Egyéni tanácsadás

ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS
 GÁL JUDIT ASZTROLÓGUS

     Az asztrológia átfogja az egész élő, sőt: élettelennek tekintett világot a legnagyobb léptéktől a legkisebbig. Minden időpillanatnak van egy lenyomata (a konstelláció – közismertebben: horoszkóp), amely tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét.


Mi a speciális haszna az asztrológiának?
     A horoszkópokból azt lehet viszonylag pontosan és  gyorsan látni, hogy a megismételhetetlenül egyedi, senki máshoz nem hasonlító embert miként lehet jól megközelíteni, milyen tényezőire kell nagyobb hangsúlyt helyezni, s melyekre kevésbé. A módszer - bár alaptípusokból indul ki, mégis - mentes attól a tipizálástól, ami 10-20- vagy akár 50 altípusba sorolja az embereket, s kevésbé ad teret az egyéniesítésnek. Az eredmény tartós, annál inkább, mert rendszerint dokumentáljuk valamilyen formában a megszerzett információkat. Vissza tudja hallgatni vagy olvasni az érintett személy, s mindig új elemeket fedez fel benne, annak függvényében is, hogy hol tart fejlődésében, milyen friss benyomásokat kapott aktuálisan.
     Az asztrológiai szempontú elemzés több rétegű élményt jelent általában, s az egyes emberek mást és mást emelnek ki a rétegekből. Néhány motívum: "Végre megértenek úgy, hogy nem kell magyarázkodni"; "Sejtettem (tudtam) én mindent, ami elhangzott, nagyon jó megerősítéseket kaptam ebben." "Megvilágította problémáim okát". „Olyan új dolgokra világított rá, amit nem fedeztem fel eddig magamban, pedig tényleg itt van” "Megértettem, miért nem tudok következetes lenni egyféle álláspontomhoz." "Elfogadom magam." "Elfogadom a többi embert" Rengeteg „heuréka-élmény” fakad egy-egy mélyebb áttekintésből. Utána jobban a saját kezébe tudja venni a sorsát, mert biztosabbnak érzi magát döntéseiben, orientációjában. Elfogadja önmagát, s egyúttal igyekszik a többi ember elfogadására is. Hosszan elhúzódó megoldatlan helyzeteket képes tisztázni. Elindul egy spirituális úton, illetve határozottabban jár rajta.
Lásd még a Vélemények menüpontban az idevágó szemelvényeket.
    

Hogyan zajlik az asztrológiai tanácsadás?
     Az asztrológus az adott időpillanatra – például valakinek a születési idejére – készít egy képletet (horoszkópot), s abból von le következtetéseket. Hogy ezek aztán helytállóak-e vagy sem, az sok mindentől függ. A felkészültség, intuíció, pillanatnyi mentális- és lelkiállapot van az elemző oldalán, a másikon a befogadó (a tanácsadást kérő, a horoszkóp alanya) mindenkori és aktuális készsége arra, hogy „lefordítsa” magának a hallottakat- olvasottakat, s arra használja, amire való: önismeretének bővítésére, fejlesztésére, ezen keresztül kapcsolatrendszerének és komfortérzetének javítására. Ha pedig prognózisról van szó, akkor a feltárt lehetőségek minél jobb kiaknázására, a gátlások elviselésére. Egy harmadik tényezőt sem lehet kihagyni: szabad utat kap-e az információ adott helyzetben, vagy valamilyen okból éppen „tilalom alatt” van. (S egy negyedik: mindenki a számára megfelelő asztrológushoz kerül-e, mert – mondanom sem kell – az sem mindegy ki kire és hogyan talál rá.)
     Mindig egyenrangúnak tekintem azt, akinek a tanácsadást végzem: kortól, nemtől, képzettségtől, s egyáltalán: bármitől függetlenül. Igyekszem megkeresni és megtalálni általános és aktuális problémáira a megoldást, s ezt igyekszem elfogadtatni vele.

