, része a természeti- gazdasági- kulturális- szociológiai és mindennemű tarra vágásnak, máskülönben nem kezdenék ki ezt is megátalkodott következetességgel.

Március elején a Merkur-Nap együttállás Neptun, közepén a Nap-Merkur kvadrát Szaturnusz (sérült gyerekek és felnőttek kezeléséről van szó), március végén pedig a Merkur mértéktelen aktivitása indokolja úgy a mozgással, mint az orvoslással, s persze a kommunikációval kapcsolatos ügyeket. A március 30-án másodszor kulmináló Jupiter kvadrát Plútó jelzi, hogy kellőképpen sikerül bevadulni nagy bátran bizonyos elemeknek, ami meghozza a harci és intézkedési kedvet. Csakhogy az ellenerőket éppúgy mozgósítja persze.


03.27. „A KDNP után a Fidesz frakcióvezetője vetette fel, hogy milyen jó lenne kilépni az Emberi Jogok Európai Egyezményéből. Kósa természetesen a menekült-ellenes indulatkeltés részeként dobta be, hogy milyen jó lenne a legsötétebb diktatúrákhoz tartozni, hiszen ahol a hatalom bármit megtehet, ott nyilván a szuverenitással sincsen gond.

Kósa, mögötte fedezékben Orbán
Még Putyin és Erdogan sem léptek ki az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, hiszen az mindennek a felmondását jelenti, ami megkülönbözteti az embert az állattól. Az egyezmény olyan alapjogokat garantál, mint az élethez való jog, a gondolat-, vallás- és véleményszabadság, a kínzás tilalma, a kényszermunka és a rabszolgaság tilalma, és a gyülekezési jog. Aki ezeket nem akarja garantálni a saját állampolgárainak, az bármilyen gátlástalanságra képes, hogy megtartsa a hatalmát. A Demokratikus Koalíció szerint Kósa Lajos már nagyon szeretné, ha újra jöhetne a „fekete autó”, hiszen az Emberi Jogok Európai Egyezményének felmondásával bárkit bármikor be lehetne börtönözni, meg lehetne kínozni vagy kényszermunkatáborba küldeni. A DK szerint 2018-ban már nem csak az lesz a kérdés, hogy Magyarország egy európai és demokratikus ország akar-e lenni, hanem az is, hogy a civilizált világhoz akar-e tartozni egyáltalán. Ez szerencsére nem Kósa Lajoson fog múlni.
(DK sajtóiroda)

A Jupiter kvadrát Plútó (másodszor egzakt 03.30-án) egymagában elegendő lenne, de még él a Merkur együttállás Uránusz, kvadrát Plútó is (a T-kvadrát részeként persze, a Jupiter a Mérlegből az Uránusz-Merkur meg a Kosból kvadrátolja a Plútót), s atöbbi, kisebb, meglehetősen agresszív, vagy hallatlan nagy merészségre utaló fényszög, mint a lassan életbe lépő Bika-Mars trigon Bak-Plútó. Ezeket meg lehetne élni remek teljesítmények kidolgozásában, de így is lefuttathatók: a primer, még inkább: primitív indulatok szintjén. (Amellett, hogy amit Kósa beszél...)


03.28. „Törvénytervezet: nekimennek a CEU-nak? - Balog Zoltán miniszter kedden este benyújtott egy törvényjavaslatot, miszerint az EU-n kívüli, harmadik országokban székhellyel rendelkező egyetemek csak kétoldalú kormányközi megállapodás alapján működhetnének Magyarországon. Az Origo szerint a CEU szebálytalanul működik és kérdés, hogy bezár-e az intézmény. Az egyetem rektora szerint hamisak az Origo állításai, valamint úgy fogalmazott, hogy rájuk szabták a törvénytervezetet.
Az Origo kedden arról cikkezett, hogy az Oktatási Hivatal egy birtokukba jutott vizsgálata szerint huszonnyolc külföldi egyetem, köztük a Közép-európai Egyetem is szabálytalanul működik. A CEU, a Közép-Európai Egyetem, amit a köznyelv Soros-egyetemnek is hív, szintén szabálytalanul működik – írja az Origo. A lap szerint a CEU-nak nincs programakkreditációja és nem tettek eleget a közhiteles nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az Origo szerint csalásnak minősül, hogy az intézménynek vannak olyan képzései is, melyek nincsenek nyilvántartásba véve. A CEU-nak valóban vannak Magyarországon nem akkreditált képzései, de ezek köztudottak voltak eddig is, illetve fel voltak tüntetve az egyes szakok tájékoztatóiban is. Az Origo arról is beszámolt, hogy a kormány egy olyan törvénymódosítással is szigorítana, ami a CEU jövőjét is megpecsételheti. Az nyilvánvalóan kérdés, hogy a törvénymódosítás után bezár-e a Soros-egyetem. (…)
(Mandiner)

Ha valami aztán hatalmas port vert fel, akkor ez a – kormány szisztematikus irtóhadjáratába illeszkedő – elképzelés igencsak. Nincs nap a héten, hogy ne reflektálna rá magánszemély vagy szervezet bel- és külföldről.
Az asztrológiai hivatkozások sorában természetesen vezet a Jupiter (felsőoktatás, nemzetközi szintű kapcsolatok) aktivitása a még tartó oppozíció Uránusz és a 30-án kulmináló kvadrát Plútó formájában. A többi, a megelőző hírnél is említett kisebb aspektus is fontos.


03.28. „A Momentum pártokkal nem szövetkezik - Csupán reggel jelent meg az interjú az Indexen Juhász Péterrel, az Együtt elnökével, amelyben azt ajánlja, legyen egy új pólus,  induljanak közös listán a 2010 előtti világot elutasító pártok. Két-három óra alatt azonban ki is derült, hogy ebből az elképzelésből a világon semmi nem lesz.(…) A megszólított pártok közül ugyanis már a Momentum és az LMP is jelezte az Indexnek, hogy nem kérnek az új pólusból, és ebből a szövetségből. A Momentum reagált a leggyorsabban. Hajnal Miklós szóvivő azt monta: A Momentum az emberekkel szövetkezik, nem a pártokkal. Ez tehát azt jelenti Hajnal Miklós szerint, hogy "nem lehet szó ilyen jellegű összefogásról, ezt már többször egyértelművé tettük".
Ezután következett az LMP elutasító üzenete. Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja az új pólusos felhívást úgy kommentálta: "Juhász Péter is hatalomtechnikázik egy évvel a választások előtt". Az LMP szerint Orbán Viktor érdeke az, hogy az ellenzék listákról, mandátumukról és technikákról beszéljen, nem pedig arról, milyen Magyarországot ajánl a választóknak. Az LMP kongresszusi határozatban döntött az önálló indulásról, vagyis nem kíván senkivel közösen indulni. "De minden párt és szervezet támogatását várjuk, hogy segítsen megakadályozni a paksi bővítést" - mondta Ungár.

A Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea azt mondta az Indexnek az új pólus ötletéről, hogy a Párbeszéd hisz az együttműködésben, az előválasztást is ezért kezdeményezte. A párt stratégiájáról a döntést az április taggyűlésükön hozzák meg. Szabó úgy fogalmazott, minden olyan stratégiát támogatunk, ami a választók bevonását, a kormányváltást és a politika megújítását segíti….”
(Index)

Csak így tovább, zemberek! Már megint nem tudom pontosan, mikor is kellett volna lejárnia a turáni átoknak (v.ö. széthúzás), de az csak nem akar elmúlni. Az erre vonatkozó asztrológiai hivatkozások a Jupiter (a magyarok a Nyilashoz tartoznak még mindig) szembenállás Uránusz, kvadrát Plútó, Uránusz kvadrát Plútó képében is elegendőek most, nem beszélve arról, hogy cseppet sem az aktuális bolygóállásokkal hozható összefüggésbe az ilyen alapmagatartás, hanem sokkal, de sokkal régibb keletű, még ha nem is a Turáni Alföldön történt tanyázás idejével kell összevetnünk. A Budapest képlet és a 89-es köztársasági képlet is alátámasztja a jogfolytonosságot.


03.28. Hogy valami másról is essék szó: „A kifutópályán lettek rosszul többen egy repülő személyzetéből - Törölni kellett az Air France kedd reggeli, Budapestről Párizsba tartó járatát, miután a repülő személyzete rosszul lett a kifutópályán – értesült a privatkopo.hu. A hírek szerint egy légiutas-kísérő össze is esett. (…)     Túlnyomás alakult ki a gépen, emiatt lett a két stewardess rosszul. A gép üresen, utasok nélkül fog visszamenni Párizsba, ugyanis stewardessek nélkül csak a pilóták utazhatnak a fedélzeten. …”
(Index)

A Jupitert kell megint előszedni, hiszen az aviatika is őhozzá tartozik, nem beszélve a külföldről, s arról sem, hogy kiadja a mérgét az Uránusszal (a repülés másik felelőse) képezett oppozíciója így a vége felé. A Merkur összevissza fényszögei az utazási kalamajkákra utalnak.


03.30. „Lövöldözés volt a XIII. kerületi Béke tér közelében csütörtök délután … A rendőrség a környéket lezárta. …A BRFK szerint a Szegedi úti panelházak között három fiatal összevitatkozott egy férfival, aki egy gázriasztófegyvert rántott elő, és lövöldözni kezdett vele. A férfit a rendőrök elfogták és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak ellene eljárást. Az eset során senki nem sérült meg.”
(Index)

Üdítő változatosságot jelent ez is. A Mars kvinkunxban áll már ekkor a Jupiterrel, szextilben a Neptunnal (pontos: 03.27.) és trigonban a Plútóval (egzakt: 04.06.). Ettől is igen feltámadhat a bátorság, s ott van még a Plútó aktivitás is (Jupiter, meg Uránusz kvadrát révén). S hát egyáltalán: miért is ne lövöldözne a polgár, ha van mivel. A Béke téren meg direkt jól is hangzik.


03.30. „Osztott, szorzott a Momentum: a városligeti népszavazást nem támogatja - A Momentum szerint már maga a népszavazási kezdeményezés sem jó, és becslésük szerint szinte lehetetlen, hogy összejöjjön a referendum kiírásához szükséges 150 ezer aláírás. A vesztes meccsbe pedig nem áll bele. (…) A Fővárosi Választási Bizottságnak (FVB) múlt héten adott zöld utat az LMP-s Moldován László erzsébetvárosi önkormányzati képviselő kérdésének, ami úgy hangzik, hogy: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítsa a Városligeti Építési Szabályzatot, hogy a Városliget közpark megengedett legkisebb zöldfelülete 70 százalék legyen?"
A Momentum azzal indokolta, miért nem állnak be a városligetes népszavazás mögé, hogy eleve hibás a kérdés megközelítése. Egyrészt a “zöldfelület” fogalmának homályos jogi definíciója miatt könnyen támadhatónak tartják a kérdést. (…)  Szerintük jobb megoldás lett volna egy “teljes értékű zöldfelület”-ről kiírt népszavazás, amely nem csak a Városligeti Parkra, hanem a teljes övezetre vonatkozik. Korábban a hvg.hu is írt arról, miért nem jó az LMP-s képviselő által beadott kérdés: többek között nincs olyan, hogy “Városligeti közpark”, ugyanakkor nehezen kommunikálható általa felvetés. Arról nem beszélve, hogy a Városliget Zrt. óriási anyagi fölényben van a ligetvédőkhöz képest, ha a propagandáról van szó.
Felvetésünkre, hogy nem éri majd az a vád a Momentumot, hogy cserben hagyták az LMP-t (a párt több mint 30 ezer aláírást gyűjtött a Momentum olimpiaellenes népszavazási kezdeményezéséhez.), Hajnal Miklós szóvivő azt válaszolta, hogy “ügyek és nem pártok mögé kell beállni. Az LMP – nagyon helyesen – a NOlimpia mögé állt be, ami egy többezermilliárdos pazarlást akadályozott meg.” …
(hvg.hu)

Lásd fentebb a kozmikus hivatkozásokat, amellett, hogy kétségkívül figyelemre méltó a Momentum indoklása.


03.30. „Rendőrt akart hívni Mészáros Lőrinc az újságírókra - Forgatni szeretett volna a sajtó – köztük a 444 és a Hír TV – csütörtökön a felcsúti önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, ami nyilvános esemény, ennek ellenére Mészáros Lőrinc polgármester figyelmeztette az újságírókat: nem mehetnek be kép- és hangrögzítő eszközökkel. Az érv annyi volt, hogy „mi nem szeretnénk”. Mészáros kötötte az ebet a karóhoz, az újságíróknak legfeljebb annyi lehetőséget adott, hogy leüljenek és felvétel készítése nélkül végighallgassák az ülést. Közölte:
Maximum majd kihívjuk a rendőrséget, és akkor majd ők eldöntik ezt a vitát, hogy mi a helyes, jó? Hogy önök mit tehetnek és mit nem tehetnek. Majd azt is mondta: Szerintem menjenek be a Lajoshoz, a Simicskához és ott készítsenek ilyen felvételt. (…) Menjenek be a gazdájukhoz, és azzal készítsenek felvételt.

Végül az ülést megtartották, a rendőrséget nem hívták ki. A 444 az ülés után megkérdezte volna Mészárost, hogy miért tagadta ő és fideszes politikusok, hogy köze van a Népszabadság kiadóját felvásárló Opimushoz, amelynek március eleje óta pedig hivatalosan is tulajdonosa. A polgármester azonban nem válaszolt, beült egy Mercedesbe és elhajtott.”
(24.hu)

E napon pontos másodszor a hosszan tartó Jupiter kvadrát Plútó, s nem is nagyon kellene több hivatkozást keresni. De a Vénusz is beállt már a (szintén és abnomrálisan hosszan tartó, s majd 04.08-án kulmináló) Szaturnusz kvadrátjába. A Mars kvinkunxolja a Jupitert, felélesztvén kedves régi hagyományokat (például a csendőrség idejéből). S nyugodtan figyelembe vehetjük a szextil Neptun és trigon Plútó aspektusait is.


03.31. „Befejezi a roma játékvezető: Elegem lett a rasszizmusból - Befejezi a játékvezetést a Nógrád
Jónás Kornél még játékvezetőként
megyei Jónás Kornél a származása miatti hátrányos megkülönböztetés miatt. Az MLSZ is cserben hagyta.
Négy évvel ezelőtt a balassagyarmati Jónás Kornél azzal vált ismertté, hogy ő volt az első játékvezető az országban, aki rasszizmus miatt félbeszakított egy focimérkőzést. Az eddig Nógrád megyében működő bíró a napokban döbbenetes elhatározásra jutott: a nem múló faji megkülönböztetése miatt felhagy szeretett hivatásával.
„Néhány hete tettem újabb sikeres játékvezetői vizsgát, majd egy Magyar Kupa-meccsen bíráskodtam. Ám néhány napra rá a küldő tájékoztatott, hogy hét-nyolc társam jelezte felé, a roma származásom miatt a jövőben nem szeretnének velem meccset vezetni – magyarázta lapunknak Jónás. – Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Eldöntöttem, hogy fájó szívvel, de befejezem a bíráskodást. A négy évvel ezelőtti eset óta is folyamatos rasszista támadások értek. A Cooper-teszten a velem egy csoportba beosztott társaim azt mondták, velem még futni sem fognak, mert cigány vagyok. Tényleg nem futottak velem, mégsem volt ennek következménye.
Jónás Gaál Gyöngyi, az MLSZ játékvezetői bizottság irodavezetőjének a segítségét kérte, de támogatás helyett megdöbbentő választ kapott. Puhl Sándor alelnök azt üzente Gyöngyin keresztül, hogy készítsek hangfelvételeket, kémkedjek a kollégáim után, és gyűjtsek bizonyítékokat. Mint egy FBI-nyomozó... – magyarázta Jónás. – Nekem ebből elegem van. A családom is sokat szenvedett. Nem csinálom tovább!
Jónás elárulta, Orbán Viktor válaszra sem méltatta azt a levelét, amiben 2013-ban felajánlotta a miniszterelnöknek, hogy a hazai fociban a rasszizmus elleni harc élére áll.”
(RomNet)

Jupiter, Uránusz kvadrát Plútó, T-kvadrát és mindenféle egyéb hasonló fényszögnek – közte például a Szaturnusz trigon Uránusznak is – a legalantasabb megnyilvánulása. A játékvezető oldaláról pedig alighanem a Mars aktivitás hozta meg a keserű döntést.


03.31. „A Magyar Rektori Konferencia is összeül a CEU miatt - Összeül hétfőn a Magyar Rektori Konferencia a Közép-európai Egyetem (CEU) működését ellehetetlenítő törvényjavaslat miatt. Közleményükben azt írják: a sajtóból értesültek a felsőoktatási törvény módosítását célzó törvényjavaslat benyújtásáról, amelynek megtárgyalására a Magyar Rektori Konferencia elnöke hétfőre összehívta az elnökséget. Emellett a magyarországi felsőoktatási intézmények legfőbb képviseleti szerve kezdeményezi a Felsőoktatási Kerekasztal összehívását … Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban „Soros-egyetemnek” nevezte a CEU-t, és egyebek mellett azzal igyekezett érvelni, hogy “szerinte nem fair” a többi magyar egyetemmel szemben, hogy Magyarországon és Amerikában érvényes diplomát is kiad.”
(24.hu)

A CEU körüli ügyek nap, mint nap témát jelentenek, ez a hír a egyetemi vezető körök miatt kiemelt. A hivatkozások nagyjából ugyanazok viszont, mint megelőzően. A Jupitert illetően mindenképpen.


04.01. „Anyagyilkosság Mernyén: veszekedés után késelt a 42 éves férfi - A rendőrök a helyszínen elfogták a gyanúsítottat. Feltehetően a fia ölte meg a szombaton, Mernyén holtan talált nőt - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján vasárnap. Azt írták: a nyomozás eddigi adatai szerint az asszony azért halt meg, mert a 42 éves férfi a házuk udvarán és az ingatlan előtti járdán bántalmazta és késsel megszúrta. Tettét családi veszekedés előzte meg. Hozzátették: a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették és kihallgatták az emberöléssel gyanúsított férfit, és kezdeményezték az előzetes letartóztatását. …”
(delmagyar.hu)

A Mars fokozott aktivitása a Plútó frusztráló fényszögei mellett, továbbá a Vénusz kvadrát Szaturnusz, amely – nem győzöm hangsúlyozni – extrém hosszan, valamivel több, mint egy hónapig érvényesül – indokolják az agresszió növekedését. Egyébként sok tűzeset is történt a közelmúltban, halálos áldozatokkal, országszerte.


04.02. „Több ezren tüntetnek a CEU mellett - A kormány már hétfőn tárgyalhatja azt a törvénymódosítását, amely a Magyarországon működő külföldi egyetemeket szabályozná. A törvényjavaslat több pontja is kifejezetten a CEU-t hozná hátrányos helyzetbe, lehetetlenítené el. A miniszterelnök meg sem próbálta azt a látszatot kelteni, mintha nem a CEU ellen hozták volna a törvényt. Vasárnapra tüntetést szerveztek: a tüntetők a Fővám térről sétálnak végig a Parlamenthez a CEU érintésével.
Két-három ezer ember gyűlt már össze háromnegyed ötkor a Corvinus előtt, hogy a CEU-mellett tüntetve vonuljanak a Parlament elé a kormány által támadott egyetem érintésével. "Most a CEU, de ki a következő? - Tüntetés a szabad oktatásért" - címmel szervezett vasárnap 17.00-tól 19:00-ig tüntetést az Oktatási Szabadságot Facebook-csoport.

A tüntetés kezdetén
Kollégánk a helyszínről jelenti ötkor: a Corvinus előtti tér megtelt emberekkel, emiatt az aluljáróból már nem tudnak feljönni az emberek. A szervezők elkezdték az embereket a Szabadság híd és a kiskörút felé terelni. Több ezer ember jött össze. A forgalom a kiskörúton a hídnál sem Pest sem Buda felé nem tud haladni. A tömegben nincsenek Fidesz és kormányellenes transzparensek, CEU-s és EU-s táblák és zászlók vannak leginkább. A kiskörutat lezárták a rendőrök, fél hatkor a tömeg elindult az Astoria irányába.

Szabad ország, szabad egyetem – ezt a jelszót skandálja a tömeg leginkább.

Ha valaki lemaradt volna: a kormány már hétfőn tárgyalhatja azt a törvénymódosítását, amely a Magyarországon működő külföldi egyetemeket szabályozná. A törvényjavaslat több pontja is kifejezetten a CEU-t hozná hátrányos helyzetbe, esetleg lehetetlenítené el. A miniszterelnök meg sem próbálta azt a látszatot kelteni, mintha nem a CEU ellen hozták volna a törvényt, telecsalózta a közrádiót pár napja olyan törvényi szabályok nem betartására hivatkozva, amelyek még meg sem születtek, mondhatni: több ponton sem mondott igazat.

A törvényjavaslat ellen felszólalt már több hazai egyetemi tanszék mellett 15 Nobel-díjas, illetve az amerikai nagykövetség, sőt, maga az amerikai külügyminisztérium is. Ez folytatódott egy, a kormánynak írt nyílt levéllel, amit 119 amerikai társadalomtudós, történész jegyez.’
(Index)
Estére becslések szerint a tízezret is meghaladta a demonstrálók száma.

Elkezdődött a Nap szembenállása a Jupiterrel (kulminál: 04.07.)Merkur trigon felszálló Holdcsomó e napon egzakt. Él még a trigon Szaturnusza is. A Vénusz kvadrátolja a Szaturnuszt (lásd többször előbb). A Mars trigon Plútó szorosodik, 6-án lesz pontos, egészen bizonyos, hogy a tömegek relatív és e tájon meglepő aktivitásában nagy szerepe van. A Jupiter szembenállás Uránuszt és kvadrát Plútót az unásig emlegettem, de természetesen nem hagyható ki.
GPS – Előretekintés a 2017.04.03-09. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 8. a roma kultúra világnapja. A magyarországi honlapok kalendáriumaiban elterjedt a március 19-i dátum is, mint „a cigányság világnapja”, ekkorra azonban egyetlen nemzetközi szervezet sem hirdetett ilyen világnapot, vagyis marad az április 8.
Szomorú aktualitást ad a napnak a Visszapillantóban szereplő Jónás Kornél esete, de nagy általánosságban épp ellenkező előjelű a kitűzött cél ezzel a nappal kapcsolatban.
A társadalmi ünnepek a saját államisággal nem rendelkező cigányság esetében hasonló szerepet
töltenek be, mint más népek esetében az állami- illetve nemzeti ünnepek. Napjuk valamely történelmi esemény évfordulójára esik, valamint az ünnep tartalma mindig aktualizálható a pillanatnyi társadalmi és politikai folyamatok szerint.
1971. április 8-án ült össze az I. Roma Világkongresszus. A különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi közéletben közösen lépnek fel. Döntés született a cigányság nemzeti jelképeiről: elfogadták a zászlót, a himnuszt és az Opre Roma! – „Fel, cigányok!” jelmondatot.

Az esemény tiszteletére az ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig legfontosabb „nemzeti” ünnepükként tartja számon.
A Roma Világnap alkalmából egy Indiában és a Balkánon élő népszokást élesztettek fel, illetve vettek át a világon szétszórva élő cigány közösségek: közösen egy közeli folyóhoz vagy patakhoz zarándokolnak, ahol énekszó és zene mellett koszorúkat, virágokat, virágszirmokat és úszó mécseseket bocsátanak a vízre. A hazai cigány szervezetek általában valamilyen kulturális eseménnyel emlékeznek meg április 8-ról (folklórműsor, kiállítás-megnyitó, író-olvasó találkozó stb.)”
(Wikipédia)
A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. március 1-31-ig. (A következő héten tüntetem fel az április 1-30-ig érvényes bolygóállásokat)

Nap: Kos 11°28´ - Bika 10°49´
Merkur: Bika 0°17´ - Kos 24°33´- retrográd 04.10-től (05.04-ig)
Vénusz: 03.04-től retrográd – Kos 1°2´ - Kos 1°10´
Mars: Bika 15°43´ - Ikrek 6°36´
Jupiter: retrográd Mérleg 19°8´ - 15°27´
Szaturnusz: Nyilas 27°46´ - retrográd 04.06-tól – Nyilas 27°16
Uránusz Kos 23°43´- 25°25´
Neptun: Halak 12°49´´- 13°42´
Plútó: Bak 19°18´ - retrográd 04.20-tól – Bak 19°22´
Holdcsomó: Szűz 1°28´ - Oroszlán 29°52´


A Hold a héten:
Rák 04.05. 0 óra 13-ig
04.05. 0.13-tól 04.07. 6.19-ig Oroszlán
04.07. 6.19-től 04.09. 14.34-ig Szűz
04.09. 14.34-től Mérleg


Holdfázis: első negyed 04.03. 20 óra 39 perc (Nap kvadrát Hold)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ezen a héten még öt

1. 2016.11.16-2017.04.14. között érvényesül a Jupiter szembenállás Uránusz. (Második március 2-án volt.) Nagy tervek, optimizmus, ki- kitörő lelkesedés váltakozhat csüggedt szakaszokkal. Különösen ha becsapottnak, csalódottnak érzi magát az egyén, vagy kisebb-nagyobb csoport, társadalmi egység. Ilyenkor az a megítélés, hogy sokkal nehezebben jutnak hozzá dolgokhoz, mint mások. Nem biztos, hogy ez objektív nézőpont, de az teljesen mindegy.
Mindeközben a földtől (és a realitásoktól) való elszakadás szándéka és óhaja is fontos motiváció lehet. Az uránuszi problématupírozást pedig a jupiteri szétterjedés és korláttalanság rohamszerűen mértéktelenre növelheti. A vélt vagy valódi problémákból rettentő nagy ügyet lehet kerekíteni. Sajnos az esetek egy részében adódnak is problémák, nem ritkán váratlan megrázó események formájában.

2. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

3. December elejétől visszatér még egyszer a már elbúcsúztatott Uránusz kvadrát Plútó, most azonban egzakt nélküli formában. Egészen 2017. április 17-ig lehet/kell rá számítani. A hosszú-hosszú értelmezésével már elég régen találkoztunk, most ismét felidézem, habár – a közelmúlt eseményeinek tükrében bizony erősen át kéne hangszerelni, különösen a végét.

Utoljára – hogy, hogy nem – 1929-1935 között volt ugyanilyen viszonyban egymással e két bolygó (az időszak csaknem teljesen fedésben van a Kos-Uránusz érával). Most a Kos-Uránusz és a Bak-Plútó között létesül ez a komoly feszültségeket mutató aspektus. Minden történelmi korban másként mutatkoznak meg ugyanazok az elemek, s analógiát lehet vonni, de valamilyen módosulás biztos, hogy bekövetkezik. A megelőző, hivatkozott nemzedéknél azt lehet megfogalmazni, hogy az egyéni törekvéseknek a történelmi sorsszerűség szab gátat. A nagyobb folyamatok, a Bak révén konkrétan a politika beleavatkozik az élet számos területébe. Keserűség, csalódottság kísérheti, mert megfosztva érzi magát az ember, még akkor is, ha olyan eredményeket ér el – saját félelmetes erejével – mintha semmitől sem lenne megfosztva. Valami kozmikus sértettség ül mégis a korszakon és szülöttein. Állandó készültség tapasztalható a sors támadásaival szemben és az ellen, ha ismét bele akarnának avatkozni autoritásába. A lefojtott feszültség idegi vibrálásban érzékelhető. A tömegmegmozdulásokon túl (lásd az analógiás időszakot is) minden uránuszi jelzésnél kell gondolni a műszaki eszközök, modern technika körüli bonyodalmakra, meghibásodásokra, rosszabb esetben balesetekre, s még rosszabban: tömegekre is kiható (Plútó) katasztrófákra.

A két égitest között a hasonlóság a nagy léptékben való gondolkodás illetve jelentős társadalmi hatókör, az erő és a saját akarat érvényesítésére vonatkozó igény, s ezzel összefüggésben bizonyos „csakazértis” magatartás – bár mindegyik tényezőt más és más módon láthatjuk az Uránusznál, mint a Plútónál. Rendkívül markánsak az eltérő tulajdonságaik: az Uránusz objektív (igyekszik lenni), legalább hirdeti, hogy mindenféle szempontot figyelembe vesz. A Plútó rendkívül szubjektív, kizárólag az érzelmei vezérlik. Az Uránusz racionális, a Plútó szigorúan érzelmi alapú. Az Uránusz pillanatszerűen hat, a Plútó maga a céltudatos, ki nem fulladó energia.

Amikor ez a két, óriási erejű égitest kapcsolódik egymással, akkor mindig olyan jelentős áramlatokra lehet számítani, amelyek tömegekre hatnak (a Plútó önmagában is jelenti a tömeghatást és láncreakció-szerűséget, dominó-elvet). Ha együttműködnek, akkor szelídebb, ha egymásnak feszülnek – mint a kvadráttal – akkor ellentmondásosabb formában. Ezt láthattuk az 1929-35-ös kvadrátnál és annak következményeiben, a rákövetkező érában. A nagy világgazdasági válság, s az azt követő fasizálódás, a gyökeres megoldást ígérő eszmék terjedése és elfogadása azért lehetett jellemző, mert a tömegek el akarták fogadni azokat, függetlenül attól, hogy logikailag alátámaszthatók voltak, vagy sem. Ráadásul akkor a Plútó a Rákban állt, ami messzemenően támogatta a szubjektív nézőpontok erősbödését, s különösen a nacionalista (Európában az I. világháború vesztes hatalmainál a revansista) törekvéseket. Most is tetten érhetők hasonló folyamatok, hiszen az objektív-szubjektív szempontok összekeveredése továbbra is jellemző a két égitest együtthatójában, azonban most (Európában) nem a kifejezett nacionalizmusban, hanem az euroszkepticizmusban fogalmazódnak meg. Jelenleg a Bakban van a Plútó, ez sem sokkal jobb konstelláció abból a szempontból, hogy a Bak konzervatív, ugyanakkor nagyonis politikus jegy. A rend iránti fogékonyság is részben innen ered, de a Kos-Uránuszban is van egy hasonló elem, habár bizarr módon. Az Uránusz ugyanis az anarchia bolygója, s nála a rend fogalma szinte ismeretlen. A Kos azonban sajátosan viszonyul a rendhez, mivel a katonaság és más fegyveres, illetve kötött rendszerű alakulatok hierarchikus előírásai nagyon is kedvére valók. A Bak-Plútó révén a régebbi hagyományok felé forduláson sincs mit csodálkozni és még kevésbé az egyéni (értsd: nemzeti) akaratérvényesítés igényén.