     Sokféle oldalról lehet vizsgálni egy embert vagy életének egyes részleteit. Az alábbiakban néhány gyakran igényelt illetve lehetséges módozatot említek. (Az árak 2016. március 21-től érvényesek.)
 HOROSZKÓPELEMZÉS - TELJES


Az alapul szolgáló horoszkóp elkészítése hosszabb folyamat, mert a születési időt percre pontosan meg kell állapítani. Ezt a folyamatot nevezzük születési idő korrekciónak, pontosításnak. Kevés embernek ismert hajszálpontosan a világrajövetele ideje, s 4 perc differencia ebben 1 éves tévedést jelent a prognózisban. Ha valaki fél órás eltéréssel ismeri születésének idejét, akkor 7-8 éves csúszás is elképzelhető. Az alap-elemzés szempontjából sem közömbös azonban ez az időtényező, hiszen másik jegybe kerülhet az Ascendens vagy egyéb horoszkópelemek, másik házba esnek a bolygók és így tovább. Ezért kérdőívet szoktam küldeni, hiszen a már ismert életesemények alapján a prognózis-módszerek segítségével meg lehet találni a születés pontos percét.

A kérdőív visszaérkezte után elkészítem a korrekciót, megrajzolom a horoszkópot (a teljes alaphoroszkóphoz mindig kézzel, a másolatot pedig egy rövid ismertetővel, magyarázattal együtt megkapja az érintett), s ez után kerül sor az elemzésre, amely felnőttek esetében szóbeli formában két részletben, általában egy hetes különbséggel történik, egy-egy alkalommal másfél- két óra időtartamban. Távolabbi vidéken, vagy külföldön lakóknál Skype-on is lehetséges. Az elhangzottakat mindig felvesszük valamilyen hangrögzítővel. A gyerekhoroszkópokat (0-tól kb. 18 éves korig) általában írásban készítem el, de fokozatosan áttérek a szóbelire.


Az alap-elemzésnek a tartalma két egységre bontható: személyiségkép és sorstendencia részre. A személyiségkép azt tartalmazza, hogy milyen az illető, s miért pont olyan. Mik a lehetőségei és korlátai, mennyiben hajlamos lehetőségeivel élni, hogyan reagál a korlátokra. Igen nagy hangsúllyal az ellentmondásokat szoktam kiemelni, amelyből minden földre leszületett léleknek jut elegendő ahhoz, hogy előbb-utóbb kérdéseket tegyen föl magának: mit is kezdjen ezekkel. Természetesen az ellentmondások feloldásáról, kezeléséről is szó esik, megbeszéljük. Ebben a részben kerül sor a karma, karmikus feladat ismertetésére és elemzésére is, hiszen ez jellemünket és életünket átszövi (mondhatjuk így, ha ki akarjuk kerülni azt a kifejezést, hogy meghatározza).


A sorstendencia részben egyes életterületeken megyünk végig, érintve ezekben is a hozzáállást, lehetőségeket és korlátokat, s azt is, hogy körülbelül milyen események, jelenségek várhatók az adott területen. Időbeli realizálódásra is nagyjából utalok, de bármire vissza lehet kérdezni, s mód van a kissé alaposabb vizsgálódásra is.
Az életterületek:
 • Anyagiak – munka, hivatás – nyeremények, nyereségek – örökség – veszteségek
 • Kommunikáció – tanulás – közlekedés, utazás – mikrokörnyezettel fenntartott viszony – testvér
 • Szülők, szülők egymáshoz való viszonya (minta) – az érintett viszonya a szülőkkel – család, otthon – haza
 • Szerelem, barátság – házasság – gyerek – az élet eredménye, s ennek egyéni értékelése
 • Egészség-betegség kérdései

Ára: felnőttek számára: 24.000 Ft. Gyerekhoroszkóp (írásban, 20-30 oldal terjedelemben, vagy szóban a fentiek szerint) – 0-tól 16-18 éves korig: 20.000 Ft. 16-18 év felett csak az érintett számára és szóban. 22.000 Ft.


ELŐREJELZÉS

Általában éves előrejelzést – úgynevezett szolárt – szokás készíteni, amely azonban nem január 1-től, hanem a prognózist igénylőnek születésnapjától a következő születésnapjáig érvényes. Az adott évre vonatkozó legfontosabb tendenciákat tartalmazza, időbeli realizálódással együtt. Alaphoroszkóp nélkül nem lehet elkészíteni, illetve nem szokás, még pontosabban: a magam részéről nem szoktam csak szolárt vállalni kidolgozott és elemzett alap nélkül. Egyrészt azért, mert a prognózis módszereket mindig valamilyen kiindulóponthoz viszonyítva lehet alkalmazni. Másrészt és főleg azért sem, mert az alap-interpretáció nélkül nem vagy csak töredékesen érthető az egyetlen évre vonatkozó interpretáció. Sokkal kevesebbet tud profitálni belőle a szülött (a horoszkóp tulajdonosa), néhány fontos összefüggés elsikkad s így tovább.