Jelentős különbség a megelőző fényszög és a jelenlegi között egyfelől az, hogy a Neptun most uralmi jegyében, a Halakban van, amitől ismét bemosódnak további érzelmi elemek a nagy áramlatokba, azonban joggal várható az is, hogy sokkal több mások iránti empátia, konszenzuskészség fejlődik majd ki belőle, mint a megelőző Szűz-Neptun szituációnál volt illetve nem volt.

További óriási különbség – ugyancsak a Bak révén – a súlyos történelmi tapasztalatok nyomán következetesen érvényesített határozott magatartás némely jelentős tényező részéről. Az Egyesült Államok az előző érában sem került azoknak az ideológiai áramlatoknak az uszályába, amelyek a második világháborúba sodorták a nemzeteket, s most sincs affinitása erre. Európában pedig a németek állnak ellent igen határozottan, következetesen és – továbbra is – mintaszerűen a könnyebbnek látszó utak csábításának. Az, hogy a németek mérvadók ebből a szempontból nemcsak annak köszönhető, hogy ők nagyon alaposan tanultak a történelemből, hanem annak is, hogy erősen érintettek asztrológiailag mindkét bolygópozíció által. A németek ugyanis Kosok – ahol az Uránusz 1929-35 között is volt, s most is van; viszont közülük a bajorok és poroszok Skorpiók – mely jegynek a Plútó az uralkodó bolygója. Ezen felül a Baknak illetve urának, a Szaturnusznak a történelmi előzményeikben is igencsak nagy szerepe volt (- van), amit itt persze nem részletezek.

Ami Európát és az USA-t illeti, nem gondolom, hogy még csak megközelítőleg hasonlóan súlyos következményekkel kellene számolnunk, mint a megelőző, 1929-35-ös Uránusz kvadrát Plútónál. Nem beszélve arról, hogy a megelőző 1929-35-ös lavinaszerű ideológia-váltást és az azt követő eseményeket is kijózanodás követte, úgy a mostani éra kifutásánál is lehet/kell hasonlóra számítani.

4. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) E héten esedékes második pontos érintkezésük. A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

5. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.Rövidebb tendenciáink:

Március 31-én kulminált a Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó, a karmikus feladatokra történő, egyáltalán nem kíméletes figyelmeztetéssel.

Április 2-án volt pontos a Merkur trigonja a felszálló Holdcsomó felett, melynek ura is. A karmikus előzmények feltárása és hatékony beépítése a jelen élet körülményeibe lehet a legpozitívabb olvasata.

04.03-án 1 óra 1 perckor a hátráló Vénusz visszatér a Halakba, s majdnem egész hónapban ott is marad. Direktbe fordul 04.15-én, de csak 28-án lép megint a Kosba.

04.05-én pontos a Mars kvinkunx Jupiter. Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

04.06-án kulminál a Mars trigon Plútó. A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

Ugyancsak 04.06-án fordul retrográdba a Szaturnusz és hónapokig hátrál – mint minden egyes évben, mostanában ilyentájt.

04.07-én egzakt a Nap szembenállás Jupiter. Elvi, jogi, hatalmi kérdésekben felmerülő feszültségekre, krízisre enged következtetni. A jellege ugyan a diszharmonikus aspektusok körébe utalja, de sok lehet benne a termékeny elem, mert arra ösztönöz, hogy a beváltnak ismert utakat felülvizsgálva nézzünk körül valami más lehetőség után is. A zökkenőmentes átmenetet biztosítja, s nem valami öncélú rombolást készít elő. Ez a szerencsés kimenetelű olvasata. A kevésbé szerencsés a már említett feszültségek, hatalmi gőgből eredő önkényes intézkedések, igazságtalanságok jelenléte.

04.08-án pontos első ízben egy extrém hosszan, egy hónapnál tovább tartó Vénusz kvadrát Szaturnusz. (Második kulminálása 04.21-én lesz.) Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.
A normálisnál (maximum 5-7 nap) sokkal hosszabb időtartam jelentősen növeli a súlyát ennek a fényszögnek.

04.09-én van a csúcspontja a Nap kvadrát Plútónak, amely a hét első harmadától már jócskán érződik. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

A hét utolsó harmadától a Nap együtt áll az Uránusszal (pontos lesz 04.04-én). Érdekes kombináció 2011-től, az Uránusznak a Kosban tartózkodásától minden március-áprilisban, amikor beéri a Nap az Uránuszt. Az öntudat, „én”-tudat jelölője (Nap) az „ÉN VAGYOK” jegyében (Kos) a „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszavait valló bolygóval jelenti a kirobbanó energiával szétáradó egyetemes szeretetet, s ennek a nemes eszménynek az intenzív kiterjesztését másokra, a környezet tagjaira is. Ez a pozitív olvasata a fényszög egyik jelentésének. Kevésbé pozitív megnyilvánulási formájában az intenzív szót behelyettesíthetjük például az erőszakossal. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve a senkivel nem törődő, öntörvényű és agresszív cselekményekig terjed a skála. Az ingerültség, hirtelen fordulatokra való hajlam, radikális irányváltás (átvitt értelemben és – vigyázat! – konkrétan), kirobbanó konfliktusok realizálódnak – aszerint, hogy egy-egy ember születési horoszkópjában milyen viszonyban van egymással a két égitest és milyen alap-beállítódású az egyén. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők.


Két T-kvadrát (Jupiter-Plútó-Uránusz; Hold-Szaturnusz-Vénusz – ez tökéletlen) és egy kegyelmi háromszög (Jupiter-Plútó-Mars) jellemzi a hétnyitó konstellációt, amely a mondottak következtében a kiegyensúlyozottól kissé távolabb van. A 12 típus képviselőinek továbbra is feladja a leckét, lássuk: ki hogyan oldja meg vajon?


KOS
Otthonon belül történő kisebb-nagyobb változás, vagy ennek intenzív igénye az egyik fontos program e héten. A másik továbbra is a munka, hivatás, önérvényesítés területe, aztán pedig a tanulás, vagy szélesebb társadalmi, illetve külföldi kapcsolatok, esetleg utazás. Ezek mellett a társkapcsolatban felmerülő megoldandó helyzetek már-már jelentéktelennek tűnnek.


BIKA
Nagy aktivitást tanúsít anyagiakkal, vállalkozással; gyerekekkel vagy barátokkal kapcsolatban, s nem utolsó sorban társkapcsolatában is. Néhány kisebb melléfogástól eltekintve igen sikeresen működik a vázolt területeken, érdemes kiaknáznia minden lehetőséget. Munkájában, esetleg egészségi ügyekben nem kíséri annyira a szerencse.


IKREK
Bár fordítani tud anyagi viszonyaiban valamilyen körülményen, mégsem elégedett, vagy amiatt, mert a mértéke nem éri el a vártat, vagy valamilyen keserű szájízt hagyó mellékkörülmény miatt. Ez eléggé rányomja a bélyegét más, hasonlóképpen sikeres vagy sikeresebb területek értékelésére is. Fedezze fel és méltányolja legalább eredményeit is.


RÁK
Néhány új szempontot fedezhet fel társkapcsolatát illetően és ezzel persze új megvilágításba kerülhetnek a hosszan tartó konfliktushelyzetek. Természetesen sokat lehet rajtuk oldani is – ha megvan hozzá a jóindulat. Hivatásbeli kérdésekben és társadalmi kapcsolataiban is dinamikus időszakot él meg. Hosszabb távú elképzelésit is merészebben alakíthatja.


OROSZLÁN
Önérvényesítés, hivatás, vagy szülői szerep, illetve saját szülőjével való viszony terén jelentős, bár nem tartós változáson megy át, melynek jó eredményeiből akkor is táplálkozhat, ha már a legélénkebb része elmúlt. Egészség-betegséggel kapcsolatos dolgaiban is várható pozitív fordulat. Sajnos ez nem mondható el bürokratikus, kommunikációs ügyeinél.


SZŰZ
Anyagi viszonyai, ezzel összefüggésben önállósága és távlati tervei állnak a héten érdeklődése homlokterében. Emellett persze életének szereplői is figyelmet követelnek maguknak, melynek nem mindig tud teljesen eleget tenni. Így elhanyagolja társkapcsolatát, de kénytelen foglalkozni gyerekével, ezúttal több, mint kevesebb sikerrel, eredménnyel.


MÉRLEG
Egyre jobban érzi, hogy közeledik az idő, amikor az otthon, család, ingatlan területén hosszabb ideje felgyülemlett megoldandó feladatokra még nagyobb hangsúly kerül. Már most is kap ebből némi ízelítőt, ami remélhetőleg nagyon is jól tud hasznosítani. Kevésbé tűnik sikeresnek társkapcsolata, de a hét második részére ott is jelentős javulás látszik.


SKORPIÓ
Munkájával, munkatársaival (beosztottakkal, alkalmazottakkal) összefüggésben keríti hatalmába a türelmetlenség, nem érti, mit nem értenek azok az emberek abból, amit ő elérni szeretne. A hét során azért komoly változást élhet meg e téren, esetleg mégis megérti a többiek motivációit. Társa támaszt jelent, sőt: segíthet még a vázolt megértésben is.


NYILAS
Erősen leköti figyelmét anyagi viszonyainak ügye, s persze ezzel összefüggésben a munkája, méghozzá annak az aprólékosabb, több kötelezettséget tartalmazó része. Magántermészetű programjaira, sőt: szeretteire kevesebb energiája, ideje marad, mint szeretné, s mint ők szeretnék. Azért valahogy megoldja, hogy csökkentse a következmények súlyát.


BAK
Az otthon, család, ingatlan sokszor terhesnek tekintett kötelezettségei most sem hagyják nyugton, de legalább a hét vége tájára tisztul a kép. Bár hivatásának kérdései folyamatosan foglalkoztatják, csodamód mégis lesz ideje pihenésre, esetleg baráti viszonyok ápolására. Társkapcsolatában vegyes hatások látszanak, türelem, empátia – ez a megoldás.


VÍZÖNTŐ
A kommunikáció, kontaktusok, tanulás-tanítás, mikrokörnyezet, szomszédság, testvér, stb. területe változatlanul meglehetősen leköti mentálisan és pszichésen, s ezt nem mindig viseli jól. Ha nyitottabb, frappáns megoldásokat tud pedig találni e téren. Otthon, család, ingatlan ügyekben kisebb – előnyös – változások várhatók, s ez vonatkozik munkájára is.


HALAK
Ne aggódjon anyagi viszonyainak bizonytalansága illetve kisebb változásai miatt, mert hamarosan kiderül, hogy sokkal jobban áll, mint ahogy első pillantásra gondolta. Jó kommunikációs periódusnak is néz elébe, használja ki, sok praktikus ügyét rendbe teheti a héten. Megmagyarázhatatlan szorongásaival is kezdhet valamit, kiváló eszköz a jóga!
13. hét 2017. március 27 – április 2.

Általános

Visszapillantó a 2017. 03.20-26. közötti hétre


Ami viszonylag rövidre sikeredik kivált ahhoz képest, hogy asztrológiailag irgalmatlan kommunikációs aktivitás jellemzi. A Merkur fényszögeit itt sorolom fel, a továbbiakban pedig legfeljebb utalok rájuk, illetve kiemelem azt, ami pont akkor egzakt, amikor a vele kapcsolatos hír esedékes.
Nos tehát a következőkkel gazdagítja életünket a Kosban eleve nem visszafogott Merkur: a hét első részében együtt áll a Vénusszal (pontos volt 03.18-án). A teljes héten program a Jupiter oppozíciója, amely 24-én kulminál. A hét vége felé kezdődik egy Szaturnusz trigon (egzakt: 03.29.). A teljes héten át érvényesül együttállása az Uránusszal (kulminál 03.26-án). Szintén a teljes héten programot ad még a kvadrát Plútója (03.24-én pontos). Ez öt fényszög, amelyből három diszharmonikus, s egyúttal ez a három érvényesül egész héten át.

Nem ismétlem meg a jelentéseket, a mostani GPS-ben is szerepelni fognak egy kivétellel (a Vénusszal együttállás jár le). Csak a Merkur alapjelentéseiből néhányat említek a nyomaték kedvéért: kommunikáció, közlekedés, forgalom.


03.20. „A lakosság kétharmada akár vizitdíjat is hajlandó lenne fizetni, ha javulna az egészségügy állapota. Tíz megkérdezettből heten elégedetlenek az állami egészségüggyel. A magyarok több mint fele az elmúlt pár évben fizetett hálapénzt, és majdnem felük a várólisták megkerüléséért is derült ki a Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából készült közvélemény-kutatásából.
(…)
A megkérdezettek fele (48 százalék) körében előfordult, hogy várólistára került, leginkább a diplomások (56 százalék) és a 18-29 éves korosztály (57 százalék). Azok majdnem fele (47 százalék) akik igénybe vették az állami egészségügyi ellátást, és fizettek hálapénzt, a várólisták megkerüléséért (is) fizettek. A válaszadók kétharmada (63 százalék) akár vizitdíjat is hajlandó lenne fizetni, ha a befolyó pénzt az állam az egészségügy fejlesztésére fordítaná. Ebben a kérdésben teljes egyetértés mutatkozik minden vizsgált társadalmi csoportban, és mindenhol hajlandó lenne fizetni a többség.”
(Világgazdaság Online)

A mundán asztrológiában a Merkur egyik uralmi jegyéhez, a Szűzhöz tartozik a közegészségügy, így a feltűnő aktivitással szinkronban van az, hogy terítékre került a téma. Hogy feltalálták a meleg vizet, az más kérdés. A vélemények felülbírálásához is teljesen jó a merkuri mértéktelen aktivitás.


03.20. Rendületlenül folytatódik az Mszp-DK acsarkodás, voltaképpen lényegtelen, hogy milyen rész-elemekkel. A lényeg az, hogy még inkább gyengítik az ellenzéket és elsikkadnak a sokkal fontosabb kérdések, illetve a megoldásukra valami koncepció-szerűség kidolgozása.

A kommunikáció minősített esete.

03.20. Nagy beharangozás mellett felújított metrószerelvényeket állítanak forgalomba a 3. vonalon. Nem kell azonban egyelőre túlzottan örvendezni, mert másnap már ki is vonják őket meghibásodás miatt.

Lásd a Merkurt.


03.20. „Lassú, de biztos lépésekkel militarizálja a társadalmat az Orbán-kormány. Formálódik már az iskolai öttusa is: a kabinet a küzdősport-oktatás bevezetésével kívánja "színesíteni" az eddig a tornára, atlétikára, labdajátékokra épülő testnevelés-órák programját. Az iskolai küzdelmek új területe lehet a lövészet is, miután megcélozták, hogy három éven belül minden nebuló kapjon "lőkiképzést" az intézmények szervezésében. A célra három év alatt mintegy 500 millió forintot költenének.
Az iskolai tornaórák edzésformáinak kiegészítése a lövészettel szorosan kapcsolódik a kormány lőtér-fejlesztési programjához, amelynek keretében a következő három évben 197 lőteret építenének Magyarországon, összesen 27 milliárd forintból. Erről Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a múlt év végén. Akkor beszélt arról is, hogy nem katonai lőterekről van szó, hanem olyan létesítményekről, ahová bárki bemehet lövöldözni, és amelyekből egyébként már most is van kéttucatnyi az országban. (Annak pedig tavaly decemberben a 444.hu járt utána, hogy ezek a lőtereket leggyakrabban sportegyesületek, esetleg 'kiképzési központok" üzemeltetik, és óránként néhány ezer-tízezer forintért, illetve 60-80 ezres éves bérlet fejében biztosítanak önfeledt lövöldözési lehetőséget a legváltozatosabb fegyverekkel.)
(…)
Az előterjesztők szerint ennek célja, hogy a gyerekek tanulják meg az agresszió tudatos kezelését: például hogyan kerüljék el a verekedést, de ha kell, védjék meg magukat. …
Az ötletgazda szerint  197 lőtérre van sürgető szükség
Borzalmas ötletnek tartja Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a lőterek "iskolai telepítését". Szerinte egyáltalán nincs szükség a társadalom militarizálására. Hozzátette: a küzdősportok bevezetéséről Simicskó István honvédelmi minisztertől már hallott korábban. Tény, a sportnak helye van a gyerekek életében, de az vitatható, hogy e célra éppen a küzdősportokat kell-e a mindennapos testnevelés részévé tenni. Nem minden gyerek alkalmas ezekre, nem lehet tudni előre, hogy ki lesz az, akiben fokozza az agresszivitást és alkalomadtán nem lesz elég tudása, akarata az önkorlátozásra. …”
(Népszava Online)

A Koshoz tartozik a militarizmus, katonaság, lövészet, harci játékok, küzdő sportok és minden efféle. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a Plútóval – a másik felettébb harcias elemmel - is kvadrátban van. Mindezek mellett jól jön a (Kos-)Mars szextil Neptun is, amely egész héten érvényesül (egzakt 03.27).


03.21. Nagy port vert fel a volt „titkosszolga” kipakolása: „Katrein Ferenc 13 évig dolgozott a magyar kémelhárításnak. A volt titkosszolga kilencesre-tízesre, azaz a legmagasabb fokozatúra becsüli az orosz veszélyt Európában. A kölni eseményeknél például különösen jól lehetett látni, mennyire szépen fel van építve az egész – idézte fel. Katrein szerint egy komplett orosz titkosszolgálati offenzíva zajlik az Európai Unió ellen. Oroszország ott van a migránsválság elmélyítésében és főleg annak felhasználásában a propagandára, a befolyásolásra.”
(Propeller)

Igazi Kos-Merkuros aktivitás ez is, s a Mars szextil Neptun – a titkos témákról való megnyilatkozással ugyancsak jó hivatkozás.


03.21. Folyamatosan megy a Heineken vörös csillagának gumicsontján való rágódás parlamenti szinten, mert ez is igen fontos kérdés ma hazánkban. Nincs is ennél fontosabb. A kommunikációs igényeket pro és kontra mindenesetre részben kielégíti – vesd össze a Merkur nagy aktivitásával. Pedig a cég nem is német (ők Kosok), hanem holland (ők meg Rákok, így sajnos nem tudom ráhúzni a Kosságot, pedig hogy´ szeretném!


03.21. „Tűz ütött ki a Korda Filmstúdió egyik csarnokában - Tűz ütött ki kedd délelőtt az etyeki Korda Filmstúdió egyik, körülbelül 1500 négyzetméteres csarnokában, személyi sérülés nem történt – tájékoztatott a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Az épületben
fadíszletek,
kellékek és
festékanyagok
Az etyeki stúdió oltása
lángolnak. Tudomásuk szerint a csarnokban a tűz keletkezésekor harminc-negyven ember volt, mindannyian biztonságos helyre menekültek.… A tűz oltásán az érdi és a törökbálinti hivatásos, valamint a bicskei önkormányzati tűzoltók dolgoznak, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. A helyszínre úton van egy fővárosi egység és egy magasból mentő tűzoltójármű is. Mivel az épület erősen telítődött füsttel, valamint a tetőszerkezete is megrogyott, az egységek kívülről, négy oldalról végzik az oltást.”
(24.hu)

Több, mint 10 óra hosszat tartott, mire sikerült eloltani a tüzet, melyben elégtek többek közt a most forgatott új Robin Hood film kellékei, díszletei is. Az asztrológiai hivatkozásokból a Kos aktivitást lehet kiemelni, a Nap, a Merkur és a Vénusz csatlakozott az itt hosszabban tartózkodó Uránusz mellé, úgyhogy négy égitest jár e tűz jegyben. A Kos-Merkur aktivitása továbbra is élénk, s a Jupiter szembenállás Kos-Uránuszt is figyelembe kell venni, a nemzetközi felhasználás miatt. Alighanem a Mars szextil Neptunnak is van köze az ügyhöz, bár a szelíd fényszög miatt nehezebb beilleszteni a sorba, mindenesetre a film az akkor is a Neptun. A pedig,  hogy személyi sérülés nem történt, igenis megfelel a harmonikus aspektusnak.


03.22. „Meghalt szerdán a veronai buszbaleset egyik, súlyos égési sérülésekkel kezelt sérültje, akit a budapesti Honvédkórházban ápoltak - közölte a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ az MTI-vel. Tamás Róbert, a Honvédkórház orvosigazgatója elmondta, nem a sofőrről van szó, halálát több szervi elégtelenség és egy súlyos tüdőgyulladás okozta.”
(Index)

E napra egy egzakt Nap kvinkunx felszálló Holdcsomó esik, ami bizonyára megfelelő hivatkozás, bár nem tudhatjuk pontosan: milyen karmikus előzmények játszottak vajon szerepet az egyéni élet lefolyásában és végében. Természetesen a Merkurnak is van köze a hírhez, hiszen közlekedési ügyről van szó. A Jupiter (külföld) szembenállás Uránusz és az immár igen szoros kvadrát Plútó (egzakt: 03.30.) szintén nagy szerepet kap, annál inkább, mert az első, a szembenállás Uránusz már javában érvényben volt a baleset idején is.


03.23. „Március 27-re hívtak össze rendkívüli közgyűlést, ahol többek között a Weöres Sándor Színház igazgatói kinevezését is tárgyalják. Jordán Tamás kinevezésének egy évvel való meghosszabbítását fogják javasolni és új pályázat kiírását is - tudta meg a Nyugat.hu.
A szombathelyi színházbarátok nyomására (akik több százan gyűltek össze a legutóbbi közgyűlés idejére tüntetni a Városháza előtt), illetve a kilenc fős baloldali frakció és Molnár Miklós Jordán Tamás mellett tanúsított támogatása miatt változtattak a város vezetői a hozzáállásukon a portál szerint. A közgyűlési előterjesztések között szerepel ugyanis, hogy hosszabbítsák meg Jordán Tamás mandátumát 2018 szeptember 30-ig, de az is, hogy írjanak ki új pályázatot, aminek tétje a színház vezetése 2018. október 1. - 2021. január 31. között. …”
(Index)

A merkuri kommunikációs aktivitás pro és kontra is simán érvényesülhet. Így hát az álláspontok módosítása is.


03.24. „Fegyelmit kaptak az '56-os Intézet történészei, mert nyilatkozni merészeltek Pruck Pál ügyében - Írásbeli figyelmeztetésben részesítették az '56-os Intézet négy munkatársát, Rainer M. Jánost, Sárközy Rékát, Eörsi Lászlót és Ungváry Krisztián történészeket, amiért tavaly nyilatkoztak az '56-os emlékév plakátügyével kapcsolatban.
(…)
A dolog valódi apropója három kolléga esetében az volt, hogy Schmidt Mária és az '56-os
Na nem azért, de ő ad figyelmeztetést a történészeknek...
emlékbizottság valóságos közelharcba keveredtek a plakátokon látható Pruck Pál családjával, mert szerintük igenis Dózsa László szerepel az országban kiteregetett molinókon. Ungváry feltehetően azért kapott feddést, mert október 23-án, miután megütötték, többek közt közölte a nyilvánossággal azt a tudományos meggyőződését is, miszerint Brüsszel nem Moszkva. Ezeket közéleti jellegű megjegyzéseket nem tolerálta a könyvtár vezetése, mert belső szabályzata szerint az OSZK történészei csak ne nyilatkozgassanak történeti kérdésekben.
Az ügynek valójában nem csak a könyvtár belső szabályzataihoz van köze, de ahhoz is, hogy valakik kételyeket mertek kelteni Schmidt Mária történészi hozzáértésében. …”
(444.hu)

A szégyenteljes szituációban természetesen komoly szerepet kap a Kos-Merkur és mértéktelen, főként diszharmonikus aktivitása, melynek során e napon egzakt a szembenállás Jupiter és a kvadrát Plútó.  A Jupiter szembeállás Uránusz, kvadrát Plútó és az Uránusz kvadrát Plútó is lényeges alap.


03.25. „Hanyatt vágod magad, ha meglátod, mekkora tapló volt ma Orbán – (…) Az Európai Unió forrásai révén tudjuk felzárkóztatni az országot, annyit köszönhetünk az EU-nak, amennyit az Orbán-kormánynak soha nem fogunk, és ezeket a forrásokat előszeretettel használja a Fidesz is, nemcsak a mindannyiunkat érintő beruházásokra, hanem csurranós-cseppenős pénzeknek is. Orbán ennek ellenére Brüsszelt tartja a legnagyobb mumusnak, ma pedig kiakasztva a populizmus mércéjét, keményen beleállt az EU-ba.
„Európát csak akkor lehet rendbetenni, ha minden nép gondoskodik saját hazájának biztonságáról és jólétéről – fogalmazott a miniszterelnök az M1 tudósítása szerint. Orbán kiemelte: a nagy kihívásokra csak magunktól remélhetünk megoldást: „ha biztonságos Magyarországot akarunk, csak magunkra számíthatunk, nekünk kell biztonságossá tenni“.
“Ha azt akarjuk, hogy gazdaságilag fejlődjünk, nekünk kell többet és jól dolgoznunk, versenyképesnek lennünk“ – mondta Orbán, aki szerint ezeket a dolgokat „nem fogják helyettünk elvégezni, nem változtat rajta semmilyen ünnepi deklaráció“.

Mondta ezeket épp az Európai Unió hatvanadik születésnapján, ahol mindenki az egységről, a tagállamok együttműködésről beszélt. Világosan látszik, hogy Orbán egy fotocellás ajtó felé rohan, az ütközést viszont mi fogjuk elszenvedni…”
(Pesti Bulvár)

Szép példa ez is a merkuri aktivitással. 26-án pontos az Uránusszal együttállása, a juszt is megmondom a magamét jegyében, meg a fene nagy függetlenség, önállóság jegyében. Arra is szép példa: hogyan lehet kifordítani azt is, ami elvben harmonikus lehetne: a Kos-Nap 25-én áll pontosan együtt a Kos-Vénusszal – hát ennyi telt tőlük szegényektől Orbán energetikai csatornáin keresztül.


Szavaztassuk már meg....
Már a jövő héten lesz esedékes, de most is beszélnek róla: nem adták fel, hogy a parlament elé vigyék a téli-nyári időszámítás átállításának beszüntetését, jövő hétfőn (04.03-án) fog erről szavazni a tisztelt ház. Azon túl, hogy ezzel is megbonyolítják egy nagy csomó honfitársaik (alattvalóig) életét, amikor külföldre utaznak, külfölddel tárgyalnak, szállítanak stb., teljesen abnormális, hogy a nyárit szándékozik a (nem tudom melyik elvetemült) beterjesztő meghagyni. Ez pedig – már írtam erről – pont egy órával több, mint a természetes különbség. Felvetem egy következő javaslatként, hogy szavazzon a magyar parlament arról, hogy a jövőben a férfiak – mint az alkotóerő egyedüli megtestesítői – vegyék át a szülés funkcióját. Törvényileg.

A Szaturnusznak kéne beleszólnia itt a dolgokba, mondjuk már a hét végére aktiválja őt is a Merkur, amennyiben trigonálja. Sőt: többször is trigonálja majd, ez a mostani lesz az első….
GPS – Előretekintés a 2017.03.27-04.02. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 2. szakszervezeti akciónap
„1993-ban az Európai Szakszervezetek Szövetsége Szakszervezeti akciónappá nyilvánította április 2-át,
amelyen a szociális feszültségeket, a munkanélküliség problémáit vitatják meg.
Az ETUC, azaz az Európai Szakszervezeti Szövetség 1973-ban jött létre. Jelenleg 83 nemzeti szakszervezet a tagja Európa 36 országából, ezen kívül tagjai közé tartozik még 12 európai ágazati szakszervezeti szövetség, ami összesen több mint 60 millió tagot jelent.

Mivel az EU egyre fontosabb szerepet játszik olyan területeken, amelyek nagyon fontosak a dolgozók számára, a szakszervezetek már nem korlátozhatják érdekvédelmi munkájukat az országhatárokon belülre. Ha a kollektív tárgyalások területén a szakszervezetek meg kívánják őrizni hatáskörüket, és továbbra is hatást kívánnak gyakorolni a gazdaság és a társadalom alkotta egységre, közös platformot kell alkotniuk és egységesen kell fellépniük európai szinten. …”
(G-portál)A Hold kivételével az égitestek és a Holdcsomó haladása 2017. március 1-31-ig. (A következő héten tüntetem fel az április 1-30-ig érvényes bolygóállásokat)

Nap: Halak 10°36´ - Kos 11°28´
Merkur: Halak 5°26´ - Bika 0°17´
Vénusz: Kos 12°55´ - 03.04-től retrográd – Kos 1°2´
Mars: Kos 23°28´ - Bika 15°43´
Jupiter: retrográd Mérleg 22°20´ - 19°8´
Szaturnusz: Nyilas 26°44´ - 27°46´
Neptun: Halak 11°40´ - 12°49´
Plútó: Bak 18°47´ - 19°18´
Holdcsomó: Szűz 3°6´ - 1°28´


A Hold a héten:
Halak 03.27. 16.10-ig
03.27. 16.10-től 03.29. 17.47-ig Kos
03.29. 17.47-től 03. 31. 18.40-ig Bika
03.31. 18.40-től 04.02. 20.27-ig Ikrek
04.02. 20.27-től Rák


Holdfázis: március 28. 4 óra 57 perc újhold (Nap együttállás Hold)


Hosszú, több hónapon átívelő tendenciáink száma ötre szaporodott:

1. 2016.11.16-2017.04.14. között érvényesül a Jupiter szembenállás Uránusz. (Második március 2-án volt.) Nagy tervek, optimizmus, ki- kitörő lelkesedés váltakozhat csüggedt szakaszokkal. Különösen ha becsapottnak, csalódottnak érzi magát az egyén, vagy kisebb-nagyobb csoport, társadalmi egység. Ilyenkor az a megítélés, hogy sokkal nehezebben jutnak hozzá dolgokhoz, mint mások. Nem biztos, hogy ez objektív nézőpont, de az teljesen mindegy.
Mindeközben a földtől (és a realitásoktól) való elszakadás szándéka és óhaja is fontos motiváció lehet. Az uránuszi problématupírozást pedig a jupiteri szétterjedés és korláttalanság rohamszerűen mértéktelenre növelheti. A vélt vagy valódi problémákból rettentő nagy ügyet lehet kerekíteni. Sajnos az esetek egy részében adódnak is problémák, nem ritkán váratlan megrázó események formájában.

2. A Szaturnusz trigonálja az Uránuszt 2016.11.18-2017.07.04. között. Mundán értelmezése erősen kérdéses ennek az aspektusnak (is). Kellene, hogy jelentsen megfontoltságot, egyidejűleg azonban dinamikát és határozottságot nagy ívű és merész tervek előkészítésében- végrehajtásában. Szociális érzékenységet és ilyen intézkedéseket. Adott és kapott támogatást, továbbá az ezzel és általában az élettel szemben tanúsított elégedettséget. Ha azonban a két bolygó kapcsolódásából leginkább az öntörvényűség, az öncélú extremitás és az jön ki, hogy az érintett körömszakadtáig ragaszkodik saját igazához, akkor bizony a trigon előnyeit nem nagyon tapasztalhatjuk majd.

3. December elejétől visszatér még egyszer a már elbúcsúztatott Uránusz kvadrát Plútó, most azonban egzakt nélküli formában. Egészen 2017. április 17-ig lehet/kell rá számítani. A hosszú-hosszú értelmezésével már elég régen találkoztunk, most ismét felidézem, habár – a közelmúlt eseményeinek tükrében bizony erősen át kéne hangszerelni, különösen a végét.

Utoljára – hogy, hogy nem – 1929-1935 között volt ugyanilyen viszonyban egymással e két bolygó (az időszak csaknem teljesen fedésben van a Kos-Uránusz érával). Most a Kos-Uránusz és a Bak-Plútó között létesül ez a komoly feszültségeket mutató aspektus. Minden történelmi korban másként mutatkoznak meg ugyanazok az elemek, s analógiát lehet vonni, de valamilyen módosulás biztos, hogy bekövetkezik. A megelőző, hivatkozott nemzedéknél azt lehet megfogalmazni, hogy az egyéni törekvéseknek a történelmi sorsszerűség szab gátat. A nagyobb folyamatok, a Bak révén konkrétan a politika beleavatkozik az élet számos területébe. Keserűség, csalódottság kísérheti, mert megfosztva érzi magát az ember, még akkor is, ha olyan eredményeket ér el – saját félelmetes erejével – mintha semmitől sem lenne megfosztva. Valami kozmikus sértettség ül mégis a korszakon és szülöttein. Állandó készültség tapasztalható a sors támadásaival szemben és az ellen, ha ismét bele akarnának avatkozni autoritásába. A lefojtott feszültség idegi vibrálásban érzékelhető. A tömegmegmozdulásokon túl (lásd az analógiás időszakot is) minden uránuszi jelzésnél kell gondolni a műszaki eszközök, modern technika körüli bonyodalmakra, meghibásodásokra, rosszabb esetben balesetekre, s még rosszabban: tömegekre is kiható (Plútó) katasztrófákra.

A két égitest között a hasonlóság a nagy léptékben való gondolkodás illetve jelentős társadalmi hatókör, az erő és a saját akarat érvényesítésére vonatkozó igény, s ezzel összefüggésben bizonyos „csakazértis” magatartás – bár mindegyik tényezőt más és más módon láthatjuk az Uránusznál, mint a Plútónál. Rendkívül markánsak az eltérő tulajdonságaik: az Uránusz objektív (igyekszik lenni), legalább hirdeti, hogy mindenféle szempontot figyelembe vesz. A Plútó rendkívül szubjektív, kizárólag az érzelmei vezérlik. Az Uránusz racionális, a Plútó szigorúan érzelmi alapú. Az Uránusz pillanatszerűen hat, a Plútó maga a céltudatos, ki nem fulladó energia.

Amikor ez a két, óriási erejű égitest kapcsolódik egymással, akkor mindig olyan jelentős áramlatokra lehet számítani, amelyek tömegekre hatnak (a Plútó önmagában is jelenti a tömeghatást és láncreakció-szerűséget, dominó-elvet). Ha együttműködnek, akkor szelídebb, ha egymásnak feszülnek – mint a kvadráttal – akkor ellentmondásosabb formában. Ezt láthattuk az 1929-35-ös kvadrátnál és annak következményeiben, a rákövetkező érában. A nagy világgazdasági válság, s az azt követő fasizálódás, a gyökeres megoldást ígérő eszmék terjedése és elfogadása azért lehetett jellemző, mert a tömegek el akarták fogadni azokat, függetlenül attól, hogy logikailag alátámaszthatók voltak, vagy sem. Ráadásul akkor a Plútó a Rákban állt, ami messzemenően támogatta a szubjektív nézőpontok erősbödését, s különösen a nacionalista (Európában az I. világháború vesztes hatalmainál a revansista) törekvéseket. Most is tetten érhetők hasonló folyamatok, hiszen az objektív-szubjektív szempontok összekeveredése továbbra is jellemző a két égitest együtthatójában, azonban most (Európában) nem a kifejezett nacionalizmusban, hanem az euroszkepticizmusban fogalmazódnak meg. Jelenleg a Bakban van a Plútó, ez sem sokkal jobb konstelláció abból a szempontból, hogy a Bak konzervatív, ugyanakkor nagyonis politikus jegy. A rend iránti fogékonyság is részben innen ered, de a Kos-Uránuszban is van egy hasonló elem, habár bizarr módon. Az Uránusz ugyanis az anarchia bolygója, s nála a rend fogalma szinte ismeretlen. A Kos azonban sajátosan viszonyul a rendhez, mivel a katonaság és más fegyveres, illetve kötött rendszerű alakulatok hierarchikus előírásai nagyon is kedvére valók. A Bak-Plútó révén a régebbi hagyományok felé forduláson sincs mit csodálkozni és még kevésbé az egyéni (értsd: nemzeti) akaratérvényesítés igényén.

Jelentős különbség a megelőző fényszög és a jelenlegi között egyfelől az, hogy a Neptun most uralmi jegyében, a Halakban van, amitől ismét bemosódnak további érzelmi elemek a nagy áramlatokba, azonban joggal várható az is, hogy sokkal több mások iránti empátia, konszenzuskészség fejlődik majd ki belőle, mint a megelőző Szűz-Neptun szituációnál volt illetve nem volt.

További óriási különbség – ugyancsak a Bak révén – a súlyos történelmi tapasztalatok nyomán következetesen érvényesített határozott magatartás némely jelentős tényező részéről. Az Egyesült Államok az előző érában sem került azoknak az ideológiai áramlatoknak az uszályába, amelyek a második világháborúba sodorták a nemzeteket, s most sincs affinitása erre. Európában pedig a németek állnak ellent igen határozottan, következetesen és – továbbra is – mintaszerűen a könnyebbnek látszó utak csábításának. Az, hogy a németek mérvadók ebből a szempontból nemcsak annak köszönhető, hogy ők nagyon alaposan tanultak a történelemből, hanem annak is, hogy erősen érintettek asztrológiailag mindkét bolygópozíció által. A németek ugyanis Kosok – ahol az Uránusz 1929-35 között is volt, s most is van; viszont közülük a bajorok és poroszok Skorpiók – mely jegynek a Plútó az uralkodó bolygója. Ezen felül a Baknak illetve urának, a Szaturnusznak a történelmi előzményeikben is igencsak nagy szerepe volt (- van), amit itt persze nem részletezek.

Ami Európát és az USA-t illeti, nem gondolom, hogy még csak megközelítőleg hasonlóan súlyos következményekkel kellene számolnunk, mint a megelőző, 1929-35-ös Uránusz kvadrát Plútónál. Nem beszélve arról, hogy a megelőző 1929-35-ös lavinaszerű ideológia-váltást és az azt követő eseményeket is kijózanodás követte, úgy a mostani éra kifutásánál is lehet/kell hasonlóra számítani.

4. Február 3-tól május 14-ig áll fenn a Jupiter kvadrát Plútó. (A közelmúltban már volt: 2016.10.27-2017.01.12. között.) E héten esedékes második pontos érintkezésük. A Jupiter a szerencse, ábrándok, életfilozófia, földi siker jelölője, a Plútó a vasakarat, a lehetetlent nem ismerő végrehajtó. A két bolygó aktuális fényszögénél jellemző, hogy a saját akarat mindenhatóságába vetett hit úgyszólván megingathatatlan. Nem arról van szó, hogy majd most tömegek vakon hisznek a szerencséjükben, arról azonban igen, hogy saját aktivitásuk eredményességében képesek vakon bízni. Mellesleg: nemritkán nem is alaptalanul, mert hiszen pont olyan a konstelláció, hogy ezt a képességet is mutatja… Energia-túltengésre lehet számítani (s ezt vesd össze a következőkben szóba kerülő Nap-Mars együttállással is), s valamilyen mértékben és területen: gátlástalanságra. Ez a fogalom némi tisztázásra szorul. Enyhe formája pl.: megrohanja a másik embert saját ügyeivel, miközben nem érdekli, hogy annak mi gondja, baja van. Szemérmetlenül rabolja mások idejét. Szemébe hazudozik a fél világnak, hülyének néz mindenkit stb. Durvább formában a konfliktuskeresés, veszekedés, sőt verekedés is értelmezhető. Arról van itt szó, hogy erősen deformálódik az egyik legvonzóbb jupiteri vonás: a másik ember tisztelete. Ebben az időszakban azok az emberek, akiket valamilyen módon különösen érint a konstelláció, sok mindenre képesek lesznek – azon belül egyébként az áldozathozatalra is, bár nem kifejezetten ez az elsődlegesen jellemző.

5. Szaturnusz trigon felszálló Holdcsomó – ez a fényszög március 20-tól november 10-ig érvényesül. Elvileg jó hatásúnak kellene lennie, a karmikus felismerésekhez hozzásegíthetne, amint ahhoz is, hogy jól és a szokottnál könnyedebben oldjuk meg aktuális feladatainkat. Óvatosan kell azonban megítélni, s nem a Szaturnusz miatt, hanem amiatt, hogy egy-egy mundán fényszög sokféleképpen nyilvánul meg. A vadhajtásoktól ez sem lehet mentes és mutathat túlkapásokra, erőltetett értelmezésekre, másokra történő rátelepedésre – természetesen merő jóindulatból, a karma önjelölt közvetítőjeként. Bízzunk abban, hogy mégiscsak a szelídebb, optimálisabb megoldások realizálódnak.Rövidebb tendenciáink:

Március 25-én állt együtt pontosan a Nap a Vénusszal, s a hét első felében javában érvényesül. A békés elemek kerülnek elvileg előtérbe ilyenkor. A kényelem, művelődés- szórakozás- harmóniára törekvés, illetve általában: az emberi kapcsolatok motívumaira kerülhet nagyobb hangsúly. Ugyanakkor – a konstelláció többi elemének függvényében, s persze attól függően is, hogy milyen jegyben létesül az együttállás – fel lehet készülni bizonyos anomáliákra is a kapcsolatokban. Túlkapások, hatalmi torzsalkodás, konokság lehet a vadhajtása a konjunkciónak.

Március 24-én volt a csúcspontja a Merkur szembenállás Jupiternek, amely néhány napig érződik továbbra is. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket. Rosszabb esetben kommunikációs problémákat jelenthet, zökkenőket a kapcsolatokban és kiemelten a nemzetközi kapcsolatokban. Baleset jelölőként is funkcionálhat.

Szintén március 24-én volt egzakt a Merkur kvadrát Plútó fényszög, s egy-két napot még igénybe vehet e hétből is. Nagy dinamikát mutat az úgynevezett merkuri területeken – kommunikáció, kontaktus, közlekedés, forgalom, tanulás, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolat, esetleg jogi- vagy egészségi, orvossal kapcsolatos ügyekben. Járhat vele különleges lényeglátás, felismerés. Vadhajtása lehet viszont: határozottság helyett erőszakosság a kommunikációban, következetesség helyett konokság. A fokozott idegi terhelés még a harmonikus aspektusban is érvényesül. Természetesen balesetjelölő is.

Március 26-án állt pontosan együtt a Merkur az Uránusszal, méghozzá először, mert a Merkur hamarosan esedékes következő retrograditása alatt még kétszer áthalad az Uránuszon. A hét első részében, sőt: a kétharmadában továbbra is számíthatunk hatásaira. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

Március.27-én kulminál a Mars szextil Neptun. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

Március 29-én pontos először a Merkur trigon Szaturnusz. Ez szintén többször fog a közeljövőben bekövetkezni. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

Március 30-án éri el másodszor hajszálpontosan a Jupiter a Plútó kvadrátját – a fényszög jellemzését lásd a hosszú áramlatok között, a 4. pontban.

Március 31-én kulminál a Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó, a karmikus feladatokra történő, egyáltalán nem kíméletes figyelmeztetéssel.

Szintén március 31-én, 19 óra 54 perckor vált jegyet a Merkur, a Bikába tér át, de majd még visszajön a Kosba április 20-án, miután 04.10-én retrográdba fordul.

Április 2-án pontos a Merkur trigonja a felszálló Holdcsomó felett, melynek ura is. A karmikus előzmények feltárása és hatékony beépítése a jelen élet körülményeibe lehet a legpozitívabb olvasata.

A hét legvégén kezd érvényesülni egy Nap szembenállás Jupiter (pontos: 04.07). Elvi, jogi, hatalmi kérdésekben felmerülő feszültségekre, krízisre enged következtetni. A jellege ugyan a diszharmonikus aspektusok körébe utalja, de sok lehet benne a termékeny elem, mert arra ösztönöz, hogy a beváltnak ismert utakat felülvizsgálva nézzünk körül valami más lehetőség után is. A zökkenőmentes átmenetet biztosítja, s nem valami öncélú rombolást készít elő. Ez a szerencsés kimenetelű olvasata. A kevésbé szerencsés a már említett feszültségek, hatalmi gőgből eredő önkényes intézkedések, igazságtalanságok jelenléte.

A hét első harmadától már érződik egy extrém hosszan, egy hónapnál tovább tartó, s most majd kétszer kulmináló (04.08. és 04.21.) Vénusz kvadrát Szaturnusz. Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.

A hét fele táján indul a Mars kvinkunx Jupiter aspektus (pontos: 04.05). Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

A hét első harmadától számíthatunk még egy Mars trigon Plútóra is (pontos: 04.06). A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.


A következő hét nyitó konstellációjában a hosszan tartó T-kvadrát szerepel fényszög-sorozatként. Most eléggé kiegyensúlyozott azonban az egész képlet. Ennek tükrében próbálom becserkészni, hogy az egyes típusok hogyan érzik majd magukat a 2017-es év tizenharmadik hetében.


KOS
A Kosok elég vegyesen: a hét első fele a harmóniára törekvés, békülékenység jegyében telik, a másodikra ez túl passzívnak tűnik és átmegy aktivitásba, esetleg hiperaktivitásba. Ennek során persze súrlódások is keletkezhetnek a környezet tagjaival, amit cseppet sem bán. A heves energiák jól jönnek tanulmányoknál, s persze az önérvényesítés általános területén.


BIKA
Munkával kapcsolatos teendőiben, ügyintézésében zökkenőkkel kénytelen számolni, illetve olyan hátráltatással, melynek oka nem egészen világos. Hosszabb távon valószínűleg megvilágosodik a helyzet. Társadalmi kapcsolataival illetve tágabb rokonságával sokat kénytelen most is foglalkozni, de leköthetik tanulmányai vagy egy külföldi útra készülés is.


IKREK
Hosszas helyben járás után egycsapásra megoldódhatnak munkahelyi gondjai, ha nem is rögtön a hét elején, de második felében okvetlenül. Sokat tanulhat is abból, ami a bonyodalmakat okozta, amint abból, hogy miként kezeljen legközelebb hasonló helyzeteket. Természetesen nagyobb türelemmel. Barátaival, gyerekével is lehetne kicsit türelmesebb!


RÁK
Az otthon, család, ingatlan kérdéskör most sem látszik túl derűsnek, úgy tűnik, bármennyire is a Rákhoz tartozó életterületről van szó, igencsak kezd a terhére lenni. Társkapcsolatában szintén megjelennek régi, mindeddig tisztázatlan kérdések, de ezekkel jobban elboldogul(nak). Munkájában (önérvényesítésében) viszont sikerélményekre számíthat.


OROSZLÁN
Most is az adminisztratív ügyek (kommunikáció, közlekedés, mikrokörnyezet, tanulás) és feltorlódott munkája okozzák a legtöbb fejtörést vagy fejfájást, de már látszanak a kivezető úthoz mutató jelek. Munkájához segítséget is kap, amit ugyan fenntartásokkal, de összességében szívesen fogad. Megint jól tudja megérzéseit hasznosítani, ha figyel rájuk.


SZŰZ
Anyagiak, függetlenségének kérdései jelentenek központ kérdést átmenetileg, a nagyon régóta húzódó gyerek (vállalkozás, kreativitás, barátok, lazább kapcsolat) ügyein kívül. Most ez utóbbiban némi enyhülés, konszenzuskeresés látszik, amit jó lenne tán állandósítani, mert a merev elzárkózás eddig sem vezetett sehová. Társkapcsolata is úgy tűnik, hogy javul.


MÉRLEG
Az otthon, család, ingatlan táján mutatkozó megoldatlan problémák tartják magukat most is, de néhány részkérdésben előrelépés történik a héten, ami majd a teljes megoldás felé vezet, méghozzá a nem is olyan távoli jövőben. Munkájában, társkapcsolatában is pozitív tendenciák látszanak, bár a társkapcsolatnál némi belvillongás is, de hamar rendeződik, békés úton.


SKORPIÓ
Lelke mélyén elég borús felhők gomolyognak, pedig a praktikus történések mintha nem indokolnák ezt. Előzményeihez képest a kommunikáció (adminisztráció, közlekedés stb.) terén tisztulni látszik az összkép, munkája is rendben lévőnek tetszik, mi több: magánéletében, kapcsolataiban is kifejezetten előnyös áramlatokra mutat a heti horoszkóp.


NYILAS
Megint egyszer felderülni látszik az égbolt, még ha nem is akkora léptékben vagy olyan stabilan, ahogyan azt (mostanában) szeretné. Mégsem tud istenigazából bízni és nem mer hosszú távra tervezni, mert az elmúlt néhány év történéseit figyelembe véve sokkal óvatosabb, mint valamikor volt. Lassacskán lehet enyhíteni a fenntartásokon, csökkenteni azokat.


BAK
A Bak az elégedettség szempontjából általában is kihívásokkal küzd, s most sem lehet azt mondani, hogy kibékülne saját teljesítményével. A legfontosabb életterületén, hivatásában különösen érvényesül ez, pedig beláthatná, hogy egyszerre neki sem megy minden. A magánéletében ugyanis igen jól alakulnak a dolgok, aminek örül is, de nem eléggé.


VÍZÖNTŐ
Ha eddig nem lett volna elég élénk a kommunikáció, kontaktusok, mikrokörnyezettel való viszony, tanulás- tanítás területe, hát most fokozódik élénksége. Ennek egy részével még meg is lenne elégedve, de összességében úgy véli: túl sok a jóból. Otthon, család, ingatlan témakörben feltámadó aktivitás tapasztalható, lehet, hogy ajánlatot is kap ilyen ügyekben.


HALAK
Most jobban érzi magát, mint a közelmúltban sokszor, s ennek nemcsak ő maga örül, hanem szerettei is. Több praktikus megoldandó probléma akad az útjába, de ügyesen túllendül ezeken. Meghibásodhat például háztartási berendezés, műszaki cikk, ami gyorsan javítható vagy pótolható és fedezet is kerül hozzá. Jó kapcsolatot tart fenn mikrokörnyezetében.
ÉVES ELŐREJELZÉSEK

ELŐREJELZÉS


2016-ra
Visszapillantó a 2015-ös évre

Csak röviden emelek ki néhány motívumot az előző évi előrejelzésemből és az azzal szinkronban lévő már megtörtént jelenségekből. Ezt írtam: lehet, hogy „mégis történik valamiféle kibontakozás, hogy a progresszív erők és áramlatok teret kapnak és bizonyos eredményeket érnek el.” Másrészt kiemeltem a nőknek és az értelmiségnek a szerepét a progresszív erőkön belül. Nos, a menekülthelyzetnél – amint azt néhány heti visszapillantóban is hangsúlyoztam – a propaganda ellenére (amiről amúgy szintén vannak utalások az előző évi prognózisban) tömegesen megmutatkozó szolidaritás elég
látványosan hozta ezt a formát. Az önkéntesek túlnyomó többsége nő volt. A Sándor Mária által indított mozgalom vezetője és gyakorlatilag a résztvevői (nővérek) nők, s az év vége tájt ismét kitört nagy magyar macsóizmus is a nők társadalmi szerepét forszírozta, amire igen aktívan reagáltak/reagálnak nők és férfiak egyaránt. Ami az értelmiséget illeti, ők részben a már említett csoportokban is képviseltették magukat, másrészt több hullámban felemelték szavukat (szemben az eddigi gyakorlattal). Ilyen volt például 2015. március 15. előtt a váci Madách Imre Gimnázium tantestületének tiltakozása a tanulóknak a fővárosi központi ünnepségre való kirendelése ellen. Ehhez több, mint 260 további iskola is csatlakozott. Ősszel a miksolci Herman Ottó Gimnázium tanárai indítottak egy másik kezdeményezést, amely a szolgálati utat járta, s csak 2016. elején kerül napvilágra (lásd a 2. heti visszapillantóban). Év vége táján indult és viharsebességgel növekedett (végre) az orvostársadalomban is az akcióhullám az egészségügy tarthatatlan viszonyai miatt.

A tömegek aktiválódásának előzetes jellemzését is érdemes felidézni: „nem valami dühödt tömeget kell elképzelnünk, hanem felelősségteljes és értelmes tömeget, amely azonban találékonyan és masszívan kifejezésre tudja juttatni álláspontját: az emberhez méltó(bb) élet hogyan is tehető hozzáérhetővé a szélesebb rétegek számára.” Ez elég plasztikusan megmutatkozott a menekültválságnál, ami szeptemberben robbant és szélesedett ki. A Kaldeus-ciklus szerinti jupiteri év (lásd erről jelen elemzés végén is az említett ciklusnál) főként a jegyváltásától, (2015.) augusztus 11-től váltott Szűz jellegű megnyilvánulási formájába, ami tulajdonképpen egybeesett a menekültválsággal. A jupiteri évben a Nagy szerencse bolygó jellegzetességeiből jószerével a szétterjedés, parttalanság, külföld, külföldiek, ilyen kapcsolatok, nemzetközi jog és kapcsolódó elemei jöttek ki.

Két helyen is írtam viszont azt, hogy még azt is megérhetjük: a hatalom valami önkritikát gyakorol – hát ez nem jött össze. Egyszer nyáron (?) – nem tartottam érdemesnek megkeresni sem a dátumot, sem az alkalmat, sem a konkrét szövegösszefüggést – Orbántól elhangzott egy olyan szófordulat, hogy „mi is hibásak voltunk”, de ezt nem kellett komolyan venni. Ezen felül (azt hiszem) Lánczi Andrásnak volt egy elszólása, ahol elismerte a maffiaszerű működést, majd gyorsan el is magyarázta, hogy az miért is jó és szükséges.A 2016-os évről

Most is azzal kezdem a voltaképpeni prognózist, mint minden évben: ahogy a meteorológiai, csillagászati év is márciusban kezdődik, úgy az asztrológiai még inkább: a Tavaszpont jelenti nálunk az év elejét, amikor az égi Egyenlítő és a Nappálya metszéspontjához, a Kos 0 fokához ér a Nap. Ez 2016-ban is március 20-ra esik, közép-európai idő szerint 5 óra 30 perckor (greenwich-i idő: 4.30). Mivel azonban az emberiség kultúrtörténetében mégiscsak jelentős szakasznak tekinthető kétezer év alatt a januári évkezdet honosodott meg és terjedt el immár világszerte, s az emberek nagy százalékban ehhez kötik az évkezdetet, kénytelenek vagyunk ehhez is igazodni.

2016.01.01. 0 óra, Budapest


A 2016-os év Tavaszpont képlete egyértelműbben mutatja a főbb erővonalakat, mint az évkezdet horoszkópja, amelyben bizonyos előképét fel lehet fedezni a majdani, a január elsejinél sokkal feszesebb konstellációnak, ami meghatározó lesz csaknem az egész évre nézve. Sőt: a Tavaszpont képlet nagyon is markáns és elég különleges konstellációt mutat, így ezzel foglalkozom most többet.

Tavaszpont, 2016.03.20. 5.30, Budapest


A Fényszög-sorozatok címszónál próbálok rávilágítani, hogy mit is jelenthet ez a különleges konstelláció, „amely egy trigonból, egy kvadrátból és egy kvinkunxból áll. Tekintettel a gyakori megjelenésre, amit itt is, s a heti horoszkópokban is fogok emlegetni, hirtelen felindulásból elneveztem ezt az alakzatot, mégpedig kegyelmi háromszögnek. A kvinkunx ugyanis természeténél fogva egyszeri, de igen hatásos, hosszú karmikus tanulási folyamatot provokáló eseményt jelent, amely – a karma fényszöge lévén – a múltban, előző inkarnációkban gyökerezik. A kvadrát kihívás, akadályokkal, belső- külső gátlásokkal, a trigon pedig – ebben az esetben – a kivezető utat jelentheti. … Azt sugallja az egész alakzat, hogy ha az érintett (személy, csoport, nagyobb népesség) él a meglévő potenciáljával, akkor nem a blokkokat és kudarcokat fogja felnagyítani, hanem erényt tud kovácsolni a hibákból vagy hátrányokból, s megszabadíthatja tulajdonosát a kísértő terhektől.

„A kegyelmi háromszögből nem csak hogy feltűnően sok lesz az idén, hanem duplázva is megjelenik öt héten át (02.22-03.21, a 8-12. hét között) folyamatosan. Mivel ebbe a Tavaszpont is beleesik, annak a képletében is láthatjuk ezt a szimmetrikusan elrendeződött érdekes alakzatot. A talpa a Jupiter kvinkunx Uránusz – sajnos nem tudtam rábírni a Placidus programot arra, hogy jelölje ezt a fényszöget, úgyhogy gondoljon oda az olvasó egy vonalat. A többi már látszik: egyik oldalon az Uránusz-Plútó-Jupiter, a másikon pedig a Szaturnusz-Uránusz-Jupiter képezi a sorozatokat. Mindkettőben viszonylag lassú bolygók vesznek részt, a leggyorsabb Jupiter ezen a környéken fordul retrográdba, vagyis hosszan tudja tartani a pozíciót. Az igazán lassú bolygókkal kapcsolatban pedig tudjuk (vagy láthatjuk a Lassú bolygók hosszan tartó fényszögei címszónál), hogy több hónapig is benne maradnak egy-egy aspektusban.”

Az utolsó címszónál, A Kaldeus-ciklus-nál látjuk, hogy a 2016-os év kétszeresen is bizonyos ciklikusságok lezárásának éve, így a zárt alakzatok kényszert, s egyben lehetőséget jelentenek arra, hogy amit a mögöttünk hagyott hatvankét évben (meg az összes megelőzőben) nem sikerült megoldani, azt ebben a hatvanharmadikban igyekezzünk pótolni.

Az ide vezető keskeny úton egyre kevesebb helye van a bizonytalankodásnak, az állásfoglalás elkerülésének, halogatásnak. Egyre kevésbé lehet reménykedni abban, hogy lehet téves döntéseket hozni, mert majd lehet korrigálni. Eljön az idő – nem oly soká – amikor már nem lehet korrigálni, amikor a megkezdett folyamatokat végig kell futtatni, minden következményükkel együtt. Amely következmények korántsem csak „őket” érintik, hanem mindenkit, „minket” is. Az ábrándozással ugyancsak le lehet számolni és azzal is, hogy bárki kivonhatja magát a világban zajló folyamatokból
Meg kell, hogy változzon a gondolkodásmód, a filozófiai alapvetés, az ideológiák szerepe, egyáltalán: az ideológiák jelentős része. A vallás átértékelése külön is kihangsúlyozandó. Egy hosszú cikket tervezek ugyan ezzel kapcsolatban írni, annak a végső konklúziója ugyanaz, amit igen tömören is össze lehet foglalni. A Halak korszak lejárt egypár száz éve és a Vízöntő korszakban járunk. A Halak korszak a kereszténység/egyáltalán vallás, hit ideológiájával azonosítható, a Vízöntő korban pedig a (bármilyen) hit helyett egészen más preferenciák kerülnek előtérbe. Például a szolidaritásé, a rendületlenül érvényes „szabadság, egyenlőség, testvériség” hármas jelszó szellemiségéé.
A legszélesebb értelemben vett társadalmi- történelmi utalásokhoz a Szaturnusz és Plútó – a mundán asztrológia két sorsbolygójának – szereplése bőven elegendő. A Vízöntő korra utaláshoz az Uránuszé (illetve Uránusz-Szaturnuszé), az ideológiák átértékeléséhez pedig a Jupiteré.