Az előrejelzést egyszerűsített formában, szóban, személyesen vagy skype-on végzem. Az aktuális születésnap előtt legfeljebb néhány héttel célszerű foglalkozni vele, sőt első szolárnál az sem baj, ha már eltelik 1-2 hónap a tárgyalt periódusból. Meg kell ugyanis szokni azt is, hogy az élet ugyanúgy zajlik, mint addig, csak míg előzőleg nem volt információ a bekövetkezendő kisebb-nagyobb áramlatokról, most meg van. Más fajsúlyú, nagyobb, látványosabb, megrázóbb eseményeket vár általában minden „kezdő prognózisfogyasztó”. Ha már eltelt valamennyi idő a folyó szolárból, láthatja, hogy a prognózisban leírt jelenségek miként realizálódtak (múlt időben), s ahhoz mérten tudja majd jobban súlyozni a várható folyamatokat.

Ára: 2.000.- Ft + 5.000.- Ft-os óradíj, igénybevétel szerint. (Például: ha egy órás konzultációról van szó, akkor 7000 Ft. Kétórás: 12000 Ft.)


SZINASZTRIA

Két- vagy több horoszkóp összehasonlítása, s az ebből leszűrhető következtetések feltárása. Bármilyen kapcsolatra érvényes, de – talán nem meglepő – a leggyakoribb a párkapcsolatra készített összevetés. A kapcsolat erősségeit és gyengeségeit, buktatóit, arányeltolódásait, az egymással szemben tanúsított toleranciát vagy türelmetlenséget, ezek lokalizálását, a szexuális vonzalmat és még sok-sok egyéb fontos motívumot lehet látni általa. A kapcsolat lefolyására, kimenetelére is nyerhető információ.

Év, hónap, nap, óra, perc pontossággal szükségesek ehhez is az adatok, s én kérni szoktam a másik fél (vagyis mindkét fél) beleegyezését is. Véleményem szerint az az igazán hatékony szinasztriás elemzés, ahol mindkét ember el tudja fogadni az asztrológiát autentikus eszközként, na és persze az asztrológus személyét is. Ha csak az egyik fél szeretné felhasználni az összehasonlítást, nem túl sokra megy vele, mert egyedül nem oldhatja meg kettejük problémáját, nem élheti meg a másik helyett azt a feladatot, amelyet neki is el kell végeznie pont azon a kapcsolaton keresztül. Annyit profitálhat belőle legfeljebb, hogy könnyebben viseli a súrlódási pontok mentén kialakuló kisebb-nagyobb konfliktusokat, saját magát jobban tudja navigálni a kapcsolaton belül.
Az elemzés rendszerint szóbeli.

Ára: aszerint változik, hogy van-e alaphoroszkóp, illetve, hogy az elemzés írásbeli vagy szóbeli. Írásbeli: egyik születési idő pontosításával: 22.000.- Ft. Két pontosítással: 26.000.- Ft. Pontosítás nélkül: 18000.- Ft. A születési perc korrekciójának mellőzése akkor képzelhető el, ha körülbelül negyedórán belüli valószínű eltéréssel ismert az adat. Nagyobb eltérésnél az összevetés egy lényeges része értelmét veszti. A szóbeli egyszerűsített elemzés ára (pontosítás nélkül) az időigény függvényében 12000-15000.- Ft.


GYERMEKTERVEZÉS

Ha egy gyermekre vágyó pár már végigjárt mindenféle vizsgálatot és kezelést, kapott egy csomó információt, de még mindig nem következett be az óhajtott esemény, s csak egy kicsit is nyitott az okkultnak tekintett módszerek felé, akkor fordul asztrológushoz – amit nagyon jól tesz. Az asztrológus meg tudja állapítani, hogy milyen esélyek vannak a fogamzásra, miért nem következett be eddig, mi az, amit az érintett tud tenni az érdekében, mi gátolja tudat alatt. Időpontokat keres a termékeny időszakokra, amikor a legnagyobb a valószínűsége a fogamzásnak. Segít orientálódni olyan időpontokra, amelyekre egyébként nem is gondolt volna a pár, hogy az termékenynek számít (pl. közvetlen a menstruáció előtt, után, sőt: alatt).