Az összes, a dupla kegyelmi háromszögben szereplő bolygó az idealisztikus elképzelések mellőzésére is utal, arra, hogy a realitásokkal azoknak is szembe kell végre nézni, akik ettől mostanáig ódzkodtak. A józan Szaturnusz az idealista Nyilasban, az idealista Jupiter a józan Szűzben (utóbbi ráadásul a Tavaszpont képletben uralmi cserében van a Halak-Merkurral!) ezt célozza.

A Budapestre számított Tavaszpont képletből az is egyértelműen kiolvasható, hogy a magyarok sem vonhatják ki magukat az említett tendenciák alól, holott igen szeretnénk valahogy megkerülni a nagy kérdéseket, a kényelmetlenségeket, a szembenézést és a gondolkodásmód átalakítását.

A Magyarország felvirágzása c. cikkemre vagyok kénytelen ismételten utalni. Annak az elején is van egy mottó: Mosonyi Alíz Magyarmesék című örökbecsű rövid, de annál frappánsabb írása: „Volt egyszer egy rádió, ez egy reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy Szégyelljétek magatokat. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyellték magukat. Csak a magyarok nem, ők gyorsan kikapcsolták a rádiót.”

Úgy az évkezdet, mint a Tavaszpont horoszkópjában – mivel időközben vált retrográdba – együtt áll a Jupiter a felszálló Holdcsomóval, amellyel egyidejűleg kölcsönös hatásban is van. A múlt beidegződéseinek kísértése korántsem szűnt meg, sőt: még élénkebb, mint az előző évben volt. Hogy ezzel is kell valamit kezdeni, az csak természetes és utaltam is rá, de nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Plútóval való összeköttetés is, az évkezdeti Holddal való együttállás is (Budapestre számítva ráadásul az Ascendensen!) utal arra, hogy tömegeket kell, hogy érintsen a gondolkodásmód-váltás, a transzformáció. Kérdés persze továbbra is az, hogy merrefelé hajlik a görbe. Ha az 1922-es analógiát nézzük (lásd a Fényszög-sorozatoknál), Mussolini az év végén került hatalomra. Mint oly sokszor, most is hangsúlyozom, hogy nincs két egyforma konstelláció és még kevésbé van két egyforma történelmi helyzet. Analógiák azonban vannak és az erre vonatkozó bölcsességekben, aforizmákban is sok igazság rejlik. („A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel / „A történelem nem ismétli önmagát, de rímel.” Mark Twain / „Ha emlékezünk, tanulunk a történelemből, hogy hasonló katasztrófa ne következhessen be soha többé. De csak akkor tanulunk a történelemből, ha visszautasítjuk a hamisítást.” Simone Weil) Ezekből tudunk egyáltalán következtetéseket levonni a jelenre, jövőre nézve. Az analógia arra int, hogy az egyéni és csoport-döntések szerepe továbbra is kulcskérdés és hogy nem lenne szabad a könnyebbnek tűnő utat választani. A közelmúlt eseményei, az aktuálisan – spontán vagy mesterségesen – felkorbácsolt indulatok veszélyes irányt vehetnek világszerte, Európa-szerte, s persze hazánkban és az egyéni életekben is. Megkeresni és megőrizni az emberséget, túljutni az egyéni érdekek korlátain, nyitottabbá válni a társadalmi igazságtalanságok felszámolására, akár a saját komfortigények visszaszorítása árán is – ezeket a cselekedeteket követeli a Vízöntő-kor.

Ezúttal egy (Vízöntő felszálló Holdcsomós) Petőfi idézettel zárom a 2016-os év általam legfontosabbnak ítélt vonulatának elemzését, méghozzá a XIX század költői című vers utolsó előtti strófájával:

Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!
(Pest, 1847. január)A továbbiakban a (számunkra) fontosabb csillagászati jelenségeket, majd néhány lényeges asztrológiai eseményt (retrograditás, jegyváltás, kiemelt fényszögek, fényszög-sorozatok és Kaldeus-ciklus) tekintünk át, de korántsem csak „szakmabeliek” számára lehet tartalmas a mondanivaló, érdemes átfutni legalább a hosszabb szöveges magyarázatokat, ahol a 2016-os évre vonatkozó újabb – reményeim szerint fontos és főleg: laikusok számára is érthető – információkat lehet találni.Csillagászati megközelítés

Január 9. Hajnalban a Vénusz együttállása a Szaturnusszal
Március 9. Teljes napfogyatkozás, látható: Kelet-Ázsia, Ausztrália és a Csendes-óceán felett
Május 9. A Merkúr átvonulása a Nap előtt. A jelenség a korong déli részén 11:12 -18:42 között zajlik. A jelenség nagy része látható hazánkból, de 18:06-kor a Nap lenyugszik.
Július 27. Teljes holdfogyatkozás
Augusztus 27. A Vénusz és a Jupiter nagyon szoros együttállása, egymástól 4 ívpercre
Szeptember 1. Gyűrűs napfogyatkozás, látható: Afrika (Madagaszkár) és az Indiai-Óceán felett
Szeptember 16. este, penumbrális (félárnyékos) holdfogyatkozás

Októberre két újhold esik: 10.01. és 10.30-i dátumokon.


Bolygómozgások, hosszabban tartó fényszögek, sorozatokRetrograditás

Egy régi, 2003-as Mars retrograditás

A Fogalomtárban találod a magyarázatát és értelmezését ennek a jelenségnek.


A 2016-os évben a Vénusz kivételével minden bolygó fordul, a Merkur természetesen többször is, egészen pontosan idén négyszer, mégpedig föld jegyekben. A föld elemnek megfelelő tartalmakat kell tehát figyelembe venni a figyelem felkeltés, lassítás, ismétlés szempontjából. A praktikus gondolkodás, de a természettel való viszony, az értékek tisztelete vagy épp ellenkezőleg: a túlzott értéktisztelet csökkentése lehet a megoldandó feladat, gyakorlat, cél.

Az itt alkalmazott betűjelekből az R a retrográdba fordulást, a D az előre (direkt irányba) haladást jelenti.

Merkur          R 2016.01.06. – D 01.26. (Vízöntő,) 01.08-tól: Bak
                         R 2016.04.29. – D 05.23. Bika
                         R 2016.09.01. – D 09.22. Szűz
                         R 2016.12.19. – D 2017.01.12. Bak

Mars                R 2016.04.18. – D 06.30. Nyilas, majd 05.27-től: Skorpió
Jupiter            R 2016.01.08. – D 05.10. Szűz
Szaturnusz      R 2016.03.25. – D 08.13. Nyilas
Uránusz           R 2016.07.30. – D 12.29. Kos
Neptun            R 2016.06.14. – D 11.20. Halak
Plútó                R 2016.04.19. – D 09.27. BakJegyváltás

Ennél a címszónál természetesen csak a lassabb, legalább éves periódusú elemeket említem meg, a gyorsabb égitestekét (a Marssal bezárólag) nem. Most gyorsan végzünk vele, mert egyedül a Jupiter lép át egyik jegyből a másikba, mégpedig a Szűzből a Mérlegbe, 2016. szeptember 10-én. Utána nem hátrál már vissza, hanem folyamatosan a Mérlegben halad.

A laikus, féllaikus, sőt: még a professzionális asztrologizálók jelentős része is hajlamos túlértékelni a Jupiter jelentőségét. Kétségtelen, hogy a Nagy Szerencse bolygó minősítés jellemzőit tetten lehet érni abban a hat jegyben, ahol kozmikusan erősen áll ezen óriásbolygónk. (A kozmikus helyzetről lásd a Tanfolyamok, csoportok végi mini asztrológia tanfolyam 16-17. részét.) A Kos (erő), Rák (emelt), Oroszlán (erő), Skorpió (erő), Nyilas (uralmi) és Halak (uralmi) helyzetében járó Jupiterekről beszélek. A többi jegyben legfeljebb házhelyzet szerint tapasztalhatjuk meg valamelyest a szerencsés hatásokat (a rangvesztett – Ikrek, Szűz – és esésben lévő – Bak – Jupitereknél tán még ott sem).

A Mérlegben peregrin (´vándor´), semleges helyzetű a Jupiter, következésképp nem különösebben érvényesíti Fortuna Major jelentését. Jellegzetességei közül mundán szempontból főként azokat lehet kiemelni, amelyek a joghoz kapcsolódnak. A Mérleg jegy és a Jupiter bolygó egyaránt tartalmaz ugyanis ilyen vonatkozásokat. Elvileg – és az úgynevezett harmonikus olvasatban – jó jogérzéket, békés vagy békére hajló hozzáállást mutatna. A kényelmesség, más kifejezéssel: megfontoltság szintén jellemezheti vagy jellemezhetné. A nyilvánosság elé vitt ideológiák, a béketeremtésre- vagy fenntartásra vonatkozó elméletek előállításában erősebb, mint a gyakorlati megvalósításban. Természetesen fontos az elméleti megalapozása bármilyen erkölcsi vagy jogi alapelvnek, amely aztán praktikusan is szétterjeszthető, akkor lehet hátrány ez a kényelem, ha égetően sürgős intézkedést igénylő ügyekről van szó.

Igen lényeges a Mérleg-Jupiter a nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi jog és joggyakorlat szempontjából, hiszen a mundán asztrológiában az a „társkapcsolat”, ami a Mérleghez tartozik, a nemzetközi szövetségeseket (vagy/és nyílt ellenségeket) jelenti, a Jupiter meg maga a külföld, ilyen viszonylatok és a jog.

A jegy és a bolygó is felettébb érzékeny a külsőségekre, formákra, így feltehetőleg az emberi kontaktusokban és a már imént kiemelt nemzetközi érintkezésben is némi változást érzékelhetünk majd ebből a szempontból (is).

A kevésbé előnyös – diszharmonikus – megnyilvánulásában ez a Mérleg-Jupiter hajlamos nagy és üres vagy hamis ideológiákat gyártani azokhoz a dolgokhoz, amelyek pillanatnyilag foglalkoztatják. Lavírozás, kiskapuk keresése- és megtalálása, erkölcsi kérdésekben mutatkozó „rugalmasság” jellemezheti. Esetleg a túlzott alkalmazkodás miatt sodródhat nehéz helyzetbe az a személy vagy szervezet, kisebb-nagyobb csoportozat, államalakulat, nép, földrész, aki fogékony vagy a Mérleg vagy a Jupiter alapjelentéseire (mint például a magyarok a Jupiterre). A külsőség, látszat fontosabbá válik, mint a lényeg, illetve: a látszattal próbálja leplezni azt, hogy nincs mögötte semmi. Súrlódások, összeütközések a környezettel, különösen nemzetközi téren, persze főleg szóbeli szinten.Kiemelt fényszögek

Egy betűjeles rövidítést alkalmazok: az E az egzakt, vagyis pontossá váló fényszöget, annak a dátumát mutatja.

A gyors bolygók (Merkur, Mars) bizonyos fényszögeit azért emelem ki, mert éppen az aspektus létrejöttekor váltanak direktből retrográdba, vagy fordítva. Ilyenkor a bolygók mindig lelassulnak, következésképp a szokásosnál jóval hosszabb ideig maradnak benne egye-egy kapcsolódásban, ami természetesen megnöveli annak jelentőségét. Például: egy Merkur szembenállás Neptun normál körülmények között legfeljebb 6-7 napig tart, most pedig csaknem másfél hónapig!
A lassú bolygók fényszögei persze mindig hosszabban állnak fenn, náluk épp ez az egyik tényező, ami megnöveli a jelentőségüket, azon túl, hogy önmagában is elég nagy nyomatékkal bír egy Uránusz, Neptun vagy Plútó.

Ugyancsak a direkt-retrográd fordulással függ össze, hogy ilyenkor állnak elő sokszor intenzív, de olyan fényszögek, amelyek a kulminálásukat, hajszálpontos kapcsolódásukat nem érik el, mert az aspektusban részt vevő gyorsabb bolygó megfordul és kimegy az úgynevezett hatókörből. Ha ez nehezen érthető, képzeljünk el két embert, egyikük lassan halad előre karját kinyújtva, míg a másik valamivel gyorsabban közeledik az első felé, ugyancsak kinyújtott karral. Mielőtt azonban elérné társa ujjait, megáll majd elkezd hátrálni, miáltal az érintkezés létrejötte nélkül eltávolodik a másiktól. Visszaforgatva a bolygókra a helyzetet: ugyanazt érezni tulajdonképpen, mint a példánál: a várakozás feszültségét, azt, hogy na mindjárt megtörténik (valami)! Még bizonyos erőfeszítést is, hogy jobban kiterjesszem azt a hatókört, amin belül már érvényesülhet a kontaktus – majd nem történik semmi. Körülbelül így írható le ennek az – egzakt nélküli – fényszögnek, állapotnak a jellege. Hozzá kell azonban még tenni azt is, hogy vannak egzakt nélküli fényszögek, amelyek hatálya alatt mégis történnek hozzá köthető dolgok. Meglehetősen nehéz előre megkalkulálni, hogy melyiknél igen és melyiknél nem. Bizonyára ez is a karmikus tanulás, tanulságok levonásának a körébe tartozik.

A 2016-os évben is lesz néhány ilyen, egzakt nélküli fényszög. Ezeket a „rendes” fényszögek között tüntetem fel, mindig megjegyezve, hogy egzakt nélküli fázisról van-e szó. Ahol ´E´jelzéssel megadom a kulminálás dátumát, azok az aspektusok értelemszerűen nem tartoznak a vázolt, egzakt nélküli kategóriába.A lassú bolygók hosszan tartó fényszögei:

Jupiter
Jupiter együttáll felszálló Holdcsomóval extrém hosszú ideig, mivel a hatókörben retrográd.
Ezen felül kölcsönös hatásban. 2015.12.01. – 2016.07.28. (E: 2016.06.24.)
Jupiter kvadrát Szaturnusz 2016.01.20-06.26. E-1: 03.23.  E-2: 05.26.
Jupiter kvinkunx Uránusz 2016.02.07-03.27. E: 03.06.
            2016.07.23-08.31. E: 08.13.
Jupiter trigon Plútó 2016.02.10-07.24. E-2: 03.17.   E-3: 06.26.
Jupiter szembenállás Neptun 2016.03.17-07.12. E nélküli utolsó
Jupiter szextil Szaturnusz 2016.09.24-2017.02.27. E nélküli első
Jupiter kvinkunx Neptun 2016.10.05-11.12. E: 10.23.
Jupiter kvadrát Plútó 2016.10.27-2017.01.12. E: 11.24.
Jupiter szembenállás Uránusz 2016.11.16-2017.04.14. E: 12.27.

Szaturnusz
Szaturnusz kvadrát Neptun 2015.10.15-2016.01.17. (E-1: 2015.10.26.)
            2016.04.10.-10.30. E-2: 06.17.  E-3: 09.10.
Szaturnusz trigon Uránusz 2016.01.05-04.19. E nélküli első
            2016.11.18-2017.07.04. E-1: 12.25. (E-2:2017.05.19.   E-3: 2017.11.11.)
Szaturnusz kvadrát Holdcsomó 2016.03.21-10.31. E: 09.26.

Uránusz
Uránusz kvadrát Plútó 2011-től 2016-ig
            2015.10.21-2016.05.13. – egzakt nélküli utolsóelőtti
            2016.12.01-2017.04.13. – egzakt nélküli utolsó
Uránusz kvinkunx felszálló Holdcsomó 2016.02.21-05.27. E: 04.08.

Neptun
Neptun szembenállás felszálló Holdcsomó 2016.05.05-2017.02.11. E: 11.03. (a leszálló
Holdcsomó ura)

Plútó
Plútó trigon felszálló Holdcsomó 2016.03.07-10.29. E: 06.15.A gyors égitestek átlagosnál hosszabb idejű fényszögei

Merkur
Merkur trigon Jupiter 2016.05.11-06.03. E nélküli
Merkur kvinkunx Szaturnusz 2016.05.10-31. E nélküli
Merkur szextil Neptun 2016.05.16-29. E nélküli
Merkur trigon Plútó 2016.05.02-06.07. E-2: 05.12.  E-3: 05.31.
Merkur trigon felszálló Holdcsomó (amelynek ura) 2016.05.01-06.03. E: 05.10.
Merkur együttállás Jupiter 2016.08.15-09.10. E-1: 08.22.  E-2: 09.02. (E-3: 10.11.)
Merkur szembenállás Neptun 2016.09.16-09.26. E nélküli
Merkur trigon Plútó 2016.09.15-09.30. E-2: 09.20.  E-3: 09.23. (E-1: 08.11. még normál
            Haladásban)
Merkur együttállás felszálló Holdcsomó 2016.09.15-30. E nélkül
Merkur együttállás Plútó 2016.12.10-27. E nélküli

Mars
Mars kvadrát Neptun 2016.03.23.-05.06. E nélküli első
Mars kvinkunx Uránusz 2016.06.01-07.29. E: 06.19.Fényszög-sorozatok

2015-ben alig akadt a hétkezdő konstellációkban olyan bolygókapcsolódás, ahol legalább három égitest kölcsönösen összeköttetésben áll egymással.

Az ilyen konstellációt nevezzük fényszög-sorozatnak. Ezek közül van néhány híres vagy elhíresült alakzat, mint például a nagy-trigon (királytrigon, átfutó trigon), vagy a sárkány (deltoid), a karmikus (sziszifuszi) kereszt (átfutó kvadrát), T-kvadrát, feloldott oppozíció. Ezeken kívül számos egyéb variáció is létrejön időnként, s vannak további, névvel ellátott sorozatok is. Az aprólékosan skatulyázó elemzések vagy elemzés-kísérletek megpróbálják egyértelműsíteni, hogy melyik mit is jelenthet, s ezekben éppoly sűrűn élnek elhanyagolásokkal, mint bármely”recept”-nél kénytelenek vagyunk erre. Vagyis nem veszik figyelembe, hogy milyen jegyekben, milyen bolygók között létesülnek a sorozatok (ami nagyon-nagyon nem mindegy), akinél ilyen van a születési horoszkópban, alaphabitusát illetően milyen ember (Nap-jegy, Ascendens, születési uralkodó helyzete, I. házas bolygók), vajon annak alapján hogyan reagál az adott konstellációra. Ami az egyik embernél ugyanis szörnyű örökös gátlásként tűnik fel, a másiknál lehet egy kedélyes vagy kevésbé kedélyes, de mégiscsak kihívás, aminek meg kell felelnie. Bánjunk tehát csínján ezekkel a panelekkel is.

A panelek egyébként nemigen említik meg azt a nagyon fontos körülményt sem, hogy a sorozatoknak szinte mindegyike (kivétel a sárkány és a feloldott oppozíció) a zártság révén jelent bizonyos kényszerpályát, mókuskerék jellegű működést, mert az sem tud belőlük kitörni, akinek ilyen van a születési képletében – vagy egy aktuális, diurnális állásban – és kívülről sem lehet megbontani. Egy másik hasonlattal: az áramkörök, akár nyomtatott, akár vezetékes formában, egy bizonyos útvonalon vezetik az energiát. A fényszög-sorozatok hasonlóképpen működnek, le kell futni azokat a  köröket, amelyeket mutatnak a bennük résztvevő bolygók. Ez még a hőn szeretett és lelkesen üdvözölt királytrigonokra is vonatkozik.

Tudjuk: mindenek van előnye és hátránya. A fényszög-sorozatok hátránya – még a harmonikusaknak is – hogy kényszerpályát jelentenek, mint említettem. Előnye viszont az, hogy az önazonossággal nemigen kell bíbelődnie az érintetteknek, mert nem is igen tud más módon gondolkodni, dönteni, cselekedni – egyszóval másmilyen lenni. Természetesen ez nem azt akarja jelenteni, hogy akkor nincs mit tenni, csak hagyjuk passzívan, hogy futkossanak az energiák amerre tudnak, hiszen egyfelől korántsem minden bolygó vesz részt a sorozatokban, marad még bőven más helyen és más aspektusok által jelölt lehetőség. Másfelől pedig a zárt alakzatokat azért kapja egy-egy ember vagy egy-egy időszak(ban minden ember), hogy annak a kényszerét éppenséggel megélje és abból hozzon ki valamit.

2014 első félévében találkoztunk sok fényszög-sorozattal, azon belül is számos karmikus kereszttel. Most ilyenből csak néhány lesz, ellenben 2016-ban feltűnően sok olyan sorozat látható a hétnyitó konstellációkban (és nagy része hosszabb ideig is megmarad), amely egy trigonból, egy kvadrátból és egy kvinkunxból áll. (Ilyen volt például 1922-ben, Göncz Árpád születése táján elég hosszan, a Szaturnusz-Uránusz-Plútó között, így Szepesi György, Agárdy Gábor, Bálint Ágnesnél is, vagy régebben, Babits Mihály horoszkópjában.) Tekintettel a gyakori megjelenésre, amit itt is, s a heti horoszkópokban is fogok emlegetni, elneveztem ezt az alakzatot, mégpedig hirtelen felindulásból kegyelmi háromszögnek. A kvinkunx ugyanis természeténél fogva egyszeri, de igen hatásos, hosszú karmikus tanulási folyamatot provokáló eseményt jelent, amely – a karma fényszöge lévén – a múltban, előző inkarnációkban gyökerezik. A kvadrát kihívás, akadályokkal, belső- külső gátlásokkal, a trigon pedig – ebben az esetben – a kivezető utat jelentheti. Bár ebben a sorozatban nincs szextil, amely a „receptek” szerint megköveteli az érintett döntéseit, aktív és progresszív részvételét saját sorsának alakításában, mégis: azt sugallja a trigon, illetve az egész alakzat, hogy ha él a meglévő potenciáljával, akkor nem a blokkokat és kudarcokat fogja felnagyítani, hanem erényt tud kovácsolni a hibákból vagy hátrányokból, s megszabadíthatja tulajdonosát a kísértő terhektől.

Hasonló, csak a trigon helyett éppenséggel a már emlegetett szextil szerepel egy másik sorozatban, amit kis kegyelmi háromszögként emlegetek és ebből is lesz jó pár. Itt a résztvevő bolygókat tehát kvadrát-szextil-kvinkunx aspektusok kötik össze. Jelentése azonos az előbbivel, csak valamivel gyengébb impulzusokkal, ezért több szerep jut a saját döntéseknek és álláspontnak, viszont valamivel szűkebb a lehetőségek köre.

Még egyszer a Tavaszpont képlet
2016.03.20. 5.30, Budapest
A kegyelmi háromszögből nem csak hogy feltűnően sok lesz az idén, hanem duplázva is megjelenik öt héten át (02.22-03.21., a 8-12. hét között) folyamatosan. Mivel ebbe a Tavaszpont is beleesik, annak a képletében is láthatjuk ezt a szimmetrikusan elrendeződött érdekes alakzatot. A talpa a Jupiter kvinkunx Uránusz – sajnos nem tudtam rábírni a Placidus programot arra, hogy jelölje ezt a fényszöget, úgyhogy gondoljon oda az olvasó egy vonalat. A többi már látszik: egyik oldalon az Uránusz-Plútó-Jupiter, a másikon pedig a Szaturnusz-Uránusz-Jupiter képezi a sorozatokat. Mindkettőben viszonylag lassú bolygók vesznek részt, a leggyorsabb Jupiter ezen a környéken fordul retrográdba, vagyis hosszan tudja tartani a pozíciót. Az igazán lassú bolygókkal kapcsolatban pedig tudjuk (vagy láttuk nem oly rég a Lassú bolygók hosszan tartó fényszögei címszónál), hogy több hónapig is benne maradnak egy-egy aspektusban. Utána is létrejön időnként vagy szólóban, vagy duplázva még sokszor ez a sorozat, csak akkor már a gyorsabb bolygók részvétele mellett.

Az 52 hétből 45-nek a nyitó képlete tartalmaz valamilyen fényszög-sorozatot, némelyik többet is. Legegyszerűbb, ha felsorolom őket. Elemzésükre itt nincs mód, nem is lenne sok értelme, majd év közben, a heti horoszkópoknál kerítek sort az érdekesebbekre. Összefoglalva talán azt érdemes kiemelni, hogy – a következő, s egyben az utolsó címszónál, A Kaldeus-ciklus-nál látjuk, hogy a 2016-os év kétszeresen is bizonyos ciklikusságok lezárásának éve, így a zárt alakzatok kényszert, s egyben lehetőséget jelentenek arra, hogy amit a mögöttünk hagyott hatvankét évben nem sikerült megoldani, azt ebben a hatvanharmadikban igyekezzünk pótolni.

3. hét 01.18. kis kegyelmi háromszög (Hold-Szaturnusz-Neptun)
4. hét 01.25. királytrigon (Szaturnusz-Uránusz-Hold) + szimmetrikusan egy trapéz (Hold-
Mars - Merkur, Plútó – Uránusz)
6. hét 02.08. Kis kegyelmi háromszög (Vénusz-Mars-Uránusz)
7. hét 02.15. királytrigon (Jupiter-Plútó-Hold) + trapéz (Nap-Hold-Jupiter-Mars) + T-kvadrát
(Nap-Hold-Mars)
8. hét 02.22. dupla kegyelmi háromszög (Jupiter-Szaturnusz-Uránusz és Jupiter-Uránusz-
Plútó)
9. hét 02.29. dupla kegyelmi háromszög (Jupiter-Szaturnusz-Uránusz és Jupiter-Uránusz-
Plútó) + 2 kis kegyelmi háromszög (Hold-Uránusz-Plútó és Merkur, Vénusz – Jupiter
– Szaturnusz) + 2 kis trigon (Merkur, Vénusz – Szaturnusz – Uránusz és Hold – Jupiter – Plútó) + 2 hinta (Hold-Jupiter-Uránusz és Merkur, Vénusz – Jupiter – Uránusz) + 3 trapéz (Hold-Merkur, Vénusz – Uránusz - Jupiter;  Merkur, Vénusz – Uránusz – Jupiter – Szaturnusz és Jupiter – Hold – Plútó – Uránusz)
10. hét 03.07. dupla kegyelmi háromszög (Jupiter-Szaturnusz-Uránusz és Jupiter-Uránusz-
Plútó) + kis kegyelmi háromszög (Hold-Jupiter-Szaturnusz) + kis trigon (Hold-Szaturnusz-Uránusz) + feloldott oppozíció (Nap-Jupiter-Plútó) + hinta (Hold-Uránusz-Jupiter) + trapéz (Hold-Uránusz-Jupiter-Szaturnusz)
11. hét 03.14. dupla kegyelmi háromszög (Jupiter-Szaturnusz-Uránusz és Jupiter-Uránusz-
Plútó) + 2 T-kvadrát (Hold-Vénusz-Mars és Merkur-Szaturnusz-Jupiter) + feloldott oppozíció (Merkur-Jupiter-Plútó)
12. hét 03.21. 3 db kegyelmi háromszög – a dupla (Jupiter-Szaturnusz-Uránusz és Jupiter-
            Uránusz-Plútó) + még egy (Nap-Hold-Mars
13. hét 03.28. T-kvadrát (Vénusz-Jupiter-Szaturnusz) + feloldott oppozíció (Vénusz-Jupiter-
Plútó)
14. hét 04.04. dupla kegyelmi háromszög (Nap-Jupiter-Szaturnusz és Nap-Jupiter-Plútó)
15. hét 04.11. 2 db T-kvadrát (Hold-Mars-Neptun és Hold-Jupiter-Szaturnusz)
16. hét 04.18. dupla kegyelmi háromszög (Hold, Jupiter – Vénusz – Szaturnusz és Hold,
Jupiter – Vénusz- Plútó) + királytrigon (Hold, Jupiter – Merkur – Plútó) + T-kvadrát
(Jupiter-Szaturnusz-Neptun)
17. hét 04.25 T-kvadrát (Jupiter-Szaturnusz-Neptun)
18. hét 05.02. T-kvadrát (Jupiter-Szaturnusz-Neptun) + trapéz (Nap-Jupiter-Szaturnusz-
Neptun)
19. hét 05.09. T-kvadrát (Jupiter-Szaturnusz-Neptun) + kis kegyelmi háromszög (Hold-
Uránusz-Plútó) + trapéz (Vénusz-Jupiter-Szaturnusz-Neptun)
20. hét 05.16. királytrigon (Hold, Jupiter – Merkur – Plútó) + kis kegyelmi háromszög
(Merkur-Szaturnusz-Neptun) + trapéz (Merkur-Jupiter-
Szaturnusz-Neptun) + trapéz (Hold, Szaturnusz – Neptun – Merkur – Jupiter)
21. hét 05.23. királytrigon (Merkur-Jupiter-Plútó) + kegyelmi háromszög (Hold, Szaturnusz –
Merkur – Jupiter) + T-kvadrát ( Hold, Szaturnusz – Merkur – Jupiter)
22. hét 05.30. sárkány (Hold, Neptun – Merkur – Jupiter – Plútó) + kegyelmi háromszög
(Merkur-Jupiter-Szaturnusz) + karmikus kereszt (Nap, Vénusz – Hold, Neptun –
Szaturnusz - Jupiter)
23. hét 06.06. karmikus kereszt (Nap-Jupiter-Szaturnusz-Neptun) + kegyelmi háromszög
            (Nap-Jupiter-Plútó)
24. hét 06.13. hinta (ez két kvinkunx és egy szextil fényszögből áll össze – itt: Nap-Mars-
Uránusz között) + T-kvadrát (Jupiter-Szaturnusz-Neptun)
25. hét 06.20. karmikus kereszt (Merkur-Jupiter-Szaturnusz-Neptun)
26. hét 06.27. 2 db kegyelmi háromszög, párhuzamosan (Vénusz-Szaturnusz-Neptun és Hold-
Merkur-Mars) + hinta (Merkur-Mars-Uránusz)
27. hét 07.04. két kegyelmi háromszög, aszimmetrikus (Vénusz-Mars-Uránusz és Nap-
Szaturnusz-Neptun)
28. hét 07.11. kegyelmi háromszög (Merkur-Mars-Uránusz) + feloldott oppozíció (Nap-
            Jupiter-Plútó)
29. hét 07.18. kegyelmi háromszög (Nap-Mars-Uránusz)
31. hét 08.01. kegyelmi háromszög (Nap-Szaturnusz-Neptun)
32. hét 08.08. kis kegyelmi háromszög (egzakt: Nap Oroszlán 15°52´- Hold Mérleg 15°40´ -
Plútó Bak 15°32´)
33. hét 08.15. T-kvadrát (Vénusz-Szaturnusz-Neptun) + feloldott oppozíció (Hold-Vénusz-
Neptun)
34. hét 08.22. kegyelmi háromszög (Hold-Vénusz-Plútó)
35. hét 08.29. T-kvadrát (Nap – Mars, Szaturnusz – Neptun)
36. hét 09.05. T-kvadrát (Nap-Szaturnusz-Neptun)
37. hét 09.12. kegyelmi háromszög (Nap-Mars-Uránusz)
38. hét 09.19. kegyelmi háromszög (Nap-Mars-Uránusz)
39. hét 09.26. T-kvadrát, tág (Merkur-Szaturnusz-Neptun)
40. hét 10.03. kis kegyelmi háromszög (Nap-Szaturnusz-Neptun)
42. hét 10.17. hinta (Hold-Jupiter-Neptun)
43. hét 10.24. kis kegyelmi háromszög (Vénusz-Jupiter-Neptun)
44. hét 10.31. kis kegyelmi háromszög (Vénusz-Jupiter-Neptun)
46. hét 11.14. kegyelmi háromszög (Hold-Jupiter-Plútó) + hinta (Hold-Jupiter-Szaturnusz)
48. hét 11.28. T-kvadrát (vénusz-Jupiter-Uránusz) + kis kegyelmi háromszög (Hold-Vénusz-
Uránusz
49. hét T-kvadrát (Jupiter-Uránusz-Plútó) + 2 db kis trigon (Nap-Hold-Jupiter és Mars-
Szaturnusz-Uránusz)
50. hét tág T-kvadrát (Jupiter-Uránusz-Plútó) + feloldott oppozíció (Nap,Szaturnusz – Jupiter
            – Uránusz
51. hét 12.19. T-kvadrát (Jupiter-Uránusz-Plútó, Merkur) + feloldott oppozíció (Jupiter-
Szaturnusz-Uránusz)
52. hét 12.26. T-kvadrát (Jupiter-Uránusz-Plútó) + feloldott oppozíció (Jupiter-Szaturnusz-
Uránusz) + 2 db kis trigon (Vénusz-Szaturnusz-Uránusz és Vénusz-Jupiter-
Szaturnusz)

Minden évben ki lehet emelni néhány hónapot, amikor összeszaladnak a feszültségjelző, vagy másként diszharmonikus tendenciák. A soron következő évünkben március, június, augusztus és október tűnik meglehetősen hektikusnak – fényszög-sorozatokkal is összefüggésben vagy/és azoktól függetlenül.Kaldeus ciklus


A Kaldeus ciklus szerint a Mars éve lesz a 2016-os. (elvileg március 20-tól, a Tavaszponttól). A Kaldeus-ciklusról a Fogalomtárban találod meg az ismertetést, s ebből idézek itt is egy részt.
„Jelentőségét ne becsüljük túl. Induljunk ki abból, hogy például a babiloni városállam berendezkedése és létformája milyen arányban áll a jelenlegi berendezkedésünkkel és létformánkkal. Mi sem érzékelteti jobban a módszer archaikus, s ezért egyre kevesebb használati értékkel bíró voltát, hogy bár az Uránuszt immár több, mint kétszáz éve ismerjük, mégsem épült be – a Neptunnal, Plútóval együtt – a rendszerbe, holott az utóbbiak jelentősége szinte napról- napra, de legalább évről- évre egyre nő.”