Sokkal jobb, ha korrigált születési idejű horoszkóppal dolgozunk, de még az is elfogadható, ha hozzávetőleg, kb. negyed- félórás tűréshatáron belül ismeri a nő a születési óra, percét, bár ez esetben lényegesen kevesebb információ nyerhető. Rendszerint a nő adataiból indulunk ki. Abban az esetben szükséges a férfiét is figyelembe venni, ha nála is csökkent termékenyítő képességet lehet gyanítani, vagy már megállapították ezt.

Mindig megnézem, hogy  eredendően mi lehet az akadálya a nehéz fogamzásnak, mert általában emiatt fordulnak asztrológushoz. aktuálisan vannak-e olyan tendenciák, amelyek utalnak gyermekáldásra. ƒ a fogantatásra számított feltételezett születési időre (vagyis a leendő gyermeknek) milyen konstelláció várható.

Írásban megkapja a pár azokat a javasolt időpontokat, amelyek környékén (+, - 1-2 óra) a megtermékenyülést megelőző közösülésnek meg kell történnie. Ezek közül kiemelem azokat, amelyeken még nagyobb a fogamzási valószínűség, illetve amelyekhez a gyerek leendő horoszkópjára nézve a legjobb konstelláció társulhat.

A gyermek nemét is lehet tervezni, de ezt - ha lehet - elkerülöm, mert véleményem szerint ugyanúgy nem szabadt erőltetni, ahogy sok minden mást sem. Vagyis ha valakinél a születési horoszkópban nagy valószínűséggel lányok születnek, akkor annak oka van, s rendkívül csekély a valószínűsége, hogy egészséges, életképes fiút is tud szülni. Az egyetlen indok, amit el tudok fogadni a nemhez kötött öröklődő betegség. Ilyen esetben figyelem azt is, hogy várhatóan mi lesz a neme a születendő gyereknek. Ekkor minden második hónapban jöhet szóba az a termékeny időszak, amellyel egyébként operál az asztrológia a fogamzáshoz. A legszélsőségesebb formáció, amikor a születés percpontos idejét is befolyásolják előre ütemezett császármetszéssel, amely eljárással végképp nem tudok egyetérteni, mivel eleve a minél természetesebb szülés rendületlen híve vagyok.

Az asztrológiai alapú gyermektervezés reményt és biztonságot nyújt. Sokszor az így javasolt időpont teljesen eltér a középidős (Knaus-Ogino) módszerrel számított időtől, s ekkor nem a középidőre koncentrál a pár, hanem az általam javasoltra.
A középidős eredmény egyébként orvosi statisztikák szerint 25 %-os. Az asztrológiai, úgynevezett Jonas-féle módszer meghaladja a 90 %-ot. (Egy cseh orvos team – Jonas nevű orvos vezetésével - dolgozott hosszú időn keresztül az asztrológia módszerével és több tanulmányban, publikációban kimutatták hasznosságát. Személyes tapasztalataim is messzemenően igazolják.)

Ára: születési perc pontosítással 20.000.- Ft. Pontosítás nélkül, ha nincs birtokomban radix (születési horoszkóp) 16.000.- Meglévő, korrigált alaphoroszkóp esetén csak a 12 időpont kikeresése és vizsgálata 12.000.- Ft.