A 2016-os év azonban mégiscsak figyelemre méltó olyan szempontból, hogy egybeesik egy
numerológiai és egy asztrológiai kisebb ciklus lezárása. (Nem szoktam kavarni társágazatok ismereteivel az asztrológiát, de ezúttal kivételt teszek erre az egybeesésre tekintettel.) A numerológiában ez a 9-es szám, a Kaldeus-ciklusban pedig a 7-es. Van egyébként asztrológiai kilencesünk is, a Holdcsomó körének a fele, de ezt nem kombináljuk most össze. A másik kilencest annál inkább behozhatjuk a képbe, ugyanis a Mars száma szintén 9. Visszatérve a ciklikusságokra: mindkét módszer (a numerológia és a Kaldeus ciklus) kicsi köreinek a végéhez értünk, a következő esztendő numerológiailag is, a Kaldeus-ciklus szerint is 1 számú lesz. Ez 63 évenként fordul elő, ami kissé nagyobb lépték a hetesnél és kilencesnél, s mundán (a világot érintő) szempontból valamivel jelentősebb. Természetesen egy emberi élet során a 7 és 9 év sokkal többnek, némelykor végtelen hosszúnak tűnik, de az általános, nagy folyamatokban külön-külön szinte értelmezhetetlenek, legfeljebb a nagyon kirívó jelenségeknél érhetők tetten.


Figyelem! Most ez a numerológiai számítás is mundán szempontú, az egyéni életekben eltérő, s a születési dátumtól függ, hogy kinél mikor következik a kilences lezárás! Az úgynevezett személyes év kiszámítása:
1.)      A születés napjának számértéke egy jegyre egyszerűsítve
2.)      A születés hónapjának számértéke egy jegyben
3.)      A folyó naptári év numerológiai értéke
Például: egy június 16-i születésű embernek a 2016-os év melyik személyes évét jelenti?
1.) a születés napjának számértéke (numerológiai értéke): 1 + 6 = 7
2.) a születés hónapja: 6
3.) a 2016-os év számértéke: 2 + 1 + 6 = 9
A személyes év ebben az esetben tehát (7 + 6 + 9 = 22 ð 2 + 2 = )  4.

Alexander Rózsási: Sorsunk és a számjegyek c. munkájában ez található a 9-es évre vonatkozóan, persze az egyéni megnyilvánulásokról. Transzformáljuk bátran általánosabb, mundán értelmezésre:

„Semmiféle új vállalkozásra nem kedvező ez az esztendő, mert túlságosan kiszámíthatatlan a vibrálás-hatása. Előre nem látott nehézségek és váratlan akadályok gátolhatják meg a sikert. Az időszak lendülete sebes és viharos. Állandóan készen kell lennie az egyénnek szükségmegoldásokra, számot vetve mindazzal, amit el akar érni és azzal is amit elkerülni kíván. Ilyen okok miatt sem ajánlatos semmiféle új tevékenységbe kezdeni ebben az évben. Éppen ellenkezőleg: ez a személyes év a befejező része az egész kilencéves ciklusnak s mint ilyen arra a legalkalmasabb, hogy most számoljunk fel bizonyos régi ügyeket, nemkívánatos üzleti és baráti kapcsolatokat. Minden fölösleges ballasztot el kell vetnünk magunktól ebben az időszakban, beleértve olyan szórakozásokat és kedvteléseket is, amelyek valamikor pihentető vagy felvillanyozó hatással voltak ránk, de többé nem alkalmasak erre a célra.

Fizikai értelemben is a fölösleges dolgoktól való megszabadulásra a legkedvezőbb ez az év. Rossz fogak eltávolítására, egy régi daganat kioperálására és hasonló műveletekre nem találhatunk alkalmasabb időszakot. Ennek az évnek az a rendeltetése, hogy tiszta helyzetet teremtsen minden vonalon számunkra, hogy minden fizikai és szellemi lim-lomtól mentesen kezdhessük a következő kilencéves ciklust, ami majd ezután egy 1-es személyes évvel kezdődik. Átvitt értelemben a „nagy takarítás” idejének is nevezhetjük a 9-es személyes évet, ami a rendcsináláson kívül még látókörünk bővítésére is nagyon alkalmas időszak. Az új ismeretek gyűjtése történhet akár helyben – olvasás, tanfolyamok, stb által – akár utazással, világlátással egybekötve. Új témakörök, országok, módszerek és szempontok megismerése, amire ennek az évnek a vibrálása ösztönöz bennünket, egy olyan szellemi tőkét képvisel amit majd a következő év folyamán tudunk leginkább hasznosítani. Mindezek arra utalnak, hogy a 9-es személyes évnek kettős funkciója van: egyrészt felszámolni az elintézetlen ügyeket, tisztázni a helyzetet és lezárni a folyó kilencéves ciklust, másrészt pedig előkészíteni a talajt a következő ciklus számára ami persze egy 1-es személyes évvel kezdődik. (…)”Visszakanyarodva a hetes és kilences szakaszok végének egybeeséséhez: a 63 éves periodicitást futólag megvizsgálva kiragadok néhány történelmi eseményt, jelenséget, ami visszafelé számítva azokban az években következett, amikor valamilyen jelentősebb lezárással találkozhatunk.

1953 Sztálin halála
1890 II. Vilmos elfogadja Bismarc lemondását – a német birodalom egyesítésének lezárása
1827 itt egy évvel előbb találtam – 1826-ban – a janicsárság feloszlatását, ami az oszmán
birodalom végjátékában jelentős mozzanat volt. Mellesleg körülbelül 9 x 63 (= 567) évig tartott az oszmán hódítás – kérdés persze: mettől- meddig számítjuk
1764 Nem találtam megragadható eseményt, de a következő – egyes – évben indult meg az
Észak-amerikai gyarmatokon az angol uralommal szemben az ellenállási mozgalom
1701 Poroszország királyság (Hohenzollernek) – a széttagoltság lezárásának kezdete
1638 A Covenantba (presbiteriánus mozgalomba) tömörült skótok kiszélesedő lázadása az
angol király ellen ð tulajdonképpen az angol polgári forradalom (1640) közvetlen előzménye
1575 Minél messzebb tekintünk vissza, annál elmosódottabbak természetesen a konkrét
dátumok, itt nem találtam semmit
1512 I. Szelim hódításai (Szíria, Arábia egy része, Egyiptom). A rákövetkező évből két
látványos elem: 1. Vasco Núñez de Balboa eljut a Csendes-óceánhoz a Panama szoroson át. 2. Machiavellinek megjelenik A fejedelem című – máig is hivatkozási alapot jelentő politikai munkája.
1449 Nem találtam eseményt
1386 A svájciak sempachi győzelme végleg biztosítja függetlenségüket a Habsburgoktól – út
nyílik a tulajdonképpeni első demokratikus, polgári berendezkedésű állam megszilárdulásához
Innentől végképp egyre kevesebb a dátumoknál a megragadható adat, de nem állom meg, hogy be ne foglaljam azt az 1071-es eseményt, mi szerint a szeldzsukok (az ő leszármazottaiknak tartják a mai nyugati törököket) óriási vereséget mértek a bizánci birodalomra.


Nos, a feladat immár ismert, a 2016-os év a lezárás, nagytakarítás éve kell legyen. A Kaldeus-ciklus
Árész (Mars) szobor
Marsának az ereje és a radikális megoldásokra irányuló hajlama nagyon is jól jön ehhez, jóllehet a Marsnak egyik leglényegesebb tartalma a kezdeményezőkészség, indítás. Ebben az esetben azt a munkát kell elvégeznie, ami felszabadítja az utakat és energiákat. A puszításra utaló hajlamnak egy teljesen pozitív megnyilvánulása a szanálás képessége.

A Mars alaptartalmai: aktivitás, kezdeményezőkészség, lendület. Erőszak, erő (pszichikai-fizikai). Szenvedélyesség. Szexualitás. A másik nemhez való viszony, kezdeményezőkészség. Általában is a kezdeményezőkészség. Döntésképesség. A szülöttnél fiatalabb férfiak. Fegyveres testületekkel, egyenruhásokkal (rendőrség, vám, tűzoltóság stb.) való viszony. Állatok, állatokkal való viszony. A „kis szerencsétlenség” bolygójának tartja a klasszikus asztrológia. A modern iskolák már másként kezelik, de tény, hogy a sebesülések, balesetek (nemegyszer kapkodás, meggondolatlanság miatt) vele is összefüggésbe hozhatók.

Mundán asztrológiában: férfiak. Egyenruhás alakulatok, katonaság. Ipar, ipari munkásság (kivéve: a nehéz testi munka, az Szaturnusz). Orvosi kar. Aktivitás, erő, cselekvés. Erőszakos megnyilvánulások. Szerencsétlenségek, balesetek. Fegyveres összeütközések, háború, de a következmények nélküli kardcsörtetés is.

Mielőtt (stílszerűen) a kardjába dőlne bárki is a rettegett Mars miatt, gyorsan gondoljunk csak vissza előző évünkre, ahol a túllihegett jupiteri szerencsének vajmi kevés megnyilvánulásával találkozhattunk, ellenben egyéb jupiteri tartalmakkal (jog, nemzetközi jog, idegenek, külföld, nagylelkűség, segítőkészség, parttalanság, szétáradás stb.) annál inkább. Szóval ne csakis a Mars harc, háború, sőt: agresszió jelentéstartalmára fókuszáljunk, de még csak a kezdeményező lendületére sem, hanem a többiből is szemezgessünk.

2016-ban – az első három napot nem számítva – öt jegyben lesz a Mars. Január 4-én indul a Skorpióból, uralmi jegyéből, ahol az előbbiekben érintett készségeit (is) igazán jól fel tudja mutatni. Március 6-án a Nyilasba lép, ahol erőben van és bár szelídebb módszerekkel, de ideológiailag is alátámasztva folytathatja a megkezdett munkát. Hamarosan (április 18-án) retrográdba fordul a Nyilas 8°54´-én és május 27-én visszatér a Skorpióba, hogy amit nem sikerült első körben elvégeznie, azokhoz megkapja a jegy (nem gyenge) energiáit. Augusztus 2-án ismét a Nyilasban találjuk, majd szeptember 27-től a politikus hajlamú Bakban jár, ahol – emelt helyzete folytán – szintén rendkívül erős (sőt). November 9-től a Vízöntőbe vált, ahol ugyan nincs kozmikus minősítése, vagyis peregrin, de akkor is a violens Marsok közé tartozik és az elvekért való vakmerő kiállás mindenképpen jellemzi. Az év végén, december 19-én van az utolsó jegyváltása, a Halakba. Itt is erőben van, de persze a jegy jellegénél fogva voltaképpen a legbékésebb, legkevésbé konok – a többi négyhez képest.

Összességében a Mars az év zömét négy olyan jegyben tölti, amelyekben jól tud érvényesülni, ezért hát minden feltétel adott ahhoz, hogy funkcióját betölthesse. Rajtunk múlik, mit kezdünk vele.Mit várhat 2016-ban a Kos típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A Neptun Halakban tartózkodása 2012 tavaszától igen intenzív belső történéseket jelez nagy általánosságban is, de a Kosoknál különösen fontos, hiszen tudatalattijuk legmélyebb rétegeit stimulálja. Ennek két fő következménye van: az egyik az, hogy az addigi gyakorlattól eltérően, amelyben az örökös aktivitás és elsősorban kézzelfogható dolgokkal való foglalkozás mellett (némelykor: helyett) többet foglalkoznak saját és mások pszichés történéseivel. A másik persze szorosan összefügg az említett motívummal: a mélyből felszín felé törekvő érzések, benyomások, emléknyomok, információk jelentősen befolyásolják a gondolkodásmódot, a világkép alakítást, az egyén önmagáról és a világban elfoglalt helyéről alkotott véleményét. A karmikus feladatokat is komolyabban veszi sok Kos és igen hatékonyan tud ebben működni. Az első negyedév és a második félév tendenciái lehetővé teszik az intenzív ilyen jellegű munkát. A második negyedévben mutatkozhat esetleg némi visszaesés, kósza gondolatokkal, hogy tán mégsincs ennek semmi értelme. De más, praktikus tényezők is elterelhetik a figyelmét. Mindenesetre azt a 14 évet (2026-ig), amíg a Neptun a Halakban jár, kiválóan felhasználhatja belső életének rendezésére, újjáépítésére, építésére. Az idei év második felében például a családi előzmények feldolgozására nyílik nagyszerű lehetőség. Fontos, hogy megtanuljon indulatmentesen visszagondolni jelen földi életének indulására. Ez egyúttal arra is remek gyakorlat, hogy minden más indulatától is több távolságot tudjon tartani.

Gyakorlati szempontból
Ebből a szempontból is kissé eltér az idei „működési mód” az alapbeállítódástól: sokkal nagyobb szerepe lehet intuitív impulzusainak követésénél az empátiának, annak, hogy figyelembe veszi mások szempontjait is – jobban, mint máskor. A hangsúly itt azon van, hogy míg bármikor kész arra, hogy felajánlja segítségét, sokszor megfeledkezik arról, hogy azt mikor, milyen módon, mennyire intenzíven tegye. A jelenlegi kozmikus körülállásban a szokottnál hosszabb ideig képes kivárni a megfelelő alkalmat, rákérdez, hogyan is tudna harmonikusan együttműködni. Az első negyedévben még nem ez lesz a jellemző talán, de a másodiktól az év végéig minden jel arra vall, hogy sokkal szelídebb formát ad elő.
Mondani sem kell, hogy a vázolt változás vagy változat igen jót tesz a többi emberrel történő kapcsolattartásában, mindenféle ügyes-bajos dolga intézésénél, a közlekedésben – a szó konkrét és átvitt (az emberek közötti közlekedésre vonatkozó) értelmében. Kiváltképp a második félévben lesz szüksége erre, amikor a családon belül történő változások igénylik az empátiát és türelmet.
A magasabb gondolkodásmód – egyéni életfilozófia – alakításában is nagy szerepet játszik a jellemzett tendencia, türelmesebben, toleránsabban, ám elég szigorú következetességgel tekinti át a világ dolgait is, legalább mikrokörnyezetét illetően, de fogékonnyá válik a társadalmi- szociológiai problémákra is. Elképzelhető, hogy aktivitást is fejt ki ilyen területen. Ez a második negyedévben látszik a legélénkebben, júniustól viszont hatalmába kerítheti a csalódottság, mert nem olyan módon és dinamikával mennek a dolgok, ahogyan szeretné és ahogyan lehetne. Mások hozzáállásával is lehet baja, ami egyáltalán nem csoda, hiszen önzetlenül és lelkesen egy-egy ügy mellé állni kevesen tudnak úgy, ahogyan a Kos.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Ezen a téren is érvényesül olyan hosszú (16 évre terjedő) áramlat, ami már évek óta jelent intenzív ingerlést az önérvényesítésre. (A Plútó Bakban tartózkodásáról van szó, amelynek nagyjából a felénél járunk.) Nagy ambíció, nagy tervek és célok építgetése, a gyakorlati megvalósításukra irányuló erőfeszítések jellemzik a periódust. Az erőfeszítések egyáltalán nem eredménytelenek, bár sokszor úgy érzi (amint a heti horoszkópok visszatérő témájaként is sűrűn megfogalmazom), hogy a környezete visszatartja a lendületét és elvonja figyelmét erről a fontos területről.
Nos, a 2016-os év valamennyi szakaszában inkább támogatást, semmint hátráltatást tapasztalhat majd. Ha látszik is hátráltatás, annak sem külső, hanem sokkal inkább belső okait lehet tetten érni, saját türelmetlensége, de hirtelen elbizonytalanodása jelenthet olykor zökkenőt, megtorpanást. A második félévre enyhül ez a hatás, s még az is lehet, hogy megtanulja jól kezelni, ezért kevésbé törődik vele, nem ragad be egy-egy olyan szituációba, amikor a kételyek kerülnek túlsúlyba. Ajánlatos is gyakorolni ennek a technikáit.
Szintén az egész évre vonatkozik, hogy – akár vezető, akár beosztott – megbecsülést vív ki munkájában, kötelezettségeinek teljesítése során és most jóval nagyobb türelemmel is viseltetik úgy a teendőivel, mint munkatársaival szemben/kapcsolatban. Néha már maga is sokallja ezt, s attól tart, hogy hátralevő életére így marad, amit azért nem szeretne. Megnyugtatom: nem fenyegeti ez a veszély, átmeneti, nem egészen egy évig tartó folyamatról van szó, utána visszatérhet szokott metódusához, bár a jelenlegi helyzetből is sokat tanulhat, s kissé csiszolhat itt is a dolgokon.
Anyagi szempontból az első félévben eléggé egyenletes és jó viszonyok látszanak. A második félévben több a bizonytalanság, de inkább azért, mert előre nem kalkulált kiadások (esetleg veszteségek) érik. Ha az első félévben tud tartalékolni, akkor okvetlenül tegye azt meg.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
El kell különíteni e terület megítélésénél a már kapcsolatban, sőt: házassági vagy ahhoz hasonló, együttéléses kapcsolatban élőket azoktól, akik még nem találtak párjukra, vagy lazább kapcsolatban élnek. (Ne feledjük: a baráti viszonyokra is vetíthetők a párkapcsolatnál mondottak.)
A tartós kapcsolatban lévők számára az első negyedév dinamikus, de lehet, hogy némi hatalmi torzsalkodással is egybekötött periódust jelent. Ha mindkét fél ragaszkodik saját álláspontjához és egyik sem akar engedni, az lehet nagyon kedélyes, de hosszabb távon nem tesz jót a kapcsolatnak. Ennek az eredménye már a második negyedévben meg is mutatkozhat, rejtett konfliktusok, elfojtott nemtetszés, sérelem formájában és bizony az sem zárható ki, hogy a jótékony homály más titkokat is rejthet. Magyarul: másfelé fordul a partner figyelme az állóháború helyett. A második félévben mód nyílik a megelőző egyenetlenségek elsimítására, rendezésére, nem egyszer családi segítséggel, vagy azért térnek jobb belátásra a felek, mert ott vannak a családi kötelezettségek. Még mindig megvan azért itt is a konfliktusforrás, de ezúttal inkább az önérvényesítés vagy/és hivatás, munka területével összefüggésben. Kevesebb időt és energiát tud a Kos családjára, partnere és más együtt élő személyek igényeire fordítani, mint amennyit azok szeretnének, vagy ő maga is szeretne. De ez az időszak összehasonlíthatatlanul jobb lehet akkor is, mint a megelőző.
Akiknek most van alakulóban kapcsolatuk, azok számára az első negyedév hozhat néhány meglepő vagy különleges fordulatot. Ügyeljenek azonban arra, hogy a görcsös igyekezet, akarás ne képezzen inkább akadályt, semmint elősegítse a kapcsolat alakulását, formálódását. Ha a görcsös igyekezet saját természetének, érzelmeinek, indulatainak megfékezésére, kézben tartására irányul, attól még görcsös igyekezet marad. Amint haladunk előre az évnegyedben, úgy enyhül magától is ez a hatás, s kicsit rá is lehet segíteni. A második negyedév már könnyedebbnek, lazábbnak látszik, jó kommunikációval ötvözve. A második félévnél nagyjából hasonló tendenciákra lehet számítani, mint a tartós kapcsolatoknál láttuk.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.
Eleinte a vese, vizeletkiválasztás érzékenységével lehet vagy kellene számolnia, s ettől nem is függetlenül a szervezet méregtelenítő képességének karbantartására sem árt gondot fordítania. A továbbiakban is marad ez utóbbi szempont, csak mellé az emésztés társul, s az azzal összefüggő kiválasztás. Vagyis a pszichés háttér egész évben a megragadás- elengedés problematikáját mutatja, ezeket nagyítják fel, viszik fizikális síkra az esetleg előforduló testi megnyilvánulások.Mit várhat 2016-ban a Bika típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A Bikáknál is a Nyilas-Szaturnusz jelzi a legmarkánsabban, hogy többet kell foglalkozniuk önmagukkal,
belső fejlődésükkel, mint általában. Az eddig megtett út minősége, a karmikus feladatokban történt haladás vagy megrekedés, az élet praktikus oldala és a spiritualitás közötti egyensúly illetve a be- bekövetkező hangsúly eltolódások kérdésein kell elmélkednie ha nem is éjjel-nappal, de a szokottnál többször. Az elmaradások most elég nyomasztó súllyal esnek latba és hol a maga szelíd módján, hol azonban igencsak dühödten próbálja behozni azokat. Sokat segít ebben a tágabb környezete vagy a társadalmi- politikai kérdések provokációja, s nem utolsó sorban azok a tényezők, melyekkel hivatásának gyakorlása közben találkozik. Illetve: nagyon sok esetben a szülők, elsősorban az anya. Még akkor is, ha történetesen már nem él, az emléke, s főleg anyai hatásainak szinte kitörölhetetlen lenyomata az egyik legmeghatározóbb az életben és intenzíven működik, vagy előrevivő, vagy visszahúzó jelleggel.
Az első negyedévben még viszonylag kényelmesen végzi ezt a kiemelt feladatot, de a második negyedévtől év végéig úrrá lesz rajta néha a türelmetlenség. Szélsőséges esetben még a reménytelenséget is meg lehetne említeni, de attól jobb lenne ha megkímélné magát, ugyanis amíg az ember él, mindig tud korrigálni, mindig jönnek jobb idők, minden hullámvölgyet követi a hullámhegy.

Gyakorlati szempontból
Ezen, a Bikákhoz általában közelebb álló területen már sokkal nagyobb biztonsággal és kedélyesebben mozog, s az idei évben igazán nem panaszkodhat kreativitás, találékonyság, a mindennapi problémák közötti eligazodás kérdéseiben. Ügyesen szervez, szerencsés kézzel nyúl azokhoz a dolgokhoz, amelyek a zökkenőmentes „üzemmódot” biztosítják életében, tanulásában, háztartásában, családjában, vagy – ha éppenséggel olyan jellegű – munkájában, vállalkozásában.
Kissé más képet mutat az a kiterjesztett tér, amiben a szélesebb társadalmi kapcsolódás motívumai nagyobb szerepet kapnak. Például a lakóhelyi, vagy valamilyen ideológia mentén szerveződő közösséggel való együttműködés, a politikai jellegű csoportosulások illetve maga a napi politika körülményei mostanában egyáltalán nem hagyják hidegen. Már-már szenvedélyesen foglalkozik az életnek azzal a szeletével, ami az egyéni érdeklődésének homlokterébe került. Lehet ez éppenséggel spirituális közösség is, rászánhatja magát akár zarándokutakra is, ami nem jelent ellentmondást az első blokkban ecseteltekkel szemben, hanem épp ellenkezőleg: ettől várja a megváltást, azt, hogy végülis valóban jól meg tudja oldani (karmikus) feladatát.
Családi viszonylatokban is sok teendője akad, különösen a második negyedévtől. Testvér, sógorság, vő- meny, illetve az ő családjuk ügyeibe is belefolyhat. Sok jövés-menéssel is járhat mindez, vagy ő maga mozog, vagy otthonában fordulnak meg sűrűn a szélesebb családhoz tartozó emberek. Ugyanez vonatkozik a mikrokörnyezetre is, a második félévben a szomszédság, lazább ismeretségi kör köti le energiáinak egy részét. Nagy empátiával és szívesen gondoskodik azokról, akik úgy érzi, pont az ő segítségére szorulnak.


Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Ez az életterület az idén nem olyan kiemelt, mint például a mikrokörnyezet dolgai. Az első negyedévben ugyan elég erős hangsúly esik a hivatásra, esetleg hivatásváltásra. Főleg a fiatalabb Bikáknál, s össze lehet kötni azonnal tanulással, továbbképzéssel, s olyan előmenetellel, amely életkorát tekintve már-már nagy megtiszteltetésnek számít. Mindenesetre fel- és elismerik felelősségtudatát, kreativitását és kiváló kommunikációs készségét, amit tanúsít munkájában.
Máskülönben is élénk az első negyedév ebből a szempontból, sok olyan változással, ami munkahelyen belül történik, vagy létszámbővítéssel (!!), új ismeretségekkel, vagy beosztottakkal – amennyiben vezető.
A második negyedévre illetve félévre beáll egy olyan „üzemmód”, ami már nem tartalmaz különösebben új izgalmakat, ha csak azt nem számítjuk, hogy – sajnos nem új keletű jelenségként – időnként fel- feltámad valamilyen háttér-cselekmény, jelenség, esetleg aknamunka, vagy amit annak tekint a szülött. Mint említettem, ez nem új keletű ügy, már legalább három –négy éve fel- felélénkül. Mások értetlensége, a szülött motivációinak félremagyarázása, rágalmak, pletyka és hasonló kellemetlenségek búsíthatják, rendszerint munkáján, hivatásán keresztül. A második negyedévben tudja ezeket a legjobban kezelni, máskülönben eléggé zokon veszi az igazságtalannak érzett és sokszor csak célozgatás formájában történő megnyilvánulásokat.
Sok Bika ebben az évben önálló vállalkozásra is adhatja a fejét, vagy erre a lépésre kényszerül, de ki kell hangsúlyozni, hogy erre valóban igen alkalmas a 2016-os esztendő a típus számára.
Anyagi szempontból sem tűnik rossznak a periódus, legyen bármilyen státuszban: beosztott, vezető, vállalkozó vagy eltartott. A második negyedévben ugyan úgy tűnhet, hogy oka van némi szorongásra, de felesleges az aggodalom, mert a második félévben megnyílnak azok a lehetőségek (csatornák), amelyeken a tisztes haszon hozzá tud áramlani.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Tudjuk, nem működhet minden tökéletesen vagy egyenletesen zökkenők nélkül. Most a társkapcsolatban látszanak olyan feszültségek, amelyeknek levezetésére, következményeik korrigálására sok energiát kell felhasználni. A Bika igen nagyvonalú és toleráns tud lenni azokkal szemben, akik érzelmileg fontosak számára, de – köztudott – ezzel nem érdemes visszaélni, mert jön egy pont, amikor kezd elfogyni a türelem. Nos, mostanság elég sokszor fel- feltűnik ez a pont, azoknál a Bikáknál, akik házassági kötelékben, együttéléses kapcsolatban élnek. Most is, főként az első negyedévben lehet számítani erre. Az év további részében kezelhetőbbek lesznek az indulatok, másfelé fordul a szülött figyelme, de magamagát is igyekszik – sikerrel – meggyőzni arról, hogy van értelme a kitartásnak és javíthatók a dolgok.
Akiknél kezdődő párkapcsolatról beszélhetünk, ott egészen más jellegű energiák működését látjuk, ami nyilvánvaló, hiszen egy új kapcsolatban még nincs meg az a teher, ami a sok-sok apró, egymásra rakódó frusztrációból, sérelemből, megbántódásból épül fel, s nagyobb nyitottsággal, bizalommal megy elébe az érintett. Emellett különös módon mégis mintha ráérezne arra, hogy a kezdeti könnyedség, nagy egyetértés, derűs kapcsolatra majd mennyi minden tapadhat. Akiknél első, vagy az első néhányadik viszonyról van szó, azoknál megvan az a hatalmas bizalom, önbizalom is, hogy na, majd ő másképp csinálja és nem hagyja, hogy a széles körben tapasztalható, szokásos csapdák ejtsék fogságba az ő szép szerelmét. A tapasztaltabb Bikák is hajlamosak (óvatosan) azt gondolni, hogy most ez az a kapcsolat, amelyben végre meg tudja valósítani azokat az ideálokat, amiket eddig nem sikerült realizálni. Kívánom, hogy legyen így és sohase kelljen csalódniuk!