RÉSZKÉRDÉSEK, TANÁCSADÁS

Csak néhány területre vonatkozó elemzés, illetve utólag fölmerült aktuális kérdések vizsgálatáról van már meglévő alaphoroszkópra támaszkodva történik, de például akut helyzetekben kivételesen el lehet ettől tekinteni. Alap akkor is szükséges, csak vagy mellőzöm a születési perc korrekcióját vagy ez megtörténik, de a teljes elemzés elmarad. Ez esetben kisebb hatékonysággal lehet feltárni annak az ügynek a körülményeit vagy teljeshez közelítő összefüggésrendszerét, mintha megtörtént volna az „alapozás.” Néhány standard kérdés, amelyre fókuszálni szoktunk:
szó. Rendszerint
 • Aktuális időszak rövid áttekintése a főbb tendenciákkal (szolár helyett)
 • Egy-egy bizonyos életterületre vonatkozó áttekintés – munkahelyváltás, párkapcsolati szituáció, egészségi probléma felbukkanása, pályamódosítás miatt irányultság vizsgálata, s így tovább
 • Krízis helyzetben segítség – a krízis oka és természete változatos, legjellemzőbb az úgynevezett életközepi krízis idején igényelt támogatás
 • Alap horoszkópelemzés feldolgozása után (2-3, de sokszor 8-10 évvel) újraértékelés
 • Visszatekintés megtörtént eseményekre – kozmikus megvilágításban
 • Műtétre vagy más eseményre alkalmas időpont keresése – különösen a műtéti beavatkozásokra érdemes megfelelő időpontot keresni, de legalább kizárni a legrosszabbnak látszó napokat, periódusokat, amennyiben persze előre ütemezhető műtétről van szó
 • Gyereknevelésre, pályaválasztásra vonatkozó részelemzés
 • Mundán kérdések – egyéni igényként ritkán merül fel, de erre is van a praxisomban példa. Az általános, egy nagyobb népcsoportot, földrajzi területet vagy az egész világot érintő kérdésekre keresett válaszokról van szó
Ára: ha már van alaphoroszkóp, akkor 2.000.- Ft + 5.000.- Ft-os óradíj, igénybevétel szerint. (Például: ha két órás konzultációról van szó, akkor 12.000.- Ft. Egyórás: 7.000.- Ft.) Ha nincs alap a birtokomban, akkor 7.000.- Ft + az 5.000.- Ft-os óradíj igénybevétel szerint. (Például: kétórás konzultációnál: 17.000.- Ft.). Ha nem igényel felkészülést a kérdés, akkor elmarad a 2000 Ft-os alap.


KARMA-ELEMZÉS, KARMA-KONZULTÁCIÓ

Kifejezetten a karmikus feladatokra fókuszáló elemzés, elsősorban a Holdcsomó köré rendeződve. Ehhez elvileg az óra, perc nem okvetlenül szükséges, de sokkal jobb, ha legalább hozzávetőleges pontossággal megvan ez az adat. Egyéb információk közül a közeli hozzátartozók születési ideje (év, hónap, nap) szükséges. Az elemzés mindig szóban, személyesen vagy Skype-on zajlik.

Ára: ha van alaphoroszkóp, akkor 6.000 Ft/óra. Ha nincs, egy 3.000.- Ft-os felkészülési díj + 6.000 Ft/óra (születési perc korrekciója nélkül). Például egy órás konzultáció ez esetben 9.000 Ft. Amennyiben korrekcióval együtt igényli az érintett, akkor 7.000 a felkészülés + 6.000 óradíj.
Kapcsolati karmaelemzésnél a felkészülés díja 7.000 + 6.000 óradíj (egy órás konzultáció esetén tehát 13.000 Ft).


ÚTMUTATÓ HOROSZKÓP

Saját szövegű gépi elemzés az egyéni képletről. Írásbeli, 30-40 oldal terjedelemben. Tartalma: bevezető, Ascendens, rejtett Ascendens típusa, bolygók a jegyekben és házakban, fényszögek és karma.

Fiataloknak ajánlható, s olyan alkatú embereknek, akik nem kedvelik, ha beleavatkoznak az életükbe és önismeretükbe. Ebben a formában ugyanis maga az olvasó szelektálja: mi vonatkozik rá a gépies, általános megállapításokból, s mi kevésbé. Születési év, hónap, nap, óra, perc és hely (település) szükséges hozzá. (Ez a leggyorsabban elkészülő elemzésem, az igényléstől számított 1-2 napon belül megkapható.)


A szöveg mellé horoszkópábrát és egy rövid ismertetőt is adok illetve küldök, akár személyesen, akár elektronikus úton történik a továbbítás.

Ára: 7.000.- Ft. 

Kedvezmény: két útmutató horoszkóp egyidejű megrendelése esetén 6.500/fő, három és több esetén 6.000/fő.