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A szervezet tisztulása, méregtelenítés körül lehet az év egészségi kérdéseit meghatározni. Persze a visszamaradó salakanyagok, méreganyagok mindenféle egyéb jelenséget is generálhatnak. A görcsös állapotok, mozgásszervi panaszok, esetleg fejfájás, vagy más, fejjel kapcsolatos problémák is lehetnek ezek sorában. A második félévben nagyobb gondot kéne fordítania immunrendszerének erősítésére is. Általában: fordítson gondot egészségére, amit – különösen fiatalabb korban – hajlamos „vénuszi könnyelműséggel” majd máskorra halasztani.
Mit várhat 2016-ban az Ikrek típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Az Ikrek típusnak is ad bőségesen munkát a Plútó, tekintve, hogy egypár éve az „önnevelés” tartalmú területen jár. Elég változatos módon mutatja fel a karmikus nevelődés eszközeit, van, akinél súlyos veszteségek formájában, s van akinél kevésbé radikálisan, de sohasem marad észrevétlen. Ebben az évben sem lesz ez másként, nyilván nagy egyéni különbségekkel. Időben is lehet szeparálni intenzívebb és kevésbé intenzív szakaszokra. Az első negyedév inkább a megvilágosodások ideje és egy könnyedebb periódus. A másodikban kissé összezavarodhatnak a típus képviselői, abban is, amit sikerül addig felszínre hozni, de abban is, hogy jó úton járnak-e ebből a szempontból. Végül nem kevesen abban is elbizonytalanodnak, hogy kell-e nekik egyáltalán ez a spirituális fejlődés, vagy hagyják a csudába az egészet. Mondanom sem kell, hogy ez a legutóbbi nem igazán járható út, mert a karma hamarosan gondoskodik arról, hogy visszaterelje elkallódott bárányait a megfelelő irányba, így erőteljes ráhatás látszik a második félévben arra, hogy nagyon is komolyan vegyék a szülöttek ezt a feladatot. De – meglepő módon – korántsem goromba az a ráhatás, hanem épp ellenkezőleg: feltűnő kíméletesség látszik ebben a folyamatban. Az emberi kapcsolatokban, családi viszonylatokban, némi önrendelkezés korlátozásán keresztül folyik ez a munka, ami ellen lehet kicsit lázadozni, de nem érdemes.

Gyakorlati szempontból
Az első negyedévben van a legnagyobb esély arra, hogy olyan módon viszonyul a napi rutinhoz, a praktikus feladatokhoz, ahogyan más (típusú) felnőtt emberek szoktak. Még lubickolhat is ebben a szerepben, ahol sok kommunikáció is vár rá, s mivel ez az Ikrek lételeme, persze, hogy jól érzi magát benne.
A második negyedév több kényelmetlenséggel terhelt, semmint továbbra is annyira élvezné. Otthon, család körüli kötelezettségek, az itt generált vagy generálni szándékozott változások sem töltik el osztatlan lelkesedéssel. Társa sem támogatja úgy, ahogyan szeretné, sőt, még az is lehet, hogy vele kapcsolatos éppenséggel a családban végbemenő változások egy része. (Lásd majd később, a társkapcsolatnál.) Ettől függetlenül elképzelhető, hogy kisebb utazást is beiktathat, vagy rövid tanfolyamon, (önfejlesztő) tréningen vesz részt.
A második félév kissé higgadtabbnak tűnik, bár itt is tetten érhetők az otthon, család (ingatlan) környéki teendők, melyek elég sok energiáját lekötik. Ekkorra viszont úgy tűnik, hogy belerázódik annyira, hogy nem okoz különösebb gondot a mindennapi ügyek vitele. Át tudja gondolni napi teendőit, jól szervez és meglepő módon még az érzelmi szempontokat sem hagyja el, rá tud és rá is akar hangolódni szűkebb- tágabb környezetének tagjaira, emiatt könnyebben veszi az akadályokat.
A második félévben nagyon sok kreatív ötlete is támad, amelyek a mindennapi élet könnyítését célozzák és ezek közül számosat el is kezd megvalósítani, illetve teljes egészében megvalósít.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Kétféle területet különböztetünk meg ebből a szempontból, a köteles munka részt, amelyet az ember az önfenntartás érdekében végez és a hivatást, amiben viszont a fő motívum a kiteljesedés, a legjobb képességek felmutatása és a világban elfoglalt pozíció, tekintély. A munkába sok energiát fektet ebben az évben, de sokszor úgy érzi, mintha a Dunába hordana vizet, nem látja az eredményét, annak ellenére sem, hogy anyagilag nem jár rosszul. Sőt: a második félévben kifejezetten jó anyagi eredményekre utal az általános horoszkóp. Lehet, hogy úgy érzi, nincs arányban keresménye a ráfordítással, de ez nem valószínű, hogy objektív megítélésnek minősülhet. Esetleg fontolgathatja azt is, hogy váltania kellene, de túlságosan sok szállal kötődik vagy munkahelyéhez, vagy ahhoz a biztonsághoz, amit valóban vagy vélekedése szerint nyújt.
Ami a hivatást illeti, e területen jár 2012 tavasza óta a Neptun. Ez magával hozza a bizonytalanságot abban, hogy tulajdonképpen mit is csinál, s annak mi az eredménye. Nagyon sokszor alábecsüli értékeit is (ez egyébként is könnyen elő- előfordul a típus jeles képviselőinél), tevékenységét is. Másfelől nagyon érdekes mintázatot mutathat a pozícióra nézve: nem egészen körvonalazott, nem egészen világos, hogy mit is csinál. Hatáskörét is nehéz bemérni, a hatókörét pedig még nehezebb, vagyis azt, hogy milyen hullámokat vetnek cselekvései. Valószínű, hogy ezek sokkal fontosabbak, a többi emberre intenzívebben hatnak, mint ahogyan az Ikrek típusból sok szülött gondolná.
Az anyagi vonatkozások persze ebből a szempontból is hasonlóak, sőt. Az egész év során elég jó anyagi viszonyok látszanak, a második félévben pedig ez még fokozható.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
A szólások, közmondások, közhelyek bármilyen ecsépeltek is, azért nyertek polgárjogot, mert valami mély igazságot fogalmaznak meg a maguk módján. Az „akinek szerencséje van a kártyában, annak nincs a szerelemben” szólásnak is van ilyen tartalma, s ha ezt lefordítjuk a kenyérkereső foglalkozás nyelvére, akkor megfogalmazható, hogy vagy a munka- hivatás terület működik jól valakinél, vagy a magánélet. Ritkaság az, amikor mind a kettő összejön (hogy, hogy nem az kevésbé ritka, hogy egyik sem, legalábbis egy ideig). Nos, mivel a munka, hivatás dolgai viszonylag jónak látszanak ebben az évben, a párkapcsolatnál bizony kompenzálhat az élet/karma. Akik tartós, elkötelezett, hosszabb idejű párkapcsolatban élnek, azoknál az Ikrek típusú embereknél a Szaturnusz fékez be ezen az életterületen. A Szaturnusznál fontos tudatosítani – mondom el sokszor – hogy egyidejűleg gátol és kényszerít, arra, hogy a gátlásait meghaladjuk és valami új minőséget vigyünk a dolgokba. Nos, itt a párkapcsolatban tanúsított felelősség, a megfelelő komolyság, elköteleződés kérdései forognak terítéken. Fontos emellett az is, hogy vajon mennyire tartják tiszteletben a felek a másikat, mennyire képesek tolerálni az eltérő ízlést, élettempót, kulturális hátteret, s általában azt, hogy a másik ember nem azonos velük. Az első negyedévben még nem ütköznek ki teljes élességgel ezek a problémák, sőt: láthatunk majd szép számmal Ikrek Napú vagy Ascendensű embert, aki éppenséggel most köt házasságot. A második negyedévben azonban már gyülekeznek a viharfelhők, de még mindig sok olyan kiváltó tényező lelhető fel, amellyel visszarendeződnek a viszonyok. A második félévben eltávolodhatnak egymástól az együtt élők, ami ezt kompenzálhatja, az a nagyobb család, s ha vannak gyerekek, akkor persze az ő létük is több megfontolásra késztet.
Könnyebb a helyzete azoknak, akinek most van alakulóban, vagy eleve lazább a párkapcsolata. Ezeknél sokkal több megértés, nagyobb összhang látszik. A második negyedévben ugyan adódhatnak nézeteltérések, de nem valószínű, hogy jóvátehetetlenül elhidegülnének a felek. Ha mégis, gyorsan talál másik, az előzőnél is megfelelőbb partnert az Ikrek most. A második félév az álláspontok közelítése, esetleg közös jövő tervezése jegyében telhet.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.
Mozgásszervi panaszok fordulhatnak elő ez év során, illetve a kiválasztás zavaraival lehet számolni. Az első negyedévben még a szervezet asszimilációs képessége, a vér zsír- koleszterin- cukortartalmának a kérdései is előtérbe kerülhetnek. A második negyed a méregtelenítés, a második félév viszont az emésztés problémáit vetheti fel esetleg. A második félévben ezen felül némelyeknek lehet még számolnia fertőzéssel, lázas, lobos megbetegedéssel is.Mit várhat 2016-ban a Rák típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Sokkal gyakorlatiasabb problémái és programjai akadnak mostanában a Rákoknak (is), semhogy
elmélyülten foglalkoznának spirituális életükkel. Persze az alap-beállítódásuk szerint állandóan figyelnek lelkivilágukra, de ez nem ugyanaz. A karmát azonban a földi élet viszonyai között kell megdolgoznunk, így bármilyen tevékenység mögött rejtőzhet, rejtőzik annak rendező elve. Tehát amikor áldozatvállalásról, kötelezettségekről van szó, abban nagyon is szerepet kap a spiritualitás, ha nem is így nevezzük vagy nem pont erre gondolunk elsőre. Sőt: sokszor többet teljesít az, aki nem hajszolja az állandó tudatosítását annak, mi miért történik, hanem egyszerűen csak megcsinálja – esetleg zokszó nélkül – amit ráró aktuálisan az élet. Nos, körülbelül ilyen időszakban vannak mostanság a Rákok.
Arról nemigen lehet szó, hogy túlzottan örülnének a vázolt tartalmaknak, a második negyedévet kivéve egész évben lázadozhatnak aktuális karmikus terheik ellen, vagy megpróbálhatják kikerülni, lerázni, persze nem sok sikerrel. A második negyedév legalább ambivalens hozzáállást mutat, ekkor adminisztratív vagy tanulási terhei is megnövekszenek valamelyest. A munka, szolgálat, áldozatvállalás, egészség-betegség, esetleg háziállatok, velük kapcsolatos teendők vagy problémák területén lehet számolni ezekkel a hatásokkal.


Gyakorlati szempontból
Újra kell értékelni életfelfogását és valami miatt a mindennapi praktikumok megtervezését, szervezését. Ennek sok oka lehet, saját belső vagy fizikális állapota is akár: mozgékonysága változó és az is, hogyan kommunikál környezetének tagjaival. Míg máskor tolerancia jellemzi, most könnyen válhat kritikussá, rosszabb esetben – a második negyedévben – egyenesen szőrszálhasogatóvá. A túlzott aggályoskodást sem lehet kizárni és azt sem, hogy a mikrokörnyezet tagjai kényszerítik álláspontjának változására.
Egy rövid átmeneti időszakot leszámítva (lásd a második negyedévet) nagyon ügyesen meg tudja oldani a felbukkanó problémákat, megválaszolni a kérdéseket. Jól is szervezi mindennapjait, tehát abban sem lehetnek nagyobb zökkenők. A racionális hozzáállás mellett azonban nagy hangsúllyal szerepel a Neptun is, így bizony arra is lehet számítani, hogy környezetéből el- eltűnnek emberek, s egyáltalán nem biztos, hogy pont azok, akik a zavarokat okozták, vagy akiktől jobb is lenne kissé távolabb kerülni. Az első negyedévben és a második félévben nagy lendülettel tevékenykedik, sok adminisztratív, bürokratikus vagy olyan feladat közepette, amelynek köze van joghoz, a szabályozókhoz. Ezeket is kedvvel, és igen tehetségesen intézi, s nemegyszer azon kapja magát, hogy már-már lubickol bennük. Máskor – különösen a második félévben – viszont úgy érzi, hogy kezd belefáradni. Aggodalomra azonban nincs oka, mert az év háromnegyede tájára már csökkenni fog az ilyen jellegű „roham” vagy/és addigra olyan jól sikerül bejáratni az ügymenetet, hogy a továbbiakban olajozottan, már-már magától is elmegy.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
A heti horoszkópokban igen sűrűn emlegetem ezt a területet, ami nem véletlen, mert a hivatást (továbbá a hatalommal való viszonyt és – nem utolsó sorban – az anyát) jelölő területen az egy-egy jegyben 7-8 évig tartózkodó Uránusz jár. Ezzel bizony a meglepetésszerű fordulatokra bármikor lehet számítani és elő- elő is fordulnak ilyenek. Szerencse, hogy csak ritkán, ám lehet, hogy annál erőteljesebben. A feladat ezekkel az, hogy megtanuljon jól alkalmazkodni a változásokhoz (lásd a spirituális fejlődésnek a teljességgel praktikus síkon történő provokálását), s ne ragaszkodjon azokhoz a dolgokhoz, amelyek esetleg egyik napról a másikra elmúlnak az életéből. Az első negyedév és a második félév bőségesen szolgáltat eszközt ehhez a tanulási folyamathoz. A második negyedév látszik kissé békésebbnek, vagy a legtermékenyebbnek ebből a szempontból.
Sajnos az is lehet, hogy a második félévben munkanélkülivé válik, s bár sokat próbálkozik és egyáltalán nincsenek különleges vagy nagy igényei, mégsem tud könnyűszerrel újabb munkára szert tenni.
Ha megmarad a munkahely, akkor is valószínű, hogy egy már-már állandósuló veszélyérzet terheli, mert nem lehet tudni, mikor vesz éles fordulatot a dolog.
Természetesen az anyagiak terén is megmutatkozik ez a bizonytalanság, illetve ha valóban állásvesztés történik, akkor a forrás megszűnése. De ez inkább csak az első negyedévben terheli, a másodiktól év végéig meg tudja találni azokat a forrásokat, amelyekkel pótolni tudja a jövedelem kiesést. Lehet, hogy tartalékaihoz kénytelen fordulni, vagy az, hogy keres és talál olyan (nemhivatalos) tevékenységet, amelyből mégiscsak elő tudja teremteni a fedezetet mindennapi életéhez, illetve családja mindennapi életéhez.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Ezzel az életterülettel is sokat, nagy hangsúllyal vagyunk kénytelenek foglalkozni, méghozzá a Plútónak a Bakban tartózkodása óta. Ugyanis a Bak a Rákkal szemben lévő jegyként a társkapcsolatot jelenti. Különösen megterhelő volt/van az a periódus, amikor az Uránusszal rossz viszonyban volt/van ez a Plútó, úgy 2011 tavaszától. Nos még az idén fennállnak ezek a körülmények, ha nem is az egész évben. Akiknél még meg tudott maradni a nehézségek és sokszor nagyon éles ellentétek mellett is a házassági kötelék, azoknak a Rákoknak most már érdemes kivárni a végét és összeszedni türelmük tartalékainak maradékát is. Az első negyedév még meglehetősen nyers formában hozza az eddigi súrlódásokat, ridegség érzetét, szélsőséges állapotokat. A második negyedévben már összehasonlíthatatlanul jobb lehet a helyzet, s nem utolsó sorban azért, mert racionalizálja saját érzelmeit, s így jobban tud közelíteni a partnerhez, kevésbé sebezhető, egyszóval jobban tudja irányítani egyéni és közös dolgaikat egyaránt. A második félévben megmarad ez a tendencia, ekkor hajlamos lesz kiengedni kissé a gyeplőt és megpróbálja mégiscsak érvényesíteni érzelmi igényeit, aminek alighanem az lesz a következménye, hogy a másik fél ezt határozottan hárítja, visszaveri. Így továbbra is kénytelen lesz a racionálisabb énjéhez folyamodni, hogy lecsillapodjanak a hullámok. Ezzel együtt is sokkal biztatóbbnak tűnik ebből a szempontból a júniustól következő időszak, mint az év eleje- közepe.
Akik nem élnek társkapcsolatban, azoknál a Rákoknál persze az Én és a Világ viszonyára kell transzformálni a mondottakat.
Akiknek pedig most van alakulóban friss párkapcsolata, vagy eleve lazább, elköteleződésre, a szálak szorosabbra fűzésére egyelőre nem esélyes kapcsolatban élnek, az első félév látszik kényesebbnek. Az első negyedévben sok konfliktus, intolerancia, félreértés terhelheti a kezdődő viszont. A második negyedévben sem kíséri túl sok szerencse, de valamelyest már alakulhat – amennyiben ebben a szituációban is erőt vesz magán és nem mutatja fel teljes mivoltában érzéseit. A második félévben egyre javuló tendencia kalkulálható, nagyobb az esély arra is, hogy megszilárduljon, vagy szorosabbá váljon a kapcsolat, illetve: teljesen új és eleve a stabilitás ígéretét hordozó kapcsolata létesüljön.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.
Már említettem, hogy a Szaturnusz olyan helyen jár, ami a Rákok számára az egészség-betegség kérdéseit is jelenti. Így a karma jelzőrendszerében oly fontos egységen keresztül érkeznek annak üzenetei. Mozgásszervi, ízületi panaszok, füllel, bőrrel kapcsolatos problémák merülhetnek fel. A szervezet ásványianyagcsere-forgalma is előtérbe kerülhet – lerakódások, kövesedés formájában esetleg. Érdemes generális megoldásokat keresni belső tisztításra, regenerálódásra, intenzív karbantartásra!

Mit várhat 2016-ban az Oroszlán típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Az Oroszlán nagy általánosságban igen praktikus, a mindennapokban kiválóan eligazodó és boldoguló jegy, aki szeret az élet napos oldalán járni, következésképpen ha nem muszáj, nem terheli magát olyan gondolatokkal és érzésekkel, amelyek inkább a sötét tartomány felé araszolnak. Amióta azonban a Neptun a Halakban jár, az Oroszlánoknak az önnevelés, spirituális fejlődés (8. házas) területét ingerli, emiatt sokkal intenzívebben és ahogy haladunk előre, egyre intenzívebben foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, ha tetszene ez egyébként, ha nem. De tulajdonképpen ebben a formában tetszik is, mert olyan mély átélésekkel, spirituális élményekkel találkoznak, amelyek felemelőek, vagy egyértelműen a lelki gyarapodást szolgálják és más régiókba emelik az Oroszlán szülötteket, de ez az esetek jókora hányadában cseppet sem kellemetlen. Amikor a heti horoszkópokban arra biztatom az ötödik jegy (értsd: Oroszlán típus) tagjait, hogy bátran hallgassanak kitűnően működő intuíciójukra, az innen van, olyankor megint egyszer a Neptun jól kapcsolódik más bolygókhoz és csalhatatlan ösztönnel tudnak rátalálni megoldásokra, gondolatokra, a múlt tapasztalataira, s a jelenbe vetíthető következtetésekre.
Szinte az egész évben remekül használható az említett intuíció, a második negyedév képez kivételt, abban a rövid periódusban kissé zavarosabb, bizonytalanabb a rákapcsolódás az egyetemes információs tárra, vagy a dekódolás megy nehezebben.

Gyakorlati szempontból
Amint az előbbi bekezdésben említettem volt, az Oroszlán praktikus jegy és igen tehetséges a mindennapi élet szervezésében (mellesleg: általában a szervezésben), egyszóval külön nem is kellene kiemelni talán ezt a területet. Inkább azokat a részeket nézzük meg, amelyekre nincs külön egység az előrejelzésekben. Ilyen például az otthon, ingatlan, család, amely területe(ke)n második félévben várható több program, fejlemény és sajnos elég sok bosszúság, rosszabb esetben konfliktus vagy az együtt élő személyek között (különösen, ha van Skorpió érdekeltségük), vagy például ha ingatlan eladásról van szó, akkor eladó és vevő között, ha felújításról, akkor a kivitelezővel s így tovább.
A másik igen kiemelt területet szintén szoktam a sokkal rövidebb heti horoszkópokban is emlegetni: a tágabb társadalmi kapcsolódásról, esetleg politikai érintettségről szólván. Ezt az asztrológiai egységet (9. ház) is lassú bolygó aktiválja, méghozzá a Kos Uránusz. Innen az a viszonylagos türelmetlenség is, ami egyébként az Oroszlánra annyira nem is jellemző, azonban mostanában minden szíre-szóra felidegesíti magát, ha értetlenséget, esetleg igazságtalanságot (!!), elvtelenséget (!!) tapasztal. Igyekszik a környezetét is rábírni arra, hogy hasonló álláspontot foglaljanak el és ha ez nem megy vagy ebben is késlekedést tapasztal, akkor még ingerültebben próbálja sürgetni a többi embert vagy az időt vagy a körülményeket. Kétségtelen, hogy van az ilyen megnyilvánulásoknak mindig egy úttörő funkciója, missziója, amire éppenséggel minden olyan személy alkalmas, aki jól el van látva energetikailag (mint minden tüzes, így az Oroszlán is), akkor van csak probléma, ha konfliktusba torkoll a nagy igyekezet.
A második negyedévben látszanak kompenzálásra, lengéscsillapításra utaló jelek, az év többi részében azonban eléggé szabadjára engedett energiák sejlenek fel, némi vulkán-effektussal egybekötve. Ha nem akarja tehát az önpusztítást gyakorolni vagy nem akar – némi túlzással – mindenkivel konfliktusba keveredni, akkor lehet, hogy jó ha beszerez egy bokszzsákot, vagy talál hamar valamilyen más levezető eszközt.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Részben összefügg az előbbiekkel, legalábbis azoknál az Oroszlánoknál, akiknek munkája valamilyen szinten kapcsolódik a szélesebb társadalmi ügyekhez, hogy azzal a bizonyos türelmetlenséggel saját és kollégái vagy ügyfelei, üzletfelei munkáját is meg tudja nehezíteni. Itt azonban jóval több másfelé irányuló levezetés is adódik, s a motivációk között azért elég hangsúlyosan szerepel a tevékenység anyagi vonzata, s annak érdekében, hogy ne veszítse el kereseti lehetőségét azért sokkal több kompromisszumra, toleranciára képes, mint ha nincs ilyen közvetlen tétje a dolognak.
Nagy energiát fektet mindazonáltal munkájába, legyen az alkalmazotti, vagy vállalkozói tevékenység. Az első negyedévben még nem biztos, hogy az eredményét is tudja élvezni, de március vége felé legalább már láthatóvá válik, sőt: még az is lehet, hogy kézzelfoghatóvá. A második negyedév és a második félév sokkal kedvezőbb minden ilyen szempontból, vagyis úgy a munka, munkamenet, mint annak a jövedelem-eredménye szempontjából. A vállalkozást kell elkülöníteni, mert az a második félévben sajnos olyan akadályokba ütközhet, amelyek nagyon is lehetnek hazai specialitások (a túlzott, bénítólag ható bürokrácia, a hatalom közvetett, de még inkább: közvetlen beavatkozása az ügymenetbe – például ellenőrzés formájában – vagy például körbetartozások). Ezen kívül más, nem kifejezetten magyar sajátosságú gátak is tornyosulhatnak a vállalkozás gördülékeny menete elé, amelyeknek természetesen az a célja, hogy a szülött meghaladja azokat, megoldja a problémákat – a karmikus nevelődés keretében persze, hiszen ezúttal meg a Szaturnusz szerepel az akadálypályán.
Az anyagiakat illetően az utóbbi egy-két év tendenciáihoz képest az idén jobbak a kilátások. A második negyedévben ugyan itt is megjelenik a késleltetés, de csak késleltetésre kell gondolni, semmi esetre sem meghiúsulásra, vagy kifejezett veszteségekre! A második félévben pedig folyamatos, egyenletes, tisztes mérvű növekedés kalkulálható.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
A már kapcsolatban lévő Oroszlánoknál a házasság, együttélés területét is élénken érintik akár a frusztrációt okozó tényezők, akár a karmikus akadályok. Ettől függetlenül az első negyedévben még lehet az a kedélyes benyomása, hogy nincs itt semmiféle probléma, ám ha ezért aztán nem fordít gondot a kapcsolat ápolására, bizony könnyen abba a hibába eshet, amelynek a második negyedévben már néha-néha látszhat is a negatív eredménye. Tudniillik, ha nem veszi kellő mértékben komolyan, vagy csak időnként bedob egy-egy fenntartó- békítő gesztust, hosszabb távon bizony megbosszulhatja magát a dolog. A második félévben ugyanis megvan annak az esélye, hogy társa elveszítse a türelmét és kiviláglik az, hogy egyáltalán nem elégszik meg az említett megoldással, azzal, hogy a hétnek mondjuk két napján kap egy-egy óra figyelmet és azt ossza be jól magának. Ha csak az ebből eredő súrlódásokat, konfliktusokat vesszük figyelembe, már az is elég kellemetlen, ha pedig még radikálisabb kifejlet felé halad a kapcsolat, akkor a szakítás esélyét sem lehet figyelmen kívül hagyni. Némely Oroszlánok pedig ezen igen el tudnak majd csodálkozni, hiszen ők úgy érzik, komoly erőfeszítéseket tettek a szakítás elkerülésének érdekében (lásd előbb). Persze túl lehet élni ezt a válságot is, de – ismétlem – a legjobb a megelőzés, amennyiben van erre energiája és hajlandósága az érintett(ek)nek.
A lazább kapcsolatban élő vagy kapcsolatot most alakító Oroszlánoknál sem látszik túl könnyed, és rózsás helyzet, tekintve, hogy a Szaturnusz abban az 5. házban jár a típus szempontjából, ami a párkapcsolat (örömök, gyerek, barátok) területe. Így a karmikus feladatok, terhek nemigen engedik a könnyed kezdetet és folytatást, hanem már eleve olyan súllyal nehezednek a szülöttre, vagy magára a kapcsolatra, amit nem biztos, hogy olyan nagyon jól ki lehet bírni. A második félév a kritikus e szempontból is.
A baráti kapcsolatokkal is feltűnően megszaporodhatnak a gondok – ugyanazon karmikus okokból, mint a társkapcsolatnál láttuk.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.
A szokásos gerinc, szív, illetve érrendszeri érintettségen kívül az idén különösen az emésztés számít kiemelten érzékeny fiziológiai területnek. De ide lehet venni a szervezet folyadékháztartásával és – a nőknél – a női nemi szervekkel kapcsolatos problémákat is. A második féléven a mirigyrendszer, hormonháztartás zavarai is előtérbe kerülhetnek. Hosszabb ideje, s így most is fontos program (lenne) az immunrendszer folyamatos rendezése, erősítése!

Mit várhat 2016-ban a Szűz típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Ha van valaki, akiben intenzív hullámokban fel- feltör a türelmetlenség akkor, amikor spirituális- karmikus
útjára gondol vagy azzal dolgozik aktuálisan, hát a Szűz biztosan az, amióta az Uránusz a Kosban jár. (2011 tavaszától). Amellett, hogy sokkal szélesebb rálátást és a reinkarnációs előzményekkel, karmával, önmagával, saját fejlődésével kapcsolatos fontos felismeréseket is indukál, azt a vágyat is jelzi, hogy „gyorsan-gyorsan oldjuk meg már azt a feladatot, hogy utána mással is tudjunk foglalkozni.” Vagy: egy másik verzióban: „hát már annyit dolgoztam ezen, mégsem elég?”
Minden sürgetés és türelmetlenség mellett is fel kell azt is ismernie, hogy ez az életszakasz valóban rengeteg lehetőséget tartalmaz a szellemi- lelki fejlődésére és ha jól kihasználja, akkor ugrásszerű eredményeket érhet el.
Persze nem csak ezen a területen keresztül zajlik a tárgyalt folyamat, hanem az élet kézzelfoghatóbb jelenségein át is. Azok a tanulságok, amelyeket társkapcsolattal vagy a sokat emlegetett gyerekekkel, gyerekével vagy gyerekeivel, egyszóval: családjával összefüggésben vonhat le, legalább annyira segítik belső fejlődését.
A második negyedév jelent bizonyos ’”pihenő időt”, amikor valamivel kevesebb a belső- külső feszítés, az év többi részében sajnos elég erőteljes késztetéseknek lesz kitéve. Jó hír viszont, hogy – a minden véget ér egyszer szellemében – a több éve tartó nyugtalan, nyugtalanító periódus is nemsokára elmúlik, s már ennek az évnek a vége felé érezhetően enyhül a feszültség.

Gyakorlati szempontból
A legfájdalmasabb, régóta sok frusztrációt jelentő tényező a heti horoszkópokban is minduntalan emlegetett, s már az előbbi bekezdésben is szereplő gyerekkel, gyerekekkel kapcsolatos problémakör. (Ugyanide tartoznak a baráti kapcsolatok vagy a vállalkozás is, de ezekre a későbbi egységeknél térünk ki.) Nos, amint az imént is megneveztem a „bűnöst”, itt is mondom, hogy a Plútónak a Bakban történő közlekedése (2008 év végétől) jelzi a gondokat. Bármilyen életkorú legyen az a gyerek (legyenek a gyerekek), mindenképpen abban csúcsosodik ki a konfliktus, hogy kinek az akarata győz. S a szülő minél nagyobb erővel próbálja ráerőltetni csemetéjére saját – nyilvánvalóan jóindulatú és meggyőződéses – elképzeléseit, annál nagyobb ellenállást, ellenerőt tapasztal, látványosan vagy kevéssé látványosan, de úgyszólván megtörhetetlenül. (Akinek nincs gyereke, ott a baráti vagy lazább párkapcsolatban csapódnak le ezek a dolgok, vagy abban a körben, ahol kedvteléseit űzi.) A feladat itt az, hogy saját felfogását kell gyökeresen felülbírálnia és megváltoztatnia, ami ebben az esetben cseppet sem könnyű, viszont megvan az ereje ahhoz, hogy véghezvigye. Máskülönben csak az az állóháború marad, amit immár hét éve űznek, vagy: végzetes, végletes lépésekre szánja el magát valamelyik fél, ami szintén nem kívánatos fejlemény.
A másik kiemelt terep most az otthon, család, ingatlan életterülete, bármelyik rész-egységével meggyűlhet a baja az év során, s itt is türelmet kéne gyakorolnia, hogy ne szaporítsa a meglévő problémák mennyiségét vagy fokozza a feszültséget. Az első negyedévben még jól kezelhetőnek tűnik ami e téren történik, a másodikban már gyülekezhetnek a felhők, s a második félévben elég kaotikussá válhat a helyzet. Ha sikerül például konszolidálni a gyerekkel összefüggő ügyeket – amire messzemenően megvan az esély(!), lehet, hogy a házasságára nem tud közben gondot fordítani és abban történik nem kívánt fordulat.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Itt is bátran fel lehet emlegetni az „akinek szerencséje van a kártyában, annak nincs a szerelemben” szólást, persze transzformálva munkára és magánéletre. Vagyis akinek jól mennek a dolgok munka ügyekben, annál a személyi viszonyokban akadnak zökkenők – és megfordítva persze. A Szűz típus 2016-os évére vonatkoztatva mindezt: akik hivatásszerűen, elkötelezetten és teljes odaadással végzik azt a szolgálatot, ami a jegy sajátja, azoknak az embereknek az egész év során egyenletes teljesítmény, esetleg előmenetel (a második félévben), s olyan munka látszik, amelyben megtalálják önmagukat. Ami persze be- bezavar ebbe a már-már idilli képbe, az a magánéletnek az előbbiekben és majd a párkapcsolatnál elemzett része lesz, illetve: éppenséggel a munkára vonatkozó elképzelései miatt alakulhatnak ki néhanap súrlódások a magánéletben.
A „köteles munka”, vagyis a kevéssé hivatásszerűen, pusztán kenyérkereset okán végzett tevékenység kissé másként alakulhat: ebben jóval több a hullámzás és váratlan fordulat, ami általában nem a kellemes meglepetés kategóriájába tartozik. Erre is van esély, de inkább csak a második negyedévben és még ekkor is elég ambivalens formában.
A legkényesebb kérdés persze a vállalkozás – amint erre a megelőző blokkban is utaltam. Ez sem tartozik azonban még véletlenül sem a reménytelen kategóriába, mert az első félévben is megvan az elvi esély az egyensúlyban tartáshoz, a második félévben pedig még növekszik is. Akár a gyerekkel (barátokkal stb.) kapcsolatban is hangsúlyoztam, itt is célszerű szem előtt tartani, hogy a tolerancia, rugalmasság a körülmények figyelembe vétele és az azokhoz történő minél gyorsabb alkalmazkodás a kulcs!
Anyagi szempontból a mások negyedév kivételével ugyancsak inkább pozitív, a növekedés irányába mutató tendenciák látszanak. A második negyedévben sem visszaesés, ellenben valamilyen okból átmeneti bizonytalanság mutatkozik.


Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Azzal együtt, hogy a család, gyerek, munka, hivatás kérdései elvonhatják a figyelmét társkapcsolatáról, s nem tud annyifelé egyenletesen koncentrálni egyszerre, korántsem csak a konfliktusok és „fenyegetés” jellemzik ezt az életterületet sem. A bizonytalanság viszont folyamatosan jelen van a házassági vagy házasság-szerű kapcsolatokban a Szűz típusnál. A Neptun 2012 februárjától ezt a területét ingerli ugyanis és mivel ennek a bolygónak a kulcsszavai közt a „köd, kaosz, bizonytanaság, ideálok” viszi a prímet, nincs abban semmi csodálkoznivaló, ha megjelennek ezek az elemek társkapcsolatában. Ebben az évben – amint már utaltam rá – a családon belül keletkező megoldandó feladatok, feszültségek, konfliktusok külön is okozhatnak egyenetlenséget a felek között. Az eltérő látásmód, eltérő hagyományok, másfajta elképzelések között nehéz megteremteni a konszenzust. Az is előfordul sok, házasságban élő Szűznél, hogy élesen fókuszba kerül a másik ember családi háttere, esetleg egyik szülővel sokat kell foglalkozni, vagy magukhoz kell venni, s ez bizony számos konfliktusnak lehet a forrása. A második negyedévben van egy üdítő pihenőidő ebből a halmazból, aztán megszaporodhat ismét a súrlódások mennyisége. Mindemellett az igyekezet is megvan- meglesz arra, hogy megértsék kölcsönösen egymást, s ezt elég intenzíven igyekszik is egyik fél a másik tudomására hozni. Mégis: sok olyan tényező marad, amiről nem tudnak kommunikálni, okkal vagy anélkül el akarják titkolni, s ezek a motívumok persze „mérgezik” a kapcsolatot (a méreg is a Neptun). Összefoglalva: kétesélyes, hogy milyen végkifejlet felé menetelnek, hogy sikerül-e kiegyenlíteni a kaotikus elemeket, vagy egyre mélyebben keverednek bele. S a Neptunnál sajnos nem lehet elmondani, hogy már a vége felé jár ennek a kényes időszaknak, mert 2026-ig lesz a Halakban – a Szűz számára a kiegészítést, a „Te” személyét jelentő területen.
A kezdődő illetve lazább kapcsolatok sem mutatnak valami könnyed formát, hiszen amit a gyerekkel kapcsolatban vázoltam, azt lehet nagyjából adaptálni az életnek erre a fontos szeletére is. A görcsös akarás, s különösen az olyan tendenciák, amelyek a másikra való rátelepedést sejtetik, inkább akadályt jelentenek, semmint elősegítő tényezőt. Ezért ebből a szempontból is célszerű összeszedni minden türelmet, lojalitást, figyelmet és figyelmességet, mert kellő (és állandó) önfegyelem gyakorlása mellett megvan az esély a sikerre!

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is
Az első negyedév mozgásszervi, esetleg allergiás jellegű panaszok ideje lehet, de kiváló lehetőségeket hordoz a megelőzésre és akár arra is, hogy valamilyen tanulmány (rövidebb tanfolyam) révén elmélyedjen egészséggel, természetgyógyászattal kapcsolatos témakörben. A második negyedévben a vér koleszterin- zsír- cukortartalmával, a vérkeringés ügyeivel adódhat némi programja, a második félév pedig inkább az emésztés és salakanyag eltávolítás, méregtelenítés folyamataira fókuszálhat.


Mit várhat 2016-ban a Mérleg típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Nem pont ezzel a tényezővel foglalkozna a Mérleg, nagy általánosságban is, hiszen annyi másféle feladata
van. Így ebben az évben is minden mást szívesen előtérbe helyezne, de mégis kénytelen foglalkozni saját belső fejlődésével, a lélek útjaival, a karma rendező elvével. Különösen a kötelezettségek, áldozatvállalás „szolgálat” karmikus összefüggéseivel szembesül időnként az év folyamán, persze a lehető legváltozatosabb formában, hol családja, családtagjai, hol munkája, hol párkapcsolata szolgál olyan „provokáló” tényezőként, ami miatt el kell gondolkozzon az ok- okozat ügyein. A második negyedév látszik a legintenzívebbnek, vagy legérzékenyebbnek ebből a szempontból. Akkor testvérrel vagy mikrokörnyezettel kapcsolatban, esetleg bürokratikus- hivatalos eljárás során, a hatalommal való súrlódás vagy konfrontáció formájában jön elé az emlegetett rendező elv és készteti arra, hogy alakítson egyéni életfelfogásán, filozófiáján és spirituális hozzáállásán.
Élénken foglalkoztatják saját előzményei, a racionálisabb beállítódású Mérlegeknél a családi legendárium, szokások, nevelési szituációk, genetikai örökség újragondolásának formájában. Akik tágabb Univerzumot képzelnek el és sok dimenziót, azok pedig az előző életek összefüggéseit keresik, természetesen a mai életre történő kihatásuk miatt és amiatt, hogyan is lehet korrigálni az általuk kialakult beidegződéseket.

Gyakorlati szempontból
Itt bőséges a választék, s mint az előbbi pontban kiemeltem, főként a praktikus területekkel foglalkozna a Mérleg a legszívesebben. Az, hogy túlvállalja magát, nem a 2016-os évre, hanem egész életére vonatkozik. Most éppenséggel azt kell megtanulnia (mióta és ameddig a Nyilasban jár a Szaturnusz), hogy miként szervezze jobban mindennapjait, mit hagyjon meg vállalásaiból és mit hagyjon el. Mennyire köti saját szava, ígérete, s muszáj-e valóban fűnek- fának eleget tennie, vagy nyugodtan korlátozhatja szűkebb környezetére a kötelezettségeket. Az első és második negyedév elég vegyesnek látszik a tárgyalt vonatkozásokban, de a második félévben egyértelműen szigorodik a helyzet és vagy a túlvállalásnak messzebb ható következményeivel kell számolnia, vagy egyszerűen csak átcsapnak a hullámok a feje felett. Akinél mindez saját szándékán és cselekedetein kívül következik be, ott a kommunikáció, közlekedés, szervezés területén adódó zökkenőkkel kell számolni.
Az otthon, család, ingatlan témaköre sok éve kíséri, s ebben az évben sem maradnak el az ide utaló jelek. A háttere lehet hosszas hezitálás azon, hogy lakóhelyet kellene váltani, s hogy ezt hogyan is lehet kivitelezni, vagy akár az is, hogy aztán merre? Másik település vagy ugyanott, együtt, külön, lakás vagy családi ház? A többi ember befolyását sem lehet persze figyelmen kívül hagyni, eddig túlnyomórészt a társ (vagy aki társként szerepel, lehet akár egy négylábú kedvenc is), vagy gyereke (több gyereke) volt főleg az akadály, ez a második félévre megszűnik akadály lenni, ellenben előlép a munka, hivatás (esetleg: szülő) figyelembe veendő szempontként. Emellett is nagy az esély arra, hogy a tervezett változások sokkal közelebb kerülnek a megvalósuláshoz, mint az utóbbi 5-6 évben.


Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
A lassú bolygók közül a Neptun jár most (2012 eleje óta) azon a területen, ami a munkát (kötelezettségeket, áldozatvállalást, szolgálatot, egészségi viszonyokat, háziállatokat) jelöli. A Neptun a köd, kaosz, bizonytalanság, ideák és ideálok jelölője – kulcsszó-szerű megfogalmazásban, mert persze több mindent is jelent. Az a bizonytalanság, ami jellemzi ezt a területet nagy mértékben ennek „köszönhető”. Sok Mérlegnél a munka „eltűnésével’ – magyarul: munkanélkülivé válással – is járhat, legalábbis átmenetileg. Ebben az évben ez a veszély a második negyedévben fenyeget, az év többi részében kevésbé. Ha nem is válik munkanélkülivé, az állandó bizonytalanság érzése egyáltalán nem tesz jót, sem lelkivilágának, sem pedig energetikailag magának a munkának, munkahelyének, az arról dönteni hivatottak hozzáállásának sem.
Azok járnak jól, akiknek a munkájában van neptuni jellemző, például vegyi anyagokkal vagy folyadékkal foglalkoznak, művészettel és/vagy a lélek rejtelmeivel kapcsolódnak. Ez esetben nem szükséges a neptuni tartalmakat más módon megélni.
A kifejezetten hivatás-centrikus Mérlegek a második félévben meg lehetnének elégedve az eredményeikkel, mert népszerűségük és tekintélyük megnő, esetleg pont akkor találnak rá arra a hivatásra, amelyről mindig is ábrándoztak, s abban ki tudnak teljesedni. A feltételes mód annak köszönhető, hogy az otthon, család, ingatlan ügyei kissé bezavarnak és nem tudja olyan lendülettel ellátni hivatását, mint szeretné. Persze ez azért gyökeresen nem változtat a kalkulálható eredményeken.
Anyagi szempontból az első negyedév viszonylagos holtidőnek látszik, de a másodiktól egy határozott felfutás tapasztalható. Ez nem jelent egyúttal elégedettséget is, vagy pedig a kelleténél több energiát fektet ebbe a részbe, s emiatt érzi magát esetleg kissé alulfinanszírozottnak (pedig nem az).

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
E rendkívül fontos terület is olyan tényezővel terhelt, ami egyáltalán nem új keletű, hanem az Uránusz kvadrát Plútó beálltával terheli szegény Mérlegeket. Biztató, hogy már tényleg nem tart sokáig. A 2011-ben kezdődött fényszögben résztvevő bolygókból az Uránusz tartózkodik azon a területen, ami a típus számára a társkapcsolatot jelenti. Így a váratlan, kiszámíthatatlan fordulatok, a társ részéről megnyilvánuló (túl) nyers őszinteség, a meggondolatlan kijelentések, döntések és cselekedetek mindkét fél részéről sajnos folyamatosan jellemzőek és jó néhány kapcsolatot mára már szét is vertek. Hajlamosabb a z érintett arra is, hogy másutt keresse azt a nyugalmat, figyelmet, szeretetet, amit – úgy érzi – társától nem kap meg, vagy nem olyan mértékben ahogyan szeretné/kellene/lehetne.
A 2016-os évben is tetten érhetők ezek a cseppet sem kellemes tendenciák. Annyi könnyebbség van – amit egyébként minden téren mindig biztosít a karma – hogy a második negyedévben kifújhatják magukat a felek és össze tudnak szedni még további tartalékokat ahhoz, hogy fenntartsák a kapcsolatot – amennyiben az valóban túléli ezt a kínos periódust. Így a vége felé különösen nő a veszélye annak, hogy az enyhülés ideje előtt úgy öt perccel szakad el a cérna és vesz végzetes fordulatot a kapcsolat. Még egy kis türelem kellene és (2017. áprilisa után) végleg kimegy a hatókörből az Uránusz és nem kínozza tovább a Mérlegeket, legalábbis a házasság, együttélés terén.
Akik lazább kapcsolatban élnek, vagy most alakítanak ki ilyent, sajnos azoknál is szerepet kap az emlegetett aspektus, csak kisebb intenzitással és több variációs lehetőséggel. Nekik a második negyedévben nyílik jó lehetőség arra, hogy kialakítsanak egy lazább viszont, de ügyelniük kell arra, hogy a második félévben komoly terhelésnek lesz kitéve az éppen kezdődő vagy lazább kapcsolódás, s karmikus próbatételt jelent, hogyan reagálnak a felek a felmerülő problémákra, különbözőségekre, az elképzelések eltéréseire.


Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.
A nehezen diagnosztizálható és/vagy egyértelműen pszichés eredetű betegségek korszaka tart a Mérlegek számára. Folyamatosan fennáll annak is a veszélye, hogy tévesen diagnosztizálják. Ebben az esztendőben ez a második negyedévre lehet a leginkább jellemző. A nyirokrendszer, a szervezet méregtelenítésének a kérdései merülhetnek fel elsősorban (a szokásos Mérleg-alapproblémákon – vizelet-kiválasztás, deréktáji problémák – kívül). Az emésztés ugyancsak előtérbe kerülhet néhányszor, továbbá – szintén a második negyedévben – a mirigyek, hormonok körüli kérdések.
Mit várhat 2016-ban a Skorpió típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A Skorpió (is) úgy gondolja, hogy van megoldandó feladata éppen elég, semmi szükség nincs arra, hogy még
magára vegyen holmi spirituális fejlődésre vonatkozó plusz terheket. Több csoportra lehet aztán osztani, hogy ki hogyan viszonyul még ehhez a kérdéshez, van aki hülyeségnek tartja, van, aki azt gondolja (tán nem is alaptalanul), hogy ha a hite szerint él, akkor ilyen úton jár és nem kell más szabályokat betartania és persze olyan is, aki igyekszik, csak mostanában nem annyira ér rá. Persze a karma senkit sem hagy ki, s olyan módon ingerli a szülötteket, hogy véletlenül se tudják kikerülni az aktuális feladatokat. Nos, ilyen hosszabb ideje, úgy 4-5 éve a munka, áldozatvállalás, szolgálat (karma), após, nagynénik, nagybácsik, egészség-betegség, háziállatok területe. Valamelyik motívum biztos, hogy igen hangsúlyos a Skorpió életében és bármennyire is próbálja hárítani, esetleg másra testálni a kötelezettségeket, vagy mininálisra redukálni teendőit, makacsul a nyomában jár az adott téma és minduntalan mégiscsak kénytelen intenzíven foglalkozni vele.
Az első félévben még intenzív ez a tendencia, ebből az első negyedévben különösen és bosszantóan vagy nyomasztóan. A második negyedben enyhül a helyzet. A második félévben is csökken az intenzitás, sőt: hosszabb szüneteket is tapasztalhat majd, de lehet, hogy annál rosszabbul esik, amikor mégis ismét megjelennek a karma jelzései és folytatnia kell ebbéli szolgálatát.

Gyakorlati szempontból
Ez a terület elég élénk az utóbbi években – a kontaktusok, közlekedés, adminisztratív, bürokratikus ügyek, testvér problémái – ugye ismerősen csengenek e kategóriák a heti horoszkópokból is? Éppen eléggé frusztrálja a Skorpiót időnként mindaz, ami itt történik, az idén pedig még növelheti belső (-külső) feszültségeit az a körülmény, hogy a Mars – retrograditása folytán – sokkal tovább lesz a Skorpióban, mint ahogy általában lenni szokott. A másfél hónap helyett összesen 4,5 hónapot tölt itt és ne becsüljük le ezt a növekményt. Nem beszélve arról, hogy Mars év is lesz, vagyis a fokozott aktivitás, az arra serkentő fokozott feszültség bízvást megfogalmazható. (Lásd ezekről a 2016-os általános előrejelzés részleteit, többek közt a Kaldeus-ciklust.) Itt is feltüntetem a Mars Skorpióban tartózkodásának idejét: 2016.01.03-03.06. között lesz itt, majd 05.28-08.02-ig ismét. Ezekben a periódusokban lehet tehát számítani a fokozott ingerlékenységre. Ez megnyilvánulhat lázas tevékenységben, kapkodásban, különösen csípős kommunikációban és rosszabb esetben kifejezetten goromba megnyilvánulásokkal marhatja el magától még azokat is, akikkel kapcsolatban egyáltalán nincs ilyen szándéka. A legtöbb ilyen jellegű hátrányra létezik megoldás, lehet csillapítani: például sporttal, olyan tevékenységgel, ami eltereli a mindennapok bosszúságaitól a figyelmét. Az is segíthet, ha keres egy pusztát és ott jól kiüvöltözi magát, vagy ugyanezt teszi az autójában vagy egy süketkamrában.
A második félévben legalább már elég jó eredményeket könyvelhet el a folyton emlegetett bürokratikus, hivatalos, kommunikációs, esetleg peres ügyekben, s ezt mégiscsak saját fáradozásainak köszönheti.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Ez is az a terület, ami rendszeresen felbukkan a heti horoszkópokban, s amiről már itt is szóltam az első blokkban. Nos, az itt észlelhető, sokszor bosszantó, váratlan fordulatokkal terhelt jelenségek sem új keletűek, ahogy a munkatársakkal vagy beosztottakkal, alkalmazottakkal időről időre, sokszor teljesen érthetetlen módon keletkező konfliktusok, vagy olyan jelenségek, amelyek igencsak befolyásolják a munkamenetet. Állandóan újabb megoldandó feladványt adnak szegény Skorpiónak, aki kevés dolgot utál jobban, mint a meglepetéseket és váratlan feladatokat. Sajnos ebben az évben is érvényesülnek még ezek a tendenciák, s ebből a második negyedévben látszik legalább vegyes hatás, a második félévben kevesebb ellensúly, ellenkező előjelű esemény várható.
Ami a hivatást illeti, - azoknál a Skorpióknál, akiknél fontos az, hogy valamilyen pozíciót érjenek el a világban, hogy bizonyítsanak környezetüknek, önmaguknak – az első negyedév fogcsikorgató akarásaiba szerencsére beleszólnak jámborabb hangok. Az is lehet, hogy külső szereplő jótékony hatását lehet tetten érni, mert sokat szelídül a munkadüh és tapasztalhatja azt a látszólagos paradoxont, hogy minél lazábban veszi a dolgokat, annál jobban sikerül közel kerülni céljaihoz. Ezt a tanulságot szerencsésen megőrizve a második negyedévre és második félévre, legalább igyekszik tőle telhetően minél rugalmasabban viszonyulni.
Az anyagiak területén is ki kell emelni egy viszonylag lassú bolygó szereplését, mivel a Szaturnusznak nagyon el nem hanyagolható nevelő hatása érvényesül (lásd erről is az Előrejelzéseknél a Szaturnusz 2,5 éves szakaszait). Amúgy sem közömbös szempont a Skorpióknál az anyagi biztonság, most meg különösen. Itt is érvényes azonban az a tétel, hogy minél görcsösebben igyekszik megszerezni és megőrizni a biztonságot, annál jobban fenyegetik mindenféle ellenerők. A második félévben a szokottnál is többet aggodalmaskodhat emiatt az életterület miatt.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Kevés jegynél mondható el, hogy – legalábbis a többiekhez képest (ami vajmi kevéssé érdekli ugyan a Skorpiót) – eléggé kiegyensúlyozott most ez a terület, persze nem annyira, mint szeretné, de ha mutatkozik is egyenetlenség, nem olyan mérvű, hogy ne lehetne kezelni. A házassági, vagy ilyen jellegű kapcsolatokban a második negyedévben látszik némi megtorpanás. Ennek több oka lehet illetve a különböző egyedeknél különböző okokat lehet tetten érni. A gyanakvásnak is lehet szerepe, de annak is, hogy nem egészen érti a szülött a másik fél motivációit, pillanatnyi álláspontját. Keletkezhet a súrlódás a gyerekkel, gyerekekkel kapcsolatban is: akár onnan kezdve, hogy legyen, ne legyen, folytatva a meglévő utódok körüli problémákkal, megoldandó feladatokkal, neveléssel kapcsolatos különvéleménnyel. Ismétlem: ez csak átmeneti elbillenésnek tűnik, annyira, hogy a második félévre egészen jól helyreállhat az egyensúly. Ekkor viszont arra kell igen-igen ügyelnie a Skorpiónak, hogy az a bizonyos feszültség, amelyet fent jellemeztem, ne azon csapódjon le, aki a legközelebb van, vagyis a házastárson, mert ugyan nagy türelmet tud tanúsítani, de mindent azért nem visel el ő sem és most sem. A méltóságára, toleranciájára, belső értékeire figyeljen oda és legalább néha ismerje el azokat – amellett, hogy ügyel saját indulataira.
A lazább kapcsolatot éppen alakító vagy ilyenben élő Skorpióknál megint egyszer egy lassú bolygó hosszas szereplésére érdemes felhívni a figyelmet. 2012 tavasza óta azon a területen tartózkodik a Neptun, ami a típus számára az ilyen (és baráti illetve gyerekével fenntartott) kapcsolatokat jelenti. A Neptun a köd, kaosz, bizonytalanság, ideák, ideálok jelölője, így nem kell csodálkozni azon, ha időnként nemigen tudja, hogy mi is történik körülötte. Azután azon sem, hogy olyan elképzeléseket táplál, olyan követelményeket támasztana a másikkal, esetleg önmagával és mindenképpen a kapcsolattal szemben, amelyek nem egészen evilágiak és ha tiszta pillanataiban alaposan megvizsgálja őket, maga is megállapíthatja, hogy teljesíthetetlenek. A Neptun túlzásai és rózsaszínű felhőcskéi indukálják, hogy mégis próbál ábrándozni. Maga a partner is hasonló alkatú, néha nehéz szétválogatni, hogy melyik ábránd-elem honnan is származik. Fel kell hívni még a figyelmet arra is, hogy a Neptun a csalás, csalódás jelenségeivel is összefüggésbe hozható.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A váratlanul keletkező, lázas, lobos betegségek, idegi eredetű vagy következményű problémák, érrendszeri anomáliák (lábszáron különösen) jelenthetnek esetleg problémát, különösen akkor, ha túlzásig viszi az erőfeszítéseket és olyan dolgokon hergeli magát, amelyek kívül esnek hatáskörén, lehetőségein. Emellett az alapból meglévő kiválasztással kapcsolatos jelenségek is felbukkanhatnak, például görcsök formájában.Mit várhat 2016-ban a Nyilas típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A Nyilasban járó Szaturnusz éppenséggel ezen a tényezőn keresztül fejti ki leginkább „nevelő hatását” a Nyilas számára, hiszen úgynevezett „Nap-horoszkópjának” az I. házában jár. A Szaturnusz működése szinte sohasem kellemes, ezért sok képviselője a típusnak csak vagy elsősorban a kényszer részét érezheti. Azok a Nyilasok, akik nem restek elébe menni a feladatoknak, könnyebben viselik a terheket, de bizony ők is csak átmenetileg tudják jó szívvel fogadni azokat. A második negyedévben van erre esély, amikor a spirituális útnak, fejlődésnek több használ láthatják, mint hátrányát. Sőt: még az is előfordulhat, hogy karmikus jutalomként felfogva néhány jelenségét a személyes életüknek, bizonyos kegyelmi állapotként vagy a ajándékként tudják értékelni azokat. Vagy: valóban megkapják a pozitív visszajelzést, visszaigazolást, ami jó érzéssel tölti el őket. A személyes benyomáson, érzeten túl azonban le lehet szögezni, hogy a második félév spirituális munkája van olyan értékes, mint az előzményeké, legfeljebb a Nyilas odáig már elunja az aktuális nevelődést és szeretne már könnyebb időszakot. A türelmet is kénytelen tanulni ezáltal, s ha például erre használja ezt az időszakot, akkor a későbbiekben megkaphatja érte a további jutalmakat.
Néha úgy is érezheti, hogy az egésznek semmi értelme nincs, vagy hogy nemigen lehet kihámozni az értelmét és ez zavaró. Azt is tanulgatnia kell tehát, hogy vannak időszakok és helyzetek, amikor nem érthet meg mindent kristálytisztán.

Gyakorlati szempontból
Az első félév tendenciái a mindennapi praktikumok, az élet szervezése, ügyintézés, kontaktusok fenntartása, a kommunikáció, közlekedés, közvetítés terén egészen jól alakulhatnak. Találékonyan, ügyesen és – némi kivétellel – fáradhatatlanul veti bele magát ezekbe a dolgokba, annál inkább, mert a Nyilastól sem áll távol cseppet sem mindaz, ami ide tartozik. A második félévre viszont mintha kissé kifáradna és bár továbbra is megtalálja a lehetőségeket, de jobban szeretné ha pihenhetne kissé, ha kevesebbet kellene foglalkoznia csip-csup dolgokkal. Mert persze a legszívesebben a kevésbé gyakorlatias, emelkedettebb, az átfogó gondolkodást mozgató és lehetőleg minél kisebb fáradsággal járó dolgokra koncentrálna.
A lakás, ingatlan, illetve a család területe mindvégig kiemelt a típus számára. Ez egy nagyon hosszú periódus, mert 2012. márciusától 2026-ig tart az az időszak, amikor a Neptun a Halakban jár, ez pedig a Nyilasnak az említett tényezőket jelenti. Így azok a némelykor kaotikus, vagy nehezen tisztázható, esetleg nehezen értelmezhető állapotok, melyek be- beállnak az érintett területen, emiatt kísérik makacsul. Nemcsak érthetetlen morális vagy szociológiai jelenségek fordulnak elő, hanem egészen földi jellegű problémák is: vízzel, gázzal, vegyszerekkel, vagy például penészesedéssel összefüggésben. Ezek is elég kaotikus állapotokat tudnak okozni mellesleg. A második negyedévet lehet kiragadni, mint a legkellemetlenebbnek tűnő periódust, de találékonysága és jó intuíciója gyakran kisegíti és könnyebben meg tudja oldani az aktuálisan felmerülő problémát, mint ahogyan az első pillantásra gyanítható volt (lenne).