Jobb arra használni eszedet, hogy elviseld azokat a csapásokat,
amelyek érnek, mint előrelátni azokat, melyek érhetnek.
La RochefoucauldREINKARNÁCIÓS UTAZÁS (VISSZAVEZETÉS)

Végzi: Gál Judit asztrológus

            Ezt a tevékenységemet is természetesen  a karmikus összefüggések keresése, tanulmányozása indította el. 1994 óta foglalkozom visszavezetésekkel, ennek során több, mint 900 emberrel volt alkalmam együtt betekinteni valamelyik előző életükbe.
            Egy bevezető- előkészítő fázisban elmondom röviden a reinkarnáció (általam értelmezett) lényegét és azt, hogy miként zajlik a visszatekintés valamely előző életbe. Egy gyors eredménnyel járó technikával (amelynek nincs köze a hipnózishoz) relaxált állapotba kerül az aktuális utazó. Ebben az állapotban végignézünk egy előző életet - rendszerint spontán módon olyant, amelynek eseményei a mostanival szorosan kapcsolódnak. Maga az utazó látja a képeket illetve kapja az információkat, én csak instrukciókat adok, segítek abban, hogy ne tapadjon hozzá egy-egy jelenethez, s hogy minden fontos elemet meg tudjon nézni. Beavatkozom, ha túlságosan átéli a látott jelenséget, s az rossz érzéseket okoz. Nem kell attól tartani, hogy miként találkozik az utazó régebbi önmagával. Nagyon érdekes élmény, hogy „én vagyok az, de mégsem én.” Az élet végén meg lehet tapasztalni a halálélményt, utána pedig - az esetek tekintélyes százalékában - találkozni a Fénnyel, ami az egységélménynek megrendítő, felemelő kifejeződése. A visszamenetet a "Titkok házában" a "Belső Vezetővel" történő kommunikáció a záróakkord, ami ugyancsak jelentős mozzanata ezeknek a visszatekintéseknek.
           
            Jól sikerült utazás után napokig abban az emelkedett, érdekes, már-már éteri állapotban van az ember, amelyben az utazás végén. Nemcsak napokkal, hanem hetekkel később is folyamatosan újabb és újabb részletek kerülnek elő, s rakódnak hozzá a látott történethez. Sok mindent megért az utazó mostani életének jelenségeiből. Jelentősen változik viszonya azokkal az emberekkel, akiket vagy az utazás során, vagy utóbb, a mozaikdarabkák összerakásakor tudott azonosítani egy másik szituációban. Megérti, hogy annak emléke hogyan befolyásolja jelenlegi kapcsolatukat és könnyedén tud változtatni rajta ha szükséges.
Egyáltalán nem ritka, hogy látványosan oldódik valamilyen gátlás, fóbia, tartós stressz, sőt: allergia. A fizikai jellegű előnyökön túl: másként kezel bizonyos problémákat (vesd össze a megértéssel), ennek következtében a problémák akár el is múlhatnak, de mindenképpen könnyebbé válik az élet.
Mindig gondoskodom az utazó spirituális (mágikus) védelméről. Igyekszem kihozni az összes információt az egyes helyzetekből, képekből. A visszajelzések szerint igen megnyugtatóan tudok fellépni ha szükséges, ehhez a (mély) hangom, hangszínem is jól felhasználható. Általában biztonságban érzi magát az utazó.
            Sajnos minden szándék, egyéni és közös igyekezet mellett sem garantált, hogy mindenki képes utazni egy adott időben. Vannak esetek, amikor egy-két töredékes kísérlet után indul csak el a folyamat. Ilyenkor egyénileg beszéljük meg ennek a lehetséges okait, valamint azt is, hogy egy későbbi időpontban érdemes-e és ha igen, mikor célszerű újra próbálkozni.
           
Ára első utazásnál: 1 főnél 10.000 Ft. Két főnél 9000 Ft/fő. Háromnál: 8000 Ft/fő.
Második és minden további visszavezetésnél 1000 Ft-tal kevesebb az egy főre jutó összeg, feltéve, hogy ha például két főről van szó, már mindketten vettek részt visszavezetésben (nálam).


SZIMBÓLUM-TANÁCSADÁS
DOMJÁN MÓNIKA PSZICHOLÓGUS

Személyes tanácsadói hitvallásomról, és az ehhez kapcsolódó módszerekről írok ezúttal. Általában az történik velem, hogy elindulok egy bizonyos szakmai irányba, közben ettől látszólag függetlenül egy másik tevékenység, szenvedély, hobbi jelenik meg az életemben, majd egyszercsak azt veszem észre, hogy a kettő összekapcsolódott, összeforrt, és született belőlük egy teljesen új, integrált módszer, megközelítés, tevékenység. Így jutottam el a pszichológiai tanácsadás, divatos kifejezéssel life coaching, valamint a tarot kirakás ezoterikus megközelítésének találkozása kapcsán a Szimbólumtanácsadásig. Ez nem azonos a relaxációs, imaginációs módszerrel végzett szimbólumterápiával, bár nyilván közös alapfeltevéseken nyugszik. Én "normál" tudatállapotban, egy tanácsadói beszélgetés keretében vonom be eszközeim körébe a szimbólumokat. Természtesen rengeteg egyéb módszer hatott rám ezen az úton: pszichodráma, Hellinger-féle családfelállítás, hermetikus és humanisztikus asztrológia, hogy csak néhányat említsek közülük. Ezen kívül a zenei önkifejezés felfedezése, magamon megtapasztalt terápiás hatása is gazdagította a palettát.
Alaptéziseim, amelyeket tanácsadói munkámban használok, a következők:
1. Abból indulok ki, ami a kliens számára itt és most a legfontosabb, a legerősebb érzelmi töltéssel bír az adott pillanatban.
2. Elsődleges feladatom a folyamatban, hogy a kliens számára hozzáférhetővé tegyem saját belső világának, motivációinak, félelmeinek, hiedelmeinek rendszerét, tisztább rálátást biztosítsak számára jelen helyzetére, és azt is megláthassa, hogy a külső helyzet hogyan képezi le az ő belső világát.
3. A szimbolikus kifejezésmód mozgósító ereje mind a feltáró, diagnosztikus fázisban, mind a változási, fejlődési folyamatban sokszorosa a verbális megfogalmazásénak, nem ad lehetőséget a "mellébeszélésre".
4. A megoldások minden estben a kliens megoldásai legyenek, ha teszek is konkrét javaslatot egy-egy megoldási irány kipróbálására, az általa megfogalmazott igényekből indulok ki.
5. A változás folyamatként működik, ezért többszöri találkozással járó tanácsadási ülés-sorozat hozhat tartós eredményt. A probléma gyökerének megtalálása sem feltétlenül történik meg azonnal, ráadásul a belátás, a megértés az alkalmazásnak csak alapfeltétele, az új működést ki kell dolgozni, beilleszteni eddigi életünkbe, megoldani az ezzel járó külső-belső konfliktusokat. Tehát a "te majd megmondod, mit kell csinálnom" megközelítést azonnal el lehet felejteni (ez részben a 4. pontból következik).
Alkalmazott módszereim:
1. Verbális helyzetfeltárás, rámelegedés, bizalomépítés: a tanácsadási folyamat, illetve minden egyes ülés elején a keretek, a fókusz, a kölcsönös elvárások tisztázása egy iránytott beszélgetés formájában történik.
2. Szimbolikus módszer kiválasztása:  a helyzet, kérdés, probléma jellegének megfelelően javasolok módszert a téma körüljárására. Néhány példa:
 • Symbolon kártya választás: az adott helyzetet leginkább kifejező kártya, a kívánt állapotot jelképező kártya, és a két állapot közti híd, út kártyájának kiválasztása - egy lehetőség a sok közül. (A Symbolon kártyával illusztrációként már találkozhattál a Mónika és a tarot c. blogomon, többek között az Őszinte dilemma a Van még Ragyogás, a Tisztelgés Duncan Lorien előtt című bejegyzésekben.)
 • Symbolon monodráma: a pszichodramatikus kép létrehozásához hasonlóan a kliens kiválasztja a helyzetben működő személyeket, saját belső szerepeit, érzelmeit, vágyait reprezentáló kártyákat, majd el is helyezi őket olyan fizikai távolságra egymástól, amely kifejezi egymással való viszonyukat, kapcsolódásukat. Ezután arra kérem őt, hogy egy mondatos, tömör üzenetként, egyes szám első személyben fogalmazza meg az adott szereplő mondanivalóját. Pl. "Én vagyok az a részed, aki már nem szeretne együtt lenni az édesanyjával, ezért inkább hátat fordít neki és elszalad tőle." (Lásd a képen.) A teljes kép kirakása és megbeszélése után lehetőséget kap a kliens a kép átrendezésére, hogy az ideális, elérendő állapotot fejezze ki. Itt bekerülhetnek újabb, eddig hiányzó kártyák, szerepek, kikerülhetnek gátló funkciók, illetve megváltozhat a szereplők, tényezők egymás közti viszonya, elhelyezkedése is.