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Itt is fura jelenséggel találta/találja szemben magát a Nyilas, úgy 2015. augusztus közepe tájától, mivel az előzőekhez képest sokkal élénkebb impulzusokat kap kívülről, sőt belülről is, méghozzá arra, hogy szorgalmasan működjön munkája, hivatása illetve kötelezettségei terén. Még a monotóniát is jobban elviseli, mint annak előtte, s ez az egész nagyon furcsa érzéseket is okozhat neki néhanap.
A vezető szerepről mindazonáltal korántsem mondott és mond le, bár a második negyedévben ebben igencsak igyekszik hatását, hatáskörét megnyirbálni környezete vagy az élet. Az első negyedévben kifejezett népszerűség növekedést könyvelhet el, aminek majd a következő negyedévben meglesz a böjtje. A második félév elég sok bizonytalanságot tartalmaz, pozícióját, némelyeknek talán az egész munkahelyét, munkáját illetően. A kihívás és feladat persze az, hogy ne veszítse el bizalmát és azt a híres optimizmusát, ami mostanában kissé takarékra tette magát vagy eltávozott valahová (ez is tavaly augusztustól, a Jupiternek a Szűzbe lépésétől kalkulálható). Önbizalma is ingatagabb lett.
Ha munkahely váltásra kényszerülne vagy belső indíttatásból szeretne váltani, akkor is nyugodt lehet, hogy nem lesz rosszabb az új a réginél, illetve: nem fenyegeti az a veszély, hogy ne találna munkát. Ha ki tudja várni ezekkel a lépésekkel a szeptember közepét, utána valamivel biztatóbb lesz számára a helyzet.
Az anyagiakkal történő újabb kori konfrontációkat már-már kezdi megszokni. Jó hír, hogy ebben az évben ha hullámzóak is tekinthetők jövedelmi viszonyai, de mindig találhat módot a kompenzálásra, pótlásra, az élethez szükséges fedezet megteremtésére. Sajnos a (kellemetlen) meglepetések és egyéb hátráltató körülmények azért folyamatosan látszanak.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat, barátok)
Akik már házasságban, vagy házasság-szerű (például együttéléses) kapcsolatban vannak, vagy mostanra érik be lazább párkapcsolatuk ahhoz, hogy fixálják is azt, egészen jó, progresszív áramlatok látszanak. Különösen a második negyedévre, érdemes ekkorra időzíteni olyan megmozdulásokat, amelyek hosszabb távra is kijelölnek irányokat, utakat a pár vagy család számára. Emellett persze itt sem fenékig tejfel minden, a konfliktusokat bár igen szeretné a típus elkerülni, ez csak jámbor óhaj marad. Jónéhányszor szüksége lesz a toleranciára, sokszor a józan belátásra, ahhoz, hogy könnyen helyre lehessen állítani az egyensúlyt a kisebb-nagyobb krízis helyzetek után. Megvan azonban a szándék is és tulajdonképpen az eszközkészlet is mindehhez. A második negyedév tűnik a legbékésebbnek, az év többi részében és különösen az első negyedévben több és nagyobb feszültséggel terhelt viharra lehet számítani. A konfliktusok forrása változó, de bizony elég gyakran szerepel provokáló tényezőként az anyagiak kérdése.
Akik még nem alakítottak ki együttéléses viszont, ellenben foglalkoztatja őket ez a nagyon fontos életterület, azoknak sajnos több akadállyal kell számolniuk. Ebben nem kis szerepe lehet annak a türelmetlenségnek, amit hajlamosak most tanúsítani önmagukkal és a másik – kiszemelt – féllel (illetve magával az élettel) szemben, s minél jobban igyekeznek sürgetni azt, hogy alakuljon már valami, annál jobban elriaszthatják esetleg a másikat. A második negyedévben kínálkozik a legtöbb és legjobb lehetőség ahhoz, hogy mégiscsak ki lehessen alakítani egy-egy elfogadható kapcsolatot, sőt: ha sikerül megragadni az alkalmat, akkor nagyon is jó kapcsolatot. De ügyelni kell mindenkor arra, hogy az említett türelmetlenség ne hiúsítsa meg a már-már jól haladó kifejletet.


Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Az első negyedévben előfordulhatnak lázas, lobos megbetegedések a Nyilasok körében (is), némi vírus beszerzése folytán. Nem árt odafigyelni arra sem, hogy ne kapkodjon ha nem muszáj, mert az meg kisebb balesetek forrása lehet. A második negyedév a szervezet méregtelenítésére, esetleg a hormonháztartásra irányítja a figyelmet, míg a második félévben a gyomor, emésztés, nőknél a méh, minden Nyilasnál a szervezet folyadékháztartása kerülhet fókuszba egészség-betegségi szempontból.Mit várhat 2016-ban a Bak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Amíg a Nyilasban jár a Szaturnusz, a Bakoknak a tudattalanját stimulálja, a maga szokott módján, vagyis erőteljesen. Ebben a szférában rejtőznek a jelen élet beidegződéseinek provokáló eseményei (magzati és kisgyerek korból), de az előző életek emlékei is, tehát oksági összefüggéseket tartalmaz a tudattalan. Az innen felszínre törekvő információk, felismerések tehát igen jelentősek, még ha pillanatnyilag esetleg nem is egészen érthetőek, s hatásuk sokszor inkább zavaró, semmint a megvilágosodás folytán felszabadító. Majd ha a Bakba fog lépni a Szaturnusz, akkor rendeződnek, tudatosodnak zömmel a jelenleg kaotikusnak tűnő tartalmak.
A spirituálisnak nevezett hatásokra kevésbé fogékony típus számára a második negyedév a legfontosabb, mert ebben – az imént mondottak ellenére – nagyon sok praktikus szempontot tud feltárni, önállóan, vagy némi egyéni vagy csoportos segítséggel, s a gyakorlatba is beépítheti rögtön a felszínre hozott motívumokat. A második félév is sok hasonló impulzust tartalmaz, de akkorra valahogy mintha elvesztené affinitását ebben a dologban, annál inkább, mert hajlamos lesz elbizonytalanodni: vajon valóban célravezető-e ilyen úton járni, vagy semmi értelme és sokkal jobban teszi, ha megmarad a jól ismert ösvényen és csakis a kézzelfogható, „értelmes” ügyekkel foglalkozik.

Gyakorlati szempontból
Az imént is vázolt bizonytalanság ebből a szempontból az első félévet látszik meghatározni. Sokszor megtorpanhat egy-egy részkérdés megoldásánál, de a környezet is jelentősen „besegít” mindig szinte kiszámítva, mikor kell előállni valamilyen igénnyel vagy problémával. Pont akkor, amikor már kételyek nélkül és energiáit felpumpálva teljes gőzzel nekilátna valaminek.
Az otthon, család, ingatlan témakörét igen sűrűn emlegetem a heti horoszkópokban, természetesen itt sem hagyható figyelmen kívül. Egész évben továbbra is kísérik azok a jelenségek, amelyek e területek valamelyikével, vagy mindegyikkel összefüggenek. Családon belül váratlan események, többnyire idősebb családtagokkal (szülők, nagyszülők, após- anyós), a családi kohézió megbomlásával, kamaszgyerek lázadásával, önállósulási törekvésével, bármely családtag önállósulási törekvésével. Az ingatlannál pedig végtelenül változatos formában érheti kellemetlen meglepetések sora. Energia (áram, víz, gáz), káresemények, a legváratlanabb pillanatokban felmerülő megoldandó kérdések idegesíthetik immár legalább ötödik éve és ezek még rövid távon is megterhelőek, hát még hosszú távon.
Mindemellett nagyon sajátos hozzáállást alakított ki akár ezekben az ügyekben, akár bármilyen más szempontból is. 2012 óta sokkal empatikusabb és sokkal több intuitív felismerést, sugallatot tud azonosítani, mint előtte. A környezetével fenntartott viszonyba is beszüremkedik ez a hatás, az is szokatlan. Ebben az évben is igen hullámzóan viszonyul ezen új oldalához, a legkevésbé a második negyedévben akarja elfogadni, az elsőben és a második félévben ambivalensen viszonyul hozzá. A második félévben jobban tudja hasznosítani igazán kiváló megérzéseit, még akkor is, ha berzenkedik ez ellen.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
E terület a legfontosabb a Bak számára – ha még valaki nem tudná. A heti horoszkópokban ugyancsak sűrűn előfordult az utóbbi esztendőkben az arra történő utalás, hogy nem tud vele annyit foglalkozni, amennyit szíve szerint szeretne vagy amennyit fontosnak tartana. Ebben az évben sem tudom azzal biztatni, hogy ne akadna egyéb tényező, ami folyton elvonja a figyelmét. Az első negyedévben már-már azt lehet(ne) hinni, hogy változik a helyzet, de aztán a másodikban (sőt már kissé hamarabb: konkrétan a Tavaszpont beálltával) kénytelen belátni, hogy mégsem úgy megy minden, ahogyan szeretné. Kivétel ez alól az a Bak, aki külföldre pályázik és el is megy, mert számukra sokkal szabadabb tér nyílik arra, hogy a munkájukra, hivatásukra, önérvényesítésükre koncentráljanak. Ennél a kategóriánál a második negyedév ettől függetlenül még eléggé megterhelt a beilleszkedés, az idegenség, magány elemeivel, viszont a második félévben már sokkal jobban kibontakozhat, megbecsülést szerezhet és mérhetetlenül jobban érezheti magát. Az év előző részeihez képest és mindazokhoz képest is, akik itthon maradnak. Ez akkor is érvényes, ha esetleg anyagilag nem teljesen váltja (még) be ez a lépés a hozzá fűzött reményeket.
A maradó kategóriánál az első negyedév viszonylag kiegyensúlyozott áramlatai után a második negyedévben kissé összekuszálódnak az erővonalak, körülmények. Érthetetlen dolgokkal találkozhat össze munkájában, hivatásában (vagy – például gyerekek esetében – lásd a felvezetésben) és ezekkel persze nem sok mindent tud kezdeni. A második félév hazai pályán is biztatóbbnak látszik, de nagyon sok bizonytalansággal, némelykor feszültségekkel, amiket nehezen visel. A konfliktusokat nem mindig tudja kezelni. Rengeteg ötlete támad, többek közt az önállósodásra vonatkozóan is, s ezek teljesen praktikusak, de mégsem mer lépni, valamilyen valódi vagy mondvacsinált indokkal.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Persze ez is olyan neuralgikus pont a Bakok számára (is), amelyet sokszor kiemelek a heti prognózisokban is. Most viszonylag konszolidáltnak tűnik a terület – legalábbis azoknál a Bakoknál, akik házassági vagy ahhoz hasonló (együttéléses) kapcsolatban vannak. Az első negyedévben kifejezetten jó, harmonikusnak is mondható viszonyt tart fenn társával. Közös célokat tudnak megfogalmazni, nagy egyetértést tanúsítanak ideológiai, hitbeli ügyekben (ami nagyon fontos). Kiváló alkalom nyílik házasságkötésre. A viszonylag friss házasoknál pedig a megszilárdításra jelent jó alkalmat, akik pedig hosszabb ideje élnek együtt, azoknál a kapcsolat „újjászületésére”, pozitív változások megélésére. Még a második negyedévben is viszonylag simának látszik e terület. A második félévre ez már viszont nem mondható el. Itt sincs semmilyen tragikus fejleményre utalás, de nagyon sok és erős feszültségre annál inkább. Szerencsére úgy sejlik, hogy lesz a felekben annyi tolerancia, jóindulat és empátia, hogy simán átvészeljék ezt a periódust is.
Akiknél kezdődő párkapcsolatról van szó, illetve az a probléma éppenséggel, hogy nincs párkapcsolat, annál vegyesebb a kép. Az első negyedévben megvan arra a remény, hogy óvatos előkészületeket tegyen egy új viszony megteremtésére, kialakítására. Azonban a második negyedév sajnos elmoshatja a feltámadó reményeket. Viszont az év második részében minden mellékkörülmény ellenére is újból megjelenhet a remény, illetve a lehetőség. Már most lehet arra edzeni, hogy ne nullázza le az akkori lehetséges eredményt a kishitűséggel, azzal, hogy nem tud eléggé bízni önmagában, a másik félben, a sorsban, vagy akármiben, ami miatt attól tart, hogy meghiúsulhat a dolog. Egyáltalán nem kellene ettől tartania, sőt. Ha a másik fél bizonytalankodik (mert bizonytalankodik), neki is segíthet önbizalmának erősítésével, a stabilitás érzésének biztosításával.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.
Ebből a szempontból az első negyedév elég eseménytelennek hat, de folyamatosan lappanghatnak olyan problémák, amelyek a szervezet méregtelenítése körébe tartoznak, ezzel összefüggésben lerakódásokkal. Ezen kívül a koleszterin- cukor- zsírháztartás zavaraira is lehet még gyanakodni, a Bakoknál szokásos mozgásszervi, ízületi, főleg: térd-problémákon túl. A második negyedévben, de főként a második félévben már határozottabban manifesztálódhatnak esetleg a lappangó jelenségek.
Mit várhat 2016-ban a Vízöntő típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Amikor lassú bolygó jár egy-egy jegyben, akkor több évig érvényesülnek a hatásai – azon a területen, ahol egyes típusok szempontjából éppen van. A Vízöntőknek a Plútó a tudattalan mélyrétegét, reinkarnációs előzményeket, izolációt, visszavonulást, elmélyedést jelentő területét több éve stimulálja és még jó darabig fogja is. Ebben az időszakban tehát cseppet sem véletlen a nagyobb ívű folyamatokkal való foglalkozás, elmélyedés az egyén és társadalom összefüggéseiben, kölcsönhatásában és hasonlók. 2016 első negyedévében még kevésbé, de a másodiktól kezdve mindvégig, s különösen a második félévben egyre intenzívebben fordul érdeklődése efelé, annyira, hogy hajlamos lehet a háromdimenziós lét jelenségeinek részleges kizárására is. Időnként megpróbálja kiszakítani magát ebből a nem egészen evilági állapotból (ami a Vízöntőnél amúgy sem annyira idegen létforma), de tartósan szinte sohasem sikerül.
Egyelőre keveset tud hasznosítani abból az információ-tömegből, amit megmozgatnak a plutónikus erők, de apránként azért össze tudja illeszteni a mozaik (puzzle-) darabkákat, amelyből előbb-utóbb összeállhat az a nagyobb, átfogó kép, amire egyébként oly régóta áhítozik. Például a mostani második félévben is lehet olyan élményekben része, amelyek egyéni életfelfogásának jelentős formálását is eredményezik.

Gyakorlati szempontból
Az a türelmetlenség, amely ugyancsak évek óta jellemzi a mindennapi praktikumokkal szemben, ebben az esztendőben sem hagyja el. A mozgástér természetes korlátozása (a Vízöntő olvasatában: mérhetetlen beszűkülése); a környezettel kapcsolatos kötelezettségek vagy minimális alkalmazkodás, a kommunikációs eszközök / folyamatok / partnerek lassúsága fokozottan gerjesztheti azt a meg-nem-értettség érzést, ami alapból is jellemzi a Vízöntők többségét (merthogy egyébként tényleg nem is könnyű megérteni az ő felfogását és ügyeit). A második negyedév jelent kicsi kivételt ebből a szempontból, bár az sem tisztán, de legalább több sikerélményt könyvelhet el a vázolt területeken. A második félévben – nem utolsó sorban az előző pontban vázolt intenzív belső folyamatok miatt – eléggé visszahúzódhat – hogy ne úgy fogalmazzak: elvadul. Mindenesetre a fokozott türelmetlenség arra a periódusra is érvényes lesz, persze a megfelelő következményekkel. A gyakorlati dolgokban tanúsított kapkodás elhamarkodott döntéseket, kommunikációt okozhat, s annak is lehetnek akár még messze ható következményei is.
Érdemes fokozottabban ügyelnie a közlekedéssel, mozgással összefüggésben, még gyalogosként, sőt: otthon a lakásában vagy bármilyen mozgásos szituációban is. Ha e téren is úgy véli, hogy korlátozást kell elszenvednie, annak nyilván az az oka, hogy érdemes lassulnia, várakoznia kell, hiszen kissé előrébb jár, mint kortársai vagy közvetlen környezete. Természetesen ez is egy fontos funkció, hiszen mindig kell, aki húzóerőt képvisel, csak az nem mindegy, hogy ezt miként mutatja fel, hogyan próbálja érvényesíteni.
A második félévben az otthon, család, ingatlan kérdéskörben valamilyen változás következhet be, ami természetesen befolyásol minden mást is (egy költözés például, de egy felújítás is).

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
Ez a terület a Vízöntőnél is kiemelt szokott lenni általában, bár természetesen a maga extrém módján, nem biztos, hogy ugyanazt érti ezen a fogalmon, mint a többi ember. A valami hasznosat tenni gyakorta nem egyenlő a saját anyagi haszonnal, viszont nagyon fontos, hogy tartósat, jelentős hatókörű dolgot tudjon véghezvinni. Ebben az évben talán még a szokottnál is erősebb belső késztetés hajtja erre, azonban az a késleltetés, fékezés, ami az előbbi címszónál is kiemelt volt (a türelem), e területen is igen erőteljesen működik és lehet olyan érzése, hogy egy lépést előre, kettőt hátra tesz, amiből nem sok előre haladás jön ki. Azonban ez egy szubjektív benyomás, valójában nagyon is sokat haladhat előre, bár kétségkívül nem annyit, mint szeretne. A második félév különösen alkalmas lenne a hivatásbeli ügyek kifutására, azonban ekkor a kelleténél jobban leköthetik az említett otthoni (családi) dolgok. Nem érdemes bosszankodnia – bár ezt teljesen feleslegesen mondja az ember (különösen egy Vízöntőnek).
Ha nem kimondottan hivatás, misszió-szerű kenyérkereső tevékenysége, abban több sikerélmény, valódi vagy egyénileg értékelt eredmény látszik. Sőt: kifejezetten kreatív és örömteli szakaszokat is fel lehet fedezni, kivált a második negyedévben, de általában az egész évben is. Kézenfekvő ötlet, hogy tudatában próbálja meg összekombinálni azt a tevékenységet, amelyet a küldetésének tekint és a köteles munkát, mindjárt jobb lesz az elégedettségi mutatója. Mellesleg tevékenységének anyagi vonzata is. Az első negyedévben jóformán szándéka ellenében juthat jövedelmének egy részéhez. A második negyedben félő, hogy az idealisztikus elképzelések elterelik a pénzkeresettől, kisebb hangsúlyt fektet arra, mint magára a tevékenységre. A második félévben többé-kevésbé helyreállhat az egyensúly, de el kellene felejtenie az elveihez való konok ragaszkodást, sokkal jobban járna.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Amint az első blokkban volt arról szó, hajlamos visszahúzódni, nem észrevenni jelenségeket, amelyek a háromdimenziós világban mutatkoznak. Így talán azt sem, ha érdeklődést mutat valaki a személye iránt. Azoknál a Vízöntőknél, akik nem párkapcsolatban élnek, így el is maradhat az, hogy kialakuljon ilyesmi. Akik azonban nyitottabbak a kapcsolatteremtésre, most kiváló alkalom nyílik rá, szinte bármely szakában az évnek. A második negyedévben csökken kissé az esély, de ott sem szűnik meg. A többi időszakban pedig csak egy kis rásegítés kell és nagyon jó, kommunikatív, intellektuális, baráti, partneri viszonyt tud(nak) teremteni.
A házassági vagy együttéléses viszonyban élő Vízöntők számára az első negyedév eléggé megterhelőnek tűnik. Sok olyan tényező terhelheti közös életüket, amelyekben a titkoknak, homálynak jut szerep. Súlyosabb háttér-történések is előfordulhatnak, de már az is elegendő, ha csak a gyanakvás üti fel a fejét, ha kifejezésre juttatja ezt az egyik fél, ha nem. A Vízöntők rendszerint nem jól tűrik az ilyesmit, akár ő a kezdeményező a titkos ügyekben, akár a másik, a „fő az őszinteség” szellemében hajlamosak kibeszélni mindent, ami sokszor kontraproduktívnak bizonyul, s jobb lenne diplomatikusabban, türelmesebben kezelni az információkat.
A második negyedévben nagyobb megértés, empatikusabb hozzáállás jellemezheti mindkét felet, ezért a kapcsolat javulása is elképzelhető. A második félévben folytatódik ez a tendencia, azonban a kisördög továbbra sem nyugszik, mert – hiúsági szempontokból, amiatt, hogy ki-ki azt szeretné, hogy neki legyen mégiscsak igaza – ismét feltámadhat csendben és lassacskán az ellenállás a nagy békülékenységgel, megértéssel, toleranciával szemben.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A teljes év során az immunrendszer, a szervezet globális védekező ereje a tulajdonképpen főszereplő, még ha nem is így fogalmazzák meg az érintettek és az ő orvosaik. A köré rendeződő részletproblémák is zömmel az immunrendszer legyengüléséből, vagy labilitásából származnak. Az első félévben a szív- és érrendszeri, valamint kiválasztási problémák, a másodikban szintén a kiválasztás zavarai, mozgásszervi és a mirigyrendszert érintő anomáliák merülhetnek fel.Mit várhat 2016-ban a Halak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A Neptun uralmi jegyébe 165 évenként tér be és 14 évig tartózkodik benne. A mostani érában 2012
februárjától van itt. Ennek a ténynek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, tekintettel a viszonylagos ritkaságára. Kivétel nélkül mindenkit érint valamilyen életterületen és szinten ez a konstelláció, de az is egyértelmű, hogy a legjobban a Halak típusú, erős Halak érdekeltségű embereket. (Halak-Nap, Ascendens, Rejtett Ascendens, de az is ide tartozik, ha más módon van fontos Halak-kapcsolódása valakinek.)
A spiritualitás eleve a Neptunnak is tartozéka, s ha van bolygó, amellyel a transzcendencia mélységes átélése elképzelhető, az a Neptun. Olyan rétegekhez fér hozzá, ahová mással nem nagyon lehet behatolni. Így hát a Halak típusú emberek számára ez a szakasz sok spirituális élményt tartogat. Ha valaki tart az ilyesmitől, akkor lehet, hogy csak a zavaró részét éli át, de nekik is ajánlható, hogy merjenek belemenni a neptuni mélységekbe, nem baj, ha aktuálisan nem értenek meg mindent, amit ott találnak.
A második negyedévben lehet számítani különösen olyan hatásokra, amelyekben több lehet a zavaró, semmint a felemelő elem, az első negyedév és a második félév viszont vegyes tendenciákat tartalmaz ebből a szempontból. Vagyis jól tudják majd hasznosítani az átmeneti zavarok után is a tapasztalatokat.

Gyakorlati szempontból
Rengeteg terve van, korántsem csak most, az idén, hanem már hosszabb ideje nem hagyja nyugodni valamilyen erő. Terveinek legnagyobb része megvalósítható, de gyakran fellángoló türelmetlenségével inkább akadályozza a realizálódást. Nemcsak a türelmetlenség kap szerepet a fáziseltolódásban, hanem az is, hogy kissé előrébb jár környezetéhez képest (nem utolsó sorban az imént is vázolt neptuni hatások miatt). Most végképp intenzíven működő intuíciójával olyan dolgokat megérez, amelyek kívül esnek a logika hatókörén, illetve az aktuális állapotokon.
A második negyedévben és második félévben igen jól teszi, ha megérzéseire hallgat szinte mindenben, még ha – mint imént említettem – ellent is mond aktuális sugallata a logikának.
A második félévben sok változás látszik olyan területeken, amelyek a kommunikáció, kontaktusok témakörhöz tartoznak. Így kezdhet például új tanulmányt, de lehet, hogy munkája lesz olyan, ahol sok dokumentummal, vagy szabályokkal, esetleg sajtóval, hirdetésekkel kell foglalkoznia. Lehetnek kereskedelmi vonatkozásai is és sok-sok rövid utazás, helyváltoztatás. Magánéletében is nagyobb szerepet kapnak majd a bürokratikus elemek. Ha gyereke kezd vagy vált iskolát, rajta keresztül is megélheti ezeket az elemeket. A mikrokörnyezet tagjai, vagy testvére is megtalálhatja némi segítségért. Nagyon kreatív módon kezeli egyébként valamennyi itt említett ügyet, mindenre tud valamilyen megoldást, s még akkor is készséggel fordul vele a másik felé, ha a lelke mélyén már a pokolba kívánja az egészet.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)
A Szaturnusznak a Nyilasban tartózkodása igencsak ráirányítja a Halak figyelmét erre az életterületre. Elsősorban a hivatásszerűen gyakorolt munkára gondolok, illetve: sokaknál ez lehet a szülői szerep, mint hivatás, életcél. A Szaturnuszról tudjuk, hogy egyidejűleg gátol és ösztönöz, így nem kell csodálkozni, ha olyan provokációkkal találja szemben magát, amelyek első pillanatra még megoldhatatlan problémának is tűnhetnek, de második pillantásra mégis meglesz, hogy mi a teendő és annál nagyobb erőfeszítéssel, elánnal lát neki a feladványnak.
Sok Halaknál hivatali előmenetelt, rangbeli emelkedést is jelenthet a Szaturnusz, mert a felelősségnek egy újabb minőségét kell megtapasztalniuk általa. Ez egyáltalán nem annyira kényelmes és örömteli, ezért meg is válhat a második félévre vagy a második félév folyamán a megtiszteltetéstől és kevésbé terhes, kevésbé felelősségteljes beosztást vagy munkát, munkahelyet keres.
Akiknél a munka megmarad annak a tevékenységnek a keretében, amit az ember saját fenntartása érdekében kénytelen folytatni, ott kissé más a helyzet, bár ők sem mentesülnek az említett „nevelési hatások” alól, de enyhébb formában. Emellett ugyancsak próbálnak ők is enyhíteni a terheken, s erre a leginkább a második negyedév látszik különösen alkalmasnak. A merészebbek önálló vállalkozást is indíthatnak – amihez egyébként minden ellenkező elképzelésre rácáfolva – nagyon is jó érzéke van a Halak egy csoportjának, s remek intuícióját ezen a teljesen praktikus területen tudja hasznosítani.
Anyagi szempontból is a második negyedév látszik a legdinamikusabbnak, olyan periódusnak, amely kevésbé terhelt a váratlan kellemetlen fordulatoktól, amelyek kísérik néhány éve ezen az életterületen. (Uránusznak a Kosban tartózkodásától.)  Sajnos egyébként folyamatos az a tendencia, hogy mindig fel- felbukkan valami nem várt kiadás, vagy elmaradt bevétel búsítja a típus jeles képviselőit.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Az első negyedév sok Halak számára jelentheti azt, hogy kimondják a boldogító igent, vagy: meglévő kapcsolatuk szorosabbá válik, például összeköltözik partnerével. Az is lehet, hogy ekkor dől el és majd kicsit később, a második félévben realizálják, de mindenképpen fontos elem az, hogy „törvényes” keretek között deklarálják összetartozásukat.
A már házassági vagy együttéléses kapcsolatban lévő Halak típusú emberek is átértékelik kapcsolatukat, megerősítvén azt az elköteleződést, amelyben van bizonyos szolgálat jelleg is, s mindenképpen fontos a másik tisztelete, az intellektuális azonosságok, valamint a formák. A külvilág megítélése is nagy hangsúllyal eshet latba, ezért nem árt vigyázni a második negyedévben arra, hogy kit engednek véleményt nyilvánítani kapcsolatukról, vagy – még inkább – kinek engednek valamilyen szintű beleszólást. Barátok, rokonság, idősebb személyek, szülők befolyásával óvatosan bánjanak, mert amilyen könnyen elterelhető álláspontjától a Halak, esetleg most partnere is hajlamos erre, holott jobban járnának, ha csak saját érzéseikre és egymás véleményére hallgatnának ebben az ügyben.
Akik nem élnek párkapcsolatban vagy most van ilyen alakulóban, azoknál a Halaknál az egész év során elég jók a kilátások erre, csak el kell döntenie, hogy melyik motivációját tartja legfontosabbnak illetve hogyan tudja összebékíteni saját különböző motivációit. Különösen azt: hogyan képzeli a kapcsolaton belül az irányítást, mi az álláspontja arról, ki vegye azt kézbe, mennyire képes elfogadni, ha netán a másik fél, s mennyire kerekedik felül saját magában az „uralkodási vágy”. Nyilván az arany középút a legjobb, s ez esetben az, hogy mindkét fél igényeinek teret kell biztosítani, s egyik se telepedjen rá a másikra. Ez elég nehéz feladat egy Halak számára, aki első hevületében hajlamos kritika és feltételek nélkül alárendelni magát egy cél, vagy egy szeretett személy igényeinek. Ha sikerül megtalálnia az egyensúlyt, akkor nagyon kellemes kapcsolatot tud kialakítani és fenntartani.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük - így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Óvatosnak kellene lennie a hivatás kérdéseivel kapcsolatban egészségi szempontból is, tudniillik hajlamos lesz túlhajtani magát, s az erős megfelelési kényszer bizony járhat olyan következménnyel, amely valami betegség formájában kulminál és ezzel „segíti ki” önmagát a (vélt) csapdából. A pszichoszomatikus jellegű problémák a második negyedévben egyébként is kerülgethetik. A második félévben immunrendszere, a szervezet folyadékháztartása és az emésztés kerülhet ilyen szempontból előtérbe.