 • Tarot monodráma: ugyanezt a módszert a Crowley tarot kártyáival is lehet használni, ha éppen a sokkal áttételesebb, tudattalan érzelmekre ható szimbólumrendszer alkalmasabb az adott helyzet feltárására.
 • Tarot kirakás: szintén a tudattalan tartalmak feltárásakor, például fizikai tünetekben megnyilvánuló lelki problémák, vagy a kliens számára átláthatatlan, érzelmileg nagyon igénybevevő helyzet esetén a kártyákat "vakon" húzza, egy megadott elrendezés szerint. Az elrendezés lehet a hagyományos tarot-kirakások egyike (pl. Döntésjáték, Kelta Kereszt, Következő Lépés), vagy az adott helyzetre testreszabottan kialakított séma is. Egyik kliensem kérdése az volt, hogy mire, hogyan használja a tudását. A beszélgetés alapján a következő helyeket jelöltük ki: 1. Mit jelent nekem a tudás, miért fontos számomra? 2. Mire való, mire használjam? 3. Mire nem való, mire ne használjam? 4. Hol tartok most a tudásom használatának útján? 5. Hová juthatok el általa?
 • Montázs, rajz készítése: elsősorban egy cél, elérni kívánt állapot megfogalmazásához, az oda vezető működés megerősítéséhez, valamint a motiváció fenntartásához használom ezt az eszközt. Már az elkészítés során a képek kiválogatása, vagy éppen megrajzolása erős rámelegedést és elköteleződést hoz létre, a falra kiakasztva ez az érzés újra és újra előhívható. Nem elhanyagolható a saját alkotás megerősítő, kreatív energiákat előhívó "mellékhatása" sem. Elárulom, hogy lakásom falait jelenleg három saját készítésű montázs, egy saját rajz, és ki tudja, hány célzottan választott és elrendezett kép díszíti.
 • Zeneválasztás: a zene rendkívül erős érzelmi, önkifejező, azonosulást hívó erejét használom a terápiás hatás eléréséhez. Arra kérem a klienst, hogy válasszon ki egy olyan zeneszámot, amely kifejezi számára a helyzetet, amelyben van, vagy éppen olyat, amely a vágyott állapotban, vagy valamilyen szempontból jelentős helyzetben szólhatna. Lehetséges kérdések: Milyen zene szólt volna ideális esetben a születésedkor? Milyen zene szóljon a halálodkor? Milyen számot hallanál szívesen, amikor Életed Párjával találkozol? Mi szóljon az első gyermeked születésekor? Íme az én választott zeném az egyik fenti kérdésre (hogy melyikre, annak a kitalálását Rád bízom):
 • Meseválasztás, meseírás: nehezen megközelíthető érzelmi probléma, mélyen eltemetett trauma estében a mesék segítségével eltávolított, mégis erőteljes érzelmi bevonódást létrehozó mágikus világ segíthet a kliens eltemetett, megtagadott, leszakított én-részeinek újraintegrálásában.
3. Feldolgozás: a szimbolikus módszerek használata közben és főleg után helyet adok a verbális feldolgozásnak, amely elmélyíti a megértést, valamint segít helyrerakni a felszínre került érzelmeket, melyek időnként nagyon intenzívek lehetnek. Ügyelek arra, hogy a megbeszélés ne "vigye szét" a szimbólumok energiáját, ne menjen el intellektualizálás, bagatellizálás irányába a kliens.
Nos, így dolgozom jelenleg. Módszereimet folyamatosan alakítom, gazdagítom, építkezem klienseim és kollégáim ötleteiből (és persze a sajátjaimból), tehát lehet, hogy ha eljössz hozzám, egy olyan módszerrel találkozol, amit itt nem soroltam fel. Azonban bármilyen módszert is használok, alapelveim fényében tudatosan mérlegelem a helyzet várható kimenetelét, hozzáadott értékét a kliens számára.
Amennyiben úgy döntesz, hogy saját fejlődésed útján a szimbólumok támogatásához folyamodsz, szeretettel várlak!

Árak és helyszín:
Egy kozultációs ülés díja 7500 Ft/50 perc, illetve 14.000.- Ft/100 perc. Helyszín: InSpirál Stúdió Budapest IX. Páva u. 6. II.em.. vagy Felsőgödön, a vasútállomáshoz közel. (A pontos címet a személyes kapcsolatfelvétel után adom meg.) Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com vagy: +36-20-245-5343A tanácsadásra adott reflexiókból olvashatsz néhányat a Vélemények menüpontban.